Lokality v okolí Alšova jihočeská galerie - Hluboká nad Vltavou (galerie)botanická zahrada   Park zámku - Hluboká nad Vltavou (park)
0.06 km
Park u zámku v Hluboké nad Vltavou patří k nejvýznamnějším v zemi. Je chráněn jako evropsky významná lokalita Natura 2000.  Zámecký park kolem zámku má přírodně krajinářský ráz, pouze v okolí stavby jsou plochy sice pravidelně, ale volně řešeny. V parku se střídají porosty dřevin s malebný...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Hluboká nad Vltavou - (zámek)
0.08 km
Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840 - 1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou některé přístupné veřejnosti. Bývalá jízdárna, stáje a kočárovny byly v polovině 20. století upraveny na Alšovu jihočeskou galerii se stálou expozicí jihočeského gotického umění a holandského malířství...

boží muka, kříž, kaplička   Boží muka - Hluboká nad Vltavou (boží muka)
0.28 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Hluboká nad Vltavou (vodní mlýn)
0.28 km
vodní mlýn Ungnadův, z toho jen: reliéf...

boží muka, kříž, kaplička   Kaplička na Bezručově ulici - Hluboká nad Vltavou (kaplička)
0.33 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel)
0.45 km
První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšení zvonů přenesených ze zámecké kaple a následujícího dne k prvnímu zvonění. Původně měl kostel tři zvony. Největší se jmenoval Jo...

historická budova   Radnice - Hluboká nad Vltavou (historická budova)
0.46 km
...

infocentrum   Infocentrum - Hluboká nad Vltavou (infocentrum)
0.51 km
Služby poskytované Infocentrem Činnost Informačního střediska je zaměřena na poskytování informací příchozím návštěvníkům a občanům města Hluboká nad Vltavou a okolí. Informační a incomingový servis kompletně pokrývá veškeré aktivity dotýkající se návštěvníků našeho regi...

město, městys   Hluboká nad Vltavou (město)
0.55 km
Město Hluboká nad Vltavou leží na obou březích řeky Vltavy. Jeho historie je spjata s královským hradem Hluboká. Hrad založil spolu s nedalekými Českými Budějovicemi v polovině 13. století král Přemysl Otakar II., jako oporu své moci na skalnatém ostrohu, pod nímž opouští řeka Vltava rybniční Českobudějovickou pánev. Osada vzniklá v podhradí Hluboké, s původním názvem Podhrad, byla povýšena na městečko v r. 1496 Vilémem z Pernštejna. Městem se Hl...

muzeum   Muzeum lesnictví, mysl. a ryb. - Hluboká nad Vltavou (muzeum)
0.76 km
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. V muzeu je možné shlédnout historické zbraně, lovecké uniformy, expozici rybářství, života lesa, pěstování lesních porostů a těžby a dopravy dřeva....

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Podhradský rybník (rybník)
0.76 km
...

hřbitov, pohřebiště   Židovský hřbitov (hřbitov)
0.97 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Malý Hvězdář - Hluboká nad Vltavou (rybník)
1.22 km
...

historická budova   Kovárna - Opatovice (budova)
1.46 km
Datum vzniku kovárny není znám, podle ostatních usedlostí v obci lze odhadovat původ štítu na pol. 19.století (1852?). Stavba náleží do okruhu lidové vesnické architektury regionu Hlubockých blat. Není jisté zda autorem je zednický mistr Matěj Cívka či Cífka z Hluboké nad Vltavou (1800-1880), kterému se při...

obec, osada   Opatovice (část obce)
1.47 km
Opatovice jsou malá vesnice, dnes část obce Hrdějovice v okrese České Budějovice. Nachází se asi 3 km na severozápad od Hrdějovic. Opatovice bývaly na čas oddělené coby obec s vlastní samosprávou v letech 1907 – 1943 a 1945 – 1960. Opatovice jsou dnes chráněnou památkovou zónou pro historickou náves a jihočeské baroko. ...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Velký Zvolenov (rybník)
1.47 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Munický rybník (rybník)
1.51 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Naděje (rybník)
1.64 km
...

