Lokality v okolí Skalní průchod (zajímavost)vrchol   Vlhošť (vrchol)
0.55 km
...

vrchol   Husa (vrchol)
0.71 km
Husa je skalní pískovcový útvar připomínající svým tvarem husu. Vrchol kopce Husa ( 449 m.n.m.) najdeme v severní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a zvedá se západním směrem od okraje obce Heřmánky. Heřmánky leží východním směrem od městečka Úštěk. Přímo přes vrc...

rezervace, přírodní zajímavost   Martinské stěny (přírodní památka)
1.26 km
...

vrchol   Kounicky vrch (vrchol)
1.77 km
...

vrchol   Kostelec (vrchol)
1.96 km
...

socha   Socha dívky a vodníka - Holany (socha)
2.04 km
Na mostku přes Bobří potok vytékající z Dolanského rybníka byly postaveny dvě sochy - dívka a vodník.   ...

pramen, vodopád, peřeje   Dolanský vodopád (vodopád)
2.09 km
Ukázkový vodopád o výšce 3,3 metru se nachází na výpusti z Dolanského rybníka. Na bočním pohledu je pěkně vidět parabolický tvar padající vody. Dokonalý tvar vodopádu je dán uměle zarovnanou strouhou, která odvádí vodu z Dolanského rybníka. ...

most, akvadukt, viadukt   Kamenný most u Mlýnského rybníka (most)
2.19 km
Starý kamenný most se nachází u bývalého Mlýnského rybníka a prochází jím červená turistická značka. ...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Dolanský rybník (rybník)
2.2 km
Jeden z nejrozsáhlejších a nejzápadnějších rybníků Holanské rybniční pánve. Do jeho plochy zasahují z boku dně výšiny, proto připomíná na mapě písmeno H. Rozlohu má 44 ha, je průtočný a je napájen Bobřím potokem od severozápadu a několika menšími přítoky. Původně byl menš&...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Hrázský rybník (rybník)
2.2 km
...

vrchol   Konsky vrch (vrchol)
2.32 km
...

vrchol   Rarasek (vrchol)
2.38 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Vítkovec - Milčany (zřícenina hradu)
2.46 km
Zřícenina hradu nesprávně nazývaného Vítkovec na konci nevýrazného ostrohu u Holan, mezi Milčanským a Holanským rybníkem. Založen zřejmě v 80. letech 14. stol., zanikl po husitských válkách. Na konci 16. stol. se připomíná jako pustý, jeho zdivo bylo později z větší části rozebráno a areál těžce po&s...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nejsvětější Trojice - Hostíkovice (kostel)
2.49 km
Hostíkovický kostel Nejsvětější Trojice (původně sv. Kateřiny) patří k nejstarším sakrálním objektům na Českolipsku. Kostel byl původně farní, později byl přifařen jako filiálka k farnosti v Holanech. Je to poměrně malá stavba sestávající z obdélné lodi a čtvercového presbytáře. V presbytáři jsou zakonzervovány zbytky klenby, jinak má celý kostel dřevěný trámový strop. Z vnitřního zařízení, ze kterého se dnes již nic nedochovalo zminuje F. A. Heb...

vrchol   Dvorske kameny (vrchol)
2.55 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Velká Nohavice (rybník)
2.76 km
Možnost koupání, na břehu se nachází kemp. Na ostrůvku v západní části pozůstatky hradiště....

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Hostíkovice (zaniklá tvrz)
2.81 km
...

vrchol   Ciz (vrchol)
2.98 km
...

obec, osada   Hostíkovice (osada)
3.12 km
Obec s jedním z nejstarších kostelů na Českolipsku....

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Holanský rybník (rybník)
3.18 km
Možnost koupání. Na břehu rybníka se nalézá kemp....

socha   Mariánský sloup na náměstí - Holany (sloup)
3.23 km
Mariánský sloup, který vyhotovil sochař Antonín Wagner, stojí na náměstí v Holanech. V letech 1815-1816 na něj byla provedena sbírka. Později v roce 1882 byl znovu po poškození obnoven a zároveň byla na vrchol dána socha Panny Marie. ...

město, městys   Holany (městys)
3.24 km
Městys je položen asi 9 km jihozápadně od České Lípy. Nachází se mezi rybníky v nádherné krajině Máchova kraje. Holany vznikly kolem roku 1200, první písemné zmínky jsou ze 14. století. Holany ležely na důležité silnici z České Lípy do Litoměřic. V té době zaznamenaly svůj největší rozkvět. Za vlády ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Máří Magdaleny - Holany (kostel)
3.27 km
Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v Holanech je půvabná stavba. Uvnitř na stropě jsou fresky ze života sv. Máří Magdaleny od jezuitského malíře Josefa Kramolína. Hlavní oltář iluzivní, malovaný na zdi, zbytek tvoří pouze oltářní mensa. Na kruchtě varhany s velice krásným zvukem. V kostele je Mše svatá slouž...

vrchol   Smrtka (skála, vyhlídka)
3.33 km
Pískovcové skalisko na jihozápadním okraji Koňského rybníku. Do skaliska vytesány v současnosti ji značně opotřebované schody. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Všech Svatých - Stvolínky (kostel)
3.49 km
Kostel je zmiňován již od 14.století. Původně zde stával dřevěný kostel, který byl později nahrazen gotickou kamennou stavbou a pokládá se za jeden z nejstarších kostelů v Čechách. V suterénu kostela se nacházejí hrobky některých majitelů panství. Další z majitelů panství mají náhrobní kameny na zdi...

obec, osada   Stvolínky (obec)
3.52 km
Nejstarší historicky doložená písemná zmínka o Stvolínkách pochází z roku 1197. Ves byla ve správě vladyky Hroznaty, který ji daroval jistému Zdeslavovi a jeho bratrům. V letech 1358 - 1380 je jako majitel Stvolínek uváděn Hynek z Klučova, dalším majitelem pak byl Jindřich. Nejpozděj...

vrchol   Cap (vrchol)
3.53 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Malá Nohavice (rybník)
3.54 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Stvolínky (zámek)
3.54 km
Zámek byl přestavěn z původní tvrze s vodním příkopem v 17. století. V letech 1663-65 byl barokně upraven a stal se letním sídlem biskupa. Koncem 19. století zámek získal prvky rokoka. Po roce 1950 objekt pro své potřeby využíval zemědělský podnik. Do jeho prostor umístil sušárnu sklizně, kovárnu nebo byty. Dnes je z&aacu...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Čap (zřícenina hradu)
3.54 km
Zbytky skalního převážně dřevěného hradu na ostrohu, odděleném nepříliš mohutným příkopem od náhorní roviny, SZ od Dubé. Vznikl na konci 14. stol., připomíná se pouze r. 1402 v pozůstalosti jeho pravděpodobného zakladatele, Jindřicha Berky z Dubé, a krátce poté byl opuštěn. Zachována ve skále vytesaná cisterna; na konci plošiny se nachází bizarní skalní kyj, tzv. Čapská palice. Před hradem Zámecký vrch opevněný ne zcela dokončeným příkopem a va...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Koňský rybník (rybník)
3.6 km
Rybník s rákosovým porostem břehů. Kolem rybníku prochází cyklotrasa 3098. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Zřícenina hradu Rybnov (zřícenina)
3.62 km
Gotický hrad byl založen Vartemberky v letech 1437-1438, a obýván do poloviny 16. století. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Ronov (zřícenina hradu)
3.78 km
Postaven byl až po polovině 14. století pány z Klinštejna, zvanými pak z Ronova, od roku 1416 patřil Berkům z Dubé. Z nejstaršího, horního hradu se nedochovaly žádné zbytky. Dochované zdivo pochází až z pohusitské doby, kdy hrad patřil Vilémovi z Ilburku. V 17. století opuštěn, ve Stvolínkách postaven zámek...

vrchol   Ronov (vrchol)
3.78 km
Ronov, 552 m n.m. (České středohoří)...

vrchol   Ronov (vrchol)
3.79 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Chudý hrádek - Poustka (zřícenina hradu)
3.96 km
Zříceniny hradu na pískovcovém masivu u Dřevčic, na místě bývalého slovanského hradiště. První zpráva o něm je z r. 1391, připomínán ještě v první pol. 16. stol. Naposledy se uvádí jako Chudý hrádek r. 1622, když byl Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého majetku. V té době již zřejmě nebyl obýván, rezidenční úlohu ztratil po připojení k rybnovskému panství v průběhu 16. stol....

vrchol   Skleneny vrch (vrchol)
4.02 km
...

vrchol   Lhotske skaly (vrchol)
4.17 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Vřísek - Žižkov (hrad)
4.21 km
Původně malý hrad ze 14. století na pískovcové vyvýšenině nedaleko Holan, přestavěný kolem r. 1570 v renesanční zámeček. Dnes je zpustlý, nachází se uvnitř ohrazené obory s několika památnými duby (největší s obvodem kmene přes 8 metrů) a s mufloní a vysokou zvěří. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Jiljov (zřícenina hradu)
4.28 km
Podle starší literatury možné pozůstatky po malém skalním hradu na pískovcovém bloku u Holan. První písemný doklad je z r. 1388, kdy se uvádí jako jeho majitel Hrdoň z Jíljova. V r. 1454 se Jíljov připomíná naposled jako obydlený, zanikl patrně koncem první poloviny 16. stol. Současná podoba je výsledkem romantických úprav provedených majitelem panství ve 20. letech 19. stol. Identifikace se středověkým objektem je ale nejistá a podle současných ...

vrchol   Lada (vrchol)
4.52 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Jílovka (rybník)
4.52 km
Rybník Jílovka je jedním ze 23 rybníků tvořících soustavu Holanských rybníků, která se rozkládá mezi Stvolinkami a Zahrádkami jihozápadně od České Lípy. Holanské Rybníky vznikaly postupně v této rybníkářské oblasti v 16. a 17.století. Většinou jsou vzájemně propojeny a nap&aa...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Blíževedly (kostel)
4.56 km
Kostel sv. Václava je nejstarší stavbou obce Blíževedly. Stojí v cípu náměstí a na první pohled upoutá mohutnou vstupní věží. Okolo kostela je hřbitov, dnes však pustý a do nedávné doby zarostlý trním. Interier kostela v minulosti mnohé utrpěl a z původního vybavení se příliš nezachovalo. Díky obětavosti současného duchovního správce byl uveden do stavu, kdy se v něm jednou za měsíc může konat bohoslužba a byl částečně nově vybaven. V současné do...

obec, osada   Kozly (obec)
4.6 km
Vesnice Kozly se nalezá přibližně 6 kilometrů od České Lípy. Rozložena je na jižním úpatí horského hřebene Kozel, jehož nejvyšší bod sahá do nadmořské výšky 596 metrů. Název hory je nepochybně českého původu. Obec byla v pramenech prvně zmiňována k roku 1371 a to v knihách pražske arcidieceze (Libri erectionum), kde se u...

obec, osada   Tuhaň (obec)
4.69 km
Jak dokládají archeologické nálezy, spadají počátky osídlení území dnešní Tuhaně, Tuhance, Pavliček, Obroku i Domašic až do 7. století našeho letopočtu, kdy zde žily slovanské kmeny. Mezi nejvýznamnější nález patří kostra jezdce s koněm a válečnou sekerou, která byla objevena v Tuhani. Nejstarší dochované písemné zmínky o obci Tuhaň pochází z konce 12. století. Objevuje se v nich jméno Smil z Tuhaně, tento pravděpodobný potomek Berkova rodu tu mě...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Havla - Tuhaň (kostel)
4.69 km
...

vrchol   Vrisek (vrchol)
4.73 km
...

drobná památka   Morový sloup Nejsvětější Trojice - Blíževedly (drobná památka)
4.73 km
Barokní morový sloup Nejsvětější Trojice se nachází v centru obce Vybudován byl v roce 1714 na památku obětem morové epidemie. Autorem je sochař F. Tollinger....

obec, osada   Blíževedly (obec)
4.75 km
Obec leží v místech pravěkého osídlení. Ve středověku byla majetkem pražského biskupství. Již v r.1290 byly povýšeny na městečko, které za husitských válek dobyl Jan Roháč z Dubé. Za třicetileté války byly Blíževedly značně poškozeny....

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Hřídelík (zřícenina)
4.88 km
Malý hrádek Hřídelík byl založen  v 2. polovině 13. stol. na jižním okraji obce Blíževedly. Poté co nedaleko vznikl Helfenburk sloužil Hřídelík jako vězení pro provinilé kněze. K zániku došlo za husitských válek. V současnosti je dochován pouze zbytek okružní hradby a zdí paláce. Ke zřícenině přístupné jen podzemní chodbou vede značená cesta z Blíževedel....