Lokality v okolí Kemp Mezní Louka (kemp)vrchol   Vetrovec (vrchol)
1.45 km
...

vrchol   Kournak (vrchol)
1.46 km
...

vrchol   Kridelni stena (vrchol)
1.91 km
...

vrchol   Malá pravčická brána (skalní útvar)
2.54 km
...

rozhledna   Růženka - Růžová (rozhledna)
2.66 km
V druhé dekádě 21. století prezentovala obec Růžová záměr vybudovat na Pastevním vrchu místo stávajícího dřevěného vyhlídkového posedu kamennou rozhlednu. Pro tento účel byl vybrán jeden z architektonických návrhů libereckého studia Mjölk. Obec Růžová na podporu výstavby rozhledny vyhlásil...

vrchol   Pastevní vrch - Děčínská vrchovina (vrchol, vyhlídka)
2.66 km
Vrchol s dalekými výhledy do okolí, náleží geomorfologicky do Děčínské vrchnoviny, která je součástí Krušnohorské pahorkatiny. Přes vrchol vede NS Růžová. ...

muzeum   Sokolí hnízdo - výletní zámeček (muzeum)
2.96 km
Byl vystavěn roku 1881 v alpském stylu, v naší republice zcela neobvyklém. Rod Clary- Aldringenů jej užíval k ubytovávání svých významných hostů. Dodnes je zachována stylová restaurace s původním zdobením dřevěných stěn a stropu. V prvním patře zámečku se nachází muzeum Národního parku České Švýcarsko. Prohlédnout je možné fotografie, floru, faunu, lidovou architekturu, veduty, geologický přehled, ukázky lidových řemesel. Jedná se o jediné muze...

rezervace, přírodní zajímavost   Pravčická brána (národní přírodní rezervace)
2.96 km
...

vrchol   Pravčická brána (skála)
2.96 km
Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Její rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu z blízka zdají býti ještě větší. Rozpětí oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7-8 m, minimální tloušťka 3 m, vrcholová plošina brány je 21 m nad jejím dnem. Od místa vstupu do areálu se rozbíhaj...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Dolský mlýn (vodní mlýn)
3 km
Dolský mlýn se nachází nedaleko Jetřichovic, dlouho sloužil svému účelu, i jako turistická atrakce. Po 2. světové válce začal bohužel chátrat....

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Petra a Pavla - Růžová (kostel)
3.03 km
Dominantou obce Růžová, která Vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Stavba byla postavena na místě starého kostela v letech 1710 – 1712 pod patronací majitele panství z rodu Clary Aldringen. Dne 1. srpna 1988 budova zcela vyhořela. V letech 1996-2000 byl  kostel zrekonstruován a  mohl být znovu sla...

obec, osada   Růžová (obec)
3.11 km
Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji.Obec Růžová je malebná vesnice, ležící 10 km od města Děčína, na hranici Národního parku České Švýcarsko, v centrální části Růžovské vrchoviny. Obec tvoří osada Kamenická Stráň, Nový Svět, Hájenky a Růžová.Dominantou obce, kter&a...

vrchol   Kovaruv kopec (vrchol)
3.14 km
...

vrchol   Ruzovsky vrch (vrchol)
3.31 km
...

vrchol   Dlouhodolské stěny (skalní útvar)
3.43 km
Dominantní pískovcové stěny u Dlouhého dolu poblíž Pravčické brány. Viditelné po většinu cesty na Pravčickou bránu a z vyhlídek nad Pravčivkou bránou. ...

vrchol   Petrin (vrchol)
3.46 km
...

vrchol   Kobylka (vrchol)
3.55 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Větrný mlýn - Růžová (technická zajímavost)
3.62 km
Větrný mlýn holandského typu postavený v roce 1844. Mlýn zdobí pětikřídlé zděné kolo, to na území ČR nemá obdoby. Vestavěný motor umožňoval provoz i za bezvětří. Mlýn byl v činnosti do roku 1945.  V současné době stavba slouží jako luxusní penzion zařízený v loveckém stylu. ...

vrchol   Mlyny (vrchol)
3.75 km
...

rozhledna   Janov (rozhledna)
3.9 km
Rozhledna Janov se nachází na Janovském vrchu nedaleko obce Janov mezi Hřenskem a Labskou Strání. K rozhledně vás dovede žlutá turistická značka, která vede z Hřenska. Ocelové 40-metrová rozhledna vám dopřeje krásný výhled do Česko-saského Švýcarska. Rozhledna je celoročně volně přístupná a vyhlídka ...

rezervace, přírodní zajímavost   Tichá soutěska - Hřensko (přírodní zajímavost)
4.03 km
Skalnatý kaňon se stěnami vysokými až 150m.Původně nepřístupná,po úpravách italskými odborníky v roce 1890 otevřena veřejnosti.Úsek dlouhý 960m se dá absolvovat pouze ve člunech. ...

obec, osada   Janov (obec)
4.22 km
Janov je obec ležící v překrásné krajině národního parku České Švýcarsko. Malebná vesnička, jež byla dávným sídlem vorařů a tkalců, enklávní osadou českokamenického panství Kinských, na území patřícím bynoveckému panství (Clary-Aldringenů). Dnes rekreační obec s poměr...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Janov (větrný mlýn)
4.47 km
větrný mlýnJanov, čp.180...

vrchol   Bynovecky vrch (vrchol)
4.6 km
...

vrchol   Stříbrné stěny - Děčínská vrchovina (vrchol)
4.73 km
Strmý pískovcový masív nazvaný Stříbrné stěny se nachází asi 2 km SV od Hřenska. Jedná se o kolmou čelní stěnu na jižní straně, dlouhou asi 400 m, s pískovcovými věžemi na obou koncích. Na západním jde o Stříbrný roh a na východním o Strážce. Nad údolím potoka Suchá Běl&aa...

rezervace, přírodní zajímavost   Soutěsky Hřensko (soutěsky)
4.89 km
Edmundova soutěska Dříve nazývaná Tichá nebo Dolní, skalnatý kaňon řeky Kamenice, poslední ze tří soutěsek na dolním toku řeky, východně od Hřenska. Její stěny tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 50 až 150 metrů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem pískovců, některé balvany se sesuly na dno kaňonu. Původně zcela nepřístupná, koncem 19. stol. začaly z příkazu knížete Edmunda Clary-Aldringena nákladné ...

infocentrum   Infocentrum - Srbská Kamenice (infocentrum)
4.9 km
Provozujeme informační centrum. Poskytujeme informace o památkách, ubytování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Srbská Kamenice (kostel)
4.93 km
Základní kámen k nynějšímu kostelu byl položen 15. července 1772 a dokončen byl za 4 roky. Oltář a zvony byly přeneseny z původního dřevěného kostela, který stál na místě nynějšího hřbitova. Na sv. Václava 28. září 1776 byla sloužena první mše....

obec, osada   Srbská Kamenice (obec)
4.93 km
Srbská Kamenice leží v romantickém údolí říčky Kamenice  přibližně 5 km jižně od Jetřichovic a 7 km severozápadně od České Kamenice. První doklady o založení obce se datují po roce 1015. Architektonickou dominantou je kostel Sv. Václava postavený v letech 1772-76. Oltář a zvony byly přeneseny z původního dřevěn&eacut...

jeskyně, krasy   Jeskyně Kriegsloch - Srbská Kamenice (jeskyně)
5.07 km
Jeskyně sloužila za války jako úkryt. ...

obec, osada   Arnoltice (obec)
5.09 km
Starší historie Arnoltic Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb tur...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Skalní kaple - Všemily (kaple)
5.11 km
...

mlýn, hamr, technická zajímavost    Větrný mlýn - Arnoltice (větrný mlýn)
5.13 km
Bývalý větrný mlýn pochází z roku 1830 a byl postaven z precizně opracovaných pískovcových kvádrů. Měl jedno mlýnské složení a pracoval necelých 50 let. V roce 1877 byl zrušen a přestavěn na obytné stavení. Od poválečného odsunu Němců, kteří byli jeho obyvateli, začal mlýn pustnout. V roce 1960, když...

pomník, památník   Pomník obětem Prusko-rakouské války - Arnoltice (pomník)
5.13 km
Památník připomíná padlé v období 1859-1866. Pomník nese německý nápis: „Gewidmet den auf dem Felde der Ehre in den Jahren 1859 u. 1866 gefallenen Kriegern.“ ...

vrchol   Kaliste (vrchol)
5.18 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Arnoltice (kostel)
5.18 km
Barokní kostel vystavěný v letech 1757-1758 Janem Václavem Koschem na místě staršího kostela. R. 1906 vyhořel do základů díky nedbalosti duchovního správce. R. 1907 znovu obnoven, k rozsáhlejší opravě došlo v r. 1959. Jednolodní obdélná stavba s užším, trojboce uzavřeným presbytářem, dvěma pří...

vrchol   Arnoltický vrch (vrchol)
5.23 km
...

vrchol   Písečný vrch (vrchol)
5.25 km
Holý nevýrazný vrchol západně od Janova spadající geomorfologicky pod Dečínskou vrchovinu, která náleží do Krušnohorské hornatiny....

obec, osada   Všemily (osada)
5.26 km
Všemily je vesnice, část obce Jetřichovice, od které se nachází asi 4 km na jih. Je zde evidováno 130 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 64 obyvatel.  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. ...

boží muka, kříž, kaplička   Kaplička u Všemil (kaplička)
5.28 km
...

vrchol   Vyhlídka (vrchol)
5.46 km
Zalesněný vrchol mezi obcemi Nová a Stará Oleška...

vrchol   Borovina (vrchol)
5.64 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Bynovec (zámek)
5.69 km
Zámeček Bynovec vyhořel v roce 1790. V zmenšené velikosti byl pak obnoven kolem roku 1846. Na fasádě jednopodlažní budovy s nízkou sedlovou střechou jsou k vidění pozdně empírové prvky. Můžete se projít po stráni, kde vedla alej, lemovaná kamennými patníky s udáním vzdálenosti, po které panstvo jezdilo na svůj letohr&aac...

vrchol   Čedičový vrch (vrchol)
5.72 km
...

obec, osada   Stará Oleška (část obce)
5.76 km
Stará Oleška je osada nacházející se v CHKO Labské pískovce 8 kilometrů východně od Děčína. Má celkem 120 obyvatel a je součástí obce Huntířov. Nejvyšším bodem v nejbližším okolí je Olešský vrch, který měří 355 metrů. Významným vrcholem je také kopec Vyhlídka, ten měří 305 m a nachází se na něm rozhledna. Okolí Olešky bylo osídleno již před téměř 5000 lety. Před rokem 1000 zde lze doložit již trvalé osídlení podél obchodních cest. Právě přes Ole...

vrchol   Vyhlidka (vrchol)
5.79 km
...

obec, osada   Bynovec (obec)
5.9 km
Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 - 390 m n. m. v údolí  Bynoveckého potoka. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV  Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. V obci se nachází tři vodní n&aac...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hřensko (kostel)
5.97 km
...

obec, osada   Jetřichovice (obec)
6.06 km
Ves JETŘICHOVICE, ležící při potoku Jetřichovická Bělá, vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí a její část vedoucí ke státní hranici je dnes oblíbenou turistickou trasou. Obec dnes tvoří čty...

vrchol   Straziste (vrchol)
6.08 km
...