Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Rekreační středisko Březka (rekreační středisko, restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


drobná památka Pilíř Nejsvětější Trojice - Libuň (sloup) 1.28 km

Volně stojící trojboký obelisk zdobený reliéfy, nasazený na odstupněném podstavci. Významná pozdně barokní práce z roku 1779 od neznámého autora z okruhu J. ... pokračování

muzeum Památník Františka Kavana - Libuň (památník) 1.54 km

Stálá expozice obrazů akad. mal. Františka Kavana, předměty z jeho života, nábytek z jeho pozůstalosti - vše umístěné v tzv. Modrém pokoji, kde tvořil a žil páter Antonín Marek, ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Libuň (kostel) 1.55 km

Areál kostela sv. Martina se nachází u průjezdní komunikace ve směru Turnov - Jičín na severní straně obce. Původně gotický kostel s polygonálním presbytářem z pol. 14. stol a m... pokračování

drobná památka Sloup jezuity Burnatia - Libuň (sloup) 1.64 km

Sloupová boží muka na místě zabití jezuity Burnatia v průběhu násilné rekatolizace za 30-leté války. jedná se o volnou pískovcovou plastiku stojící poblíž s... pokračování

drobná památka Hrob Obětí války 1866 - Jinolice (hrob) 2.3 km

Umístění: u rybníka Vražda v části obce Malá Jinolice Nápis: Zde odpočívá 92 c.k.rak.vojínů p.pl.30., 33. a 18. praporu polních myslivců padlých v bitvě u Malé a ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Ostružno (kaple) 2.48 km

Centrální stavba s kamenným pláštěm na kruhovém půdorysu, završená subtilní lucernou, nasazená na střechu tvaru zvonce. Významný doklad pozdního díla ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost čp.66 - Kněžnice (usedlost) 2.49 km

Významná usedlost (tzv. Kubánkův statek) dokládá venkovskou zástavbu bohatších vlastníků 2. poloviny 19. století. Samotná hlavní budova s obytnou částí... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Kněžnice (kříž) 2.51 km

Pilíř s kamenným krucifixem. Hodnotná kamenicko-sochařská raně klasicistní práce z roku 1801. Doklad pozvolného nástupu klasicismu na českém venkově. Nesignovaná práce m&i... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Brada (zřícenina hradu) 2.74 km

Skromné pozůstatky po hradu nad stejnojmennou vsí nedaleko Jičína. Založen kolem pol. 13. stol., nejstarší zprávy jsou z let 1241–1263, kdy zde sídlil Pakoslavův syn Načerat, který se r.... pokračování

pomník, památník Hrob Obětí války 1866 - Jinolice (hrob) 2.74 km

Umístění: střed obce, Nápis: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 12 RAKOUSKÝCH 24 PRUSKÝCH VOJÍNŮ 1 DŮSTOJNÍK PADLÍCH V BITVĚ U JIČÍNA 29.6.1866 ... pokračování

architektonická zajímavost Fara čp.1 - Ostružno (zajímavost) 2.75 km

Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Ostružno (kostel) 2.77 km

Pozdně barokní kostel je jedinný mimoměstský kostel na Jičínsku, který má dvě věže. Stavba kostela začala roku 1772 a dokončena byla roku 1780. Stavělo se podle plánů stavitele Františka Heger... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Ostružno (pomník) 2.79 km

Umístění: před budovou OÚ Nápis: RODÁKŮM Z OSTRUŽNA OBĚTEM VÁLKY 1939 - 1945 FRANTIŠEK PROVAZNÍK, VÁCLAV SYROVÁTKO,DR. FRANTIŠEK TŮMA 1914 PADLÝM 1918 Z OST... pokračování

drobná památka Dřevěná hranolová zvonice - Brada (zvonice) 2.95 km

Barokní dřevěná hranolová zvonice je umístěna v těsném sousedství hřbitova. Její vznik je datován se stavbou kostela tj. za doby Načerada syna Pakoslavova okolo roku 1260 n.l. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Brada (kostel) 2.99 km

Kostel se nachází na úpatí skalnatého vrchu Brada nedaleko míst, kde ve 13 století stával hrad.  Raně gotická stavba vystavěná asi kolem r. 1300, připomína... pokračování

socha Socha P. Marie - Holín (socha) 3.06 km

Socha P. Marie z roku 1867 ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Kaple - Střeleč (kaple) 3.08 km

