Lokality v okolí Autokemp Zátiší - Úštěk (kemp)přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Chmelař (jezero)
0.79 km
Hlavním centrem turistiky ale i odpočinku je jezero Chmelař, jehož 67 ha vodní plochy a dvě upravované písčité pláže nabízejí návštěvníkům místo pro odpočinek i aktivní zábavu. Název jezero je pojem, který se všeobecně ujal jako v případě blízkého Máchova jezera. Jedná se však o vžitý omyl, neboť ve skutečnosti jde o rybník. Ten vznikl počátkem 60. let na místě bývalého středověkého Velkého rybníka. Nová, 400m dlouhá, sypaná hráz zvedla hladinu t...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Židovská synagoga - Úštěk (synagoga)
0.98 km
Unikátní věžovitá stavba byla jádrem staré židovské čtvrti. Po náročných opravách započatých ve druhé polovině 90. let bude sloužit ke kulturním účelům....

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Úštěk (hrad)
1.33 km
Malý hrad vybudovaný v městské zástavbě až na poč. 15. stol., poprvé se připomíná r. 1408. Po dobytí a vypálení katolickým vojskem r. 1428 obnoven, kolem r. 1520 přestavěn renesančně, později upraven na pivovar (po r. 1677, kdy jej koupili úštěčtí právováreční měšťané) a sladovnu. Objekt se v současnosti nachází ve velmi nedůstojném stavu.  ...

město, městys   Úštěk (město)
1.34 km
První písemná zpráva pochází z roku 1218. Město se nachází v nadmořské výšce 242 metrů. Na území žije 2661 obyvatel. Město Úštěk se rozkládá uprostřed romantické krajiny severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Celé jeho okolí včetně řady stavitelských a historických pamětihodností s krásnou, dosud téměř nedotčenou přírodou, je častým cílem odpočinku a rekreace mnoha návštěvníků a turistů. Krajina kolem Úštěku je kopcovitá, s četnými les...

vrchol   Na Vinici (vrchol)
1.37 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Petra a Pavla - Úštěk (kostel)
1.38 km
Kostel byl postaven v letech 1764 - 72 na místě staršího kostela svatého Michala ze 14. století. Kostel byl postaven ve slohu pozdního baroka. Na římse západního průčelí jsou po obou stranách věže umístěny sochy sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1770. Nejcennějším je obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty z roku 1656,...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Barvíř - Úštěk (rybník)
1.45 km
Na severním úpatí pískovcového ostrohu leží poslední z původních středověkých rybníků - Barvíř, který byl vždy důležitou zásobárnou užitkové vody pro město a byl využíván zejména pro potřeby zdejšího tkalcovského průmyslu. V roce 2000 byla provedena celková rekonstrukce celého rybníka. Byla opravena hráz, obě výpusti, upraveny břehy a byla odtěžena i vrstva usazeného bahna, která dosahovala místy až šesti metrů. Dnes slouží rybník Barvíř jako spo...

vrchol   Budina (vrchol)
2.13 km
...

vrchol   Lada (vrchol)
2.32 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevstoupení Panny Marie - Liběšice (kostel)
3.02 km
Kostel - první zmínka o kostele Nanebevzetí Panny Marie je z roku 1352 jako o farním kostele, byl cílem poutníků ze širého okolí. Za dob husitských byl podobojí, později luteránský, od roku 1622 katolický. V seznamu z roku 1629 se uvádí 247 katolíků, 157 protestantů. Renesanční věž byla postavena v letech 1589-1591. Kostel i s farou v roce 1638 vyhořel, zůstala věž. Kolem roku 1674 došlo jezuity k celkové raně barokní přestavbě zřejmě podle plánů...

