Lokality v okolí Jitřní pramen (pramen)pramen, vodopád, peřeje   Polský pramen (pramen)
0.28 km
Pramen nalezneme nad chatou Senebojka (SE NE BOJ) u vodárenské jímky severozápadně od Priessnitzových léčebných lázní. Polští návštěvníci nechali tento pramen vystavět v roce 1869. Měl obdélníkový tvar a na mramorové desce oznamoval jeho jméno nápis: Polskie źródlo 1869. Přesně o devět let později nastal čas jeho první renovace. Mohylu pramene zpevnil beton, vrchol zkrášlil mramorový pomník. Horní část pomníku zdobila vyrytá zlacená šest...

pramen, vodopád, peřeje   Mariin pramen (pramen)
0.38 km
Mariin pramen objevíme padesát metrů před chatou Senebojkou (SE NE BOJ) severozápadně od Priessnitzových léčebných lázní. Z lesní cesty se k němu dostaneme po schodech. Marien-Quelle nechal postavit v roce 1862 porýnský aristokrat Augustin von Niemann na počest Marie Buschové - Nipschové, ctihodné choti pruského velvyslance v Římě, která ho na Gräfenberku léčila. Co jihoněmeckého šlechtice motivovalo k tak velkorysému kavalírství, se můž...

pramen, vodopád, peřeje   Josefův pramen (pramen)
0.51 km
K Josefově prameni dorazíme po modré turistické značce vedoucí z gräfenberských lázní na Pomezí. Na rozcestí U Mnicha se vydáme vlevo. Po třech stovkách metrů odbočíme na první cestičku vpravo a stoupáme do kopce. Potůček překonáme po můstku a poté pohodlně dojdeme až k prameni. Jeho minulost neznáme, jediná zmínka o něm, kterou najdeme v knize Gräfenberk a okolí od Emanuela Kappera, pochází z roku 1871. Pramen byl objeven náhodou jako z...

pramen, vodopád, peřeje   Drahuščin pramen - Jeseník (pramen)
0.51 km
Drahuščin pramen objevíme za pramenem Josefovým.   Neví se, kdy byl postaven, ani jak původně vypadal. někde se za rok založení uvádí letopočet 1853. Tento údaj se však nepodařilo jakkoliv potvrdit. V roce 1961 byl Drahuščin pramen renovován Československými státními lázněmi Jeseník, další renovace proběhla koncem...

pramen, vodopád, peřeje   Smrkový a Vilémův pramen (pramen)
0.53 km
Objevíme na bývalém lázeňském okruhu, necelý půl kilometr nad Rumunským pramenem. Oba prameny nechal postavit již před rokem 1845 bohatý návštěvník lázní. Prameny s poměrně velkými mohylami z nasucho skládanýchkamenů byly označovány pouze jako jeden - Fichten-Quelle - a napájela je voda z prostřední smrkové...

pramen, vodopád, peřeje   Rumunský pramen (pramen)
0.56 km
Nalezneme jej na modře značené cestě, půl kilometru za Žofiiným pramenem. Rumunský pramen nechal za čtyři tisíce zaltých postavit Josefu Schindlerovi z vděčnosti za uzdravení rumunský král Karel I. z rodu Hohenzollernů, jenž se na Gräfenberku léčil. Dílo provedla v roce 1888 kamenická dílna Schindler & syn z Velkých Kunětic podle návrhu Eduarda Zelenky. Ke stavbě byl použit mramor právě ze Schindlerových lomů. Lékař Josef Schindler totiž...

drobná památka   Rozcestí U Mnicha (památka)
0.69 km
Jedná se již o minimálně třetí dřevěnou desku, která je připevněna na stromě u rozcestí pod Enhuberovým hrobem. Druhá deska byla odcizena na začátku devadesátých let 20. století a na stromě zbyl pouze ukazatel s číslem 48. V roce 2005 byla na strom upevněna nová deska, kterou vyřezal Dušan Ingr. Autor nad mnicha umístil kříž s nápisem IHS a letopočet 1920. V dolní části desky spatříme iniciály řezbářova jména. ...

vrchol   Hydropatické skály (skála)
0.93 km
Od Enhuberova hrobu se vydáme nahoru do lesapo jednom z bývalých lázeňských okruhů. U chatky, kterou nechal zřídit lázeňský lékař MUDr. Hatschek a která stojí po levé straně cesty, odbočíme doprava. Stezka nás dovede až ke skalám.   První děkovný nápis Vincenzi Priessnitzovi byl vytesán do opačné strany skály. Nápis zněl: Dem Genius der Hydropathie gewidmet im Jahre 1836 von dem Baron von Chabot (Géniu hydroterapie věnuje v roce 1836 baron von ...

