Lokality v okolí Benecko (obec)kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Huberta - Benecko (kaplička)
0.35 km
Architekt Jan Dostál navrhl stavbu eliptického tvaru s konvexně vykrojeným vstupním průčelím. Na štítu nad vchodem najdete reliéf s obecním znakem vytesaný do pískovce, na střeše je vztyčena zvonička s cibulovou věžičkou a křížem na vrcholu. Celková výška stavby je 12 m. Velký oltářní obraz namaloval MVDr. Milo&sc...

vrchol   Poustka (vrchol)
0.96 km
...

vrchol   Zadni Zaly (vrchol)
1.55 km
...

historická budova   Vodní mlýn - Křížlice (budova)
1.62 km
Roubený tzv. Mikoláškův mlýn pochází z konce 18. století, dalšími úpravami procházel v 19. století. Objekt je cennou ukázkou lidové architektury západních Krkonoš a díky dobře dochovanému technologickému zázemí mlýna velmi hodnotnou technickou památkou. ...

vrchol   Jansky vrch (vrchol)
1.67 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Kaple Panny Marie Lurdské - Horní Štěpanice (kaplička)
1.89 km
Prostá zděná kaple obdélníkového půdorysu z r. 1876. Unitř kaple je v podlaze umístěna mříž ve tvaru srdce s průhledem na tři prameny slévající se v jeden celek. Voda údajně léčí kloubní nemoci, ledviny a zrak. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nejsvětější Trojice - Horní Štěpanice (kostel)
1.91 km
Kostel byl vystavěn v roce 1796 v pozdně barokním slohu. Empírová podoba z 19. stol., kdy byla také přistavěna kostelní věž. Současné varhany v kostele postavila r. 1944 firma Jana Tučka z Kutné Hory. Bohoslužby se konají:  NE  09:00ČT a PÁ  18:00 ...

obec, osada   Horní Štěpanice (osada)
1.96 km
...

vrchol   Přední Žalý (vrchol)
1.98 km
 Vrchol geomofrologicky spadá do oblasti Krkonoše. Na vrchol vede červeně značená turistická trasa....

rozhledna   Rozhledna Přední Žalý (rozhledna)
1.98 km
Zřejmě v roce 1836 byla na kopci Přední Žalý (1019m) vystavěna jednoduchá dřevěná konstrukce sloužící vyměřování a signalizaci. Nabízela i daleké výhledy do okolí. Postupem času však byl výhled z ní zakryt okolními stromy, což vedlo v roce 1888 německý Krkonošský spolek (Riesengebirgsverein) k výstavbě 15m ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Štěpanice - Horní Štěpanice (zřícenina hradu)
2.04 km
V lese u obce Horní Štěpanice (nad silnicí z Jilemnice na Benecko) zbytky gotického hradu, jehož prvním známým majitelem byl Jan z Valdštejna, připomínaný r. 1304; hrad však podle archeologických nálezů vznikl již ve 2. pol. 13. stol. V držení Valdštejnů zůstal po celou dobu své aktivní existence, rezidenčním a správním objektem přestal být na poč. 16. stol. a r. 1543 je uváděn již jako pustý. Období největšího rozkvětu hradu trvalo od pol. 14. s...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Vítkovice (kostel)
2.21 km
Počátek osídlování Vítkovic spadá do konce 16. století. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787, do té doby patřily pod farnost Poniklá. Kostel sv. Petra a Pavla je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi výraznou krajinnou dominantu.  Od roku 1699 tu stávala hřbitovn&iacu...

obec, osada   Vítkovice (obec)
2.24 km
Obec Vítkovice v Krkonoších leží v Libereckém kraji, v průměrné nadmořské výšce 683 m.n.m. První písemná zpráva o Vítkovicích se datuje rokem 1606. Z historických památek zmíníme barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1690 a také baroknísochu sv. Jana Nepomucké...

vrchol   Homolka (vrchol)
2.5 km
...

vrchol   Skalka (vrchol)
2.52 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Litinový kříž - Křížlice (kříž)
2.55 km
Kříž v severní části středu obce. ...

vrchol   Janova hora (vrchol)
2.58 km
...

vrchol   Serin (vrchol)
2.61 km
...

drobná památka   Náhrobek Jakuba Kučery - Křížlice (náhrobek)
2.87 km
Honosný náhrobek novogotického tvarosloví náleží Jakubu Kučerovi, který zemřel roku 1873 a pocházel z Víchové Lhoty. Pískovcový náhrobek novogotického tvarosloví se nachází v přední části hřbitova západně od kostelní věže. Náhrobek s fiálami nese ve své centrální č...

drobná památka   Náhrobek Jana Janaty - Křížlice (náhrobek)
2.88 km
Náhrobek patří rolníku z Víchové Janu Janatovi, který zemřel roku 1894. dá se tedy předpokládat, že náhrobek pochází z 90. let 19. století. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. Podstavec má zakladovou desku, sokl a segmentově ukončený dřík s nástavcem. Přední stra...

drobná památka   Náhrobek rodiny Vejnarovy - Křížlice (náhrobek)
2.88 km
Náhrobek náleží významné mlynářské rodině z Hrabačova, která v evangelickém sboru zastávala významné místo. První pohřeb proběhl v roce 1843 a náležel Anně Vejnarové. Náhrobek vytvořený v polovině 19. století nese klasicizující tvarosloví. Hrobové místo překrývá z&...

drobná památka   Náhrobek dětí Bohdana Kutlíka II - Křížlice (náhrobek)
2.89 km
Náhrobek se nachází v zadní části hřbitova v blízkosti márnice a má podobu jednoduchého kříže. Pochovány jsou zde tři děti místního faráře Bohdana Kutlíka, které zemřely v rozmezí let 1867-1875. Náhrobek náleží třem zemřelým dětem místního faráře Bohdana Kutlíka a jeho že...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Evangelický kostel - Křižlice (kostel)
2.9 km
Objekt byl původně vystavěn jako toleranční modlitebna. Vysvěcen r. 1786. R. 1878 byla přistavěna kostelní věž s příkrou špičatou střechou. Stručné seznámení s historií křížlického sboru Nejstarší zmínka:Nejstarší písemný záznam o obci Křížlice pochází z roku 1492. Z jiných zdrojů se...

drobná památka   Náhrobek dětí Bohdana Kutlíka I - Křížlice (náhrobek)
2.9 km
Náhrobek se nachází v prostoru za presbytářem kostela, v zadní části hřbitova. Má podobu jednoduchého kříže. Pochovány jsou zde tři děti místního faráře Bohdana Kutlíka, které zemřely v rozmezí let 1889-1894. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. Podstavec má zakladovou...

drobná památka   Náhrobek rodiny Josefa Kováře - Křížlice (náhrobek)
2.91 km
Náhrobek se nachází před presbytářem kostela a náleží rodině Josefa Kováře. Náhrobek vykazuje historizující novobarokní tvarosloví. První pohřeb dle datace nápisové desky proběhl v roce 1920, náhrobek však vykazuje starší než meziválečné tvarosloví a odpovídá spíže tv...

drobná památka   Náhrobek rodiny Jana Molnára - Křižlice (náhrobek)
2.92 km
Náhrobek situovaný při vnější straně presbytáře kostela náleží rodině Jana Molnára, mezi lety 1798-1809 a 1813-1828 zdejšího pastora. Pochován je zde i jeho syn Matouš Michal Jan Molnár, který se stal dalším pastorem, a to v letech 1828-1863. Pískovcový náhrobek má podobu podstavce s vrcholovou sochou Kris...

hřbitov, pohřebiště   Evangelický hřbitov - Křížlice (hřbitov)
2.92 km
Hřbitov s márnicí a oplocením je situovaný na obdélném pozemku obklopující kostel. Jedná se o do současnosti využívané pohřebiště s řadou historických náhrobků mezi nimiž svými kulturně historickými kvalitami vyniká osm sepulkrálních objektů.   ...

pomník, památník   Pomník Obětem 1 světové války - Křížlice (pomník)
2.92 km
Umístění: mezi vzrostlými stromy v severní části obce Nápis: Z VAŠICH OBĚTÍ VZEŠEK NÁM ŽIVO A SVOBODA 1914 - 1918 FRANTIŠEK ANTOŠ FRANTIŠEK KOCIÁN JAN KUBÁT BOHUMIL KUČERA VILÉM LACHMAN BOHUMIL NECHANICKÝ JAN NECHANICKÝ JOSEF NECHANICKÝ FRANTIŠEK NECHANICKÝ ANTONÍN PIČMAN ANTON&I...

hřbitov, pohřebiště   Hřbitov - Křížlice (hřbitov)
2.92 km
Hřbitov se nachází v severní části obce. ...

drobná památka   Náhrobek rodiny Nechanické a Kobrovy - Křižlice (náhrobek)
2.93 km
Náhrobek umístěný v jihovýchodním cípu hřbitova v blízkosti oplocení náleží rodině Nechanických a Kobrových. Hrobové místo je překryto širokou základovou betonovou deskou, na které jsou položeny dvě kaskádovitě zúžující se krycí desky z leštěného kamene, patrně syenitu. U paty h...

obec, osada   Křížlice (osada)
2.94 km
  V okrese Semily, asi 6 km na sever od města Jilemnice, se nachází vesnice Křížlice. Dnes je to část obce Jestřabí v Krkonoších. Je zde evidováno 156 adres v níž trvale žije 126 obyvatel. Křížlice je také název katastrálního území o rozloze 4,63 km2. Křížlice se nacházejí na východním ú...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice (kostel)
2.96 km
Empírový kostel pochází z r. 1814. V interiéru jednomanuálové varhany mající 6 rejstříků, křtitelnice od Antonína Suchardy.   ...

muzeum   Krakonošovo muzeum motocyklů - Dolní Stěpanice (muzeum)
3.03 km
Expozice motocyklů Jawa a ČZ na třech desítkách exponátů. A Expozici Českoslovenko a šestidenní....

obec, osada   Dolní Štěpanice (osada)
3.14 km
...

vrchol   Velky Jerabnik (vrchol)
3.15 km
...

obec, osada   Roudnice (část obce)
3.2 km
Roudnice leží na hřbetu mezi údolím Jizerky a Roudnického potoka asi 2 km na jihovýchod od obce Jestřabí v Krkonoších / ležící v okrese Semily/, která je dnes její součásti a kde sídlí i Obecní Úřad Jestřabí v Krkonoších. Rozloha obce je 256 ha a trvale zde žije 47 obyvatel. Roudnice je nejmenš&iacut...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Valteřice (pomník)
3.4 km
Umístění: ostroh u mateřské školy a sokolovny Nápis: ...

vrchol   Bubeníkovy vrchy (vrchol)
3.41 km
 Vrchol se nachází asi 3 km severovýchodně od Jilemnice. Na vrchol nevede žádná značená cesta....

boží muka, kříž, kaplička   kaplička - Dolní Štěpanice (kaplička)
3.42 km
...

obec, osada   Valteřice (obec)
3.57 km
První písemná zmínka o nich je z roku 1492, kdy je jejich jméno uváděno ve zprávě o rozdělení valdštejnského panství. Valteřice podle této smlouvy připadly ke štěpanickému dílu panství. Později jsou už Valteřice také uváděny v kupní smlouvě z roku 1606, kdy Adam ml.z Valdštejna prodal branské panstv&...

vrchol   Cerna skala (vrchol)
3.58 km
...

infocentrum   Infocentrum Špindlerův Mlýn (infocentrum)
4 km
...

vrchol   Sýkoří (vrchol)
4.01 km
...

vrchol   Chmelnice (vrchol)
4.12 km
...

vrchol   Kobyla (vrchol)
4.15 km
...

vrchol   Maly Kozinec (vrchol)
4.16 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Evangelický kostel - Hořejší Herlíkovice (kostel)
4.16 km
Tento evangelický kostelík byl postaven v secesním stylu v roce 1904. Projekt pravděpodobně vypracovali sasští architekti Schilling a Gräbner, kteří v té době v Krkonoších projektovali Evangelický kostel v Lánově a sborový dům ve Vrchlabí. Stavbu provedly sdružené firmy Hollmann a Krause z Vrchlabí. Kostel byl slavnostně vysvěcen 2. čer...

vrchol   Na Vrsich (vrchol)
4.27 km
...

vrchol   Kuzel (vrchol)
4.33 km
...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Jestřabí v Krkonoších (pomník)
4.37 km
Umístění: střed obce u parkoviště Nápis: OBĚTI  I. SVĚTOVÉ VÁLKY  Z JESTŘABÍJOSEF ČERVINKA, JAROSLAV HARTIG, FRANTIŠEK JANOUCH, JOSEF JANDA, JOSEF POSPÍŠIL, VILÉM POSPÍŠIL, JOSEF LUKEŠ, JOSEF ŠKODA, FRANTIŠEK ŠIMŮNEK, JOSEF ŠVANDA, JOSEF VACEK, FRANTIŠEK VOTOČEK.OBĚTI II. SVĚTOVÉ ...