Lokality v okolí Benecko (obec)kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kaple sv. Huberta - Benecko (kaplička)
0.35 km
Architekt Jan Dostál navrhl stavbu eliptického tvaru s konvexně vykrojeným vstupním průčelím. Na štítu nad vchodem najdete reliéf s obecním znakem vytesaný do pískovce, na střeše je vztyčena zvonička s cibulovou věžičkou a křížem na vrcholu. Celková výška stavby je 12 m. Velký oltářní obraz namaloval MVDr. Milo&sc...

vrchol   Poustka (vrchol)
0.96 km
...

vrchol   Zadni Zaly (vrchol)
1.55 km
...

vrchol   Jansky vrch (vrchol)
1.67 km
...

boží muka, kříž, kaplička   Kaple Panny Marie Lurdské - Horní Štěpanice (kaplička)
1.89 km
Prostá zděná kaple obdélníkového půdorysu z r. 1876. Unitř kaple je v podlaze umístěna mříž ve tvaru srdce s průhledem na tři prameny slévající se v jeden celek. Voda údajně léčí kloubní nemoci, ledviny a zrak. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel Nejsvětější Trojice - Horní Štěpanice (kostel)
1.91 km
Kostel byl vystavěn v roce 1796 v pozdně barokním slohu. Empírová podoba z 19. stol., kdy byla také přistavěna kostelní věž. Současné varhany v kostele postavila r. 1944 firma Jana Tučka z Kutné Hory. Bohoslužby se konají:  NE  09:00ČT a PÁ  18:00 ...

obec, osada   Horní Štěpanice (osada)
1.96 km
...

vrchol   Přední Žalý (vrchol)
1.98 km
 Vrchol geomofrologicky spadá do oblasti Krkonoše. Na vrchol vede červeně značená turistická trasa....

rozhledna   Rozhledna Přední Žalý (rozhledna)
1.98 km
Zřejmě v roce 1836 byla na kopci Přední Žalý (1019m) vystavěna jednoduchá dřevěná konstrukce sloužící vyměřování a signalizaci. Nabízela i daleké výhledy do okolí. Postupem času však byl výhled z ní zakryt okolními stromy, což vedlo v roce 1888 německý Krkonošský spolek (Riesengebirgsverein) k výstavbě 15m ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Štěpanice - Horní Štěpanice (zřícenina hradu)
2.04 km
V lese u obce Horní Štěpanice (nad silnicí z Jilemnice na Benecko) zbytky gotického hradu, jehož prvním známým majitelem byl Jan z Valdštejna, připomínaný r. 1304; hrad však podle archeologických nálezů vznikl již ve 2. pol. 13. stol. V držení Valdštejnů zůstal po celou dobu své aktivní existence, rezidenčním a správním objektem přestal být na poč. 16. stol. a r. 1543 je uváděn již jako pustý. Období největšího rozkvětu hradu trvalo od pol. 14. s...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Vítkovice (kostel)
2.21 km
Počátek osídlování Vítkovic spadá do konce 16. století. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787, do té doby patřily pod farnost Poniklá. Kostel sv. Petra a Pavla je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi výraznou krajinnou dominantu.  Od roku 1699 tu stávala hřbitovn&iacu...

obec, osada   Vítkovice (obec)
2.24 km
Obec Vítkovice v Krkonoších leží v Libereckém kraji, v průměrné nadmořské výšce 683 m.n.m. První písemná zpráva o Vítkovicích se datuje rokem 1606. Z historických památek zmíníme barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1690 a také baroknísochu sv. Jana Nepomucké...

vrchol   Homolka (vrchol)
2.5 km
...

vrchol   Skalka (vrchol)
2.52 km
...

vrchol   Janova hora (vrchol)
2.58 km
...

vrchol   Serin (vrchol)
2.61 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Evangelický kostel - Křižlice (kostel)
2.9 km
Objekt byl původně vystavěn jako toleranční modlitebna. Vysvěcen r. 1786. R. 1878 byla přistavěna kostelní věž s příkrou špičatou střechou.     ...

obec, osada   Křížlice (osada)
2.94 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice (kostel)
2.96 km
Empírový kostel pochází z r. 1814. V interiéru jednomanuálové varhany mající 6 rejstříků, křtitelnice od Antonína Suchardy. Bohoslužby se konají: SO  16:00 ...

muzeum   Krakonošovo muzeum motocyklů - Dolní Stěpanice (muzeum)
3.03 km
Expozice motocyklů Jawa a ČZ na třech desítkách exponátů. A Expozici Českoslovenko a šestidenní....

obec, osada   Dolní Štěpanice (osada)
3.14 km
...

vrchol   Velky Jerabnik (vrchol)
3.15 km
...

pomník, památník   Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Valteřice (pomník)
3.4 km
Umístění: ostroh u mateřské školy a sokolovny Nápis: ...

vrchol   Bubeníkovy vrchy (vrchol)
3.41 km
 Vrchol se nachází asi 3 km severovýchodně od Jilemnice. Na vrchol nevede žádná značená cesta....

boží muka, kříž, kaplička   kaplička - Dolní Štěpanice (kaplička)
3.42 km
...

obec, osada   Valteřice (obec)
3.57 km
První písemná zmínka o nich je z roku 1492, kdy je jejich jméno uváděno ve zprávě o rozdělení valdštejnského panství. Valteřice podle této smlouvy připadly ke štěpanickému dílu panství. Později jsou už Valteřice také uváděny v kupní smlouvě z roku 1606, kdy Adam ml.z Valdštejna prodal branské panstv&...

vrchol   Cerna skala (vrchol)
3.58 km
...

infocentrum   Infocentrum Špindlerův Mlýn (infocentrum)
4 km
...

vrchol   Sýkoří (vrchol)
4.01 km
...

vrchol   Chmelnice (vrchol)
4.12 km
...

vrchol   Kobyla (vrchol)
4.15 km
...

vrchol   Maly Kozinec (vrchol)
4.16 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Evangelický kostel - Hořejší Herlíkovice (kostel)
4.16 km
Tento evangelický kostelík byl postaven v secesním stylu v roce 1904. Projekt pravděpodobně vypracovali sasští architekti Schilling a Gräbner, kteří v té době v Krkonoších projektovali Evangelický kostel v Lánově a sborový dům ve Vrchlabí. Stavbu provedly sdružené firmy Hollmann a Krause z Vrchlabí. Kostel byl slavnostně vysvěcen 2. čer...

vrchol   Na Vrsich (vrchol)
4.27 km
...

vrchol   Kuzel (vrchol)
4.33 km
...

vrchol   Struhadlo (vrchol)
4.42 km
...

vrchol   Preisleruv kopec (vrchol)
4.45 km
...

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga   Kostel sv. Mikuláše - Horní Branná (kostel)
4.58 km
Kostel postavený v 16. st. na místě původního dřevěného. Interiér zahrnuje cínovou křtitelnici. V r. 1740 přistavěna barokní kaple svaté Trojice, ve které se nachází cenný kříž vykládaný perletí. Bohoslužby se konají ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 10.30 hodin. ...

hřbitov, pohřebiště   Harrachova hrobka - Horní Branná (hrobka)
4.66 km
Stvaba dvoupatrové osmiboké hrobky sv. Kříže rodu Harrachů byla započata v roce 1840, k jejímu vysvěcení došlo v roce 1870. Dnes interiér obložený černým mramorem slouží jako obřadní síň. V podzemní kryptě jsou uloženy ostatky rodu Harrachů. ...

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Horní Branná (zámek)
4.77 km
Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostění oken je zajímavým výz...

obec, osada   Horní Branná (obec)
4.78 km
Horní Branná je vesnice v Podkrkonoší, která se táhne v údolí po obou stranách potoka Sovinky. Ještě před rokem 1848 všude tady byly hluboké lesy, v nichž bylo hojně sov. Potok sbírá svoji sílu na stráních kopce Sovince a pospíchá dolů Valteřicemi, Horní Brannou, Dolní Brannou a v Kunčicích s...

vrchol   Herlikovicky Zaly (vrchol)
4.79 km
...

muzeum   Památník J.A.Komenského - Horní Branná (muzeum)
4.8 km
Po nešťastné bělohorské bitvě Jan Amos Komenský musel opustit Fulnek na Moravě, kde byl dozorcem školy a kazatelem bratrského sboru. Když bylo 20. října 1621 z Vídně nařízeno vypovídání nekatolických kněží, Komenský se musel skrývat na různých místech. Po krátkém pobytu v Přerově, kde zanechal svoji rodinu,...

zajímavost   Hančův dům - Jilemnice (zajímavost)
4.86 km
Slavný český lyžařský závodník Bohumil Hanč bydlel v Jilemnici v malém domku u potůčku, dnes na ulici Hanče a Vrbaty č.p. 771. 24. března 1913 se zúčastnil závodu na 50 km po krkonošských hřebenech. Závod byl pro sněhovou vichřici zastaven. Hanč však o této skutečnosti nebyl informován a ve snaze závod dokončit i přes nepřízeň počasí, zahynul. Spolu s ním i jeho přítel Vrbata, který se ho vydal hledat. Na domku je umístěna pamětní deska....

vrchol   Kozli hrbet (vrchol)
4.87 km
...

vrchol   Chlum (vrchol)
4.88 km
...

přehrada, rybník, jezero, zatopený lom   Vodní nádrž Labská (přehrada)
4.99 km
Přehradní hráz je tížná oblouková, Intzeho typu, provedená z místního rulového lomového kamene. Líce hráze jsou tvořeny z části řádkovým zdivem, z části z lomového kamene. Od napuštění nádrže v roce 1916 byly pozorovány průsaky, které se postupně zvětšovaly. Utěsnění bylo provedeno v rámci generální opravy v letech 1966–1986, kdy byla kromě injektáží provedena i výměna šoupátkových uzávěrů a rada dalších prací. Pro vypouštění vody z nádrže slouží...

vrchol   Mechovinec (vrchol)
5 km
...

pomník, památník   Pomník konce 2. světové války - Vrchlabí (pomník)
5.11 km
Umístění: ul. Horská poblíž školy Nápis: 1939 – 1945 NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ KRKONOŠ ...

vrchol   Principalek (vrchol)
5.22 km
...