Lokality v okolí Liberec (železniční stanice)město, městys   Liberec (město)
0.84 km
Liberec - Severočeské okresní město Liberec, leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Jeho historie sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal jako otevřená tržní obec a to později určilo i jeho tvářnost. Malá osada, poprvé zmiňovaná roku 1352, se během 15. a v první ...

infocentrum   Městské informační centrum - Liberec (infocentrum)
1.09 km
Provozujeme informační centrum. Zaměřujeme se na poskytování informací o zajímavostech, dopravě a ubytování ve městě a jeho okolí. Zajišťujeme prodej map, suvenýrů i turistických známek. Podáváme informace o probíhajících či plánovaných společenských akcích v regionu, zajistíme i vstupenky. ...

historická budova   Radnice - Liberec (historická budova)
1.09 km
Liberecká radnice je stavba v historizujícím novorenesančním slohu. Jedná se o dominantu Náměstí Dr. Edvarda Beneše. Postavena byla r. 1893. Budova sama spíše působí jako chrám, a to zejména díky své vysoké věži. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Liberecký zámek (zámek)
1.17 km
Liberecký zámek - Jedna z prvních zděných budov města - vystavěna rodem Redernů * r. 1582-1587 * největší expozice skla na světě * v současné době nepřístupná * Původní jednoduchou renesanční stavbu nechali postavit bratři Kryštof a Melichar z Redernu již v letech 1582 - 87, a tak zámek zároveň patřil mezi první zděné budovy ve městě. Dnešní podobu však získal až díky několika přestavbám, které započaly po ničivém požáru v roce 1615. Tehdy byla n...

muzeum   Severočeské muzeum - Liberec (muzeum)
1.95 km
Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Již v prvních letech své existence se podařilo shromáždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů z vyspělých evropských zemí a zčásti také z Předního a Dálného východu. S ohledem na místní tradice severních Čech však největší pozornost patřila sk...

vrchol   Nad Lomem (vrchol)
2.15 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Harcov (přehrada, přírodní koupaliště)
2.16 km
Výpustná a pojistná zařízení sestávají ze dvou spodních výpustí a z korunového přelivu. Spodní výpusti jsou trubní ve štole DN 800 mm. Délka potrubí je 16 m. Obě výpusti jsou opatřeny na návodní straně ocelovými stavidly a na vzdušné straně litinovými klínovými šoupátky. Ke spodním výpustem přísluší pod předsypem přívodní klenuté štoly, opatřené na vtoku česlemi a drážkami na provizorní hražení. Zátky štol na protivodní straně potrubí jsou ze tře...

zoo, soukromá zoo   ZOO Liberec (zoo)
2.53 km
LIBEREC leží v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, protkaný řekou Nisou. Nadmořská výška před radnicí dosahuje 373 metrů. Město má 100 000 obyvatel a rozkládá se na ploše necelých 15 km2. Do města přitahují návštěvníky kulturní zařízení, divácké sportovní zážitky, výstavní trhy a překrásné okolí snadno dosažitelné městskou dopravou nebo lanovkou na Ještěd. Textilní a strojní průmysl vybudoval z Liberce 19. století na jednu st...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Bonifáce - Liberec-Hanychov (kostel)
2.54 km
Stavbu tohoto kostela započal stavitel Stefan Arnold 24.5.1915, ale kvůli válce byl kostel dokončen až 4.9.1919. Stavba je jednoduchého obdélníkového půdorysu s věží vysokou 33,8 metru a prostým interiérem. Kostel zdobí oltář se sochou sv. Bonifáce. Spravuje jej církev římskokatolická....

botanická zahrada   Botanická zahrada Liberec (botanická zahrada)
2.56 km
Botanická zahrada Liberec je nejstarší v České republice, překročila 110 let věku. Dlouhá historie je dobrým základem pro jakousi spolehlivost kvality. Přechovávání dědictví po minulých zahradnických generacích, ve formě nashromážděných sbírek živých rostlin a leckdy těžce utvářených tradic, ovšem ne...

vrchol   Horka (vrchol)
2.73 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Stráž nad Nisou (kostel)
2.78 km
...

obec, osada   Stráž nad Nisou (obec)
2.78 km
Stráž nad Nisou – obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy – je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska. Prvními osídlenci byli Němci, o tom svědčí, že jejich vesnické (obecní) ustanovení se zakládá na německém právu. Ještě v roce 1550 byl Habendorf malá ves, ve které byli jen rychtář, 7 sedláků a 2 chalupníci, kteří bydleli celkem v 11 ...

rozhledna   Vyhlídková věž Lidové sady - Liberec (rozhledna)
2.92 km
Přímo v Liberci nalezneme rozhlednu Lidové sady. Tuto vysokou věž, doplněnou sálem s klenutým stropem, který pojme až 1000 osob, nechali postavit Liberečtí radní, jako základní bod odpočinkového a vycházkového areálu na okraji města. Později vyhlídkovou restauraci doplnila botanická, a zoologická zahrada. Honosný projekt vyprac...

zajímavost   Letecký simulátor McDonell Douglas DC-9 - Liberec (zajímavost)
3.43 km
Originální kokpit z letadla, které nalétalo od roku 1969 téměř 90 000 hodin, překoná veškerá vaše očekávání. Původní přepínače, ukazatele, přístroje a ovládací prvky pocítíte na vlastní kůži. Burácení motorů vám zatají dech a v Evropě největší projekce vás ve...

vrchol   Výšina (vrchol)
3.7 km
...

rozhledna   Liberecká výšina - Liberec (rozhledna)
3.72 km
Libereckou výšinu najdeme samozřejmě nad městem Libercem. S výstavbou této vyhlídkové restaurace začal v roce1900, na popud textiního magnáta Heinricha Liebiga arch. Josef Smitz. Tomu byl předlohou rodinný hrad Habsburků ve Švýcarsku Hohen Habsburg, a také tak i pětadvacetimetrovou rozhlednu po svém otevření 1. září 1901 pojmenoval. Ovšem po skončení 1. světové války už ji známe pod jménem "Liebiechova vyhlídka" a teprve po roce 1945 jako „Libere...

obec, osada   Vratislavice nad Nisou (městská část)
3.88 km
Podrobný popis více než sedmisetleté historie Vratislavic nad Nisou by byl opravdu sálodlouhý, a tak jsme zvolili přehlednější podobu ve formě výběru nejvýznačnějších dat, které měly důležitý vliv na dějiny, kulturu a rozvoj Vratislavic. Cesta proti proudu času je tedy připravena.   4. – 3. tisíciletí př. n. l. – První nepřímý doklad o pobytu člověka na území dnešních Vratislavic – dva nalezené kamenné sekeromlaty.   18. října 1360 – první zm...

obec, osada   Šimonovice (obec)
4.13 km
První známá písemná zpráva o Šimonovicích je z roku 1545. Z doby, kdy Šimonovice patřily k panství dubskému (českodubskému), jehož majitelem byl tehdy Jan z Vertenberka (1543-1552). Když panství dubské a frýdštejnské získal po porážce stavu na Bílé Hoře vévod...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Vavřince - Dlouhý Most (kostel)
4.26 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Reitenštejn (zaniklý hrad)
4.36 km
Malý hrádek strážního charakteru, německy zvaný Reitstein, stával na třech žulových skalách nad Kateřinským údolím Černé Nisy. Hrádek ze 14.-15. stol. neznámé historie zčásti vytesán do příkopem oddělené skály s dřevěnými stavbami, nyní pouze skalní vyhlídka na okraji Liberce. Dle nálezů obýván ve 14. století, dochován příkop a podvalí....

vrchol   Draci vrch (vrchol)
4.4 km
...

obec, osada   Dlouhý Most (obec)
4.48 km
Dlouhý Most vznikl jako luteránská osada německých uhlířů v polovině šestnáctého století při zemské stezce, která spojovala Čechy s Lužicí. V jednom úseku stezky se vyskytovaly mokřiny, proto musela být cesta zpevňována. Vznikl jakýsi dlouhý most, podle kterého byla osada pojmenována. Oblast náležela k českodubskému panství, o kterém jsou první zmínky v zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Není ovšem doložena pravost listiny. Nes...

pomník, památník   Svojsíkova mohyla - Liberec (pomník)
4.77 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Holubův kříž - Liberec (kříž)
4.9 km
Kříž stojící na černém puklém balvanu připomíná dřevorubce Františka Holuba, kterého zde někdy mezi lety 1860-1880 zabil padající strom. ...

(0)   Ježíškovy kameny - Liberec (skalní útvar)
4.96 km
...

obec, osada   Fojtka (osada)
5.01 km
První zmínka o obci Fojtka je z roku 1559 v Městské knize liberecké. Fojtka byla součástí libereckého panství, lesy však patřily panství frýdlantskému. Obec Fojtka leží podél potoka stejného jména. Název obce je patrně odvozen od "Vogt" (správce vrchnostenských statků), který zde bydlel ...

vrchol   Novovesky vrch (vrchol)
5.05 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Fojtka (přehrada, přírodní koupaliště)
5.05 km
Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, obloukového půdorysu o poloměru křivosti 175 m. Návodní líc je od základů až po kótu 389,10 m n. m. svislý a odtud až po korunu hráze ve sklonu 10 : 1. Sklon vzdušného líce se mění plynule. Pro převádění velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv o třech polích a max. kapacitě 19,39 m3.s-1, situovaný uprostřed hráze. Skluz od přelivů je ukončen ve vývaru společném i pro spodní výpusti.K pře...

vrchol   Cerna hora (vrchol)
5.07 km
...

vrchol   Žulový vrch - Jizerské hory (vrchol)
5.08 km
Zalesněný vrchol západně od Rudolfova s pozůstatky dvou lomů a Holubovým křížem ...

vrchol   Javorový vrch (vrchol)
5.24 km
Lesnatý vrchol geomorfologicky spadající pod Jizerské hory náležící do Krkonošské oblasti. Ve vrcholové oblasti se nachází několik skalisek....

vrchol   Ještěd (vrchol)
5.3 km
Ještěd – to je místo z tvrdého křemencového suku, vzniklým z měkčích fylitů, břidlic a vápenců z okolí. Okolí je křemenci doslova poseto, mají světlejší barvu, u větších zrn křemene zaznamenáte modravý nádech. V křemencích se setkáte i s puklinami, ve kterých vznikaly pěkné červené kři&s...

rozhledna   Ještěd (rozhledna, vysílač)
5.32 km
Nadmořská výška přesahující tisíc metrů ve spojitosti s jedinečným rázem krajiny přímo láká k výstupu. Díky velmi dobré dopravní dostupnost se k blízkosti vysílače sloužícího rovněž jako restaurační zařízení a hotel dostane prakticky každý. Kromě pěší chůze můžete přijet kabinovou lanovkou, případně autem až před samotný objekt. Kdo by však zde čekal rozhlednu, bude zklamán. Ještěd totiž nabízí pouze přirozenou vyhlídku z terasy pod objektem. Poh...

vrchol   Kamenny (vrchol)
5.4 km
...

obec, osada   Mníšek (obec)
5.45 km
První usedlosti v naší obci vznikaly ještě před husitskými válkami. Byly budovány podél lesní stezky, ze které později vznikla říšská silnice z Liberce do Frýdlantu.    Obec Mníšek. Nejstarším dokumentem, ve kterém je zmínka o Mníšku, je poplatnický rejstřík (urbář) z roku 1381. V této době bylo v Mníšku 18 selských usedlostí, 2 pily, 1 mlýn na obilí a 1 mlýn na tříslo. K těmto usedlostem patřilo 490 korců (=141 ha) pozemků. Mníšek tehdy patřil ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Mikuláše - Mníšek (kostel)
5.47 km
K dominantám obce patří barokní kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Původní dřevěnou modlitebnu z kůlů nahradili frýdlantští Redernové v roce 1570 kamenným kostelíkem. K dnešnímu kostelu byl položen základ 3. 6. 1739. Kostelní věž byla do současné podoby vyzvednuta roku 1774. Kostel je státem chráněnou památkou, stejně jako fara z roku 1767 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1861....

vrchol   Ostry (vrchol)
5.49 km
...

vrchol   Jilovy vrch (vrchol)
5.72 km
...

vrchol   Kaliste (vrchol)
5.79 km
...

vrchol   Cisarsky kamen (vrchol)
5.83 km
...

obec, osada   Proseč pod Ještědem (obec)
5.84 km
Obec Proseč pod Ještědem tvoří vsi Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov. První zmínka o obci Proseč je činěna v roce 1547, kdy byl za vzpouru proti králi Ferdinandovi I. konfiskovány statky a majetek Adama z Vartenberka ve prospěch panovníka. Zápis v Deskách zemských vypočítává vsi příslušné k „Dubu zámku“ (Český Dub) a mezi nimi i Proseč společně s vesnicemi Padouchovem a Domaslavicemi (Javorník je zmiňován v roce 1548)....

vrchol   Rozsocha (vrchol)
6 km
...

vrchol   Javornik (vrchol)
6.01 km
...

vrchol   Pod prehradou (vrchol)
6.01 km
...

obec, osada   Jeřmanice (obec)
6.02 km
Založení obce a první zmínky o obci se vztahují k roku 1543. Panstvo zdejších pozemků, statků a obcí ze Svijan, Dubu a Frýdštejna najalo lokátora z Německa jménem Herman ( lokátor byla osoba, která jménem panstva vybírala lokality ke stavbě cest, silnic, osad, rybníků a vesnic). Úsek vybraný k budování nov...

vrchol   Lovci vrch (vrchol)
6.06 km
...

vrchol   Zavetri (vrchol)
6.12 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Mikuláše - Světlá pod Ještědem (kostel)
6.14 km
Kostel by postaven v roce 1643. V letech 1725-1730 byl barokně přestavěn stavitelem T. Brettschneiderem. Roku 1899 kostel vyhořel, při požáru byl roztaven středověký zvon. Obdélná stavba s polokruhově zakončeným presbytářem a západní hranolovou věží. Zařízení pseudogotické z doby po roce 1900. Barokními bočními průchody se původně vcházelo n...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Anny - Jeřmanice (kostel)
6.14 km
Kostel sv. Anny s hřbitovem stojí ve svahu nad středem obce. Ke stavbě kostela, která probíhala mezi lety 1760–1764, postoupil sedlák Johann Passbauer z domu čp. 4 část svého pozemku. Přestavba tohoto barokního kostela realizovaná podle plánů smiřického stavitele Josefa Braunera byla dokončena roku 1816. Jednolodní kostel z lomového zdiva s půlkruhově zako...