Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Bašta Baba - Litoměřice (opevnění)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


pevnost, opevnění, hradby Bašta Baba - Litoměřice (opevnění) 0 km

Bašta byla původně součástí vnějšího městského opevnění z počátku 16. století a od poč. 18. století sloužila jako mučírna a městské vězení. V 19. století byla bašta přestavěna na obytný dům. Dochoval se původní oblouk zdiva s "klíčovými" střílnami. D... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Litoměřice (kostel) 0.12 km

... pokračování

muzeum Muzeum Severočeska - Litoměřice (muzeum) 0.12 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám sv. Václava - Litoměřice (kostel) 0.14 km

Pravoslavný kostel... pokračování

muzeum Historické sklepy - Litoměřice (muzeum) 0.14 km

Zveme vás k prohlídce podzemního sklepení, které patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Ve středověku měřilo několik kilometrů. Zpřístupněna je 366 metrů dlouhá č&a... pokračování

muzeum Severočeská galerie výtvarných umění - Litoměřice (galerie) 0.16 km

Galerie byla založena v lednu 1956, sbírky byly pro veřejnost zpřístupněny dva roky po té − 9. května 1958. Galerie prezentuje umělecká díla z období od 13. století do současnosti převážně české provenience. Díla jsou soustředěna dle období vzn... pokračování

muzeum Diecézní muzeum - Litoměřice (muzeum) 0.18 km

Řadový, pozdně gotický dům na raně gotických základech s původními profilovanými okny. Nad středním oknem 1. patra je vytesán malý erb s letopočtem 1513. Uvnitř v bývalém loubí je částečně zachován pozdně gotický portál s motivem suché větve. K býval... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litoměřice (hrad) 0.18 km

Bývalý královský hrad vznikl zřejmě již ve 2. polovině 13. století, za Přemysla Otakara II. Přestavěn byl patrně na začátku vlády Karla IV. (před r.1359) a začleněn do nového pásu hrade... pokračování

historická budova Biskupská rezidence - Litoměřice (historická budova) 0.27 km

Byla vystavěna na místě původních budov kapituly z 11. století podle plánů Giulio Broggia v letech 1683-1701 jako dvoupatrová, čelem k řece. Nachází se zde i kaple sv.Vavřince a malby F.Kučery a Ch.Tietze. V přízemí je umístěna velká knihovna, vybudo... pokračování

infocentrum Městské informační centrum Litoměřice (infocentrum) 0.27 km

Informační centrum se nachází na Mírovém náměstí v budově Městského úřadu (Dům "Kalich"). Nabízí rady a pomoc jak turistům, tak obyvatelům Litoměřic a okolí. Také uskutečňuje prodej suvenýrů s tématikou Litoměřic a celého regionu (trička, skleničky, ... pokračování

muzeum Máchova světnička - Litoměřice (muzeum) 0.28 km

... pokračování

historická budova Barokní mlýn - Litoměřice (mlýn) 0.3 km

Pozdně barokní patrový mlýn na potoku Pokratci byl postaven koncem 18. století. V přízemí je členěn slepými obloukovými arkádami s velkými půlkruhovými okny. V přední části domu je pilířová síň se čtyřmi poli plackové klenby. V letech 1996 - 1997 byl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Litoměřice (kaple) 0.34 km

... pokračování

muzeum Muzeum Ve dvoře - Litoměřice (muzeum) 0.37 km

... pokračování

muzeum Oblastní muzeum v Litoměřicích (muzeum) 0.4 km

První litoměřické muzeum - Muzeum průmyslového spolku - bylo založeno v roce 1874. O jeho vznik se velmi zasloužil akademický malíř Franz Krause, který se stal i prvním ředitelem muzea. Původní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Děkanský kostel Všech svatých - Litoměřice (kostel) 0.42 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Katedrála sv. Štěpána - Litoměřice (kostel) 0.42 km

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích je nádherná barokní stavba. Původně se jednalo o kostel kolegiátní kapituly, tedy kostel velmi významný, který byl po ustanovení biskupství v Litoměřicích povýšen na katedrálu. Jedná se o mohutnou trojlodní stavbu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Litoměřice (kostel) 0.45 km

Kostel sv. Jakuba s bývalým dominikánským klášterem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Litoměřice (kostel) 0.48 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ludmily - Litoměřice (kostel) 0.66 km

Kostel sv. Ludmily s klášterem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Sbor Bratrské jednoty baptistů - Litoměřice (kostel) 0.75 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Mlékojedy (kostel) 0.87 km

Zdejší kostel byl pravděpodobně založen za vlády českého krále a císaře Karla IV., a to v roce 1346 – 1378. V roce 1384 měl tento kostel již vlastního faráře. Investor a patron kostela sv. Martina v Mlékojedech byl, dle údajů německé kroniky, jeden b... pokračování

socha Socha K.H.Máchy - Litoměřice (socha) 1.01 km

Od 21. listopadu se v Litoměřicích mohou pochlubit broznovou kopií sochy Karla Hynka Máchy, který v Litoměřicích nějakou dobu pobýval. Byl to významný představitel českého romantismu . ... pokračování

rozhledna Mostná Hora v Litoměřicích (rozhledna) 1.15 km

Název "Mostná hora" dostala rozhledna podle zalesněného vrchu, ze kterého prý byly poraženy stromy na starý most přes Labe. Rozhledna je kamená a uvnitř najdeme restauraci. Stavbu v roce 1910, proved... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Podzemní továrna Richard - Litoměřice (technická zajímavost) 2.18 km

Již v druhé polovině druhé světové války se německá průmyslová výroba stále častěji stávala terčem leteckých náletů.Tehdejší německé ministerstvo... pokračování

muzeum Muzeum ghetta Památníku - Terezín (muzeum) 2.42 km

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku ob... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Vzkříšení Páně - Terezín (kostel) 2.56 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Žitenice (zámek) 2.65 km

Tvrz z 15. století přestavěna na renesanční zámek na konci 16. století za Václava Viléma z Roupova. Do roku 1699 přebudován barokně vyšehradskými probošty. Upravován po požáru roku 1806.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Žitenice (kostel) 2.67 km

... pokračování

muzeum Národní muzeum - Terezín (muzeum) 2.74 km

... pokračování

muzeum Magdeburská kasárna - Terezín (muzeum) 3.01 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Terezín (pevnost, památník) 3.29 km

Založen v letech 1780-1790 jako vojenská barokní pevnost sloužící k ohlídání severních přístupů do Čech. Byla pojmenována na počest císařovny Marie Terezie. Již od sv&yacu... pokračování

pomník, památník Památník Terezín (pamatník) 3.32 km

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku o... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa a Mikuláše - Bohušovice nad Ohří (kostel) 3.61 km

Kostel sv.Prokopa a Mikuláše. Doksanský klášter založil r. 1384 v obci kostel sv. Prokopa a Mikuláše. V roce 1436 zapsal Bohušovice král Zikmund městu Litoměřice. Za třicetileté ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kamýk (zřícenina hradu) 4.06 km

Zříceniny hradu na čedičovém suku nad obcí. Vystavěn z pověření krále Jana Lucemburského před r. 1319, jeho vlastníci se rychle měnili; kolem r. 1547 pro stísněné poměry přestavěn, již na přelomu 16. a 17. stol. si ale majitelé postavili níže v obc... pokračování

muzeum Smetanova světnička - Kamýk (muzeum) 4.24 km

Smetanova světnička je památka na jednoho z nejslavnějších tuzemských skladatelů Bedřicha Smetanu. Jsou zde vystaveny předměty z roku 1860, kdy zde Smetana pobýval. Nacházejí se zde notové z&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Keblice (kostel) 4.39 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Keblice (kaple) 4.65 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

rozhledna Varhošť u Litoměřic (rozhledna) 4.77 km

První rozhledna, kterou na vrcholku Varhoště zbudovali turisté z Litoměřického turistického spolku, byla vlastně jen stlučená z pár prkýnek, za pomoci několika okolních stromů. Vyhlídková plošina se však stala velice nebezpečnou a tak musela být v ro... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Velké Žernoseky (zámek) 4.88 km

Ve starobylé osadě vybudována rytířská tvrz, od roku 1251 církevní majetek. Postupem času budovány rozsáhlé vinné sklepy. V třicetileté válce sídlo zničeno. Dnešní zámek vybudován na konci 18. století na místě staršího z 2. poloviny 17. století.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Velké Žernoseky (kostel) 4.98 km

Kostel sv. Mikuláše byl postaven v roce 1516. Jeho věž je dokonce ze 14. stol. Jedná se o jednolodní kostel s trojboce uzavřeným kněžištěm a hranolovou věží. Při severní straně sakristie. Na západní straně pozdně gotický portál, na jižní straně boční... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hrdly (zámek) 5.04 km

Zámek pochází z roku 1747. Byl postaven podle návrhu architekta K. I. Dienzenhofera na místě staršího zámečku ze 16. století. Přestavěn po požáru roku 1824.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Prokopa - Staňkovice (kaple) 5.18 km

Ze svých prostředků postavili staňkovičtí v roce 1711 malou kapli, která byla v roce 1724 zasvěcena Nanebevstoupení Panny Marie. Za Josefa II. bylo obci nabídnuto zřízení fary. Obyvatelé to odmítli, nadále zůstali přifařeni k 3 km vzdálenému Třebušín... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Travčice (kaple) 5.41 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Dolánky nad Ohří (kostel) 5.56 km

Původně gotický farní kostel sv. Jiljí, barokně přestavěný v roce 1675, se zvonicí a pozdně barokní farou z let 1788 - 91.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Ploskovice (kaplička) 5.56 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Počaply (kostel) 5.56 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Windsor - Siřejovice (zámek) 5.65 km

Bývalý větrný mlýn, později přestavěný na lovecký zámeček zvaný Windsor, který však místní běžně označují jako Větrák se nachází se na m... pokračování

přístřešek, útulna Přístřešek Prokopa Holého - Lovosice (přístřešek) 5.66 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Třeboutice (zámek) 5.73 km

Vystavěn kolem roku 1780 v pozdně barokním slohu ve tvaru písmene E.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Chudoslavice (kaple) 5.89 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ploskovice (zámek) 5.95 km

Původně tvrz, dějiště povstání poddaných pod ochranou Dalibora z Kozojed, vězněného pak na Pražském hradě (věž zvaná Daliborka) a roku 1498 popraveného (opera B. Smetany Dalibor, libreto J. We... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lovosice (zámek) 5.99 km

Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze byl barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809 knížetem Josefem Schwarzenbergem, již v prostší formě, odstraněny byly zvláště renesanční štíty a lunety. Nesloužil již jako ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Lovosice (kostel) 6 km

Barokní chrám sv. Václava byl postaven na místě, kde stával dřevěný kostelík, litoměřickým stavitelem Petrem Versou. Dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Vrbičany (zámek) 6.18 km

Pozdně barokní zámek Vrbičany byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenburka, pravděpodobně na místě původní středověké tvrze. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejíž... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tašov (zámek) 6.22 km

Zámek je patrová budova čtvercového půdorysu postavena v letech 1573-82. Do dnešního dne se dochovaly pouze klenuté sklepy a vstupní kamenný portál s nadsvětlíkem. V současnosti ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Siřejovice (kostel) 6.29 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla - Doksany (kostel) 6.32 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Gotharda - Brozany nad Ohří (kostel) 6.42 km

Nejdůstojnější a nejzajímavější stavbou v Brozanech n.O. je jistě dvouvěžní kostel. Je zasvěcen sv. Gothardu, který pocházel z knížecího rodu a projevil se jako pravý lidumil a dobrodinec. Založil mnoho chrámů a klášterů, zejména v Německu a na sever... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Brozany nad Ohří (vodní mlýn) 6.47 km

vodní mlýnBrozany nad Ohří, čp.75... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Vrbičany (pomník) 6.48 km

Umístění: u hlavní silnice Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918 HAJNÝ VÁCLAV 34 R,HANKE ANTONÍN 38 R, HENZL FRANT. 19 R, HRANÍČEK PAVEL 19 R, HRUŠKA FRANT. 44 R, K... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Brozany (tvrz) 6.5 km

V rovinaté krajině dolního toku řeky Ohře, jejímuž pozadí vévodí mohutná kulisa Českého středohoří, leží městys Brozany, úpravně vystavěný a hojně stromovím zakrytý. Jeho předními památkami jsou starožitný kostel a tvrz na ostrohu návrší, které se tá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Lovosice (kostel) 6.57 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Narození Panny Marie - Doksany (kostel) 6.62 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Doksany (zámek) 6.63 km

Zámecký areál vznikl v letech 1144 - 1145 jako klášter premonstrátek, založený manželkou Vladislava II., kněžnou Gertrudou. Klášterní chrám měl podobu románsk&eacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Zahořany (zámek) 6.73 km

Ve starší osadě za Radslava z Vchynic na konci 16. století vystavěn zámeček, v 2. polovině 17. století rozšířen a počátkem 18. století znovu přestavěn architektem O. Broggiem.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Doksany (vodní mlýn) 6.78 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Oleško (kaplička) 6.85 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Křešice (kostel) 6.96 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější trojice - Zahořany (kostel) 7.01 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Křešice (kostel) 7.29 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Libochovany (tvrz) 7.29 km

Rokem 1251 připomínán Vlček z Libochovan; zámeček z konce 16. století, později klasicistně upravený.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Libochovany (kostel) 7.3 km

Kostel v Libochovanech - do současné podoby dotvořili místní obyvatelé a věřící z širšího okolí koncem minulého století, kdy byl stržen starý nevyhovující dřevěný svatostánek, mající kořeny již v roce 1460. Tehdy majitel Mathes von Fiala nechal na do... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaple sv. Prokopa - Chvalov (kaple) 7.54 km

Kaple sv. Prokopa - na návsi je čtvercovou stavbou z r. 1834, s rovným závěrem, sedlovou střechou s nadstavenou hranolovou bohatě architektonicky členěnou zvonicí, nárožními pilastry, termálními okny s uchy. Fasády jsou zdobeny pásovou bosáží a nad p... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Brná (kaple) 7.61 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Gotharda - Sulejovice (kostel) 7.63 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv Matouše - Prackovice nad Labem (kostel) 7.72 km

Obce Prackovice a Litochovice vynikají několika zajímavostmi a historickými památkami. Největší je kostel sv.Matouše. Původně zřejmě gotický kostel v Prackovicích se připomín&aac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Třebušín (zámek) 7.76 km

Původní sídlo johanitů (u kostela archeologický výzkum). Zámek vystavěn počátkem 18. století F. K. Kreslem na místě tvrze z poloviny 16. století, rozšířen a upraven roku 1860.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Třebušín (kostel) 7.81 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Chotěšov (kostel) 8.07 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kalich (zřícenina hradu) 8.14 km

Původně ze dřeva vybudované sídlo (snad Řádu německých rytířů) nad Třebušínem, jež r. 1421 dobyl Jan Žižka a na jeho místě zbudoval kamenný hrad charakteru vojenského opěrného bodu. Podle starých vyobrazení se hradní věž rozšiřovala v podobu kalicha ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Rohatce (kostel) 8.2 km

Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čech... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Církvice (kostel) 8.36 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hřídelík (zřícenina hradu) 8.52 km

Zříceniny hradu na pískovcové skalce u Blíževedel. Vznikl již ve 2. pol. 13. stol., byl církevním majetkem; písemné prameny jej poprvé uvádějí r. 1334. Po koupi sousedního Helfenburku pražským arcibiskupstvím r. 1375 ztratil význam a později byl vy... pokračování

rozhledna Lovoš u Lovosic (rozhledna) 8.52 km

Kdo zná vrcholek Lovoše ( 570m.n.m ), musí dát Lovosickým turistům za pravdu, že na něm vyhlídková stavba nesměla chybět. 19. června 1892 zde tedy Lovosický odbor KČT zpřístupnil chatu ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum minerálů - Homole u Panny (muzeum) 8.55 km

V obci Homole u Panny se narodil Josef Emanuel Hibsch, který geologicky zmapoval České středohoří. Na jeho památku bylo v obci vybudováno muzeum minerálů. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevřeno v roce 2002 u příležitosti ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Homole u Panny (vodní mlýn) 8.56 km

vodní mlýnHomole u Panny, čp.21... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Vchynice (kaple) 8.6 km

Uprostřed obce je postavena barokní kaple pocházející z  r. 1764 a je zasvěcena sv. Václavovi. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Josefa - Vaňov (kostel) 8.64 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Čížkovice (pomník) 8.67 km

Umístění: ve svahu pod kostelem  Nápis: PADLÝM  VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 -1918 OBĚTEM NACISMU 1938 -1945 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Čížkovice (kostel) 8.68 km

Raně barokní farní kostel sv. Jakuba z let 1675 – 1677.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Černiv (kříž) 8.71 km

Kamenný kříž je situován před usedlostí č.p.12. Zajímavosti kříže je nika ze soškou svaté v soklu kříže. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čížkovice (zámek) 8.74 km

Na místě starší dolní tvrze (rok 1276 Čáslav) vystavěn v letech 1658 - 1665 barokní zámek, později upravovaný. Do počátku 19. století dochovány příkopy. ... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Černiv (pomník) 8.79 km

Umístění: zatravněná plocha uprostřed obce Nápis:NAŠE OBEC VDĚČÍ ZA SVOBODU RUDÉ ARMÁDĚ9.5.1945 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Černiv (kaple) 8.79 km

Kaple Nejsvětější Trojice z poloviny 19.stol. Je to novodobá obdélná kaple s polokruhovým závěrem, s hranolovou věží v průčelí. Fasáda věže je členěna pilastry. Hlavní vc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Libotenice (kostel) 9.02 km

Kostel svaté Kateřiny stojí v Libotenicích přímo na břehu Labe. Tento původně farní a hřbitovní kostel dnes již zaniklé vesnice Chodžovice z roku 1273 byl už v 17. století často jednak demolován závaly bahna při jarních povodních, jednak již svou kap... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Úpohlavy (kaple) 9.04 km

Pozdně barokní kaple Nejsvětější trojice se zvoničkou.... pokračování

lidová architektura Roubená hospodářská usedlost - Soběnice (lidová architektura) 9.11 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Oparno (zřícenina hradu) 9.17 km

Zříceniny gotického hradu z 1. pol. 14. stol. na konci táhlého hřbetu nad stejnojmennou vsí, nedaleko Lovosic. Poprvé se připomíná r. 1344, opuštěn již před r. 1520 a v r. 1536 je zmiňován jako pustý. Představuje v Čechách málo četný případ bezvěžové... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Dubice (kostel) 9.21 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz