Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Drahov (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Drahov (kostel) 0.15 km

Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na nejvyšším místě v obci v nadmořské výšce 441 m. První písemná zmínka o něm ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Zlukov (pomník) 1.52 km

Umístění: parčík před obecním úřadem Nápis: OBĚTEM SVĚT.VÁLKY 1914-1918. JENÍČEK FR. 1892-1917 BRABEC FR. 1889-1918 HANZAL FR. 1883-1915 NOVÁK JAN 1895-1915 NOVÁK JOS. 18... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Zlukov (kaple) 1.52 km

Na návsi u rybníka stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, původně dřevěná a r. 1875 přestavěná na zděnou. Roku 1935 byla opravena nákladem 13 000 korun. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Hamr - Val (tvrz) 1.69 km

Původní tvrz byla postavena v 1. polovině 16. století. V roce 1696 byla přestavěna na barokní zámek. Tento objekt patřil po roce 1918 Jednotě českobratrské, která zde zřídila... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Val (pomník) 2.29 km

Umístění: parčík u návesního rybníka Nápis:  Obětem války Koranda K.,  Pávek Jan,  Pávek Tomáš,  Pávek Vojt.,  Práš... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Val (kaplička) 2.34 km

Zděná návesní kaplička se zvoničkou, oltářem, obrazy a lavicemi pocháející asi z roku 1850. Půdorys kapličky je v rozměrech 5 x 9 m a výšce 7 m. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Řípec (pomník) 3.31 km

Umístění: u obecního úřadu Nápis: Z VAŠÍ SMRTI NAŠE SVOBODA1914 1918 BOHUMÍR JUNGMANNnar.28.X.1888 +18.X.1915FRANTIŠEK KRUTINAnar.6.IV.1896 +14.VIII.1916FRANTI&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Řípec (kaple) 3.32 km

Kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie postavena v r.1881-85 stojí uprostřed obce. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička Panny Marie - Doňov (kaplička) 3.35 km

Návesní kaplička Panny Marie, je datována na konec 18. století. Je mírně obdélného půdorysu a stojí při hlavní cestě. Kaplička je orientována osou směrem SZ-JV; závěř je p... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Řípec (kaplička) 3.44 km

Kaplička sv. Jana Nepomuckého vystavěna v roce 1845 stojí za obcí Řípec u silnice na Dráchov. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Újezdec (pomník) 3.44 km

Umístění: na návsi u rybníka Nápis: PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 -1918 VĚNUJE RODNÁ OBEC   DUTKA JAKUB KOMÍNEK JAN NĚMEC VOJTĚCH SLANEC JAN   N&Aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Újezdec (kaple) 3.49 km

Návsi v obci Újezdec vévodí dva rybníčky, mezi nimiž se nachází pozdně barokní kaple sv. Václava. Kamenná kaple pochází z přelomu 18. a 19. století, kdy nahr... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Řípec (kříž) 3.71 km

Kříž v poli u silnice na Dráchov ... pokračování

muzeum Městské muzeum - Veselí nad Lužnicí (muzeum) 3.93 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Floriána - Veselí nad Lužnicí (kostel) 3.95 km

V pondělí 13. listopadu 2000 v 16.30 hod se konalo za přítomnosti českobudějovického biskupa Mons. Antonína Lišky a starosty města Veselí nad Lužnicí Petra Hynka slavnostní otevření kostela sv. Floriána po generální opravě.Od poslední generální oprav... pokračování

infocentrum Infocentrum Veselí nad Lužnicí (infocentrum) 4.41 km

Infocentrum Veselí nad Lužnicí bylo zřízeno městem v roce 1994. Je certifikováné Asociací turistických informačních center České republiky do kategorie B, a zároveň splňuje podmínky, které Česká centrála cestovného ruchu - Czech Tourism stanovila pro... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Veselí nad Lužnicí (kostel) 4.45 km

... pokračování

drobná památka Rozcestník - Řípec (mezník) 4.68 km

Kamenný rozcestník sloupového tvaru je datován do první poloviny 19. století. Rozcestník stojí nedaleko obce Dráchov, jihovýchodně od křižovatky hlavní cesty z Č.Budějovi... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Žíšov (kaple) 5.16 km

Na místě zvoničky (dva sloupy se zavěšeným zvonem) nechal v roce 1837 rychtář Jan Šafránek postavit kapličku, protože byl zvon ze zvoničky několikrát ukraden. Kaplička byla původně postavena na počes... pokračování

socha Socha Jana Husa - Dráchov (socha) 5.29 km

Socha mistra Jana Husa je situována u mostu přes řeku Lužnici u silnice ve východní části obce. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého - Pleše (kaplička) 5.37 km

Zděná kaple na obdélném půdorysu tvaroslovně ovlivněná empirem pochází z 1. poloviny 19. století. Průčelí s hlubokou nikou s volutovým štítem je členěno lisenovým r... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dráchov (tvrz) 5.46 km

Dráchovská tvrz byla postavena asi v průběhu 14. století. V roce 1354 tu sídlil Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. V držení jejich potomků zůstala ves i s tvrzí s krátkými přest... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Dráchov (kostel) 5.51 km

Kostel vystavěn na téměř nejvyšší ploše obce, na náhorní rovině v sousedství středověkého hradiště, z něhož zachována hranolová tvrz. Původně raně gotický k... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Dráchov (hřbitov) 5.52 km

Hbitov je součásti kostelního areálu. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana a Pavla - Pleše (kaple) 5.57 km

Od 17. století stojí na návsi kaple Sv. Jana a Pavla, v kterém se o křížových dnech a v neděli po Sv. Janu a Pavlu konaly bohoslužby. Asi v roce 1660 věnoval Jan Řehna 6 kop krejcarů kapli plešsk&eac... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Dráchov (kaplička) 5.75 km

Výklenková kaplička stojí na konci obce v její západní části. Tato kaplička již nestojí. Když jsem jela 7.8.2018 kolem, tak už tam ležela jen hromada suti. Nevím, co se stalo, ale na s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Klec (kaple) 5.89 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Přehořov (kostel) 5.97 km

... pokračování

rozhledna Rozhledna Babina - Tábor (rozhledna) 6.44 km

Dřevěná, 9 metrů vysoká rozhledna na Babí hoře nabízí výhled na město Tábor. Vede na ni 20 schodů, vyhlídková plošina je umístěna 6 metrů nad zemí. Prvotní ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Soběslav (kostel) 6.69 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel) 6.8 km

Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovn... pokračování

infocentrum Informační středisko - Soběslav (infocentrum) 6.99 km

skáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou nejrůznější pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciáln... pokračování

drobná památka Socha Jana Husa - Soběslav (socha) 7.01 km

Socha Jana Husa se nachází na křižovatce blízko náměstí Republiky, naproti informačnímu centru. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Víta - Soběslav (kostel) 7.03 km

Špitální kostel sv. Víta v Soběslavi byl založen kolem roku 1375 potomky Vítkovců, pánů z Růže. Vystavěn byl v období Oldřicha I. z Rožmberka, jenž spravoval město v letech 1374 - 1390. Současně s ko... pokračování

kašna, fontána Kašna sv. Floriána - Soběslav (kašna) 7.03 km

Na místě původní dřevěné kašny z poč. 16 století postavil r. 1724 počátecký kameník Gotfried Ohnesorch kamennou kašnu. Sochu sv. Floriána zhotovil Josef Antonín Koranda z ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

drobná památka Mariánský sloup - Soběslav (drobná památka) 7.04 km

Sloup se sochou Panny Marie v historickém centru na náměstí Republiky je barokní stavbou z let 1713 - 1714.. Na hranolovitém podstavci stojí válcový sloup bez kanelur s patkou a kompozitn&iacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Blatské muzeum -Soběslav (muzeum) 7.07 km

Smrčkův dům (dům Černý orel) pravděpodobně vznikl ve 2. pol. 16. století přestavbou dvou původně gotických domů. Dům s dvojicí renesančních štítů je jediným zbylým příkladem rene... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav (kostel) 7.09 km

Kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován v letech 1380 - 1390 na místě původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280, z něhož se zachovala sakristie na severní straně presbytáře.... pokračování

muzeum Muzeum Přírody Táborska - Soběslav (muzeum) 7.13 km

Expozice přírody Táborska, národopisu Blat a Kozácka. Pořádání výstav, přednášek a přírodovědných exkurzí. Stálá expozice Příroda ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Špačkův mlýn - Soběslav (vodní mlýn) 7.13 km

Mlýn a elektrárnu vlastnil v r. 1930 Ing. Felix Špaček. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rožmberský hrad - Soběslav (hrad) 7.28 km

Soběslavský hrad z 2. pol. 14. st., ve středu města, je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Součástí je hradní palác, hláska, západní a jižní kří... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Soběslav (socha) 7.3 km

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého od kameníka Šebastiana Steyerera, na architektonizovaném podstavci, je datována do roku 1728. Socha světce v životní velikosti je provedena v tradičním zobra... pokračování

drobná památka Altán v parku Zadražilka - Soběslav (altán) 7.3 km

 Šestiboký altán... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Soběslav (kaplička) 7.45 km

Kaplička na ul. Bechyňská u domu č.p. 628. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Pavla - Višňová (kaple) 7.53 km

V roce2012 proběhla oprava Kaple sv. Pavla ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Záblatí (tvrz) 7.58 km

První zmínka o Záblatské tvrzi pochází z roku 1661. Tvrz později přestavěna na mlýn. Zachována dvoupatrová jednoduchá budova, ve štítové stěně kamenné... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Kardašova Řečice (socha) 7.71 km

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v Kardašově Řečici u hlavní komunikace, u prodejny Jednoty COOP. Na kamenném odstupněném podstavci stojí světec oděný v tradičním kněžském r... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Kardašova Řečice (kostel) 7.72 km

Kostel pochází ze 13. století V roce 1380 byl rozšířen a později byla také renesančně upravena věž kostela. Roku 1814 prošel velkým požárem jehož pozůstatky lze najít v sakristii... pokračování

infocentrum Infocentrum - Lomnice nad Lužnicí (infocentrum) 7.73 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Kardašova Řečice (pomník) 7.74 km

Umístění: náměstí Svobody Nápis: Svorností k vítězství – vítězstvím k svobodě. 1914 – 1920 Legionáři Polák K., Březina K., Tislbret L. Voj&iac... pokračování

historická budova Fara - Kardašova Řečice (fara) 7.74 km

Budova fary stojí za kostelem sv. Jana Křtitele.  ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Lomnice nad Lužnicí (kostel) 7.74 km

Kostel byl vybudovaný ve 2. polovině 14. stol. Sestává se z obdélné lodi, pětiboce uzavřeného presbytáře a severní sakristie. Patrně až na přelomu 15. a 16. stol. byla k jižní zdi lodi ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u kostela sv. Jana Křtitele - Lomnice nad Lužnicí (kříž) 7.75 km

... pokračování

socha Socha sv.před kostelem - Lomnice nad Lužnicí (socha) 7.75 km

... pokračování

historická budova Dům Boleslava Jablonského - Kardašova Řečice (dům) 7.76 km

Rodný dům Boleslava Jablonského, vlastním jménem Karel Eugen Tupý, nar. 14.1.1813, zemřel 27.2.1881. Jeho ostatky jsou uloženy v Praze na Vyšehradě.  Na rodném domu je umístěna pamětn&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Lomnice nad Lužnicí (kostel) 7.77 km

... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1. svět. války - Lomnice nad Lužnicí (pomník) 7.82 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Martina - Bošilec (kostel) 8.02 km

Obec Bošilec je sice stranou od hlavních cest, ale jeho kostel je vidět již z daleka. I ten, kdo neví o tomto kraji nic, zná písničku o bošileckém mostku. Vede přes něj cesta ze vsi ke gotické... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Novosedly nad Nežárkou (kostel) 8.31 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u kostela sv. Václava - Novosedly nad Nežárkou (kříž) 8.31 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Bolestné - Svákov u Soběslavi (kaple) 8.61 km

Kapli z 19. století naleznete na žluté turistické značce západně od Soběslavi. Postavena byla na místě původní kapličky nedaleko svákovského pramene. Voda z pramene je odpradávna považo... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dírná (zámek) 8.65 km

První zmínky o Dírné pocházejí z r. 1354, kdy ji drželi Oldřich Pluh a Jošt z Dírného, resp. z r. 1397, kdy je doložen Mikuláš Růt (Roth) z Dírného. Růtům z ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel) 8.72 km

Nejstarší zmínka o Dírné vůbec je z konce XIV. století. Tehdy měla Dírná faru pod vikariátem Chýnovským. Připomíná se i kostelík. Jak vypadal a komu b... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lužnice (kaple) 8.73 km

První nejstarší kaplička v Lužnici byla dřevěná a stála v místech, kde je nyní hasičská budova. Po jejím zániku postavena zcela malá kaplička zděná, zasvěcená... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Lužnice (památník) 8.74 km

Umístění: na návsi u kaple Nápis: 1914-1918 BÁRTA FRANT., BLABOLIL KAREL, DVOŘÁK FRANT., HLUČNÝ JAKUB, HRKAL JOSEF, KALÁT JAN, KALÁT KAREL, KOCANDA JAN, KOŠINA MATĚJ, KRE... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Novosedly nad Nežárkou (kaple) 9.03 km

Návesní kaple zasvěcená sv Janu Nepomuckému. ... pokračování

muzeum Blatská kovárna - Záluží (muzeum) 9.34 km

Muzeum bylo založeno v roce 1991. Kovárna zařízená dobovým nářadím. Obytná část kovárny zařízená též dobovým blatským nábytkem. Zají... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Záluží (kaplička) 9.36 km

Kaple se nachází na návsi a tvoří dominantní urbanistický prvek obce Záluží. Jde o návesní kapli typu zvonice stojící na čtvercovém půdorysu a zakončen&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Smržov (kaple) 9.49 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Smržov (pomník) 9.5 km

Umístění: ve středu obce Nápis: 1914 – 1918 JOS. VÍTA, JOS. VOČU, FRANT. VALENTA, TOM PETR, TOM NAVARA, VÁCL. NAVARA, JAN LEŠTINA, FRANT. LEŠTINA, VÁCL. HOLIČ, FRANT. ŠEVČ&Iac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Myslkovice (zámek) 9.57 km

Původně raně barokní zámek, vystavěn za Vratislavů z Mitrovic roku 1669 na místě bývalé tvrze. Četnými přestavbami, zejména v nedávné době, byla architektura znehodnocena. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Záluží (kaplička) 9.6 km

Výklenková kaple na příčně obdélném půdorysu, zakončená trojúhelným štítem s datací 1886. V ose průčelí hluboká půlkruhová nika s profilovanou &scaron... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Tučapy (zámek) 9.78 km

Zámek byl postaven zřejmě na místě tvrze doložené rokem 1359.  V roce 1893 byl opraven.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Tučapy (kostel) 9.8 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Jemčina (zámek) 9.83 km

Zámek Jemčina stojí při okraji rozlehlého lesního komplexu na pravém břehu řeky Nežárky. Jedná se o patrovou budovu na půdorysu písmene U s čestným dvorem, otevřeným na severov&y... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Nedvědice u Soběslavi (kostel) 9.83 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Janov (kostel) 9.86 km

Kostel zasvěcený Janu z Nepomuku byl postavěn na místě dřívější kaple. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

socha Socha Jana Nepomuckého - Třeboň (socha) 10.55 km

Barokní socha Jana Nepomuckého u rybníka Kaňov. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Šimona a Judy - Skalice u Tábora (kostel) 10.78 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Návesní kaple - Vlastiboř (kaple) 11.1 km

Známou dochovanou památkou ve Vlastiboři je kaple z roku 1893 s pseudogotickým vnitřním zařízením. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Vlastiboř (pomník) 11.12 km

Umístění: na návsi Nápis: MATĚJ HRUBÝ *3.I.1890 +22.IX.1914. JAN KOLOUŠEK *14.IV.1882 +27.XI.1914. FRANT. PRAŽMA *4.V.1894 +1.VI.1915. JAN PÍTRA *19.IX.1880 +2.VII.1915. JAN MACHULA *29.XII.1886 +1... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1. světové války - Pluhův Žďár (pomník) 11.3 km

Umístění: naproti zdi hřbitova a zámecké zahrady Nápis: OBĚTEM VÁLKY 1914 - 1918 HES FRANTIŠEK KOZA KAREL KUBÍN VÁCLAV MACH JAKUB PRUDIČ JAN SEDLÁČEK JAN ŠENOLD JAN... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zasnoubení Panny Marie - Mláka (kostel) 11.31 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u hřbitova - Pluhův Žďár (kříž) 11.33 km

Litinový kříž u brány hřbitova. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Pluhův Žďár (kostel) 11.33 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Budislav (zámek) 11.34 km

Původně barokní zámek vystavěn roku 1754 na místě bývalé tvrze, později zcela přestavěn.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budislav (kostel) 11.35 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Jižná (kříž) 11.35 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pluhův Žďár (zámek) 11.36 km

Zámek, bývalá středověká tvrz stojí ve středu obce, v sousedství kostela se hřbitovem. Jde o kulturní památku, která je i na seznamu nejohroženějších památek vyprac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Červená Lhota (zámek) 11.56 km

Zámek Červená Lhota leží v jižních Čechách, zhruba 20 kilometrů od Jindřichova Hradce, stojí uprostřed rybníka na pevném skalnatém ostrově. Existenci původní tvrze na mís... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Košice (pomník) 11.63 km

Umístění: blízko kaple Nápis:BÍLEK JOS., BLAŽEK JOS.BLAŽEK MAT., BLAŽEK VÁC.BOHÁČ FRA., BOHÁČ VÁC.CVIK JOS., DANĚK FRA.HEJNÝ JOS., HRUŠKA JOS.CHÁBEK JOS., KAČ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Košice (kaple) 11.64 km

Kaple postavena v roce 1884. Oprava kaple proběhla v roce 2013. Oltář kaple zdobí obraz děkana Bedřicha Kamarýta z Deštné. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Červena Lhota (kaple) 11.66 km

Prostá renesanční stavba stojící na návrší zámeckého parku zaujme v interiéru především původními dochovanými ilusivními malbami a nápad... pokračování

most, akvadukt, viadukt Kamenný most - Stará Hlína (most) 11.73 km

Nejstarší písemná zmínka o obci Hlína pochází z roku 1331, kdy jsou jako její majitelé zmiňováni Rožmberští rytíři. Stavba rybníka Rožmberk zas... pokračování

most, akvadukt, viadukt Kamenný most - Nová Hlína (most) 11.76 km

Původní starý most byl v roce 1659 nahrazen novým dřevěným mostem na dubových pilotách. Tento most byl neustále ničen větší vodou a proto byl v roce 1781 postaven nový kamenn&yac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Dunajovice (kaple) 11.78 km

V obci se nachází návesní kaple Zvěstování Panny Marie z roku 1906.  ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Dunajovice (pomník) 11.79 km

Umístění: ve středu obce   Nápis: PADLÍ, ZEMŘELÍ A NEZVĚSTNÝ. JAN BÍLEK *8/7 1897 +11/7 1918 JOSEF BÍLEK *10/3 1890 +27/4 1919: MATĚJ HADAČ *6/2 1878 +25/3 1917. JOSEF HOLÝ... pokračování

rozhledna Čermákův Vrch u Krátošic (rozhledna) 11.88 km

Nevýrazný, 522 metrů vysoký Čermákův Vrch u obce Krátošice na Táborsku zdobí od roku 2001 atypická hranolovitá rozhledna. Vyhlídka má dvě patra, to vrchní je... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše a Linharta - Dolní Slověnice (kostel) 11.93 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Mazelov (kaple) 11.94 km

Novobarokní kaple Panny Marie z let 1862 až 1865 se nachází na návsi obce. Před kaplí je kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz