Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bohdíkov (obec) [344]Na počátku 19. století byl založen na náhonu řeky Moravy mlýn a později o sto metrů výše pila, která byla poháněna vodním kolem. V roce 1870 byla doplněna o rámovačku na řezání dřeva a k této pak byla přistavěna budova slévárny a mechanická dílna. Majitelem byla firma Beneschel a Kratschmer ze Šumperka, správcem byl ustanoven Eduard Kanzler. Správce Kanzler si v roce 1912 zakoupil i pilu v Raškově od vdovy Schenkové. Vystavěl i novou pilu s dvojitou turbínou pro pilu a mlýn, které v roce 1941 vyhořely.

V prostorách bývalého mlýna byla koncem 19. století založena nájemcem Hilariusem Duscherem mechanická dílna na výrobu strojů pro průmysl sklářský a slévárenský. Oba objekty odkoupil pan Karel Matoušek z Chromče, který postavil i obytnou vilu číslo popisné 167 v Bohdíkově, která se stala majetkem firmy. V roce 1912 byly objekty pronajaty židovské firmě Flesch ze Šumperka. V roce 1920 tyto objekty zakoupili Ludvík a Anna Kusákovi, kteří majetek později předali Rudolfu a Vlastě Kusákovým. Noví majitelé změnili výrobu na dřevoobráběcí stroje a slévárnu odlitků. Po roce 1945 vyráběla firma Rudolf Kusák grafické a papírenské stroje. V roce 1948 byla firma znárodněna a začleněna do více jiných firem. V současné době zde sídlí firma JESAN KOVO s.r.o. Šumperk, provoz Bohdíkov.

V Raškově byla roku 1864 založena malá manufaktura - přádelna nití a výroba destiček na kartáče. Majitelem byl Antonín Schenk. Později zde byla zavedena výroba prací sody a fíkové cikorky a ještě později ruční výroba zátek z přírodního korku. V roce 1934 byl závod přestavěn a rozšířen do dnešní podoby. V roce 1946 byla rodina majitele Schenka vysídlena a závod znárodněn pod názvem Korek, n.p. Bohdíkov, provoz 04 n.p. Korek Klášterec nad Ohří. Tento podnik vyráběl korkové výrobky, v pozdější době svou výrobu rozšířil o výrobu nádob, uzávěrů a obalů z hliníku. V současné době byl závod odkoupen soukromou firmou s belgickou účastí ISOLA, která po rekonstrukci závodu a jejím zmodernizování začne vyrábět střešní krytinu.

Koncem 18. století byla knížetem Aloisem z Liechtenštejna založena v Aloisově huť na zpracování železné rudy. Protože však byla železná ruda v té době ve zdejším okolí nekvalitní a zásoby byly v krátké době vyčerpány, stala se výroba nerentabilní. Když potom v roce 1873 huť vyhořela, přeměnil ji nový majitel Johan z Liechtenštejna na papírnu. Nájemcem a později i majitelem se stal Adolf Karger, který majetek předal svému synovi Leo Kargerovi. V roce 1948 byl závod znárodněn a zmodernizován. Od roku 1950 byl součástí a.s. Olšanské papírny - výroba kartonů a papírů různých druhů. V současné době závod Aloisov vlastní firma MORPA, a.s., závod Aloisov

Dne 27. ledna 1958 byla panem Františkem Krobotem, vlastníkem poloviny domu číslo popisné 95 v Raškově, založena lahůdkárna Raškov, výrobna LSD Jednota Zábřeh. Druhá polovina připadla do vlastnictví MNV Raškov jako konfiskát po manželce Filomeně Krobotové, která byla německé národnosti. Později se stala majitelem celého objektu JEDNOTA Zábřeh. Dne 28. 2. 1991 byla provozovna v rámci restitucí navrácena původnímu majiteli, manželce po Františku Krobotovi paní Filomeně Krobotové. Ta provozovnu prodala soukromníkovi panu Doleželovi Josefu z Bohdíkova, který ji předal svým dětem.

Dne 2. června 1957 bylo v obci Bohdíkov založeno jednotné zemědělské družstvo, které mělo 17 členů. V Raškově bylo zemědělské družstvo založeno již na podzim roku 1949, nejdříve jako družstvo I. typu, později družstvo III. typu. V roce 1961 byla družstva sloučena pod název Jednotné zemědělské družstvo Vítězný únor.

Železniční dráha byla v obci postavena v roce 1892 a silnice přes obec byla vybudována v letech 1892 - 1894. O 65 roků dříve, v letech 1827 - 1833, byla postavena silnice ze Šumperka do Goldštejna, a to robotou. Každá obec panství Ruda a Goldštejn musela vybudovat kus silnice.

První vyučování v obci započal učitel Jan Matýs, rodák zdejší obce v roce 1799. V roce 1819 daroval kníže Liechtenštejn pozemek a dřevo na stavbu dřevěné školy, kde se potom vyučovalo. V roce 1859 se započalo se stavbou nové přízemní zděné školy, která byla dokončena v roce 1860. V roce 1880 byla rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 byla provedena přístavba prvního patra. Zde potom vznikl byt pro podučitele a další třída. Kapacita školy tím dosáhla počtu 200 žáků. Mateřská škola byla postavena v obci v roce 1909 "Školským spolkem moravským" se sídlem v Zábřehu za obnos 3 300 zlatých.

Za udržení české národnosti se občané Českého Bohdíkova začali sdružovat v různých spolcích. Dne 20. ledna 1886 byl založen Dobrovolný hasičský sbor. Dne 2. prosince 1888 byl založen vzdělávací spolek Občanská beseda, který byl v březnu 1906 přeměněn na odbor Národní jednoty. V roce 1907 byla založena tělocvičná jednota Sokol. V srpnu 1910 byla slavnostně otevřena sokolovna a při této příležitosti bylo v obci uspořádáno i župní cvičení. Tělovýchovná jednoty Sokol byla v obci velice agilní dobrovolnou složkou. Až do okupace pohraničí organizovala tělovýchovné slavnosti, akademie a měla i velmi agilní divadelní kroužek. V roce 1938 byla zakázána. Po osvobození však svoji činnost ihned obnovila a velmi dobře pracuje i nyní.

Dne 17. března 1960 byly obce Bohdíkov, Raškov a Komňátka sloučeny v jeden hospodářský i politický celek pod názvem Dolní Bohdíkov.

< zpět | strana 2 |     Vložení nových fotografií přidat fotografie


(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)