zoo, soukromá zoo   ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zoo)
1.72 km
ZOO Ohrada byla založena ze soukromé iniciativy Dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky v parku u loveckého zámku Ohrada. Zámek již určitou dobu nebyl svými majiteli využíván pro své původní účely a proto z něj nějaký čas před tím vytvořili veřejnosti přístupné muzeum s přírodovědnými sbírkami, zejména ve vztahu k lesn...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Lovecký zámek Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zámek)
1.73 km
Podnětem k výstavbě zámku byla dobová záliba v lovu s možnostmi jeho několikadenního trvání, zajištění pohodlného ubytování přímo v oboře a touha bohatých Schwarzenberků po reprezentaci. Stavbou loveckého zámku byl pověřen knížecí stavitel P. I. Bayer, který zhotovil i jeho plány. Se stavbou se započalo v r...

vrchol   Baba (vrchol)
1.93 km
...

vrchol   Kanin (vrchol)
2.32 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Marradasova boží muka - Hosín (boží muka )
2.54 km
Tzv. "Marradasova" boží muka jsou tvořena válcovým sloupem ze spárovaných žulových bloků, na něm je čtyřboký hranol s vpadlými poli, s římsou a stříškou s koulí a křížkem. Jedná se doklad lidové zbožnosti a o typ častý v okolí Hluboké nad Vltavou.  ...

vrchol   Maly Kamenik (vrchol)
2.77 km
...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Hosín (památník)
2.82 km
Umístění: na návsi Nápis:1914 - 1918  ZA SLÁVU JINÝCH POLOŽILI ŽIVOTYBRAŠNIČKA J.    1914BENDÍK K.         1916čÍŽEK V.            1918JANURA V.         1917JANURA V.         1918KUČERA K.        1914KLIMEŠ F.       ...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Křivonoska (rybník)
2.84 km
...

obec, osada   Hosín (obec)
2.91 km
Obec Hosín se nachází asi 10 km severně od Č. Budějovic a 4 km východně od Hluboké nad Vltavou ve výšce 500 metrů nad mořem. Věž kostela sv. Petra a Pavla je viditelná zdaleka z východní jižní i západní strany. Za dobré viditelnosti lze spatřit celé panorama hor od těch Novohradských přes B...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Hosín (kostel)
2.93 km
Původní kostelík sv. apoštolů Petra a Pavla byl postaven v románském slohu v době mezi druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Nedostatečná kapacita objektu vedla ve 13. století k vybudování nového, raně gotického chrámu. Starý kostelík však nezanikl, neboť byl do novostavby začleněn ja...

historická budova   Fara - Hosín (fara)
2.95 km
Areál fary čp. 17 se nachází východně od kostela sv. Petra a Pavla. Patrová obytná budova půdorysu L má zajímavý kosý arkýř propojující obě křídla. Areál zahrnuje obytnou budovu fary, sýpku, stáje, stodolu, kolnu a dvůr. Budova fary společně s kostelem tvoří duchovní jádro zdejšího osíd...

hřbitov, pohřebiště   Hřbitov - Hosín (hřbitov)
3 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Boží muka - Hosín (boží muka)
3.11 km
Zděná hranolová boží muka z 1. poloviny 19. století se nachází asi 350 m východně od návsi. Kaplička v horní části je oddělena od dříku obíhající římsou. Niky mají půlkruhové ukončení. Boží muka jsou zakončena stanovou stříškou krytou prejzy. Jde o doklad lidové zbožnosti i o urbanistick&yacut...

vrchol   Jeleni vrch (vrchol)
3.21 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Bezdrev (rybník)
3.21 km
...

vrchol   Velky Kamenik (vrchol)
3.52 km
...

obec, osada   Dasný (obec)
3.58 km
Dasný (něm. Kronfellern) je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 7 km severozápadně od Českých Budějovic, na silnici I/20 (20 E49 ), spojující České Budějovice s Plzní. Na sever od Dasnýho se rozkládá rybník Bezdrev a město Hluboká nad Vltavou, na jihu obec od krajského města oddělují Vrbensk&eac...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dasný (kaple)
3.63 km
Kapli se zvonicí, která je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, najdete přímo na návsi v Dasném. Byla zde vystavěna v novorománském slohu v letech 1869 až 1870. Stavbu si financovali sami obyvatelé obce a ke slavnostnímu vysvěcení svatostánku došlo 6. 6. 1870. Ve štítu pod zvonicí, nad vchodovou římsou, je na fasá...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Dasenský rybník - Dasný (rybník)
3.67 km
Rybník se rozprostírá v samé jižní části katastru. ...

boží muka, kříž, kaplička   Dasný (kaplička)
3.69 km
Kaplička je situována u usedlosti č.p.3. Byla zbudována na památku studenta Václava Pavlíčka, který targicky zahynul pod koly auta v roce 1933. ...

boží muka, kříž, kaplička   Kamenný kříž - Dasný (kříž)
3.7 km
Tento velký kamenný kříž nese vytesaný nápis o tom, že jest věnován od manželů Jana a Johany Urbanové obci Dasné a stojí při cestě k Bezdrevské hrázi. ...

obec, osada   Hrdějovice (obec)
3.86 km
Na území obce je doloženo pravěké osídlení z doby knovízské kultury. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350, kdy budějovický farář prodával nedaleký dvůr „směrem k Hrdějovicím“ (versus Herdawicz). Název pochází zřejmě podle osoby Hrdibora či Hrděje. V roce 1378 jsou jak Hrdějovice...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Hrdějovice (pomník)
3.86 km
Umístění: poblíž návesní kaple Nápis:ZASTAV SE VZPOMEŇ PADLÝCH BRATŘÍ NAŠICH Z JEJICHŽ DRAHÉ KRVE VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918 VYKVETLY RŮŽE SAMOSTATNOSTI ČESKÉ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK V HRDĚJICÍCHPOR. KAREL PULEC – POR. PAVLOV *9.12.1914 +27.1.1945, JOSEF LANGER *6.4.1893 +1944BENDA JAN, BENDA FRANT., BRÄUER JAKUB, ...

vrchol   Vrkoc (vrchol)
4.02 km
...

vrchol   Holy vrch (vrchol)
4.38 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Bezdrev (rybník)
4.5 km
Druhým největším rybníkem v jižních Čechách je Bezdrev u Hluboké nad Vltavou. Byl vybudován na Netolickém potoce v prostoru mezi dnešními silnicemi spojujícími České Budějovice s Vodňanami a s Hlubokou (Týnem nad Vltavou) v sousedství zámečku Ohrada. Na rozdíl od jiných velkých jihočeských rybníků byl Bezdrev vybudován před rokem 1490 proslulým stavitelem rybníků z Pardubicka, Vilémem z Pernštejna.Délka hráze dosahuje téměř 400 m, obvod rybníka ...

vrchol   Kozi hrbet (vrchol)
4.63 km
...

most, akvadukt, viadukt   Silniční most - Hosín (most)
4.68 km
Kamenný klenutý most – nadjezd nad tratí – postavený v souvislosti s výstavbou železniční trati Č.Budějovice – Veselí nad Lužnicí v roce 1885 v katastru obce Hosín, je velmi hodnotný a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a kon...

pomník, památník   Pomník Bohuslava Tvrdého - Čejkovice (pomník)
4.71 km
Deskový pomníček z řezané žuly, rozměru š. 52 cm, v. 58,5 cm a tl. 9,5 cm, s trojboce vyklenutou horní hranou, na zadní straně v dolní části rozšířený. Deska je osazena na nízkém kamenném soklu, ke kterému je přichycena pouze maltou. Na přední leštěné ploše je velmi mělce vytesán a stříbrnou barvou o...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Karlshaus – Hrádek u Purkarce (zřícenina hradu)
4.8 km
Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, poprvé je zmiňován r. 1357. Pravděpodobně měl plnit úlohu správního centra královského území. Takového významu však nikdy nedosáhl a na rozdíl od jiných hradů založených Karlem IV. byla doba jeho aktivního trvání velmi krátká; již v poslední čtvrtině 14. stol. se nikde nepřipomíná a nejspíš byl už tou dobou nebo ne...

drobná památka   Zvonička - Borek (zvonice)
5.04 km
Zvonička v současné době stojí v horní části návsi vedle cestičky v zatravněné ploše. Její původní umístění bylo v dolní části návsi, která však tehdy měla jinou podobu, zvonička zde stávala poblíže pomníku obětem 1.světové války. Zvoničku tvoří dva dřevěné čtverhranné sloupy roz...

obec, osada   Borek (obec)
5.11 km
Obec Borek patří mezi nejmladší obce na Českobudějovicku. Její zrod je datován v r.1805. Jako obec byla zaregistrována až v r. 1954. Obec vznikla původně jako hornická osada. Těžila se zde nejprve železná ruda, později kaolín, nejprve pro potřebu výroby drobné keramiky, později probíhalo průmyslové dolování pro Josefa Hardtmutha na vý...