Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Nova Kemp - Rouchovany (kemp)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Rouchovany (pomník) 0.03 km

Umístění: zatravěná plocha poblíž školy Nápis:střední pomník s bustou TGMTGM deska vlevo:OBĚTI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY1914-1918NOVÁČEK KARELLUDVÍK FRA... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rouchovany (kříž) 0.06 km

Kamenný kříž je situován na nově vyvýšeném místě pod kostelem. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rouchovany (kříž) 0.06 km

Kříž u kostela tzv. Šabatův stojí vlevo od hlavního vchodu. Nápisy na kříži: Ó ! VY VŠICKNI, KTEŘÍ DETE CESTOU, POZORUJTE A VIZTE JESTLI BOLEST JAKO BOLEST MÁ. ( Jeremiá&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rouchovany (kříž) 0.08 km

Kříž mezi kostelem a farou. V obecní kronice se píše – kříž u kostela od farníků z roku 1865. Nápis na kříži: Ke cti a chvále B O Ž Í ! od farníků Rouchovansk&yacut... pokračování

historická budova Fara - Rouchovany (fara) 0.08 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží - Rouchovany (kostel) 0.08 km

Působivý sakrální areál situovaný na SZ okraji náměstí zahrnuje architektonicky pozoruhodnou samostatně stojící zvonici vybudovanou ve stylu románské renesance a raně baro... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Rouchovany (socha) 0.2 km

Hodnotná barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století výrazně oživuje prostor hlavního náměstí. Sousoší zobrazující světce v modlitebním ges... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Rouchovany (kříž) 0.21 km

Kříž u cesty vedoucí do zemědělského družstva se nachází za humny na „Černovém poli“ u 2. cesty, na křižovatce cest do ZD a k Novým dvorům. V obecní kronice se uvádí ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rouchovany (kříž) 0.24 km

Kamenný kříž na hřbitově byl podle nápisu na zadní straně postavený v roce 1799. Je pravděpodobně nejstarším křížem v Rouchovanech. Text na čelní straně: OPERE CRUX HAEC EST SACKL EX S... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Rouchovany (hřbitov) 0.27 km

Hřbitov je situován na severovýchodním kopnci obce. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 0.44 km

Kříž pod lípou – za bývalou mlékárnou stojí pod lípou na křižovatce silnice do Dukovan a silnice do ZD. Lípa, pod kterou stojí, je strom chráněný státem. Obvo... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Rouchovany (boží muka) 0.57 km

Neúplná barokní kamenná sloupková boží muka datovaná do roku 1740 jsou situována ve východní části obce u domu čp. 183. Hranolový dřík vyrůstajíc&iacu... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Šemíkovice (kříž) 0.59 km

Litinový kříž stojí u hlavní silnice na Rouchovany. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Rouchovany (kaplička) 0.66 km

Kaplička stoji na západním konci obce Rouchovany. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 0.73 km

Kříž postavený obcí Rouchovanskou 1882 stojí hned za vesnicí, vpravo od silnice na Rešice, mezi posledním domem a bývalým hřištěm (dnes sběrný dvůr). Text na kříži ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Rouchovany (boží muka) 0.75 km

Boží muka stojí v západní časti obce před domem č.p.282 ... pokračování

drobná památka Smírčí kámen - Rouchovany (památka) 0.94 km

Křížový kámen se zahlobenou plochou, z níž vystupuje kříž je umístěn za oplocením vodojemu. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 0.98 km

Kříž u vodojemu tzv. Červený kříž stojí dodnes na stejném místě, tj. vlevo od silnice naproti vodojemu. V obecní kronice se píše – „Červený“ kříž k Hroto... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Šemíkovice (kříž) 1.08 km

Kříž stojí na křižovatce staré cesty k Soukupovu mlýnu a nové do Rouchovan. Na soklu nápis: KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI OBČANÉ ŠAMIKOVIČTÍ L.P.1912 ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kří) 1.21 km

Kříž u cesty od vodojemu ke Slavěticím Státní památkový úřad v Brně (1947) uvádí – kříž z roku 1871 zv. Konvalinův, v polích vpravo od silnice k Hrotovicím, p... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Rouchovany (kříž) 1.25 km

Kříž postavený obcí Rouchovanskou roku 1849 lze nalézt v rákosí u odpadní strouhy z bývalé mlékárny – v polích vlevo od silnice na Rešice. Podle seznam... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Šemíkovice (kaple) 1.26 km

Kaple umístěna ve středu obce. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Šemíkovice (pomník) 1.26 km

Umístění: u hlavní silnice směr Rouchovany Nápis:VĚNOVÁNO NA VĚČNOU PAMĚŤ OBĚTEM NACISMUFRANTIŠEK NOVÁKnar.13.10.1884 POPRAVEN24.10.1942 V MAUTHAUSENURUDOLF KOPEČEKnar.23.3.1903 ... pokračování

historická budova Bývalá obecní škola - Šemíkovice (škola) 1.28 km

Prostá přízemní budova bývalé obecní školy vystavěná v roce 1893 představuje charakteristický typ venkovské školské architektury a významnou kulturně-histori... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 1.39 km

Kříž za koupalištěm – za rybníkem Stejskal stojí na místě kde byl postaven. Původně stával na křižovatce polních cest. Cesta kolem rybníka k Přešovicím zůstala, příč... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Šemíkovice (kříž) 1.43 km

Kamenný kříž v jižní části obce a u silnice na Tavíkovice. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 1.56 km

Kříž na pravé straně u silnice na Hrotovice Nalézá se u odvodňovací strouhy vpravo od silnice na Hrotovice. Protože tam měli dřív Pelánovi z náměstí čp. 68 pole, říká se m... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rouchovany (kříž) 1.8 km

Kříž v polích směrem na Přešovice byl postaven u cesty, která dnes už neexistuje. Zůstal na původním místě a dnes ho najdeme v poli asi 20 m vlevo od přešovské zkratky, před mostkem přes Bořik... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rouchovany (kříž) 1.98 km

Kříž postavený Františkem Ludvíkem roku 1911 nyní stojí po pravé straně silnice směrem na Kordulu asi 100 metrů od rešického lesa. Před narovnáním silnice stál vlev... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lipňany (zaniklá tvrz) 1.99 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Nový mlýn - Tavíkovice (vodní mlýn) 2.41 km

... pokračování

historická budova Cukrovar / lihovar - Tavíkovice (budova) 2.48 km

Cukrovar v Rájci byl prvním cukrovarem na Moravě, který vařil z cukrové řepy, nikoli třtiny. Nechal jej zbudovat v roce 1838 kníže Hugo Karel Salm-Reifferscheidt. Stavitelem byl zřejmě Jírka (Jírků?)... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Slavětice (kříž) 2.56 km

Kamenný kříž u č.p. 81 ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války -Slavětice (pomník) 2.57 km

Umístění: křižovatka na hlavním tahu Nápis: OBEC SLAVĚTICE SVÝM RODÁKŮM 1914-1918 KOČÍ L. ADAM ANT. HONS ANTONIN HONS JAN JAKUB ALOIS JAKUB FR. JELÍNEK FR. MATOUŠEK FR. MEZ&Iacu... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Slavětice (kříž) 2.57 km

Kamenný kříž u č.p. 36 ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Slavětice (kříž) 2.58 km

Kříž postaven v roce 1943. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Tavíkovice (boží muka) 2.61 km

Boží muka je umístěna vedle vchodu na hřbitov. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Slavětice (kříž) 2.75 km

... pokračování

architektonická zajímavost Oranžerie - Tavíkovice (zajímavost) 2.86 km

Významná klasicistní stavba historického skleníku je nedílnou součástí parku a zámeckého areálu. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mstěnice (zřícenina hradu) 2.88 km

Nepatrné zbytky nevelkého hrádku (val, příkopy, část základového zdiva) u Hrotovic. Vznikl snad okolo pol. 13. stol., písemně není doložen. Na druhém břehu řeky se nachází opuštěná středověká vesnice s tvrzí (na fotografii); tvrz, o níž je nejstarš... pokračování

architektonická zajímavost Zvonice - Tavíkovice (zvonice) 2.91 km

Historická stavba zvonice situovaná při silnici u zámku. Drobný sakrální objekt ze začátku 19. století je architektonickou památkou a důležitým prostorotvorným prvkem obce... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Tavíkovice (zámek) 2.91 km

V renesanční zámek byla koncem 16. století přebudována starší tvrz a jeho majitelé se často měnili. Začátkem 20. stol. byl upraven Robertem Goldschmidem v jednopodlažní palác, kt... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Tavíkovice (pomník) 2.96 km

Umístění: před zámkem Nápis: Obětem války 1914-1918 občané. Adolf BRAUN, Josef DOBEŠ, Julius HAVLÍČEK, Josef HRŮZA, Frant. KAZDERA, Josef ŠÁRKA, Karel VIKLICKÝ, Josef VO... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Tavíkovice (kříž) 3.06 km

Kamenný kříž s korpusem na vysokém štíhlém pylonu je situován u silnice do Dobronic. Drobný sakrální objekt datován rokem 1846 je dokladem dobové kamenické p... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Tavíkovice (socha) 3.07 km

Socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci s volutovými křídly, přesunutá k rybníku Kacíř v obci. Drobný sakrální objekt z 18. století je významným d... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel P. Marie - Tavíkovice (kostel) 3.08 km

V současné době není v České republice mnoho míst, kde se staví nové stavby pro věřící. Tavíkovice sem ale patří. V r. 1995 bylo vydáno stavební povolení ke ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Tavíkovice (kříž) 3.09 km

Železný kříž, který je zasazen do kamenného soklu, stojí na východním konci obce u silnice  na Horní Kounice. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Kordula (kříž) 3.14 km

Litinový kříž před vsí. ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vilímův mlýn (vodní mlýn) 3.25 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Kordula (kaplička) 3.27 km

Kaplička stoji ve středu osady Kordula. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Tavíkovice (kříž) 3.39 km

Kamenný kříž u silnice do Horní Kounice. ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Jaderná elektrárna - Dukovany (technická zajímavost) 3.53 km

Historie Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jadern&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Tavíkovice (kříž) 3.61 km

Litinový kříž u silnice na kraji zalesněného prostoru Šachta. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Přešovice (kostel) 3.87 km

 Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce.  Byl postaven roku 1908 v novorománském stylu.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Tavíkovice (boží muka) 3.89 km

Boží muka - jihozápadně za vsí  ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrotovice (kříž) 4.1 km

Kříž na východním konci obce Hrotovice v blízkosti usedlosti č. p. 148. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Filiální kostel Všech svatých - Přeskače (kostel) 4.44 km

... pokračování

tunel, štola Přeskačské podzemí - Přeskače (podzemní chodby) 4.45 km

Středověké přeskačské podzemí bylo náhodně objeveno v prosinci 2004 při budování splaškové kanalizace v obci. Objevené chodby a místnosti byly výjimečné ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Dobronice (pomník) 4.55 km

Umístění: na návsi, při hlavní silnici Nápis: 1914 – 1918 PRO SVOBODU NÁRODA  JSTE BOJOVALI NA POLI VÁLEČNÉM ŽIVOT SVŮJ DOKONALI NEUZŘELI JSTE DRAHÝCH SVÝCH V CIZIN... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Dobronice (kaple) 4.58 km

Vlastníkem kapličky, pocházející z 19. století, je v dnešní době obec. Ta leží uprostřed obce  a byla zbudovaná nad kamennou sochou blahoslaveného Jana Sarkandra z roku 1725... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Horní Kounice (boží muka) 4.72 km

Drobná sakrální architektura na okraji obce je příkladem typu trojboké barokní boží muky nenáročného zpracování, dožívající v 19. století. Na ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rešice (zámek) 4.72 km

Velmi hodnotný objekt zámku s hospodářským stavením organicky vyrůstajícím z pozdně středověké tvrze.Ve 14. století zde vybudována tvrz, písemně doložená jen rokem ... pokračování

hřbitov, pohřebiště Dalešice (hřbitov) 4.75 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pohřební kaple sv. Kříže - Dalešice (kaple) 4.79 km

Empírová pohřební kaple sv. Kříže s hrobkou baronského rodu Diller – Hess vznikla v roce 1803 přestavbou starší barokní kaple založené roku 1708. Architektonicky působivá c... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Horní Kounice (pomník) 4.8 km

Umístění: naproti OÚ Nápis: Našim hrdinům ze světové války 1914-1918 Affltauer Jan, Blažek Josef, Fukal Jan, Horák Jan, Jllek Frant., Jllek Josef, Jllek Rudolf, Janda Jan, Nechvátal ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Johanitská komenda - Horní Kounice (tvrz) 4.81 km

Kolem roku 1200 zde Oldřich z Kounic založil komendu johanitů. Ta vznikla v husitských válkách a roku 1468 získali její majetky i budovu páni z Kunštátu. Za dalších majitelů - p&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Rešice (boží muka) 4.82 km

Boží muka stojí u samostaně stojícího ojektu (sýpky) na jižním konci obce Rešice. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Kounice (socha) 4.84 km

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1860, v blízkosti farního kostela, je hodnotnou kamenosochařskou prací s doznívajícími barokními reminiscencemi. Na novodobém soklu je umístěna... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela archanděla - Horní Kounice (kostel) 4.85 km

Vznik obce souvisí s rytířským řádem johanitů. První písemnou zmínku o komendě johanitů a o vsi Horních Kounicích obsahuje listina z roku 1248. Johanité v té době založili... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice (socha) 4.86 km

Výtvarně hodnotná barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18 století je osazená na ořímsovaném hranolovém podstavci esteticky dotváří parkově upraven... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Dobronice (kříž) 4.88 km

Kamenný kříž je umístěn u cesty na Běhařovice. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Dalešice (socha) 4.89 km

Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století stojí na prostranství naproti zámecké bráně nedaleko budovy fary. Po roce 1920 zde byla postavena provozní budova Spořitelního a z&aacu... pokračování

socha Socha sv. Františka z Pauly - Hrotovice (socha) 4.9 km

Působivá a umělecky hodnotná barokní socha sv. Františka z Pauly nacházející se v parčíku u kostela spočívá na ořímsovaném hranolovém soklu. Světec v m&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Hrotovice (kostel) 4.9 km

Starobylý farní kostel pozdně románského založení dokládající dávné osídlení zdejší krajiny prošel složitým stavebním vývo... pokračování

muzeum Muzeum F.B.Zvěřiny - Hrotovice (muzeum) 4.9 km

Akademický malíř F. B. Zvěřina patří bezesporu k nejvýznamnějším hrotovickým rodákům. Památník je umístěn v malířově rodném domě. K vidění je zde neje... pokračování

socha Kalvárie - Hrotovice (sousoší) 4.91 km

Kalvárii nechal postavit Hrotovický mlynář v roce 1898 František Otoupal. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Dalešice (kostel) 4.92 km

Románský kostel vznikl ve druhé čtvrtině 18. století při přestavbě pozdně renesanční tvrze zahrnující středověké klášterní budovy původního kláštera m... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Hrotovice (tvrz, zámek) 4.92 km

Zámek vybudovaný na místě původní tvrze koncem 16. století v renesančním slohu a v první třetině 18. století opravený a přestavěný ve slohu barokním. V zámku byla u... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dalešice (zámek) 4.93 km

Uprostřed obce stojí jednopatrová budova barokního zámku. Zámek se zajímavou vstupní bránou, sochařskou výzdobou a přilehlým parkem, tvoří pozoruhodný celek. Vrchol... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Dalešice (kamenný kříž) 4.93 km

Kříž je situován v jižní části obce Dalešice u plotu usedlosti č.p. 99. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Újezd (kříž) 4.95 km

Kříž za vsí, směrem na Dobronice ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Dalešice (boží muka) 4.96 km

Barokní zděná pilířová boží muka situovaná uprostřed obce před domem čp. 83 tvoří čtyřboký dvouetážový hranol prolomený v dolní části nikami s konchou a v ho... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Dalešice (pomník) 4.98 km

Umístění: před základní školou. Odhalen byl v roce 1918 Nápis: OBEC DALEŠICE SVÝM PADLÝM RODÁKŮM. CAHA FRANT. DUFEK KAREL DUFEK JAN JILEK ANT. KOMENDA JOS. KOVÁŘ JAN LA... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Pia X. - Litovany (kaple) 5 km

Zbudovaná v 60. letech 20. stol. Vysvěcená v r. 1970. Autorem architektonického řešení stavby je Bohumil Lojda. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Litovany (kaple) 5.03 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litovany (zaniklá tvrz) 5.04 km

Z roku 1353 pochází prví zmínka o tvrzi, která náležela Ctiborovi z Litovan. V roce 1385 předal Jan z Litovan tvrz Janu z Vejtmíle. V roce 1493 připadl statek i tvrz Hynku z Bačkovi. V roce 1555 připojil Jan Zelený z Říčan Litovany ke Krhovu a tvrz p... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice (socha) 5.06 km

Vysoce kvalitní sochařské dílo netradiční ikonografické kompozice je dílem sochaře Kašpara Obera z roku 1735. Sousoší umístěné na hranolovém soklu s volutový... pokračování

socha Socha sv. Vendelína - Hrotovice (socha) 5.08 km

Kvalitně provedená barokní plastika sv. Vendelína pocházející z druhé čtvrtiny 18. století je dílem sochaře Kašpara Obera. Dynamicky ztvárněná postava oděná ... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Dalešice (socha) 5.11 km

Hodnotná pozdně barokní socha sv. Floriána spočívající na bohatě reliéfně zdobeném podstavci s volutami se nachází v zahradě rodinného domu čp. 186. Esovitě prohnutá... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Panny Marie - Horní Kounice (kaplička) 5.12 km

Tvarově originální kaplička u křižovatky na okraji obce je ukázkou zlidovělých forem drobné sakrální architektury v 1. polovině 19. století. Segmentově sklenutý vstup opatřen novodob&y... pokračování

pivovar Dalešice (pivovar) 5.15 km

Dalešický pivovar byl založen patrně již koncem 16. stol. V jádru raně barokní areál sestávající z ojediněle dochovaného souboru technologických budov byl stavebně upraven v z&aa... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

socha Socha Panny Marie - Rešice (socha) 5.16 km

Historicky kvalitní dílo významného moravského sochaře 19. století (1875) Josefa Břenka je jednou z dominant návsi obce. Socha je cennou umělecko-historickou památkou. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Rešice (pomník) 5.18 km

Umístění: Rešice, parčík naproti obecnímu úřadu Nápis:Na věčnou památku  prezidenta osvoboditele  T.G.Masaryka  a padlých vojínů 1914-1918 Ko... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrotovice (kříž) 5.19 km

Kříž u silnice směr Bačice ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Horní Kounice (boží muka) 5.2 km

Robustnější hranolová boží muka u silnice v obci jsou příkladem zlidovělé sakrální architektury 18. století. Zděná jednopatrová boží muka pilířového ... pokračování

socha Socha sv. Donáta - Hrotovice (socha) 5.2 km

Barokní pískovcová skulptura sv. Donáta kvalitní regionální kamenosochařské úrovně je nevhodně začleněna do plotu novodobých předzahrádek. Figura světce v životní v... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Újezd (kříž) 5.25 km

Kamenný kříž u cesty na Přešovice. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Rešice (kříž) 5.32 km

Litinvý kříž je umístěn u domu č.p. 117 ve východní části obce. ... pokračování

socha Socha sv. Rocha - Dalešice (socha) 5.34 km

Umělecky hodnotná pozdně barokní socha sv. Rocha osazená na kasulovitě vydutém podstavci je situována na severním okraji obce. Dynamicky pojatá figura doprovázená psem zachycuje světce ... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Rešice (socha) 5.36 km

Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz