Lokality v okolí Hamrovka - Dobřív (pension, restaurace)pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Dobřív (památník)
0.11 km
Umístění:náves Nápis:PAMÁTCE PADLÝM A OSVOBODITELŮMDĚKUJE VDĚČNÁ OBEC.1924.ANDĚL VÁCL. LEG., DEZORT KAREL, EBELENBR JAN, KLIKA JAN, HEGNER VOJTĚCH LEG., JÁGR EMIL LEG., JÁGR VÁCL., KOVAŘÍK JOS., KOVAŘÍK VÁCL, KRESL BOHUMIL, KLÍR VÁCLAV, LINHART JOS., MATOUŠEK JAR., MUDRA FRANT., NETRVAL KAREL, PALEK JOS., PALEK VÁCL., P...

most, akvadukt, viadukt   Švédský most - Dobřív (most)
0.11 km
Most pravděpodobně z konce 17. století. Podle obecní kroniky byl postaven za majitele huti Šírera z Waldheimu (1624-1692). Socha sv. Jana Nepomukcého zhotovena a vysvěcena r. 1720, podstavec starší. Socha sv. Barbory datována 1791. 1750 - zvýšený provoz huti si vyžádal opravu „Švédského“ mostu. Byl zpevněn oblouk; r. 1764 nov&ea...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostelík sv. Andělů strážných - Dobřív (kostel)
0.48 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Vodní hamr - Dobřív (vodní hamr)
0.54 km
V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud, vysoké pece (od r. 1614 do r. 1817), zkujňovací hamry (do 60. let 19. stol.), pudlovna a válcovna v období technické revoluce (do r. 1903) a konečně i nářaďový hamr (v provozu do r. 1949). Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byl...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Huťský rybník (rybník)
0.65 km
...

vrchol   Konesuv vrch (vrchol)
0.88 km
...

vrchol   Prevazeni (vrchol)
1.59 km
...

vrchol   Zaborci (vrchol)
1.69 km
...

vrchol   Babovka (vrchol)
2.13 km
...

vrchol   Hradecky vrch (vrchol)
2.41 km
...

obec, osada   Hůrky (obec)
2.44 km
Obec Hůrky se nachází v malebném kraji brdských lesů asi 10 km od Rokycan. Kolem obce jsou blízké vrchy Žďár 627 m nad mořem, Trhoň 622 m, Bílá skála 613 m, Bábovka 601m. Tyto vrchy a veliká část krajiny kolem Hůrek je porostlá lesy. Okolí je ideálním místem pro turistiku a houbaření. První písemn&a...

obec, osada   Hrádek (obec)
2.56 km
Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou je darovací listina českého krále Jana Lucemburského ze dne 7. listopadu 1325 (originál je uložen ve Státním archivu v Třeboni), v niž daruje za věrné služby Petrovi z Rožmberka několik obcí, mezi nimiž je také Hrádek. Vznik Nové Huti, která získala název jako obec až v roce 1...

vrchol   Ohrada (vrchol)
2.6 km
...

vrchol   Žďár (vrchol)
2.83 km
Žďár je dominantní kopec na Rokycansku, jehož svahy se zvedají nad okolní terén až o 200 výškových metrů. Je významný jak z turistického hlediska, tak sebou nese i přírodní, kulturní a historické dědictví. Pod vrcholem Žďáru kdysi existoval skalní masív, jehož pozůstatkem jsou dvě velké skály - Mal&y...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Mirošov (zámek)
2.93 km
Zámek v centru města Mirošov v Plzeňském kraji je svým charakterem typickým panským sídlem ve stylu pozdního baroka. Jedná se o tzv. maison de plaissance, typ menšího zámku určeného především k letnímu pobytu majitele a jeho rodiny.   Mirošovské panské sídlo od středověku po renesanci ...

obec, osada   Mirošov (obec)
3.04 km
Doba založení Mirošova není známá. Pravděpodobně se tak stalo již ve 12. století, možná ale, že až v následujícím. Původně se Mirošov zřejmě jmenoval „Mirošuóv dvuór“ a zřejmě se jednalo o nevelký dvůr jakéhosi vladyky Miroše či Mireše, dnes již neznámého. První záznam o Mirošově pochází z r. 1366 v dedikační listině, ve které Dobrohost z Ronšperka (Ronšperkové a Mirošov) dává plzeňskému dominkánskému klášteru roční plat ze tří usedlostí v Miroš...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jakuba - Hrádek u Rokycan (kostel)
3.04 km
Kostel sv. Jakuba se nachází na hřbitově....

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Skořice (kostel)
3.07 km
Dominantou obce Skořice, je barokní kostel zasvěcený sv. Václavu (558 m.n.m.), jeden z nejstarších kostelů v Čechách, který stojí na návrší v centru obce a je v celém širém okolí viditelný ze všech stran. V jeho sousedství se dále nachází fara a bývalá škola. Do své dne&sc...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Josefa - Mirošov (kostel)
3.13 km
Nynější kostel vznikl rozšířením kaple pocházející z r. 1693. Na počátku 18. stol. byla rozšířena na trojlodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží. Upravován v r. 1893. Bohoslužby se konají: NE  08:15ÚT  17:00 - období od říjen do únorÚT  18:00 ...

vrchol   Dubina (vrchol)
3.13 km
...

vrchol   Vlc (vrchol)
3.17 km
...

vrchol   Svatý Vojtěch (vrchol)
3.21 km
...

obec, osada   Skořice (obec)
3.29 km
Skořice jsou podhorskou vesnicí s poměrně velkou nadmořskou výškou – 596 metrů. Vzhledem k této nadmořské výšce a umístění obce do sousedství brdských lesů zde panují poněkud drsnější klimatické podmínky, které se také projevují i vyšší dešťovou a sněhovou srážkovou činnost...

vrchol   Trhoň (vrchol)
3.63 km
Částečně zalesněný vrchol. Na západním úbočí prochází lokalitou červená turistická trasa...

rozcestník, infotabule   Trhoň - vrchol (rozcestník)
3.63 km
 Vrch nad Holoubkem v Brdské pahorkatině...

vrchol   Precek (vrchol)
3.71 km
...

obec, osada   Štítov (obec)
3.73 km
Jedna z nejmenších podbrdských obcí s nadmořskou výškou 500 m. Obec leží v těsné blízkosti brdských lesů, při dopravní tepně od Rokycan do Příbrami.První písemná zmínka je z roku 1460. Majitelem obce byl tehdy Litobor z Kolešova. V blízkosti obce leží dvě zříceniny hradů, a to "Homberka" z roku 1263 a "Držky" z roku 1287. K oběma hradům a obci Štítovu se váží krásné pověsti, (ale o těch až příště). Bohužel se nedochovaly podrobné zápisy z těchto ...

obec, osada   Příkosice (obec)
4.08 km
Obec Příkosice se nachází na jihu Rokycanska na samém okraji Brdských lesů, při železniční trati z Rokycan do Nezvěstic. Průměrná nadmořská výška je zde 495 m. Pro svoji výhodnou polohu a překrásnou okolní přírodu, ale také díky pohodlnému silničnímu a hlavně vlakovému spojení se stávají Př&ia...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Drštka (zřícenina hradu)
4.08 km
Dějiny hradu Drštky, původně zvaného Ronšperk, souvisí s rodem Dobrohostů z Ronšperka, kteří měli na počátku 14. století statky na Mirošovsku. V době husitských válek byl významným opěrným bodem císaře Zikmunda. Spustl v 16. století. ...

vrchol   Bílá skála (vrchol)
4.23 km
...

vrchol   Cihadlo (vrchol)
4.4 km
...

historická budova   Hopfengärtnerova vila - Holoubkov (historická budova)
4.48 km
Budova postavená v roce 1890 jako sídlo majitele zdejších železáren. Nyní po rekonstrukci slouží jako Dům s pečovatelskou službou pro seniory. ...

obec, osada   Svojkovice (obec)
4.49 km
Bezpečné zprávy o obci jsou datovány od roku 1379, kdy Svejkovice náležely panu Petrovi a později Oldřichu z Rožmberka. V té době středem jejich panství byla obec Strašice. Obec Svojkovice ležela na významné stezce pražsko- rokycanské a měla v té době 13 usedlostí. Na tuto obchodní stezku podnikali výpady loupeživí rytíři, mezi kterými proslul rytíř Kuška. I vrch Vydřiduch, tyčící se nad obcí, svým názvem dokladuje, že zde bylo provozováno nekalé...

vrchol   Vydoiduch (vrchol)
4.56 km
...

pomník, památník   Pomník obětem 1. a 2. světové války - Holoubkov (pomník)
4.62 km
Pomník občanů Holoubkova, kteří byli zabiti v 1. nebo 2. světové válce. ...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Dolní rybník (rybník)
4.65 km
 Rybník slouží v letních měsících ke koupání....

obec, osada   Holoubkov (obec)
4.69 km
Obec Holoubkov se nachází na českém středozápadě, 9 km východně od města Rokycan, 30 km od krajské Plzně a 70 km od hlavního města Prahy. Obec leží v mělkém údolí Holoubkovského potoka ohraničeném kopci Trhoň (623 m.n.m.) a Vydřiduch (513 m.n.m.). Obec samotná leží v namořské výšce 420 - 460 m.n.m. V současné době...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Holoubkovský rybník (rybník)
4.79 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Homberk (zaniklý hrad)
4.91 km
Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král Václav IV. oblehl a patrně dobyl, po husitsk&yac...

obec, osada   Vísky (obec)
4.99 km
Vísky jsou typická podbrdská obec. Z původní roubené zástavby se do dnešní doby zachovalo jen šest chalup. Nejstarší historická zmínka o obci Vísky je z roku 1368, kdy zapsal Bleh z Homberka své manželce Jitce se souhlasem bratrů Jaroslava a Ješka věno na svém dědictví tvořen&...

vrchol   Ve Skalach (vrchol)
5.06 km
...

obec, osada   Medový Újezd (obec)
5.18 km
První písemná zmínka o obci se vztahuje k roku 1336, kdy dostal šlechtic Petr z Rožmberka od krále Jana Lucemburského v dědičné držení hrad Zbiroh s městečkem, městečko radnice a Mýto a také polovinu vsi Medový újezd. Ves je zahrnuta i v Urbáři Oldřicha z Rožmberka sestaveném pravděpodobně v roce 1379. K tomuto roku zde měli Rožmberkov&eacut...

obec, osada   Kamenný Újezd (obec)
5.28 km
Obec Kamenný Újezd, okres Rokycany, r. 1848 panství Rokycany, kraj Plzeňský. V latinských textech Vgezd, v německých Stein Aujezd, Stein - Aujezd, Steinaujezd či Stein Aujesd.První potvrzená písemná zmínka o této obci nacházející se v bezprostřední blízkosti Rokycan pochází ze 14. ř&i...

vrchol   Kotlik (vrchol)
5.47 km
...

obec, osada   Trokavec (obec)
5.48 km
Obec Trokavec se nachází na okraji zalesněných Brd, vzdálená 7 km od města Mirošov a 3 km od obce Skořice, na okraji vojenského prostoru, pod kopcem Okrouhlík, jenž ční do výše 707 m nad mořem. Založena byla v pravém úhlu, kde Pančava a Průhon jsou ve spodní části a Ves (Trokavec) v horní části. Spodní část-P...

vrchol   Palcíř (vrchol)
5.57 km
...

vrchol   U Habru (vrchol)
5.68 km
...

obec, osada   Strašice (obec)
5.69 km
Historie Strašic sahá, podle odhadů odborníků, až do přelomu 8 - 9. století, kdy pravděpodobně došlo k osídlení místních lokalit našimi předky. Není historicky doloženo, která část dnešní obce byla osídlena jako první, zda to byla část s panským sídlem - Strašickým hradem, poplužím a pů...

muzeum   Muzeum Středních Brd (muzeum)
5.73 km
Střední Brdy, ač takříkajíc „na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita. Je to způsobeno řadou faktorů, z nichž jako prvořadý je vnímána skutečnost, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné p...

vrchol   Chlum (vrchol)
5.76 km
...