Lokality v okolí Kostelík sv. Jana Křtitele - Skupice (kostel)obec, osada   Skupice (osada)
0.78 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Postoloprty (zámek)
1.11 km
Za vlády Jiřího z Poděbrad se ves dostala do vlastnictví rodu z Veitmile a Šebestián z Veitmile zde r. 1514 postavil tvrz. V majetku tohoto rodu byla tvrz a panství Postoloprty až do r. 1600, kdy byly prodány Štefanovi Jiřímu ze Šternberka. Ten začal na místě původní tvrze stavět v r. 1611 velkolepý zámek. Jeho syn Jan Rudolf ze Šternberka p...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Postoloprty (kostel)
1.15 km
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech dal postavit kníže Josef Schwarzenberk. Stavitel Alto Monte zahájil 13.října 1746 stavbu, která trvala sedm let. Kostel je jednolodní, s nezvykle na jih orientovaným oltářem a věží kolmo k náměstí, má pět oltářů, hlavní a čtyři boční, oltářní obrazy a štuková výzdoba jsou dílem vídeňských mistrů, např. Brandlera a Underberga. Dominující skvostně zdobená kazatelna, vyřezávané zpovědnice a původní la...

infocentrum   Informační centrum - Postoloprty (infocentrum)
1.18 km
...

drobná památka   Sloup se sousoším Piety - Postoloprty (drobná památka)
1.2 km
...

historická budova   Radnice - Postoloprty (historická budova)
1.22 km
Budova radnice v Postoloprtech byla vystavěna v roce 1903, původně jako spořitelna, z popudu purkmistra a předsedy ředitelství spořitelny Karla Krause a občanů města, podle plánů žateckého architekta a stavitele Antona Dauta....

město, městys   Postoloprty (město)
1.43 km
První písemná zmínka pochází ze souboru nejstarších českých pověstí v tzv. Kosmově kronice, sepsané počátkem 12. století. Její první část podrobně líčí nelítostný boj knížete kmene Čechů Neklana s vládcem Lučanů Vlastislavem, pánem rozsáhlé oblasti severozápadních Čech. Známý příběh o Vlastislavově porážce a zavraždění jeho syna, populární především díky dramatickému zpracování A. Jiráska, je z našeho hlediska zajímavý především tím, že se v něm ...

vrchol   Na Kamenici (vrchol)
1.95 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Václava - Lipenec (kostel)
2.25 km
...

obec, osada   Lipenec (osada)
2.35 km
...

vrchol   Lisci vrch (vrchol)
2.59 km
...

vrchol   Ovci vrch (vrchol)
3.38 km
...

muzeum   Archeologicky skanzen - Březno (skanzen)
3.46 km
Skanzen se nachází na pravém břehu řeky Ohře mezi obcemi Březno a Louny. Archeologickým průzkumem zde byly objeveny pozůstatky pravěkého osídlení. Na základě získaných nálezů zde byl vybudován skanzen. Starými technologickými postupy byla zrekonstruována staroslovanská obydlí ze 6. a 9. století a germánský objekt ze 6. století....

obec, osada   Opočno (obec)
3.59 km
Jak dokládají archeologické nálezy, byl kraj kolem Opočna osídlen již v dobách pravěku - východně nad obcí na Holém vrchu byly nalezeny zlomky halštatské keramiky, pocházející z období 750 - 400 př. n. l.. Další nálezy pak dokládají osídlení oblasti od 8. století...

vrchol   Brvansky vrch (vrchol)
3.62 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Opočno u Loun (kostel)
3.64 km
...

vrchol   Bila hora (vrchol)
3.75 km
...

obec, osada   Lipno (obec)
3.86 km
Obec Lipno sestává ze tří částí Lipna, Lipence a Drahomyšle. Tento samostatný územní právní celek se utvořil roku 1990 rozdělením MNV Tuchořice, Liběšice a Lipno. V obci Lipno sídlí i Obecní úřad v č.p. 14. Jelikož obec leží na pomyslném průsečíku měst Žatce, Postoloprt a Loun jsou s těmito městy spojeny cesty občanů za zaměstnáním, zdravotní péčí, nákupy, ale i zábavou. Obec Lipno spadá do správní oblasti Městského úřadu Žatec. Lipno se svými č...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Lipno (zámek)
3.87 km
Lipno je barokní zámek, který stojí na okraji zemědělského areálu v severní části obce Lipno. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.  ...