vrchol   Studnicni vrch (vrchol)
0.93 km
...

vrchol   Jehlan (vrchol)
0.97 km
...

lázně   Lázně Jeseník - Gräfenberk (lázně)
1.06 km
Nad město Jeseník se vzhůru po úbočí hory Jehlanu klikatí silnice; po ní autem je to chvilka, pěšky dva kilometry do kopce, a pak už začínají lázně se zajímavou minulostí a slavnou současností. Už na počátku minulého století začal v tehdy malé osadě Gräfenberg, ve svém rodném domku, léčit nemocné podivuhodný "vodní doktor" Vincenc Priessnitz. Napřed vyzkoušel svůj způsob léčby na sobě a co se osvědčilo, tím léčil své pacienty. Hned od počátku měl...

infocentrum   Lázeňské informační centrum Jeseník (infocentrum)
1.06 km
prodej drobného zboží suvenýry regionální informace informace o ubytování v Priessnitzových léčebných lázních a.s. informace o ubytování v regionu Jesenicko telefonní seznamy videokazety pohledy známky regionální publikace a průvodci plány města turistické mapy kulturní zpravodaj historie měst a obcí regionu významné osobnosti z dějin regionu možnosti kulturního a sportovního vyžití poskytuje informace občanům měst...

pramen, vodopád, peřeje   Bezručův pramen - Jeseník (pramen)
1.17 km
Bezručův pramen nalezneme u zeleně značené cesty z jesenických lázní do České vsi, asi půl kilometru za Žofiiným pramenem.   Byl postaven v roce 1846 jako trojdílný pomník z mramoru na náklady pruských pacientů, a proto dostal přívlastek pruský. Dva boční díly pomníku pramene slouží jako odpočívadlo, z hlavního dílu teče voda. Původně zde byl vyryt nápis: Dem unsterblichen Priessnitz die dankbaren Preussen, 1846 (Nesmrtelnému Priessnitzovi vděč...

rezervace, přírodní zajímavost   Jeseník (Stezka Vincenze Priessnitze)
1.19 km
STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE Jeseník - lázně (Gräfenberk)   Stezka Vincenze Priessnitze tvoří okruh 7 km trasy, který začíná úvodním informačním panelem v Lázních Jeseník na konečné MHD – stanice Sanatorium Priessnitz a opět se k němu vrací. Na stezce je umístěno 9 informačních panelů jejichž texty přibližují návštěvníkům významné historické období, které ovlivnilo Jesenicko až do dnešních dnů – rozvoj přírodního lázeňství a tvrdý, neuvěřitelně ...

pramen, vodopád, peřeje   Annin pramen (pramen)
1.22 km
Annin pramen nalezneme v komplexu zaniklé lesní restaurace, asi dvacet metrů za dnešním Bezručovým pramenem na druhé straně potoka. Pramen byl důkladně sestaven z lomového kamene a zpevněn maltou v roce 1874. I přesto, že byl alespoň jednou přestavován, dodnes si zachoval původní tvar užší pyramidy nahoře zploštělé. Uprostřed měl mramorovou desku s nápisem: Traute Quelle ein bleibend Denkmal glückicher Widergenesung und trage den Namen A...

drobná památka   Ripperův kámen (kámen)
1.27 km
Památku objevíme u rozcestí nazvaného Ripperův kámen, půjdeme-li po červeně značené cestě z jesenických lázní směrem na zříceninu hradu Kaltenštejn u Černé Vody. Původně zde ležel kámen pojmenovaný po jistém básniku - Všetiškovi. Jediná zmínka o tomto kameni pochází z roku 1870. Jakákoliv podoba památky se však nedochovala. Není ani zcela jasné, proč ji v roce 1890 nahradil právě tzv. Ripperův kámen. Na podlouhlý žulový kámen bylo vytesá...

pramen, vodopád, peřeje   Trojpramen Adéla, Flóra, Adolf (pramen)
1.27 km
Mezi četné kamenné a vodní připomínky Priessnitzova léčitelství na Stezce Vincenze Priessnitze patří prameny Adéla, Flóra, Adolf a sprcha svornosti.   Dojdeme k nim po asfaltové cestě vedoucí z jesenických lázní do České vsi. Objevíme je nad první zatáčkou za Bezručovým pramenem. Jako první zde vznikla sprcha Svornosti (původně Concordia Douche), patrně ve třicátých letech 19.století. První dochovaná zmínka o sprše pochází z roku 1839. Z ní jsm...

pramen, vodopád, peřeje   Pražský pramen (pramen)
1.38 km
Pražský pramen objevíme v lese pod asfaltovou silnicí vedoucí z lázní do České vsi, asi 150 metrů od rozcestníku po modře značené cestě. První zachovalou zmínku o něm lze nalézt v knize Johanna Carla von Walterskirchena z roku 1851. Autor píše o Kuchyňkově Cizineckém pramenu (Fremden-Quelle), který se ukrýval hluboko v lese pod Žofiiným pramenem. Svůj název dostal podle toho, že ho přespolní hned tak nenašel. Pramen vznikl pravděpodobně ...

hřbitov, pohřebiště   Priessnitzova hrobka - Jesenik (hrobka)
1.51 km
Priessnitzova hrobka zasvěcena Panně Marii byla postavena v novogotickém stylu dva roky po smrti zakladatele lázní, tedy v roce 1853. K převezení Priessnitzových ostatků z frývaldovského hřbitova došlo 4. října 1853. Pohřební průvod byl tak dlouhý, že když jeho čelo docházelo na Gräfenberk, poslední truchlící ještě pře&scaro...

pomník, památník   Polský památník - Jeseník (památník)
1.55 km
Na půdorysu rovnoramenného troúhelníka je osazen 5 m vysoký pomník, jenž je tvořen jednoduchým trojbokým monolitickým jehlanem z mramoru na římsově tvarovaném podstavci. Vrcholová plastika je bronzová korunovaná orlice s rozepjatými křídly na kouli. Kvalitní sochařská a kamenická práce. Doklad mezináro...

vrchol   Sokoli vrch (vrchol)
1.57 km
...

vrchol   Strazny (vrchol)
1.76 km
...

vrchol   Predni vrsek (vrchol)
1.94 km
...

vrchol   Na Radosti (vrchol)
1.97 km
...

vrchol   Medvědí kámen (skála)
2.05 km
Tento skalní objekt objevíme u zeleně značené cesty. Nejlépe se sem dostaneme od rozcestníku Medvědí kameny.   Popisovaný komplex se skládá z několika skal, které především slouží jako vyhlídkové místo. Výhled zahrnuje hřeben Rychlebských hor, Keprník, Ostružnou a Pomezí. Na hlavní skále je vytesán nápis: Bären-Stein 1859.   Medvědí kameny patří mezi hojně navštěvované vyhlídky v okolí Priessnitzových léčebných lázní.   NĚMECKÝ NÁZEV: Bär...

vrchol   Klen (vrchol)
2.07 km
...

muzeum   Muzeum V. Priessnitze - Jeseník (muzeum)
2.14 km
...

vrchol   Bezovy vrch (vrchol)
2.25 km
...

rozcestník, infotabule   Jeseník - žst (rozcestník)
2.27 km
Lokalitou prochází dvě značené turistické trasy Turistická trasa č. 0601 (červená) Bílá Voda – Rychleby – Ripperův kámen – Rejvíz Délka trasy: 70,5 km Turistická trasa č. 7804 (žlutá) Mračná - Miroslav - Jeseník - Pásmo Orlíka - Švýcárna Délka trasy: 44,5 km ...

vrchol   Krajnik (vrchol)
2.28 km
...

obec, osada   Bobrovník (osada)
2.35 km
Bobrovník je malá vesnička (osada), která je součástí obce Lipová-lázně, ke které je administrativně připojen už od roku 1850. Bobrovník je poprvé připomínán roku 1723.  Pojmenován je podle zaniklého "Bobřího rybníka".  Osada Bobrovník je nyní především rekreační oblast&iac...

vrchol   Cerna hora (vrchol)
2.48 km
...

infocentrum   Informační centrum Jesenicka (infocentrum)
2.74 km
...

historická budova   Radnice Jeseník (radnice)
2.76 km
– pozdně renesanční z r.1610, městský znak, sídlo statutárních orgánů městského úřadu ...

město, městys   Jeseník (město)
2.76 km
Současnost Dne 1.7.1960 se doposud samostatný okres Jeseník v rámci dělení územního uspořádání začlenil do okresu Šumperk.Revoluci v listopadu 1989 přivítali proto občané města rovněž s nadšením a na tradičním místě, kterému vrátili původní název – Masarykovo náměstí. Od r. 1990 pak ve ...

lázně   Schrothovy léčebné lázně - Dolní Lipová (lázně)
2.82 km
Nově obnovené léčebné lázně s dlouholetou tradicí, která má letos již 180 let výročí od jejího zahájení. Léčebná péče v Dolní lipové je neodmyslitelně spjata se jménem jeho zakladatele Johanna Schrotha. Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové jsou malebným místem na rozhr...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jeseník (kostel)
2.83 km
Z církevních památek zasluhuje pozornost především farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o něm, či lépe o jeho oltáři Všech svatých, je z r. 1418. O jeho obnově r. 1457, pravděpodobně po nějakém požáru, se píše ve farní kronice teprve na počátku 19. století, kdy o tom tehdejšímu faráři Rotherovi, muži velmi kritickému, přinesl jeden měšťan listinu. R. 1638 lehl kostel popelem a r. 1651 byl už zhruba opraven. Měl nádherný hlavní oltář...

jeskyně, krasy   Jeskyně Na Pomezí (jeskyně)
2.88 km
Jeskyně Na Pomezí leží 2 km severně od obce Lipová-lázně. Jeskynní systém byl zčásti znám již v roce 1936. Teprve v roce 1949 byla jeskyně prozkoumána v celém rozsahu. Zpřístupňovací práce byly provedeny v roce 1950 a dokončeny v roce 1955. Celková délka návštěvní trasy činí 530 metrů. Jeskyně Na Pomezí jso...

rozcestník, infotabule   Pomezí - jeskyně (rozcestník)
2.89 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Jeseník (vodní tvrz)
2.9 km
Vodní tvrz Popis: dvoupatrová budova s kameným mostem přes bývalý vodní příkop. Gotická vodní tvrz, přeměněná v 18. stol. na zámek. Dnes sídlo vlastivědného muzea přibližujícího historii, přírodu a tradici lázeňství Jesenicka. Uvniř je umístěno muzeum zabývající se nejzajímavějšími místy Jesenicka. Vystavované materiály sahají až do pravěku a končí vznikem Československa. Jeho součástí jsou i expozice geologie, mineralogie a lázeňství - v samotné...

muzeum   Vlastivědné muzeum Jesenicka - Jeseník (muzeum)
2.9 km
...

vrchol   Jestrabi vrch (vrchol)
3.13 km
...

obec, osada   Lipová - lázně (obec)
3.27 km
Obec Lipová – lázně je součástí okresu Jeseník, který je nejsevernější výspou Olomouckého kraje a počtem obyvatel se řadí mezi největší obce na Jesenicku. V současnosti má okolo 2.600 trvale žijících obyvatel a zájem o výstavbu v obci stále trvá. Je to dáno zejména výhodnou poloho...

pomník, památník   Priessnitzův pomník - Jeseník (pomník)
3.3 km
Priessnitzův pomník se nachází ve Smetanových sadech v Jeseníku. V roce 1897 inicioval Priessnitzův zeť Johann Ripper ustanovení výboru pro postavení Priessnitzova pomníku v Jeseníku. V roce 1902 se sešla komise, která posuzovala čtyři předložené návrhy pomníku. K realizaci byl vybrán návrh sochaře Josefa Obetha, pocház...

vrchol   Bukovický vrch - Jeseníky (vrchol)
3.5 km
 Ve vrcholové partii zalesněný vrchol jižně od města Jesník. Na vrcholu se nachází vysílač. Vrchol geomorfologicky spadá pod Hrubý Jeseník |82| náležící do Jesenické oblasti |81|....

obec, osada   Bukovice (osada)
3.51 km
...

vrchol   Jasanový vrch (vrchol)
3.55 km
...

vrchol   Bile kameny (vrchol)
3.68 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel svatého Josefa - Česká Ves (kostel)
3.71 km
Římskokatolický farní kostel sv. Josefa, postavený v roce 1924-1926. ...

infocentrum   Informační centrum - Lipová-lázně (infocentrum)
3.91 km
Informační centrum se nachází v přízemí objektu č. p. 476. Budova se nachází přímo pod železniční stanicí Lipová-lázně. Příjezd je možný po místní komunikaci – ze směru od Hanušovic je to první odbočka do leva za kostelem v Dolní Lipové. Jeho účelem je informovat návštěvníky obce o možnostech turistického, sportovního, či kulturního vyžití v obci a v jejím okolí. Dále jsou zde k dispozici kontakty na jednotlivá ubytovací zařízení a další bližší...