Kamenná zvonička se nachází v centrální části obce Střeleč při komunikaci, vystavěná téměř na čtvercovém půdorysu. Vstup je orientovaný k jihozápadní straně. Dveře ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple se zvoničkou s pilířem Piety - Střeleč (kaple) 3.08 km

Kamenná zvonička se nachází v centrální části obce Střeleč při komunikaci, vystavěná téměř na čtvercovém půdorysu. Vstup je orientovaný k jihozápadní straně. Dveře ... pokračování

muzeum Válečné muzeum - Újezd pod Troskami (muzeum) 3.29 km

Provoz válečného muzea. K dispozici je expozice 1. a 2. světové války, Prusko - Rakouské války a Československé 1. republiky. Dokumentace z pádů letadel z II. světové války. Zpra... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Újezd pod Troskami (pomník) 3.33 km

Umístění: při silnice č.281 Nápis: 1914-1919 MRTVÝM KU VĚČNÉ PAMĚTI ŽIVÝM PRO POSILU. BUŠEK FRANT. KOZÁK FRANT. KOZÁK JOSEF LOUDA FRANT. MAZÁNEK FRANT. TREJBAL ZDENĚK VOK... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Isidora - Brada (kaple) 3.34 km

Barokní kaple sv. Isidora pochází z roku 1727 Původ kapličky sv. Isidora a její historii detailně přibližuje jeden velmi zajímavý písemný pramen, rodinná kronika. Na přelomu 18. a 19. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Újezd pod Troskami (kostel) 3.35 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Brada (kaplička) 3.56 km

Kaplička stojí v blízkosti hlavní silnice na Kbelnici. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Březina (kostel) 3.65 km

Hřbitovní kostel, Nejsvětějšího Srdce Páně v pseudorenesančním slohu, pochází z konce 19. století ... pokračování

socha Sousoší Nejsvětější Trojice - Podůlší (sousoší) 3.74 km

Trojiční sousoší zhotovené žernovským kameníkem a sochařem Janem Zemanem v r. 1846. Doklad výtvarných schopností místních kameníků. Sousoší Nejsvětěj... pokračování

architektonická zajímavost Vodní mlýn - Pekloves (mlýn) 3.91 km

Doklad hospodářské budovy na okraji venkovské zástavby. Mlýn byl vystavěn v 1. polovině 17. století (údajně pochází z r. 1635). Příjezd po užší polní cestě a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple - Kbelnice (kaple) 4.25 km

Umístění: vojenský hřbitov Kbelnice Monumentální secesní kaple na vojenském hřbitově. Hmotný doklad bitvy z pruskorakouské války r. 1866 a péče o památku jej&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kozlov u Lomnice n/Pop. (zřícenina hradu) 4.35 km

Skromné pozůstatky po hradu na vysokém kopci poblíž Lomnice nad Popelkou. Podle nalezené keramiky založen v průběhu 1. pol. 14. stol., r. 1442 dobyt a již r. 1462 se uvádí jako pustý. Oválný obrys je vymezený příkopem a valem. Zvláštností hradu je ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zvonice - Mladějov (kostel) 4.63 km

V sousedství kostela sv. Jiljí na hřbitově se nachází mohutná zvonice z roku 1793. Zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Mladějov (hřbitov) 4.63 km

Areál hřbitova se rozprostírá kolem kostela sv. Jiljí. Na hřbitově se nachází hrob význačného českého vynálezce a konstruktéra Františka Josefa Gerstnera, kter...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Mladějov (kostel) 4.65 km

Kostel sv. Jiljí – je umístěn v areálu hřbitova se zvonicí, obehnaném kamennou ohradní zdí. Jádro  kostela je v gotickém slohu a pochází z 1... pokračování

pomník, památník Kříž padlých - Mladějov (pomník) 4.66 km

Umístění: Na jižní stěně předsíně kostela sv. Jiljí je umístěn nově zrekonstruovaný památník obětem 1. sv. války. Válečný hrob byl obnoven v roce 2011 prostřed... pokračování

socha Socha sv. Linharta – Mladějov (socha) 4.66 km

Socha sv. Linharta se nachází po pravé straně vstupu na hřbitov ve výklenku hřbitovní zdi. Pochází z r. 1773, jak uvádí datace na zadní straně podstavce. Linhart je původně franc... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Mladějov (zámek) 4.69 km