obec, osada   Jimlín (obec)
3.92 km
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1267, kdy se zde uvádí jistý Chotěboř z Jimlína. Název vesnice pochází ze staročeského vlastního jména Jimla, které vzniklo z německého "Imram". Záviš z Jimlína provázel Jana Lucemburského po jeho cestách po Evropě a bojoval po jeho boku v bitvě u ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Nový Hrad - Jimlín (hrad, zámek)
4.13 km
První zmínka pochází ze 14.století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal nad obcí Jimlín postavit novou, kamennou tvrz, palácového typu. Po smrti posledního z jimlínského rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolowrat, který se svolením krále Jiřího z Poděbrad, ze dne 2.května ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Martina - Břvany (kostel)
4.31 km
Kostel byl vybudován v roce 1501 v pozdně gotickém slohu. V roce 1720 došlo ke zboření horní části věže, která byla znovu postavena podle návrhu architekta P. I. Bayera. Kostel je jednolodní obdélný, se sedmi opěrnými sloupy. Má jehlancovitou střechu s lucernou a cibulkou s křížem a s neodsazeným presbytářem. K severní straně ...

obec, osada   Břvany (obec)
4.57 km
Zemědělská obec na Lounsku, kdysi stávala na břehu bahnitého jezera, vysušeného v letech 1807-1808. Pozdně gotický kostel sv. Martina pevnostního typu z r. 1501, vybavení je barokní. První písemná zmínka o obci je z roku 1436. Jak to bylo v roce 1918 a také před ním ve BřvanechPřed časem jeden report...

obec, osada   Výškov (obec)
4.57 km
Výškov je vzdálen 12 km severovýchodně od Žatce a 4 km severozápadně od Postoloprt (Postelberg), čítá 70 domů s 313 obyvateli a zaujímá plochu 645 ha a 23 arů. Obec leží v úrodné rovině, která navazuje na severu na nížinu „Sedlina“ a na západě a...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple Obětování Panny Marie - Výškov (kaple)
4.58 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Lenešický rybník (rybník)
4.59 km
Rybník s rozlohou 72 hektarů slouží k chovu ryb. Žije zde spousta vzácných druhů ptáků, třeba labuť černá a labuť velká. Jedná se o významnou ornitologickou lokalitu. ...

obec, osada   Lišany (obec)
4.73 km
Lišany leží 8 km východně od Žatce. Název obce lze vysvětlit dvěma způsoby: buď to byla ves Lišanů – lidí v osadě založené na lysém místě, nebo pochází z vlastního jména Lis. Nejstarší zpráva o vsi je z r. 1351. V tomto roce Pešek Čach založil nad svým ...

vrchol   Hajek (vrchol)
4.83 km
...

pramen, vodopád, peřeje   Praga (pramen)
4.85 km
Pramen minerální vody která se prodává po názvem PRAGA. Veřejně přístupný před bránou závodu. pramen v současné době neteče a i altán je v dost zoufalém stavu! ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jakuba Apoštola - Hřivice (kostel)
4.87 km
...

obec, osada   Hřivice (obec)
4.91 km
Vesnice Hřivice se nachází  dnes v lounském okrese jako jediná tohoto názvu v Čechách,  tedy je to určitá originalita, ve vzdálenosti asi 9- 10  kilometrů jihozápadně od Loun, při železniční trati Rakovník - Louny. … Někdy se používá výraz brána do podlesí, a skutečně bezprostředně za vsí začínaj&ia...

vrchol   Melce (vrchol)
4.96 km
...

obec, osada   Bitozeves (obec)
5.03 km
Obec leží 9 km severovýchodně od Žatce. Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1318, kdy ji držel vladyka Dalibor z Bitozevsi. Tvrz je poprvé uvedena v r. 1405, kdy ji spolu se vsí koupili svatomařští křížovníci od Jindřicha z Telce. Začátkem 15. stol. patřila ves Lounům. V r. 1436 ves zastavil císař Zikmund Jindřichovi Buškovi z Hluban. Majitelé se střídali až do r. 1506, kdy Bitozeves s tvrzí koupil Jan Hruška z Března. V držení tohoto rodu byla p...

obec, osada   Drahomyšl (osada)
5.04 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Lenešice (zámek)
5.05 km
Mezi lety 1650 a 1684 prošla původní tvrz úpravou na jednoduchý venkovský zámek. Z tohoto období se dochovala brána s bohatě zdobeným štítem. Další přestavba byla uskutečněna v letech 1767 a 1821. Po 2. světové válce prostory využíval zemědělský podnik pro svoje kanceláře. V současnosti je v soukromém vlastni...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Bitozeves (tvrz)
5.06 km
Tvrz vznikla ve 14. století. Během třicetileté války tvrz zpustla a v 90. letech 17. století byla tato zřícenina přestavěna na sýpku....

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lenešice (kaple)
5.13 km
Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází hned naproti barokní sýpce. Jedná se o výklenkovou kapli z 18.století.  ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Šimona a Judy - Lenešice (kostel)
5.14 km
...

historická budova   Barokní sýpka - Lenešice (historická budova)
5.15 km
Sýpku dříve využívalo JZD, poté ji koupil soukromý majitel. V současné době je sýpka ve špatném stavu bez střechy. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Michaela archanděla - Bitozeves (kostel)
5.16 km
Gotický kostel pochází ze 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu, která je orientovaná k východu a uzavřená pětibokým presbytářem. K severní straně je přistavěna sakristie a hranolová věž. V interiéru pseudogotické oltáře a kazatelna z poloviny 19. stol., cínová křtitelnice ze 2. poloviny 16. stol., náhr...

vrchol   Jezeř (vrchol)
5.31 km
...

obec, osada   Lenešice (obec)
5.4 km
První zmínky o Lenešicích jsou za krále Přemysla Otakara asi kolem roku 1226, kdy jsou uváděny jako majetek kláštera v Doksanech. Název jména obce je dle některých historiků odvozován od jména Leník. V letech 1324 jsou již Lenešice uváděny jako majetek Postoloprtského kláštera. Lenešice v minulé historii mnohokrát změnily majitele. Mezi nejvýznamnější patří Jan Klary Aldringen (obnova zámku 1698, dělba panských pozemků, 1767 opětná přestavba zámk...

obec, osada   Vidovle (osada)
5.53 km
Vidovle, nejstarší zprávy pocházejí z r. 1388, kdy zde seděl Ježek z Tatinné. V r. 1537 Vidovle tvořila součást bitozeveského panství Jana Hrušky z Března. V r. 1563 je poprvé zmiňována tvrz. Ve třicetileté válce tvrz vyhořela a byla zbořena....

obec, osada   Tuchořice (obec)
5.65 km
Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce a první záznamy o její existenci jsou z roku 1239 - byly sídlem Adama z Tuchořic. V r.1300 ji drželi Přibyslav a Mikuláš z Tuchořic. Na konci 14. století patřila Matěji, Otíkovi a Janu Žáčkům z Tuchořic. Jejich potomci obývali zd...

vrchol   Okrouhlik (vrchol)
5.66 km
...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Tuchořice (zámek)
5.72 km
Patrová budova postavená na přelomu 19. a 20. století s mohutnou dvoupatrovou věží proti vstupu do dvora, fasády nově upraveny. Od roku 1970 byl na zámku zřízen ústav sociální péče a je takto využíván dodnes. ...

obec, osada   Počerady (osada)
5.77 km
Název obce se vysvětluje z vlstního jména Počerady - ten, kdo počíná radu. Poprvé se jejich jméno objevuje na listině ze 3. září 1209, v níž pražský biskup Daniel potvrzuje vlastnictví Počerad cisterciáckému klášteru v Oseku. V roce 1333 vysadil opat Konrád vesnici znovu emfyteu...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Anny - Počerady (kostel)
5.87 km
...

obec, osada   Zbrašín (obec)
6 km
Obec Zbrašín je tvořena třemi částmi: Hořany, Senkov a Zbrašín. Historie vyjmenovaných míst není shodná.   Z pohledu písemných historických pramenů jsou „nejstarší“ Hořany. Ty se připomínají v roce 1316 nepřímo v přídomku šlechtice Mikuláše z Hořan, a to v zápise knih půhonn&...

vrchol   Lenešický chlum (vrchol)
6.17 km
...