Lokality v okolí Koupaliště - Doksy (venkovní koupaliště)přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Máchovo jezero (rybník)
0.87 km
Největší rybník v severních Čechách. Plocha 284 ha. Významné rekreační středisko. ...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Staré Splavy (vodní mlýn)
1.11 km
vodní mlýnStaré Splavy, čp.37...

vrchol   Sroubeny (vrchol)
1.29 km
...

vrchol   Stedra (vrchol)
1.42 km
...

muzeum   Památník Karla Hynka Máchy - Doksy (muzeum)
1.42 km
Oblast Doks je spjata se jménem romantického básníka Karla Hynka Máchy (1810 -1836). Krátký, ale pohnutý osud velkého českého básníka se stal legendou. Byl tulákem s vnímavou duší, který nacházel inspiraci pro své dílo především ve zdejší půvabné krajině.První n&aac...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaplička - Skalka u Doks (kaplička)
1.54 km
...

infocentrum   Městské informační centrum Doksy (infocentrum)
1.6 km
Infocentrum Doksy bylo zřízeno městem Doksy 1. dubna 1996 a stalo se tak prvním infocentrem nejen v Máchově kraji, ale na celém Českolipsku. Jeho založení si vyžádala rostoucí poptávka návštěvníků po kompletních turistických informacích. Během let se činnost infocentra rozšířila na celou oblast Máchova kraje a od roku 2003, kdy vznikl Svazek obcí Máchův kraj, zajišťuje propagaci nejen Doks, ale celého Máchova kraje. Nabízíme Vám: informace o mě...

vrchol   Skalka (vrchol)
1.61 km
...

město, městys   Doksy (město)
1.61 km
Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r. 1293 v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná m...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv.Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie - Doksy (kostel)
1.71 km
Kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí P. Marie v Doksech je poprvé připomínán v r. 1363. Z původ. dřev. stavby se však nic nedochovalo. Dnešní kostel byl vystavěn na jejím místě v let. 1670-80 v raně barok. stylu vláms. archit. B. Canevallem. O 100 let později (1748-54)byl přestavěn v pozdně barok. slohu a při této úpravě byly přistavěny dvě postr. kaple - sv. Ba...

obec, osada   Skalka u Doks (obec)
1.91 km
Skalka, původně Kalek, byla jako panství Bezdězu založena asi ve 13. století a roku 1316 bratři z Lugvicsloužili na Bezdězu jedním oděncem. Zmiňuje se o ní roku 1348 i Karel IV. v listině pro Ješka Kluka. Roku 1402 již patří Berkům a roku 1417 vdově Alžbětě z Klinštejna a po její smrti králi. Roku 1...

vrchol   Borný (vrchol)
1.99 km
Zalesněný vrchol severně od Máchova jezera s výhledem na jezero. Na vrcholku se nachází radiokomunikační stožár...

obec, osada   Tachov (obec)
2.67 km
Obec Tachov leží ve výšce 333 mnm vmírně zvlněné krajině na úpatí Tachovského kopce asi 3 km jihozápadně od Doks. Její vznik můžeme pravděpodobně položit do 14. století, neboť nejstarší zpráva pochází z roku 1392 a jmenuje Hanuše a Martina, syny Matěje z Tachova. V roce 1460 spadal Tachov pod dokské městské pr&aac...

vrchol   Havirsky vrch (vrchol)
2.68 km
...

vrchol   Dub (vrchol)
2.69 km
...

pomník, památník   Pomník obětem 1. světové války - Tachov (pomník)
2.69 km
Památník stojí v centru obce. Skládá se z pískovcového podstavce a sochy anděla v životní velikosti, nesoucí v rukou vavřínový věnec. Před opravou, která proběhla v roce 2009, měl anděl uražené obě paže s vavřínovým věncem a na podstavci chyběla nápisová deska, na které byla zřejmě uvedena jména občanů Tachova, p...

vrchol   Maly Borny (vrchol)
2.72 km
...

vrchol   Zbynský vrch (vrchol)
2.92 km
...

vrchol   Kanci vrch (vrchol)
3 km
...

vrchol   Tachovský vrch (lom)
3.05 km
Vrch náleží do celku Ralská pahorkatina. Je zalesněný smíšeným jehličnato-listnatým porostem.Izolovaný neovulkanický suk tvaru výrazného krátkého nesouměrného hřbetu, vzniklého vypreparováním tělesa sodalitického fonolitu z coniackých vápnitých jílovců až prachovců a středoturonsk&yacu...

vrchol   Holy vrch (vrchol)
3.4 km
...

vrchol   Vysoký vrch (vrchol)
3.45 km
...

vrchol   Dedek (vrchol)
3.65 km
...

vrchol   Kraluv vrch (vrchol)
3.67 km
...

vrchol   Sedina (vrchol)
3.88 km
...

vrchol   Dlouhy vrch (vrchol)
3.88 km
...

pevnost, opevnění, hradby   Historické opevnění Provodín (hradby)
3.92 km
...

obec, osada   Břehyně (osada)
4.08 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Vodní mlýn - Břehyně (vodní mlýn)
4.09 km
Vodní mlýn se nachízí hned u Břehyňského rybínku. Mlýn prošel řadou přestaveb. ...

vrchol   Korecký vrch (vrchol)
4.15 km
...

jeskyně, krasy   Psí kostel - Ralsko (jeskyně)
4.26 km
Podzemní prostory v pískovcovém skalním bloku o rozměrech asi 7 x 9 x 5 m, při výšce 2 až 2,5 m, někdy nazývané též Husův kostel. Jeskyně vznikla pravděpodobně umělým rozšířením původních skalních převisů, výklenků a skalních oken. Celková délka chodeb je 80 metrů. Vstup volný. ...

obec, osada   Provodín (obec)
4.29 km
Obec Provodín leží 8 km jihovýchodně od České lípy, rozložená na jihozápadní úpatí Provodínských kamenů. Centrum obce je křižovatky silnice Zákupy - Jestřebí s železniční tratí Česká Lípa - Bakov nad Jizerou. První písemná zmínka o obce pochází z roku 1376, k...

vrchol   Jelení (vrchol)
4.45 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Okna (kostel)
4.56 km
Kostel vznikl přestavbou původního gotického kostela v letech 1756-1758. V kostelní věži visí velký zvon z roku 1594. Hlavní oltář pochází z roku 1700. Barokní portál s točenými sloupy a sochami andělů pochází z kaple na hradě Bezděz.   Bohoslužby se konají: NE  10:00 mše sv.  - sudé týdny &n...

vrchol   Mlynsky vrch (vrchol)
4.57 km
...

obec, osada   Okna (obec)
4.6 km
Obec Okna leží západně od hory Bezděz, na planině která se protahuje ze severu na jih. Celková výměra činí asi 518 ha. Na východní straně místa se nacházejí dva kamenolomy. Podnebí je všeobecně sychravé, vlhké. Okolí Oken zavodňuje potok, který pramení jižně od vesnice na louce u dráhy – „Luční ...

skála   Tvarožník (skalní útvar)
4.63 km
Tvarožník, osamělá pískovcová skála, se nachází severovýchodně od obce Hradčany. Na vrcholu je stará železná vlajka, která sem byla umístěna počátkem 20. století. Na vrchol Tvarožníku vede pět horolezeckých tras, ale lézt se dá jen za suchého a horkého počasí. ...

vrchol   Konvalinkovy vrch (vrchol)
4.66 km
...

vrchol   Lysá skála (vrchol)
4.69 km
Kopec je vytvořený dávnou sopečnou činností a nachází se v území chráněném pro vzácnou květenu a sídlo ohrožených druhů ptáků. Skála je známá i pod názvem "Spící panna", což vám napoví pohled směrem od Zákup, kde lze vidět siluetu spící panny. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Starý Berštejn (zřícenina hradu)
4.91 km
Hrad nechal postavit Jindřich Hlaváč z Dubé krátce po roce 1400 v období dělení majetku mezi členy rozrůstajícího se rodu. Roku 1407 Jindřich získal dědictvím po svém bratrovi i Jestřebí a patřila mu obě sídla. Někdy v půli 15. století Bernštejn získali páni z Vartenberka, konkrétně je uváděn Zi...

obec, osada   Jestřebí (obec)
4.91 km
Pod jestřebským hradem vznikla farní ves Krušina, prvně jmenovaná roku 1352 a od r. 1405 označována jako městečko. Není však jasné, zda tato obec ležela SZ od hradu na břehu Novozámeckého rybníka nebo se jedná o dnešní polohu s jiným jménem. Před polovinou 15.stol. mizí z pramenů jméno Krušina a okolo r.1480 m&aac...

vrchol   Marsovicky vrch (vrchol)
4.93 km
...

vrchol   Berkovský vrch (vrchol)
4.94 km
...

obec, osada   Ždírec (obec)
4.96 km
Ždírec, původně Sirtsch (slovansky Žděrec) je prastarou vesnicí, která se připomínala již v 11-tém století. Už v roce 1052 daroval kníže Břetislav I. zdejšího obyvatele (usedlíka) jménem Obid staroboleslavskému kostelu. Název vsi vznikl z pojmenovávání prací při jejím zakládání, tj. odstraňová...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Břehyňský rybník (rybník)
4.96 km
Jeden z rybníků v okolí města Doksy. Je součástí národní přírodní rezervace, v jeho okolí se nachází množství mokřadů a luk, hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva. Je druhým největším rybníkem v oblasti po Máchově jezeře. Tento rybník, který má rozlohu 90 ha, byl založen někdy mezi le...

vrchol   Pec (vrchol)
5.01 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Ondřeje - Jestřebí (kostel)
5.23 km
Kostel sv. Ondřeje v Jestřebí u České Lípy je rokoková stavba, nástupce původního farního kostela neznámého patrocinia (dedikace čili zasvěcení), který stával na úpatí kopce s hradem a z nějž se dodnes dochovala pouze věž. Nový kostel dostal patrocinium sv. Ondřeje, apoštola a byl vysvecen arciděkanem Hockem z Horní Police v ro...

historická budova   Roubené stavení - Jestřebí (historická budova)
5.26 km
Stavení leží u hlavní silnici na Českou Lípu. Jedná se o velice dobře udržované roubené stavení z konce 18. století, bývalá rychta. 3. května 1958 byla usedlost vyhlášena kulturní památkou. Dnes se v této budově nachází restaurace Na Rychtě.  ...

skála   Hradčanské stěny - Ralsko (skály)
5.3 km
Stěny jsou součástí chráněného území Oblast Dokeská a pohoří Kummer. Roste tu asi 20 chráněných a ohrožených druhů květeny. Vyskytuje se tu i výr velký a krkavec velký. Z obce Hradčany se můžete vydat naučnou stezkou Jeřáb přes Hradčanskou vyhlídku, kolem pozůstatků valů a příkopů z 18. století a dále po...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Jestřebí (zřícenina hradu)
5.32 km
Zříceniny hradu nad obcí na bizarním pískovcovém skalním útvaru, jehož spodní základna je menší než horní plošina. Hrad Jestřebí vznikl ve 2. pol. 13. stol., poprvé se připomíná r. 1296; mezi roky 1300 a 1403 však o něm historické záznamy chybí, pravděpodobně v té době zanikl a dochované pozůstatky pocházejí až z hradu vybudovaného na poč. 15. stol.; nelze vyloučit, že původní hrad stál jinde a nový objekt pouze převzal jeho jméno. Na poč. 16. st...