Lokality v okolí Na Rychtě - Paskov (penzion, restaurace)kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel - Paskov (kostel)
0.17 km
...

město, městys   Paskov (město)
0.21 km
Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Paskov (zámek)
0.24 km
Tvrz doložena v roce 1484. V 16. století upravena renesančně (snad za Dudičů z Hořechovic) a ve 40. letech 17. století přebudována za Bruntálských z Vrbna v raně barokní čtyřkřídlý zámek původně s nárožními věžemi a s představěným vstupním traktem. V zámeckém nádvoří stála hranolová věž (snad pozůstatek tvrze). Na přelomu 60. a 70. let 19. století za vlády rodu Saint Genois po požáru v roce 1869 zámek přestavěn v pozdním klasicismu. Poslední pseu...

obec, osada   Řepiště (obec)
1.99 km
Obec Řepiště se nachází v polovině cesty mezi městy Ostravou a Frýdkem-Místkem na pravém vyvýšeném břehu řeky Ostravice obklopena prstencem lesů. Obec je položena ve výšce 270 - 324 m n. m. Správní území obce má výměru 802 ha. Obec má asi 1526 obyvatel. Historie obce Řepiště byly založeny zřejmě na konci 13. st. v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby, pravděpodobně kolem r. 1270. Na přelomu 13. a 14. století byla ves Řepiště v držení německého...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Michaela Archanděla - Řepiště (kostel)
2.13 km
V Řepištích se nedochovalo i přes velké stáří obce (založena r. 1270) mnoho historických budov. K jedněm z nejcennějších a nejstarších patří bezesporu náš místní dřevěný kostelík, který nese jméno sv. Michaela Archanděla. Tento jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek (vedený pod č. ÚSKP 8-703) a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů.Názory na založení řepišťského kostela se v rozličnýc...

obec, osada   Žabeň (obec)
2.22 km
Obec Žabeň se rozkládá na území vymezené toky Olešná a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Obec leží při levém břehu řeky Ostravice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Správní území obce má výměru 339 ha. Obec má 621 obyvatel.Historie obceObec byla v minulosti nazývána též Žabná či Žabina. První písemná zmínka o obci je datována k roku 1460. Tehdy náležela paskovskému lénu olomouckého biskupství. Je také domněnka, že osada označená roku 1395 při výčtu m...

město, městys   Hrabová (město)
2.77 km
Hrabová je samostatným městským obvodem Statutárního města Ostravy. Počtem svých obyvatel se řadí na 10. místo z celkových 23 městských obvodů. Rozloha řadí Hrabovou na místo 9. Obvodem protéká řeka Ostravice. V obci se nachází základní škola, mateřská školy, zdravotnické zařízení, pošta i městská policie. Hrabovou vede oblíbená cyklistická stezka. K nejvýznamnějším osobnostem Hrabové patří básník, publicista, překladatel a knihovník Vilém Závad...

tunel, štola   Důl Paskov ve Staříči (cvičná štola)
2.88 km
V obci Staříč, cestou na Oprechtice je cvičná štola, kterou po předešlé domluvě mohou navštívit i turisté. Otevírací doba : vyhrazeno pro skupiny, vstup pouze na objednávku Vstupné : dospělí 60 Kč děti, studenti, důchodci 40 Kč skupinová sleva nad 20 lidí ...

obec, osada   Nová Bělá (městská část)
3.01 km
...

město, městys   Vratimov (město)
3.12 km
Město Vratimov se skládá ze dvou částí - z vlastního Vratimova a Horních Datyň. Ekonomicko-geografická poloha řadí Vratimov jednoznačně do ostravské průmyslové agromerace Ostravské pánve. Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže položených míst 236 m n. m. Správní území města má výměru 1414 ha, město má 6398 obyvatel.Historie městaVratimov vznikl ve 2. polovině 13. století v d...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Kateřiny - Ostrava-Hrabová (kostel)
3.21 km
Původně významná lidová jednolodní stavba z 16. století, která je dokladem výtvarné zdatnosti a vysoké úrovně stavitelské a řemeslnické práce jejich tvůrců. Po požáru v roce 2002 vystavěna znovu. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nalezení sv. Kříže - Staříč (kostel)
3.98 km
Kostel pochází ze 16. století. R. 1757 byla zbudována věž, v r. 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. Bohoslužby se konají: NE  07:30ČT  18:00 ...

vrchol   Na Vrchach (vrchol)
3.99 km
...

muzeum   OKD cvičná štola - Staříč (muzeum)
4 km
Uměle vybudovaný podpovrchový důl – ukázková štola.Na délce 200 m důlních chodeb se nacházejí běžná důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole. Vstup pouze na objednávku. Délka prohlídky 90 minut. ...

obec, osada   Staříč (obec)
4.02 km
První zachovaná písemná zmínka o obci je z roku 1258, avšak nálezy z roku 1906, (střepy baňatých nádob se zbytky popela a kostí), které byly vyorány na poli "Radlice" zdejším rolníkem Karlem Prokopem potvrzují, že území obce bylo již dříve obydleno. Původ jména osady Staříče odvozuje Prof. Vincenc Prasek od osoby zvané Stařek neb Stařík. První zmínka o škole je z roku 1582 a v roce 1877 byla vystavěna nová budova školy, v roce 1890 postavena Has...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jana a Pavla - Krmelín (kostel)
4.26 km
Kostel byl vybudován v letech 1895-1900. Slavnostní vysvěcení se konalo 1. července 1900. Ze staré krmelínské kapličky byl přenesen obraz sv. Jana a Pavla a malý zvonek ze zvonoviny. R. 1945 poničen granátovými zásahy. Obětavostí krmelínských farníků byl opraven a v neděli 17. listopadu 1946 znovu včetně zvonů posvěcen. Bohoslužby se konají...

zajímavost   Minipivovar - Krmelín (pivovar)
4.3 km
Zveme Vás do minipivovaru U Hodže v Krmelíně. Přijďte se pobavit a ochutnat naše kvasnicové pivo. K dispozici máte i dvě dráhy bowlingu, kulečník, šipky a stolní fotbálek. Možnost pronájmu salónku "Spodní hospoda" se samostatným výčepem, sociálním zařízením a krbem, ideální místo pro...

botanická zahrada   Miniarboretum U Holubů - Staříč (arboretum)
4.31 km
Možnost prohlídky sbírky dřevin, ukázkové zahrady s více než 2500 druhy rostlin, která je již téměř dokončena. V miniarboretu se nachází přibližně 330 tun kamenů ve skalkách a kolem jezírek. Nabízíme Vám široký sortiment rostlin z nichž asi 80 čarovějníků jsou námi nalezené kultivary, dále zakrslých...

vrchol   Okrouhla (vrchol)
4.31 km
...

rozhledna   Okrouhlá - Staříč (rozhledna)
4.31 km
Na nepříliš vysokém pahorku zvaném Okrouhlá, poblíž obce Staříč, stojí od roku 2003 typizovaná multifunkční věž s rozhlednou. Provedení je v tomto případě naprosto totožné s věží na Velkém Kamýku u Písku. Je vysoká 55 metrů a na vyhlídkovou plošinu se mi nepodařilo vystoupit, jelikož je objekt několik let po dokončení stavby stále nepřístupný. Tři kilometry jižněji lze ale navštívit rozhlednu na Kabátici u Chlebovic....

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Lipina (zaniklá tvrz)
4.32 km
...

obec, osada   Krmelín (obec)
4.35 km
První zmínku o Krmelíně nacházíme v latinsky psané listině z roku 1447. Najdeme v ní slova "in villa Krmelyn" (ve vesnici Krmelíně). V paskovské kronice je psáno, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájejí své koně. Vedla tu totiž formanská cesta přes Hukvaldy, Brušperk, Starou Ves do Ostravy. Od slova "krmiti" je prý totiž odvozen název vesnice. Existuje však jiný výklad vzniku tohoto j...

vrchol   Repnik (vrchol)
4.4 km
...

obec, osada   Sviadnov (obec)
4.48 km
Celá oblast území obce, ležící západně rychlostní komunikace I/56 Ostrava-Místek, je v územním plánu obce vedena jako rekreační oblast Štandl. Navazuje na rekreační oblast Lipina-Hatě obce Staříč. Jsou zde realizovány úpravy pro posílení rekreační funkce - naučné stezky, odpočinková stanoviště. Správní území obce má výměru 475 ha. Obec má 1373 obyvatel. Historie obce První zmínka o Sviadnovu pochází z roku 1267. O deset let později se část Sviad...

vrchol   Straznice (vrchol)
4.59 km
...

obec, osada   Kunčice - (část obce)
4.82 km
Kunčice jsou historická obec ležící na území Slezké Ostravy.  První písemná zmínka pochází z roku 1305 ze soupisu desátků vratislavského biskupství (Cuncindorf). Zajímavá je informace z roku 1508 o prodeji Kunčic Janu Sedlnickému z Heraltic, kde je ves označena jako „Velký Kunčice“, zatímco...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Štandl (zřícenina hradu)
4.96 km
...

vrchol   Štrandl (vrchol)
4.97 km
Vrchod náležící do podbeskydské pahorkatiny spadající geomorfologicky pod západobeskydské podhůří....

vrchol   U Lipin (vrchol)
5.02 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Brušperk (větrný mlýn)
5.39 km
větrný mlýnBrušperk, čp.?...

obec, osada   Stará Bělá (městská část)
5.48 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek (bazilika)
5.5 km
Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku&...

rozcestník, infotabule   Krytý bazén - Frýdek-Místek (bazén)
5.53 km
Naší velkou přednosti je velký sportovní areál a v něm nově zrekonstruovaný krytý plavecký bazén. Jeho využití je všestranné. Kromě Plaveckého výcvikového střediska školy, které zajišťuje výuku plavání pro děti mateřských a základních škol města a okresu, je bazén využíván studenty školy, organizacemi a především širokou veřejností města a okolí a to i včetně víkendů. SŠED Frýdek-Místek zajišťuje od léta 2001 i provoz v období prázdnin, což ocen...

muzeum   Památník O.Lysohorského - Frýdek-Místek (muzeum)
5.61 km
...

muzeum   Muzeum Beskyd - Frýdek-Místek, p.o. (muzeum)
5.65 km
Jako první muzeum ve Frýdku se konstituovala jedna ze slezských poboček Československého zemědělského muzea ve Frýdku. Muzeum bylo formálně ustaveno 25. 1. 1925, fakticky bylo činné již od 6. 7. 1924. Tato pobočka byla v roce 1934 připojena k pobočce v Opavě, kam byla rovněž přemístěna větší část sbírek – fondy dokumentujíc&iac...

město, městys   Frýdek-Místek (město)
5.82 km
Dnešní dvojměstí, okresní město Frýdek-Místek, vzniklo 1. ledna 1943 sloučením dvou dříve samostatných měst, moravského Místku a slezského Frýdku. Řeka Ostravice, která městem protéká, tvořila až do 1. prosince 1928 zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. Frýdek se rozkládá na pravém břehu řeky Ostravice, těsně pod soutokem s řekou Morávkou, Místek zase na levém břehu. Leží v nadmořské výšce 304 m n.m. Správní území města má výměru 5161 ha. Měst...

vrchol   Kouty (vrchol)
5.9 km
...

muzeum   Galerie Výtvarného centra Chagall - Brušperk (galerie)
5.97 km
Pořádání výstav a provoz stálé prodejní galerie....

muzeum   Lašské národopisné muzeum a galerie - Sedliště (muzeum)
5.98 km
Pojem „Lašské muzeum“ nebo „Muzeum Lašská jizba“ zavedl slavný sedlišťský národopisec a historik Joža Vochala(*1892 +1965). V roce 1908 vzniklo v Sedlištích Lašské národopisné sdružení „Sedlišťané“, u jehož zrodu stál Joža Vochala a organizoval zájezdy krojovaných skupin do Hradce Králové a do Prahy. Přenesl sbírky ze Sedlišť do Frýdeckého zámku a později založil první muzeum. Muzejní sbírka, kterou můžeme zhlédnout ve stálé expozici Lašského muz...

obec, osada   Vítkovice (městská část)
5.98 km
...

obec, osada   Brušperk (obec)
5.99 km
Město Brušperk se nachází v příhraničním okresu Frýdek-Místek, který sousedí s okresy Nový Jičín, Ostrava, Karviná a Vsetín. Rozprostírá se na třech pahorcích svažujících se k pravému břehu řeky Ondřejnice a na jejím levém břehu, který mírně stoupá až do nejvyššího bodu na katastru města ke Sv. Marku, který leží v nadmořské výšce 312 m. Z kopce sv. Marka a okolních kopců je působivý výhled na kompletní panorama Beskyd s dominující Lysou horou na ...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Olešná (přehrada)
5.99 km
Nádrž na řece Olešná u Frýdku - Místku byla vybudována v letech 1960 až 1964 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrží. Jejím účelem bylo krytí potřeb vody pro průmysl, povodňová ochrana Paskova, rekreace a chov ryb. Po výstavbě celulózky v Paskově se nádrž stala významným zdrojem provozní vody pro tento kombinát. Zemní hráz vodního díla o objemu 152000 m3 je vybudována ze sprašových hlín, na návodní straně čistých, na vzdušné s...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   dřevěný kostel - Sedliště (kostel)
6.02 km
...

obec, osada   Sedliště (obec)
6.12 km
Obec Sedliště leží 4 km severně od Frýdku-Místku. Zástavba se rozkládá především okolo silnic vedoucích do Kaňovic a do Bruzovic a samozřejmě do Frýdku-Místku. Sedliště sousedí s Bruzovicemi, Kaňovicemi, Řepištěm a Lískovcem, který je součástí Frýdku-Místku.Správní území obce má výměru 989 ha. Obec má 1 230 obyvatel.Historie obceSedliště jsou vedeny mezi vesnicemi v seznamu desátků vratislavského biskupství z roku 1305, takže musely vzniknout již...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Košťálovický rybník (rybník)
6.13 km
...

obec, osada   Ostrava - Zábřeh (městská část)
6.39 km
...

obec, osada   Ostrava-Jih (městský obvod)
6.43 km
Městský obvod Ostrava-Jih vznikl na katastru původně samostatných obcí Výškovice, Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a Dubina, která zasahuje až na katastry Nové a Staré Bělé. Historii obvodu lze vyčíst už ze znaku, který byl vytvořen v roce 1994 a vychází z pečetních obrazů původních obcí. Základem znaku je čtvrcený...

obec, osada   Václavovice (obec)
6.47 km
Obec Václavovice se nachází v kraji Moravskoslezském, v severním výběžku okresu Frýdek-Místek, nedaleko tří velkých měst, Ostravy, Havířova a Frýdku-Místku. Správní území obce má výměru 567 ha. Obec má 1538 obyvatel. Historie obce V roce 1302 byl na přání biskupa vratislavského Jindřic...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Fryčovice (kostel)
6.56 km
Na návrší obce je v dominantní poloze starobylý kostel Nanebevzetí Panny Marie gotického původu ze 14. stol., přestavěn pak renesančně r. 1573 a barokně v 17. století. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Rothschildův zámek - Ostrava-Vítkovice (zámek)
6.59 km
Empírový zámek ...