Dnešní zámek vznikl v pol. 18. století přestavbou původní tvrze a v r. 1913 byl přestavěn stavitelem N. Novákem do pseudobarokní podoby. Zámek se pyšní půlkruhový... pokračování

lidová architektura Venkovský dům č.p.5 - Zámezí (usedlost) 4.7 km

Uspokojivý, stavebně technický stav, průběžné opravy za spolupráce pracovníků památkové péče.Roubený dům se nachází u komunikace po levé straně ve směru Železnice -... pokračování

lidová architektura Venkovský dům č.p.8 - Zámezí (usedlost) 4.79 km

Přízemní roubené stavení vesnické usedlosti. Menší stavba z 1. pol. 19. století s čtyřetážovým podkrkonošským štítem. Roubený dům se nach&aacut... pokračování

socha Socha sv. Václava - Mladějov (socha) 4.8 km

Nad zámkem na začátku vrchu Pařízku se nachází socha sv. Václava, která je skryta ve stínu památných lip svobody, které byly vysázeny v r. 1918. Vznikla pravdě... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Mladějov (socha) 4.85 km

Socha českého zemského patrona, kanovníka vyšehradského, pravděpodobně vznikla v letech 1738-1747. Podstavec zdobí z čelní stěny dříku alianční erby pána z Unwerthu a j... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Husův sbor - Mladějov (kostel) 4.86 km

Církev československá husitská působí v obci od r. 1920. Do r. 1938 se věřící scházeli k bohoslužbám pod širým nebem na různých místech. Budova Husova sbo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Samšina (kostel) 4.86 km

... pokračování

pomník, památník Saský pomník - Dílce (pomník) 4.88 km

Na vyvýšenině  se v roce 1866 nacházel sasský tábor. K tomuto místu nevede turistické značení, ale nejsnadněji přístupná je po neznačené cestě mezi Kbelnicí a ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Veliš (zřícenina hradu) 5.04 km

Hrad Veliš byl založen kolem roku 1300 jako středisko královské moci na Jičínsku. Jméno mu dala mnohem starší ves Veliš z dob počátku feudalismu, ležící na jižním s... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Bukvice (kostel) 5.14 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Hubojedy (kříž) 5.16 km

Kříž vedle zvonice uprostřed obce. ... pokračování

drobná památka Zvonice - Hubojedy (zvonice) 5.17 km

Zvonice uprostřed obce. ... pokračování

historická budova Vodárenská věž (věž) 5.28 km

Vodárenská věž byla postavena buď za doby Valdštejnovy nebo záhy po ní. Voda z věže se v starých dobách vedla dřevěným potrubím na náměstí do kašen. Stojí při hlavní silnici u rybníku Kníže. Je z kamenných kvádrů o čtyřech odděleních, původně byla ... pokračování

muzeum Městské muzeum - Rovensko pod Troskami (muzeum) 5.32 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Jičín (Městské opevnění) 5.33 km

Městské opevnění v Jičíně Z pozdně gotického opevnění jsou dodnes zachovány zbytky hradebních zdí pocházející z poloviny 16. století. Hradby byly budovány z velkých pravidelných pískovcových kvádrů. Souvislý pás dodnes tvoří na východní straně města ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Veselá (kaple) 5.35 km

... pokračování

hřbitov, pohřebiště Mauzoleum rodu Schliků - Veliš (hrobka) 5.38 km

Hrobka rodu Schliků, která se nachází u hřbitova za obcí, byla postavena v letech 1925 - 1926. Uvnitř se dochovala lebka Jáchyma Schlika, který byl popraven na Staroměstském náměstí...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kašna, fontána Korunovační kašna - Jičín (kašna) 5.5 km

Empírová kašna byla na Valdštejnově náměstí postavena na počest císaře Ferdinanda V., který projížděl Jičínem 28. srpna 1836 na svou pražskou korunovaci českým král... pokračování

drobná památka Mariánský sloup-sousoší Panny Marie - Jičín (drobná památka) 5.51 km

Mariánský sloup byl vystavěn roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je 6-metrů vysoký sloup, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stoj&iac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel sv. Václava - Rovensko pod Troskami (kostel) 5.52 km

Gotický presbytář kostela pochází z doby Karla IV., ze 14. století. Loď byla přestavěna r. 1573. Nejstarší kostelní památkou je renesanční náhrobek z r. 1569, Jindřicha Smiřického ze Smiřic, pána na Hrubé Skále, k jehož panství Rovensko patřilo.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

historická budova Zvonice s obrácenými zvony - Rovensko pod Troskami (zvonice) 5.53 km

Před kostelem je starobylá dřevěná zvonice z r. 1630. Dřívější zvonice vyhořela za náboženských bouří třicetileté války, v r. 1629. Tehdy tu vzniklo povstání rovenských a okolních luteránů proti rejtarům, kteří chtěli časně zrána 9. srpna městečko ob... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

muzeum Regionální muzeum a galerie, muzeum hry - Jičín (muzeum) 5.56 km

Vzniku jičínské muzejní společnosti předcházelo utvoření hospodářských spolků, které vyvíjely i činnost odbornou a výstavní. Od počátku padesátých let 19. století pracoval v Jičíně Krajský hospodářský spolek, odbočka Vlastenecké hospodářské společno... pokračování

infocentrum Městské informační centrum Jičín (infocentrum) 5.57 km

kopírování, scanování, faxování, zpoplatněný veřejný internet předprodej lístků pro Biograf Český ráj a Masarykovo divadlo v Jičíně turistické informace o celé oblasti Českého ráje, informace z oblasti kultury a sportu informace o autobusových ... pokračování

rozhledna Alainova věž (rozhledna) 5.57 km

Alainova věž je jednopatrová kamenná stavba s ochozem, její půdorys má tvar pravidelného osmiúhelníku se zastavěnou plochou přesahující 30 m2, Zdění je provedeno z opracovan&yacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Valdštejnský zámek (zámek) 5.58 km

Valdštejnský zámek Rozsáhlý reprezentativní raně barokní zámek spjatý s osobou Albrechta z Valdštejna, upravený klasicistně. Historické interiéry, empírový konferenční salonek tří císařů, vlastivědná a archeologická expozice. Chodba ze zámku k oratoř... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Jičín (kostel) 5.63 km

Se stavbou děkanského kostela sv. Jakuba Většího bylo započato v r. 1627. Po požáru v roce 1681 byl barokně upraven. Dnešní podoba je po dalším požáru z roku 1768. Se sousedním z... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Valdická brána - Jičín (opevnění) 5.63 km

Valdická brána byla stavěna jako součást městského opevnění v letech 1568 - 1578 . Původně dvoupatrová hranolovitá budova s průjezdem . Brána roku 1589 vyhořela a byla po požáru zvýšena o třetí patro. Teprve počátkem 17 . století byla opět zakryta te... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Veliš (kostel) 5.68 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Trosky (zřícenina hradu) 5.7 km

Na bizarní čedičové vyvřelině (sopouších) nedaleko dnešní obce Ktová postaven ve 2. pol. 14. stol. hrad (první zmínka o něm pochází z r. 1396), jehož zdaleka viditeln&eacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

rozhledna Rozhledna Milohlídka - Jičín (rozhledna) 5.76 km

Zdrsněná výšina Čeřovka se nachází na severním okraji Jičína. Na jejím vrcholu byla v roce 1843 vybudována nejstarší vyhlídková věž v Českém rá... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Veliš (kříž) 5.89 km

... pokračování

muzeum Muzeum panenek a medvídků - Troskovice (muzeum) 5.94 km

Rozsáhlá expozice čítající více než 2000 exponátů představuje vývoj panenek a medvídků od roku 1840 až po současnou uměleckou produkci. Povýšení fenoménu pan... pokračování

rozhledna Tichánkova rozhledna - Lomnice nad Popelkou (rozhledna) 6.21 km

Jižně od městečka Lomnice nad Popelkou se nachází vrch Tábor (678m). Původní název tohoto vrchu byl Chlum. Současný název vznikl v době husitského revolučního hnutí, kdy se tu sh... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.8000

boží muka, kříž, kaplička Křížová cesta na Tábor (křížová cesta) 6.24 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenná Boží muka - Kyje (boží muka) 6.46 km