obec, osada   Liběšice (obec)
3.02 km
První písemná zmínka o Liběšicích pochází z roku 1057, kdy jsou zmíněny na listině Spytihněva II. V roce 1239 daroval král Václav II. Liběšice kladrubskému klášteru. Již v tomto století vedla přes Liběšice cesta do Lužice. Ve 13. a 14. století patřily Liběšice k větším vesnicím s více než 20 poddanskými usedlostmi. Roku 1396 byla obec česká, k poněmčení došlo až mnohem později. Význam Liběšic byl dán existencí panského sídla - v r. 1282 zde je př...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Zámek Liběšice (zámek)
3.03 km
Zámek - založen Karlem Dubanským z Duban po roce 1520 severně od pozdější jezuitské rezidence. Zámek byl čtyřkřídlý se čtveřicí nárožních věží a kaplí / doložena až r. 1622/. Vstup do zámku byl v místech dnešní brány do parku. Roku 1620 byl vydrancován císařským vojskem, roku 1654 částečně bar...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Chrám Kalvárie - Ostré u Uštěka (kostel)
3.61 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Povýšení sv. Kříže - Levín (kostel)
4.08 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Levín u Úštěku (zřícenina hradu)
4.11 km
Skromné pozůstatky po hradu na vrchu nad stejnojmennou obcí, nedaleko Úštěku. Podle archeologických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., písemné zprávy o něm však mlčí; s hradem souvisí pouze záznam z r. 1538, kdy se prodával "kus lesu k vinici na vykopání v Hradišti pod Levínem". Opuštěn snad během 14. stol., i když na svahu pod hradem byla nalezena i keramika z 1. pol. 15. stol.; z jeho zbytků postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící ...

město, městys   Levín (městys)
4.11 km
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Na území žije 109 obyvatel....

obec, osada   Chotiněves (obec)
4.25 km
Obec Chotiněves tvoří dvě osady - Chotiněves a Jištěrpy. Obě vsi leží ve starobylé kulturní krajině obývané již dávno v době předhistorické, jak například svědčí středo- až mladohradištní pohřebiště (9. - 11. století) nad východním okrajem Chotiněvsi. Z pohledu historických písemných pramenů jsou starší Jištěrpy. Jsou zmíněny v nedatované tzv. zakládací listině litoměřické kapituly, vydané českým knížetem Spytihněvem II. Historiky je tato listina...

obec, osada   Drahobuz (obec)
4.25 km
Obec leží při silnici z Liběšic do Svářenic, v úrodném úvalu úštěckého potoka v průměrné výši 229 m nad mořem. Ze státní silnice odbočuje zde silnice do Vědlic. Vozovky vedou do Malešova, Jirštěrp a Strážiště. Stávala zde tvrz, na které v r. 1374-1378 seděl Petr Srša z ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Helfenburk (zřícenina hradu)
4.44 km
Zříceniny hradu na pískovcovém skalním ostrohu v lesích u Úštěku, v neobvyklé poloze uprostřed zalesněného údolí. Hrad založen jako skalní v 1. pol. 14. stol., r. 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a po r. 1380 přestavěl jeho nástupce Jan z Jenštejna. V bouřlivých dobách husitských válek útočiště arcibiskupa, poté přešel do šlechtických rukou. Obydlen zůstal ještě téměř po celé 16. stol., r. 1620 zapálen a zničen. Hlavní věž se...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Českobratrské církve evangelické - Chotiněves (kostel)
4.52 km
Postaven za 11 měsíců 10.12.1950 - 18.11.1951 slavnostní otevření/podle projektu Ing.arch.Bareše evangelickými farníky. Zdroj: Historie Českého Boratína.Autor Josef Vlk a kolektiv...

vrchol   Piskova vysina (vrchol)
4.89 km
...

vrchol   Sedlo (vrchol)
4.97 km
...

vrchol   Pohorsky vrch (vrchol)
5.07 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jiří - Malešov u Hoštky (kostel)
5.42 km
Kostel Svatého Jiří - je kulturní památnou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Kostel je původně románskou sakrální stavbou. Patří mezi nejstarší a nejcenější stavby regionu. Kostel byl často slohově a stavebně upravován. Loď kotela je obdélného půdorysu, presbyterium je polygonálně uzavřeno. Interiér lodi kostela byl opatřen plochým stropem, který dnes již zcela chybí. presbytář kostela je zaklenut žebrovou klenbou. Střecha lodi je ...

rozhledna   Rozhledna na Hořidlech u Chotiněvse (rozhledna)
5.47 km
Celková výška rozhledny je 14 metrů, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 m a vede na ni 67 schodů. Z rozhledny lze vidět řadu vrcholů Českého středohoří, Sedlo, nejvyšší vrch Verneřického středohoří, Ronov (Ralská pahorkatina), Vlhošť (Ralská pahorkatina), Radobýl, Lovoš či hora Ří...

vrchol   Hořidla (vrchol)
5.5 km
Zčásti zalesněný pískovcový vrch se znělcovým jádrem, 7 km východně od Litoměřic nad Třebutičkami. Výhled do údolí Labe (k Mělníku) i na České středohoří, severně na Mlýnský vrch a Sedlo, sz. na Trojhoru a hřeben Dlouhého vrchu. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Hřídelík (zřícenina)
5.65 km
Malý hrádek Hřídelík byl založen  v 2. polovině 13. stol. na jižním okraji obce Blíževedly. Poté co nedaleko vznikl Helfenburk sloužil Hřídelík jako vězení pro provinilé kněze. K zániku došlo za husitských válek. V současnosti je dochován pouze zbytek okružní hradby a zdí paláce. Ke zřícenině přístupné jen podzemní chodbou vede značená cesta z Blíževedel....

obec, osada   Blíževedly (obec)
5.86 km
Obec leží v místech pravěkého osídlení. Ve středověku byla majetkem pražského biskupství. Již v r.1290 byly povýšeny na městečko, které za husitských válek dobyl Jan Roháč z Dubé. Za třicetileté války byly Blíževedly značně poškozeny....

obec, osada   Lovečkovice (obec)
5.87 km
První písemná zpráva pochází z roku 1396. Na území žije 502 obyvatel....

drobná památka   Morový sloup Nejsvětější Trojice - Blíževedly (drobná památka)
5.88 km
Barokní morový sloup Nejsvětější Trojice se nachází v centru obce Vybudován byl v roce 1714 na památku obětem morové epidemie. Autorem je sochař F. Tollinger....

obec, osada   Hrušovany (osada)
5.94 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Narození Panny Marie - Hrušovany u Litoměřic (kostel)
5.94 km
...

obec, osada   Horní Řepčice (obec)
5.98 km
Obec se rozkládá na úpatí Českého středohoří na silnici první třídy č.15. V obci žije 100 stálých obyvatel. Vzdálenost k okresnímu městu Litoměřice je cca 10 km. Šest kilometrů směrem na Českou lípu je jezero Chmelař, s bohatým kulturním a sportovním vyžitím v letní sezóně. Dále je u jezera kemp ve kterém je možné ubytování v chatkách nebo stanech. V okolí je možno využívat mnohých hezkých tras pro cykloturistiku. S okolními městy a obcemi je spo...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Prachová (zřícenina kostela)
5.99 km
Zřícenina kostela sv. Václava vystavěný v bývalé vsi Prachová jsou vidět již ze silnice mezi Hrušovany a Encovany. Byl postaven z lomového kamene na místě zaniklé starší svatyně sv. Mikuláše okolo roku 1830. Šlo o klasickou jednolodní stavbu s čelní věží, klenutým kněžištěm, pětibokým presbytářem na jehož jižní straně byla přistavěna skromná sakristie. Obdélná loď měla velikost 8 x 11 m. Špatný čas přišel pro kostel po roce 1948, kdy bývalý rež...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Blíževedly (kostel)
6.11 km
Kostel sv. Václava je nejstarší stavbou obce Blíževedly. Stojí v cípu náměstí a na první pohled upoutá mohutnou vstupní věží. Okolo kostela je hřbitov, dnes však pustý a do nedávné doby zarostlý trním. Interier kostela v minulosti mnohé utrpěl a z původního vybavení se příliš nezachovalo. Díky obětavosti současného duchovního správce byl uveden do stavu, kdy se v něm jednou za měsíc může konat bohoslužba a byl částečně nově vybaven. V současné do...

vrchol   Mlynsky vrch (vrchol)
6.34 km
...

infocentrum   Obecní infocentrum Kravaře (infocentrum)
6.42 km
Poskytování informací o památkách, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. Pořádáme výstavy a vernisáže. ...

obec, osada   Svařenice (osada)
6.45 km
Ves Svařenice se poprvé připomíná r. 1253, kdy Přemysl Otakar II. daroval její část spolu s částí Polep a vsi Hrušovany a Vrutice kolonistům, kteří se pokusili založit v Litoměřicích na tzv. Dómském pahorku Nové Město. Tento pokus brzy ztroskotal. Od r. 1272 byla tato část Svařenic v majetku chotěšovského kláštera, který od r.1271 vlastnil i blízké Hrušovany. Ve druhé části vsi bylo vladycké sídlo, tvrz na níž se v r. 1259 jako první připomíná Ji...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Litýš (zřícenina hradu)
6.45 km
Zříceniny hradu na kopci mezi Třebušínem a Liběšicemi. Založen Zikmundem z Vartemberka po r. 1420 jako ochrana proti nedalekému Žižkovu Kalichu, poprvé se uvádí r. 1432; opuštěn v 1. pol. 16. stol., r. 1544 se už připomíná jako pustý. Dochovány poměrně mohutné zbytky zdí a příkop. ...

vrchol   Litys (vrchol)
6.54 km
...

obec, osada   Kravaře (obec)
6.54 km
Již samo jméno Kravař je dokladem mimořádné starobylosti tohoto městečka. Názvy obcí tohoto typu, odvozené od určitého zaměstnání obyvatelstva, objevují se totiž v 11.století, v době, kdy knížecí přemyslovci upevnili svou moc nad celou českou zemí. Někdy se vyskytuje pro Kravaře i název Radoušov, neboť vznikly splynut&iacut...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Anny - Verneřice (kostel)
6.55 km
...

obec, osada   Soběnice (osada)
6.59 km
...

město, městys   Verneřice (město)
6.6 km
Verneřice (Wernstadt)Bývalé městečko, dnes město, rozkládající se při Bobřím potoku, 8 km jižně od Benešova nad Ploučnicí, nejjižnější obec děčínského okresu. Obec je vysoko položená (493 m n.m.).   Verneřice vznikly jako lesní lánová ves patrně ve 2. polovině 13. století. Jejich původní majetková p...

rozhledna   Náčkovice u Verneřic (rozhledna)
6.63 km
Novou rozhlednou se od léta 2004 může pochlubit Verneřicko. Nalezneme ji na neoznačené kótě v mapách uváděné s nadmořskou výškou 616.m, severně od malé vesničky - Náčkovice. Jedná se sice o klasickou železnou hrázděnou konstrukci, nicméně v netradičním pojetí. Architekt Martin Gabriel nechal spodní část věže obezdít př&i...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Narození Panny Marie - Kravaře (kostel)
6.64 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Antonína Paduánského - Vrutice (kaple)
6.67 km
...

obec, osada   Vrutice (obec)
6.67 km
Je poprvé doložena v roce 1088 jako majetek Vyšehradské kapituly. Podle výkladu vzniku, původních významů a změn názvů obcí, kterou vydali Dr. Antonín Profous a Dr. Jan Svoboda v roce 1957, je název obce odvozen od jmenného tvaru "vruta", což znamenalo prudká voda, vření, obecně: pramen který vře. Pramen se naléz&aac...

lidová architektura   Roubená hospodářská usedlost - Soběnice (lidová architektura)
6.72 km
...

vrchol   Skalky (vrchol)
6.74 km
...