Lokality v okolí Budkov (zámek)kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Martina - Budkov (kostel)
0.1 km
První zmínka o kostele v Budkově pochází z roku 1353 a svatému Martinu byl zasvěcen roku 1507. Na místě této původní stavby vznikl barokní kostel, tak jak jej známe dnes, v první polovině 18. stol., konkrétně kostelní věž roku 1729 a vlastní kostel v letech 1743–1745. Kostel svatého Martina se nachází naproti budově z&aa...

obec, osada   Budkov (obec)
0.24 km
 Jako první známý majitel vesnice se uvádí r 1353 Jan z Budkova. Do historie obce neblaze zasáhla třicetiletá válka. Z 29 usedlostí bylo 23 pustých. Posledními majiteli panství byl rod Salm-Reifferscheidt. Už roku 1671 se uvádí v Budkově škola, ve které vyučovali kaplani z Velkého Újezda a františkáni ...

vrchol   Skalky (vrchol)
1.16 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Oponešice (tvrz)
1.28 km
Tvrz pravděpodobně pochází z 2. poloviny 14. století. ...

vrchol   Na Strazku (vrchol)
1.3 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Jana a Pavla - Oponešice (kaple)
1.34 km
Kaple sv. Jana a Pavla z r.1774 ...

obec, osada   Oponešice (obec)
1.37 km
Obec 6,6 km severovýchodně od Jemnice, prochází jí silnice z Budkova do Mladoňovic. Nejbližší železniční stanice Třebelovice. Nadmořská výška 488 m. Pošta Třebelovice, zdravotní a matriční obvod Jemnice, fara Budkov, škola tamtéž. Katastr obce měl v r. 1950 výměru 517 ha. V současné době má obec 81 domů a 194 obyvatel. ...

vrchol   V Kopci (vrchol)
1.63 km
...

vrchol   Trebelovicky kopec (vrchol)
1.91 km
...

vrchol   Lac (vrchol)
2.15 km
...

obec, osada   Třebelovice (obec)
2.36 km
Obec Třebelovice leží 7 km východně od města Jemnice, prochází jí silnice z Jemnice do Rácovic a dále do Moravských Budějovic, od které se za obcí odděluje silnice do Velkého Újezda. Obec disponuje železniční a autobusovou stanicí, poštou, zdravotním střediskem (obvod Police), matričním obvodem Jemnice, farou Velký &Uacu...

boží muka, kříž, kaplička   Kříž - Štěpkov (kříž)
2.55 km
...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. světové války - Štěpkov (pomník)
2.59 km
Umístění: při vjezdu do obce od Domamile Nápis: PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918 Jos. Havlíček *1898 †1914 Frt. Novotný *1896 †1915 Frt. Havlíček *1895 †1915 Frt. Novotný *1899 †1918 Leop. Daněk *1891 †1917 Jos. Procházka *1889 †1918 Frant. Tůma *1886 †1918 Jan Tůma *1883 Frant. Kopeček *1881 &dag...

obec, osada   Štěpkov (obec)
2.62 km
V malebné krajině mezi Radkovicemi a Domamilí, v jihozápadní části okresu Třebíč, 12 km od Moravských Budějovic, leží vesničkaŠtěpkov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravské Budějovice. Název je odvozen od jména Štěpán – ves lidí Štěpánových. Vesničk...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Štěpkov (tvrz)
2.64 km
Renesanční tvrz postavili v 16. století Koňasové z Vydří. V roce 1663 ji získal klášter Louka a přeměnil ji v hospodářskou budovu. ...

vrchol   Vyhon (vrchol)
2.64 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Kaplička - Štěpkov (kaplička)
2.69 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Kříž - Štěpkov (kříž)
2.76 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Rotunda sv. Václava - Štěpkov (kaple)
2.77 km
Raně středověká románská rotunda s pozdějšími barokními úpravami je působivě situována na severozápadním okraji obce v ohrazeném areálu. Kaple je kruhového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Je hlavní dominantou obce Štěpkov. Tato románská stavba typu rotundy je architektonicky hodnotný objekt z 12. století. Jed...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Rácovický rybník (rybník)
2.9 km
...

vrchol   Vraz (vrchol)
2.96 km
...

vrchol   Okrouhlik (vrchol)
2.97 km
...

obec, osada   Rácovice (obec)
3.11 km
Rácovice patří mezi místa starého osídlení. Název obce vznikl z osobního jména Rác a znamená ves lidí Rácových. Pozastavme se chvíli u jména   Rác. Podle akademika Niederdleho, který zmapoval dobu stěhování národů, žilo na západní  hranici naší republiky ves...

vrchol   Budkovicky vrch (vrchol)
3.13 km
...

vrchol   Spicak (vrchol)
3.19 km
...

obec, osada   Komárovice (obec)
3.32 km
Komárovice leží v kopcovitém útvaru jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, v mírné dolině, kterou protéká potůček, jeden z přítoků říčky Jevišovky. Tento potůček přispěl i k podélnému uspořádání domovní výstavby po obou stranách velké návesní plochy. Obec lež&...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv.Josefa Dělníka - Komárovice (kaple)
3.32 km
...

obec, osada   Domamil (obec)
3.53 km
Obec Domamil leží na pomezí Českomoravské Vrchoviny, v kraji Vysočina, okrese Třebíč, 10 km západně od Moravských Budějovic, na silnici II/151, obcí prochází potok Rokytka. V mírně zvlněném okolí převládají lesy, louky a pole využívaná k zemědělským účelům. Obcí prochází silnice ve směrech k Moravsk&...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Prokopa - Domamil (kostel)
3.55 km
Pozdně románský kostel sv. Prokopa, poprvé připomínaný roku 1220, stojí uprostřed obce na mírné vyvýšenině. V baroku byl rozšířen o sakristii. Roku 1831 se loď kostela prodloužila až k věži, která do té doby stála samostatně. Ve 3. čtvrtině 19. století byla ke kostelu ještě přistavěná předsíň. Kostel je chrá...

obec, osada   Mladoňovice (obec)
3.57 km
Obec Mladoňovice se rozkládá v jihozápadní koutu Moravy. Že žili předkové zdejších obyvatel v lokalitě "Sedliště", dokládají archeologické nálezy ze starší i mladší doby kamenné. Z mladší doby železné se zde našly památky na keltské osídlení. Kdy bylo osídlení přemíštěno do zdejšího místa, není známo. První písemná zmínka o Mladoňovicích je z roku 1305 v zemských deskách v Brně. Vesnice se v prvních staletích svého vývoje (ve 12.-14. století) ro...

vrchol   Kmeti (vrchol)
3.71 km
...

vrchol   Holubice (vrchol)
3.72 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Boží muka - Domamil (boží muka)
3.79 km
Boží muka v podobě kamenného sloupu jsou završena kaplicí, do které jsou po třech stranách v plochých nikách vsazené obrázky sv. Jana Křtitele, sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie s Ježíškem, na čtvrté straně se nacházejí letopočty 1836 a 1959. Boží muka stojí za obcí u cesty na Litohoř. ...

obec, osada   Radkovice u Budče (obec)
3.89 km
Radkovice u Budče leží na jihozápadní Moravě, na pomezí kraje Vysočina, v okrese Třebíč, v přibližné nadmořské výšce 530 metrů. Obec je obklopena nádhernou krajinou Českomoravské vrchoviny, s lesy, rybníky, čistým a klidným prostředím. První zmínka o obci je z roku 1360, kdy patřila k Budkovu. Později ji vlastnil i markrabě Jo&...

vrchol   Straznice (vrchol)
4.35 km
...

obec, osada   Meziříčko (obec)
4.41 km
První zmínka o obci je z roku 1316. Po určitou dobu se jmenovala Nové Meziříčko, aby se odlišila od obce Meziříčko v okrese Jihlava. V roce 1481 patřila Bohuslavovi Bořitovi z Budče, v roce 1589 Janovi Jiřímu Bořitovi z Budče a po něm Ludvíkovi Bořitovi. V roce 1619 ji měl v držení Ladislav Šlejnic ze Šlejnic a po něm Rudolf Šlenic, jemuž byla zkonfisková...

boží muka, kříž, kaplička   Výklenková kaplička - Hornice (kaplička)
4.5 km
Kaplička stojí na křižovatce Hornice - Velký Újezd - Kojatice ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Kateřiny - Slavíkovice (kostel)
4.54 km
Nejvýznamnější památkou Slavíkovic je kostel sv. Kateřiny. Na místě dnešního barokního kostela stával pravděpodobně pozdně románský plochostropý kostel s podélnými loděmi a věží z 1. pol. 13 stol. Do dnešní doby se dochovala pouze věž, která je připojena k dnešní barokní stavbě z r. 1749. Kost...

vrchol   Horka (vrchol)
4.58 km
...

vrchol   Dobra Voda (vrchol)
4.58 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Návesní rybník (rybník)
4.63 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hornice (kaple)
4.65 km
Myšlenka stavby kaple se zrodila roku 1913. Ke stavbě vylo zvoleno místo před domem č. 1, kde byla zmola, jež se tehdy právě zavážela. Dne 15. 8. 1913 se konala schůze všech občanů a ti slíbili uhradit veškeré náklady spojené s výstavbou kaple. V lednu 1914 podal stavitel Josef Hrůza rozpočet na úplné postavení kaple („s odevzdán&iacut...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   U Sýpky (rybník)
4.65 km
...

obec, osada   Hornice (obec)
4.65 km
Obec Hornice se nachází 11, 5 km jihozápadně od Moravských Budějovic. Původní název vsi snad naznačuje domáckou podobu jména Horymír, Horomysl, pozdější název Hořenice, Hornice je vykládán jako název říčky nebo odvozenina od označení toku jako „horní voda“.Názvy obce v jednotlivých pramenech se ...

obec, osada   Slavíkovice (obec)
4.73 km
Slavíkovice leží 4 km jihovýchodně od Jemnice na potoce Rakovci. V současnosti má obec 80 domů a 230 obyvatel.Obec leží v nadmořské výšce 470 m. Katastr má výměru 552 ha. Název obce v písemných pramenech: 1350 Slawikowicz, 1588 Slawikowicze, 1718 Slawikowitz, 1798 Lainkowitz, Slawikowitz, Laukowitz, 1846 Laukowitz, Slawikowice, 1872 Laukowitz, Slavíkovice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy je vlastnil Bernard ze Slavíkovic. Ja...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Hornice (zaniklá tvrz)
4.74 km
Zmínka o tvrzi pochází z roku 1528. Bývalá tvrz, která byla na zlaté cestě z Jemnice do Znojma. ...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. světové války - Lomy (pomník)
4.82 km
Umístění: na návsi před ZŠ Nápis: PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM R. 1914-1919 I KRUPIČKA VÁCLAV *1885 †17.11.1914, II TŘÍLETÝ FRANTIŠEK *1881 †18.11.1914, III TŘEŠTÍK FRANTIŠEK *1875 †23.11.1914, IV TRŽIL JOSEF *1879 †9.5.1915, V KALÁB JAN *1891 †5.3.1916, VI KARÁSEK PETR *1877 †2.10.19...

vrchol   Hory (vrchol)
4.82 km
...

obec, osada   Lomy (obec)
4.83 km
Obec 5 km severovýchodně od Jemnice, prochází jí silnice z Budče do Budkova, která se zde křižuje se silnicí z Chotěbudic do Radkovic. Nejbližší železniční stanice Jemnice. Nadmořská výška 545 m. Pošta Jemnice, zdravotní a matriční obvod tamtéž, fara Budeš, škola v Jemnice a Budkově. Katastr obce měl v r. 1950 vým...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Jana a sv. Pavla - Lomy (kaple)
4.84 km
Návesní volně stojící obdélná kaple lidových forem s půlkruhově zakončeným závěrem kněžiště pochází z roku 1806. Objekt s hladkými fasádami je završen volutovým štítem se čtyřbokou zvonicí ve vrcholu, krytou cibulovou bání s makovicí a křížem.  ...