U hlavní silnice k nádraží Kyje. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička se sousoším Piety - Kyje (kaplička) 6.56 km

Architektonizovaná kamenná výklenková kaple. Doklad tvory regionálních kamenickáých dílen. Kamenná kaplička je vystavěná u komunikace nad budovou obecního ú... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost čp.8 - Kyje (usedlost) 6.58 km

Areál zemědělské usedlosti s převážně roubenou zástavbou a se zděným hospodářským křídlem hlavního objektu. Příklad podkrkonošské usedlosti. Usedlost má půd... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Kyje (kříž) 6.61 km

Pískovcový krucifix v intravilánu obce, doklad tvůrčích schopností místních kameníků v 19. století. Socha čelem natočená k silnici, na západ. Celá ze stejné... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Železnice (kostel) 6.76 km

V Železnici stál původně jednolodní románský kostel sv. Jana Křtitele. Byl postaven okolo r. 1200 a zachovala se po něm hranolovitá věž. V letech 1727 až 1731 byl nákladem patronátu (obce Jičí... pokračování

historická budova Fara - Železnice (fara) 6.79 km

Pozdně barokní farní budova z roku 1804 s klasicistními prvky, krytá mansardovou střechou. Hodnotný pozdní doklad barokní stavební tradice na českém venkově. Je to samostatně stoj&iacu... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Železnice (socha) 6.84 km

Hodnotná barokní sochařská práce z r. 1717 vytvořená v okruhu M. B. Brauna. Ve volné krajině na upravené části farské zahrady, kolem sochy nízká kamenná podezd&iac... pokračování

muzeum Vlastivědné muzeum - Železnice (muzeum) 6.84 km

Doklad empírové stavby vystavěné po roce 1826. Na urbanismu města se podílel především stavitel Jan Hertner. Řadový dům proti faře, 2. NP, spolu s dvorními křídly tvoří "U", stř... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Františka Serafínského - Staré Místo (kostel) 6.84 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Šimona a Judy - Chyjice (kostel) 6.85 km

Kostel sv. Šimona a Judy vybudován v letech 1698-1670 na místě staršího kostela, který je zmiňován již roku 1384.  V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost č.p.94 - Železnice (usedlost) 6.85 km

Hodnotná stavba lidové architektury z r. 1814. Doklad podoby starší zástavby městečka, těžce poškozeného požárem v roce 1826. Objekt je součásti expozice Vlastivědného muzea Žele... pokračování

architektonická zajímavost Budova pošty - Železnice (památka) 6.86 km

Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadov&yacu... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost č.p. 95 - Železnice (architektůra) 6.87 km

Přízemní roubené venkovské stavení, doklad zástavby městečka v 18. a 19. století. Stavení je oploceno dřevěným bedněním (vrata i vrátka). Materiál: dřevěný r... pokračování

historická budova Městský dům č.p.39 - Železnice (historická budova) 6.87 km

Empírová stavba vystavěná po r. 1826, nárožní objekt se zachovanými kamenickými a řezbářskými prvky. Zděný nárožní objekt vystavěný do ulice Muzejní a... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost č.p.62 - Železnice (usedlost) 6.9 km

Objekt lidové architektury na periferii městečka pochází z poloviny 19.století. Chalupa je roubená, obdélného půdorysu, přízemní, čelním štítem sedlové střec... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost č.p.64 - Železnice (usedlost) 6.9 km

Doklad lidové architektury, původní zástavba obce z počátku 19. století se zachovanými truhlářskými a tesařskými prvky včetně půdorysu stavby.  Před objektem je studna a men&scaro... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Železnice (socha) 6.9 km

Volně stojící v prostranství návsi. Materiál světlý pískovec. Obdélníkový půdorys balustrády, čtvercový půdorys soklu. Balustráda kamenná s plnou v&ya... pokračování

historická budova Městský dům č.p.101 - Železnice (historická budova) 6.98 km

Přízemní pozdně klasicistní dům postavený v rámci obnovy městy po zničujícím požáru v roce 1826. Dochované původní členění fasády se vstupem do domu po předsazen&ea... pokračování

historická budova Městský dům č.p.26 - Železnice (historická budova) 6.99 km

Empírový patrový dům vystavěný na náměstí po r. 1826 v uliční frontě. Jedná se o řadový patrový dům uprostřed západní strany náměstí, 6 okenní... pokračování

historická budova Městský dům č.p.27 - Železnice (historická budova) 6.99 km

Jedná se o patrový zděný dům z klasicistní obnovy města po požáru r. 1820. Příklad městského objektu z 1. poloviny 19. století.  ... pokračování

historická budova Městský dům č.p.104 - Železnice (historická budova) 7 km

Jednopatrový pozdně klasicistní dům postavený v rámci obnovy města po požáru v roce 1826.Fasáda byla zjednodušena a částečně pozměněna v průběhu 20. století. Prvek zástavby obvod... pokračování

historická budova Městský dům č.p.21 - Železnice (historická budova) 7 km

Empírový objekt vystavěný po r. 1826 v uliční frontě, kdy se na urbanismu města podílel stavitel Jan Hertner. Řadový patrový dům v severozápadním rohu náměstí, o sedmi oke... pokračování

historická budova Městský dům č.p.206 - Železnice (historická budova) 7.02 km

Jednopatrový dům krytý sedlovou střechou, v přízemí hodnotná vjezdová vrata. Pozdně klasicistní stavba vystavěná po požáru města v roce 1826. Kvalitní doklad jednotně proveden&ea... pokračování

historická budova Měšťanský dům č.p.19 - Železnice (historická budova) 7.04 km

Empírová stavba v uliční frontě pochází z doby po r. 1826, kdy se na urbanismu města podílel stavitel Jan Hertner. Jedná se o řadový dům v severní frontě náměstí, 2. NP, s... pokračování

historická budova Radnice - Železnice (radnice) 7.04 km

Dvoupatrová správní a obytná budova městečka, vystavěná po zničujícím požáru. Řadový dvoupatrový dům v jižní frontě náměstí, o pěti okenních osá... pokračování

drobná památka Sloup se sochou P. Marie - Železnice (sloup) 7.05 km

Památka vrcholně barokního umění z poloviny 18. století, vliv M. B. Brauna. Ve středu náměstí volně stojící sloup. Jemnozrnný pískovec pískové barvy, zbytky zlat&ea... pokračování

historická budova Městský dům č.p.17 - Železnice (historická budova) 7.07 km

Doklad empírové výstavby po r. 1826, kdy se na urbanismu městečka podílel stavitel Jan Hertner. Jedná se o řadový dům v severní frontě náměstí. V patře je osm okenních os, střech... pokračování

historická budova Městský dům č.p.16 - Železnice (historická budova) 7.08 km

Empírový patrový dům z r. 1826 v uliční řadě náměstí městečka. Jedná se o řadový dům v severní frontě náměstí. V patře jsou čtyři okenní osy, střecha sedlová... pokračování

historická budova Městský dům č.p.7 - Železnice (historická budova) 7.11 km

Budova je dokladem empírové zástavby města po r. 1826. Je to řadový rohový a patrový dům ve východní frontě náměstí, o 6 okenních osách v hlavním průčel... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lomnice nad Popelkou (zámek) 7.29 km

Lomnickou gotickou tvrz zbudovali Košíkové na konci 13. století. V následujícím století patřila tvrz Valdštejnům a od roku 1397 až do husitských válek opět Košíkům. Jan Košík společně s pánem hradu Bradlece Vaňkem z Jenštejna , oba "krve nepokojné", ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Nebákovský mlýn - Nebákov (vodní mlýn) 7.29 km

Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu, je postaven pod hrází rybníka Nebákov, přímo u skály.  Současná podoba barokního mlýna je z roku 1743. ... pokračování

muzeum Městské muzeum a galerie - Lomnice nad Popelkou (muzeum) 7.35 km

První pokusy o založení místního muzea byly učiněny již v roce 1888, ale oficiálního otevření se dočkalo až o tři roky později. Stalo se tak 22. listopadu 1891. Podobně jako většina muzeí na českém venkově také lomnické získalo nejprve prostory v bud... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Bystřice (kostel) 7.45 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz