Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Divadlo Disk - Praha 1 (divadlo)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


muzeum Galerie Středočeského kraje - Praha 1 (galerie) 0.04 km

České muzeum výtvarných umění v Praze vzniklo v roce 1963 jako regionální galerie Středočeského kraje. Stalo se součástí velkoryse koncipované sítě státních galerií v České republice. Oficiálně však bylo ustaveno pod názvem Středočeská galerie o rok ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Klimenta - Praha 1 (kostel) 0.1 km

Kostel sv. Klimenta na Starém Městě pochází z let 1711 až 1715 a vznikl podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Sochařská výzdoba je od Matyáše Brauna, obrazy od Ignáce Raaba.... pokračování

historická budova Dům U Zlatého hada - Praha 1 (historická budova) 0.1 km

Nárožní dům byl postaven v roce 1419. Dnešní podoba průčelí je výsledkem barokních úprav v 18. století. Do historie se dům zapsal tím, že počátkem 18. století ... pokračování

historická budova Klementinum - Praha 1 (historická budova) 0.1 km

Klementinum bylo původně od roku 1232 klášterem dominikánů. Od roku 1558 zde byla jezuitská kolej, po roce 1773 univerzitní knihovna a nyní Národní knihovna. Autory barokního areálu byl od roku 1653 Francesco Caratti, v letech 1721 až 1726 František ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

muzeum Rodinné muzeum pohledů - Praha 1 (muzeum) 0.12 km

Historie nejstarších pohlednic a korespondenčních lístků spadá již do 70. let 19. století. V roce 1865 generální poštmistr Heinrich von Stephan navrhl zavedení korespondenčního lístku a díky ministerskému předsedovi Emanuelu Herrmannovi, který návrh ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Anny - Praha 1 (kostel) 0.12 km

Kostel sv. Anny na Starém Městě z roku 1313 je cihlová jednolodní stavba s věží. Pod dlažbou zbytky románské rotundy. Pozoruhodné gotické krovy nad kostelem a nad křídly ambitu. Byl zde pohřben roku 1553 kronikář Václav Hájek z Libočan.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Betlémská kaple - Praha 1 (kaple) 0.13 km

Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.5000

muzeum Náprstkovo muzeum - Praha 1 (muzeum) 0.16 km

V roce 1826 zakoupili staropražský dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou manželé Fingerhutovi, aby jej pak jejich mladší syn Vojtěch za několik let proslavil doslova po celém světě.VOJTA NÁPRSTEK (1826-1894) se po porážce revoluce v r. 1848 ve Vídni... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

historická budova Dům U Rotta - Praha 1 (historická budova) 0.16 km

Dům s nádhernou výzdobou fasády od Mikoláše Alše.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

muzeum Památník Jaroslava Ježka - Praha 1 (muzeum) 0.16 km

Původní Ježkův pokoj v soukromém bytě, zařízený ve stylu funkcionalismu architektem Františkem Zelenkou, který byl také mimo jiné autorem scénických návrhů her Osvobozeného divadla. Stálé expozice Modrý pokoj Jaroslava Ježka je situován v soukromém... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Salvátora - Praha 1 (kostel) 0.17 km

Kostel sv. Salvátora je součástí areálu Klementina. Byl založen roku 1578 na zdivu gotického kostela sv. Klimenta.... pokračování

muzeum Muzeum Dětské kresby - Praha 1 (muzeum) 0.19 km

V prostorách prvního patra historického domu U Zelené žáby je umístěna expozice dětských prací - vývoj dětské kresby v historii, nejstarší nalezené dětsk&eac... pokračování

historická budova Dům U Zlatého rohu - Praha 1 (historická budova) 0.2 km

Dům vznikl v roce 1623 spojením dvou středověkých domů v duchu renesance. Za autora je považován italský stavitel Jan Dominik de Barifis. Dodnes se dochoval původní sklep a část obvodových konstrukc&... pokračování

historická budova Dům U Minuty - Praha 1 (historická budova) 0.21 km

Dům u minuty, původně gotická stavba z počátku 15. století, byl renesančně přestavěn kolem roku 1564. Z té doby jsou figurální sgrafita s mytologickými motivy. Na nároží domu je plastika lva z konce 18. stolelí. Krátkou dobu zde žil Franz Kafka.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Michala - Praha 1 (kostel) 0.23 km

Kostel sv. Michala na Starém Městě je gotická stavba, založená kolem poloviny 13. století. Kostel dokončen asi v 60. letech 14. století. Za Josefa II. byl kostel zrušen. V současné době je v rekonstrukci.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

muzeum Magic Gold - Praha 1 (muzeum) 0.24 km

Provoz muzea granátů, kde se nalézají historické výrobky i moderní šperky. Expozice dějin těžby a zeměpisné podmínky výroby granátů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Františka z Assisi - Praha 1 (kostel) 0.24 km

Kostel sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí byl postaven Dominikem Canevallem v letech 1679 až 1689 podle plánu Jana Křtitele Matheye na místě původního kostela, který se nachází po tereních úpravách nábřeží v podzemí. Původní kostel z roku... pokračování

muzeum Muzeum mučících nástrojů - Praha 1 (muzeum) 0.25 km

Muzeum středověkých mučicích nástrojů ze všech částí Evropy. Historické vysvětlivky jsou uvedeny v češtině a dlasi svetove jazyky.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel) 0.25 km

Vrcholně barokní architektura chrámu sv. Mikuláše je považována za jednu z nejcennějších staveb baroka na sever od Alp. V místech dnešního chrámu stával původně gotický trojlodní kostel stejného zasvěcení z r. 1283, kolem něhož se rozkládal hřbitov a... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Maiselova synagoga - Praha 1 (synagoga) 0.25 km

Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Původní budova velmi utr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pinkasova synagoga - Praha 1 (synagoga) 0.26 km

Pinkasova synagoga je gotická stavba z roku 1535 zbudována Masullamem Horovským. V letech 1607 až 1625 byla rozšířena stavitelem Janem Goldšmídem de Herz o galerii a vestibul. Rekonstrukce objektu byla provedena v letech 1950 až 1953, v letech 1954 a... pokračování

historická budova Filozofická fakulta - Praha 1 (historická budova) 0.27 km

Hlavní budova Filozofické fakulty UK se nachází na náměstí Jana Palacha. K této budově se lze dostat hned ze stanice metra Staroměstská (trasa A) a stejnojmenné autobusové (linka 133) i tramvajové (linky 17, 18) zastávky.... pokračování

muzeum Muzeum Erotiky - Praha 1 (muzeum) 0.27 km

Jedná se o expozici mechanických zařízení, jejichž smyslem je přinášet rozkoš. Na ploše tří pater je vystaveno přes 200 objektů a mechanických zařízení, galerie um... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Staroměstská radnice - Praha 1 (radnice) 0.28 km

Radnice Starého Města pražského byla zřízena kolem roku 1300. Čtyřboká věž dostavěna ve vrcholně gotickém slohu roku 1364 s bohatou výzdobou a arkýřovou kaplí. Orloj zhotovil kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Kalendářní deska je od Josefa Mánesa, byl... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

muzeum Muzeum Skla - Praha 1 (muzeum) 0.28 km

Prozkoumejte s námi úctyhodnou historii více než 155 leté tvorby uměleckého křišťálového skla Moser a poodhalte s námi roušku tajemství jeho tradiční ruční v... pokračování

muzeum Muzeum Karlova mostu - Praha 1 (muzeum) 0.29 km

Karlův most je unikátní, světově proslulou památkou. Patří neodmyslitelně k základním symbolům města. Poznejte živoj mostu a lidí kolem něj, skutečný genius loci!Slavnostní otevření muzea pro veřejnost proběhlo v neděli 17. 6. 2007 v 10:00. Využijte... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Staroměstská mostecká věž - Praha 1 (opevnění) 0.29 km

Jedna z nejkrásnějších gotických staveb a zároveň vstup ze Starého Města na Karlův most. Spolu s mostem byla postavena stavitelem Petrem Parléřem z pískovcových kvádrů. Věž vypad... pokračování

muzeum WAX Museum Prague - Praha 1 (muzeum) 0.29 km

Provoz muzea voskových figurín. Výstava souborů tématických celků českých dějin, světových osobností a diktátorů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Martina ve zdi - Praha 1 (kostel) 0.3 km

Kostel sv. Martina ve zdi byl založen v 1. polovině 12. století jako farní kostel vsi Újezd sv. Martina, jež byla rozdělena stavbou staroměstských hradeb, proto název "ve zdi". Ve 2. polovině 14. století byl přestavěn a rozšířen. V roce 1787 byl zruš... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3333

mlýn, hamr, technická zajímavost Staroměstská vodárenská věž - Praha 1 (věž) 0.3 km

Věž vysoká 52 metrů prodělala v osmdesátých letech minulého století generální rekonstrukci a přestavbu. Dnes je rozdělena do šesti podlaží, je využívaná komerčně a tudíž veřejnosti nepřístupná. Její vrchol je však stejně bez výhledu.... pokračování

muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha 1 (muzeum) 0.31 km

Po roce 1989 se muzeum snažilo ve výstavním programu představit nové trendy — např. postmoderní užité umění v roce 1990 či tvorbu českých umělců, kteří se prosadili v zahraničí (B. Šípek, J. Koudelka), zahraniční špičky svého oboru (D. Chihuly, S. Hi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.2500

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klausova synagoga - Praha 1 (synagoga) 0.31 km

  Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi ... pokračování

hřbitov, pohřebiště Starý židovský hřbitov - Praha 1 (hřbitov) 0.32 km

Starý židovský hřbitov v Praze, ležící v Josefově na Starém Městě, fungoval pravděpodobně od roku 1439 do roku 1786. Jeho předchůdcem byl hřbitov z Nového Města nazývaný Židovská zahrada. Na hřbitově je pohřbena řada významných osobností židovské kom...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Židovské muzeum v Praze - Praha 1 (muzeum) 0.32 km

Budova bývalé Obřadní síně a márnice při Starém židovském hřbitově pražského Pohřebního bratrstva. Expozice Židovské tradice a zvyky.... pokračování

muzeum Galerie Rudolfinum - Praha 1 (galerie) 0.32 km

Galerie Rudolfinum (od 1.1.2011 součást České filharmonie) je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky. Společně s Českou filharmonií sídlí v nově zrekonstruované historické budově pražského Rudolfina. Reprezentat... pokračování

muzeum Galerie panenek Dolls Land - Praha 1 (galerie) 0.33 km

Ve dvou sálech historického domu v Rytířské ulici na vás ve 43 výstavních expozicích čeká přes 1.000 panenek a 2.000 jejich doplňků. Součástí galerie je také sbírka 333 sběratelských Barbie s takovými skvosty, jako je například Barbie jako císařovna ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Rudolfinum - Praha 1 (historická budova) 0.33 km

Rudolfinum je novorenesanční stavba - dílo Josefa Zítka a Josefa Schulze, postavená architektem Vejrychem v letech 1876 až 1884 a nazvaná na počest korunního prince Rudolfa. V interiéru budovy umístěny koncertní sály, např. Dvořákova síň.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Staronová synagoga - Praha 1 (synagoga) 0.33 km

Renesanční stavba dokončena roku 1568 sloužila ke shromážděním představenstva. Raně barokní kamenný aron ha-kodeš z roku 1691. Od roku 1950 je součástí Státního židovského muzea, kde je od roku 1982 expozice synagogálních textilií.... pokračování

muzeum Muzeum Staronová synagoga - Praha 1 (muzeum) 0.35 km

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala „Nová“ nebo „Velká“ synagoga na rozdíl od starší modliteb... pokračování

muzeum Muzeum Bedřicha Smetany - Praha 1 (muzeum) 0.35 km

Muzeum Bedřicha Smetany, založené 1926 Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, sídlí od roku 1936 v překrásné novorenesanční budově bývalé Staroměstské vodárny z 80.let 19.století na vltavském břehu v těsném sousedství Karlova mostu, v místě... pokračování

muzeum Muzeum České hudby - Praha 1 (muzeum) 0.35 km

Muzeum Česká hudby.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Salvátora - Praha 1 (kostel) 0.36 km

Kostel sv. Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu. Po požáru v roce 1689 byl barokně přestaven. V roce 1720 pak byla přistavěna hranolo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Voršily - Praha 1 (kostel) 0.37 km

Kostel sv. Voršily na Novém Městě je klášterní kostel uršulinek. Barokní sálová stavba z let 1699 až 1704 je od Marca Antonia Canevalle s bohatě zdobenou boční fasádou při Národní třídě s plastikami Františka Preisse.... pokračování

historická budova Dům 552/16 - Praha 1 (historická budova) 0.38 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Praha 1 (kostel) 0.38 km

Původní románský farní kostel svatého Havla vznikl v rozmezí let 1232–63 současně s Havelským městem, německou čtvrtí, založenou králem Václavem I. krátce po jeho n&... pokračování

historická budova Dům U Kamenného Zvonu - Praha 1 (historická budova) 0.39 km

Monumentální gotický středověký věžový dům, jehož hlavní průčelí nemá obdoby v oblasti na východ od Rýna. Původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. stol. přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského. V ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

zajímavost Imaginarium - Praha 1 (bludiště) 0.42 km

V jeden den můžete navštívit kaleidoskopické kino, křišťálové bludiště, zrcadlové bludiště, videoinstalace, optické klamy a další zajímavosti v centru Prahy.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) 0.43 km

Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr slo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Praha 1 (kostel) 0.43 km

Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zru&scaron... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Španělská synagoga - Praha 1 (synagoga) 0.43 km

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Igná... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

muzeum Galerie Roberta Guttmanna - Praha 1 (galerie) 0.45 km

Galerie byla pojmenována po známém pražském naivním malíři Robertu Guttmannovi, jehož výstavou svoji činnost zahájila. Bude tak připomínat jeho jméno současné generaci a svým zaměřením pomáhat mladým umělcům v hledání originálního a původního uměleck... pokračování

most, akvadukt, viadukt Mánesův most - Praha 1 (most) 0.45 km

V místech, kde v současnosti po Mánesově mostě projíždíme, dříve stávala takzvaná Železná, či Rudolfova lávka. Výstavba lávky proběhla v letech 18... pokračování

muzeum Židovské muzeum v Praze - Praha 1 (muzeum) 0.46 km

U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, ... pokračování

muzeum Dům U Zlatého prstenu - Praha 1 (muzeum) 0.47 km

Počátky dějin domu U Zlatého prstenu souvisí s jeho polohou v těsném sousedství Týnského dvora. Ten sloužil ve středověku jako opevněné útočiště pro cizí kupce, kteří přijeli za obchodem do Prahy. Pod ochranou českých knížat a později králů zde byli ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Karlův most - Praha 1 (most) 0.48 km

Karlův most je 515 m dlouhý, jeho šířka kolísá mezi 9,40 až 9,50 metry. Překonává Vltavu i její umělé rameno - Čertovku. Běžná doprava vozidel je přes Karlův most dnes už vylouče... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník Josefa Jungmanna - Praha 1 (pomník) 0.48 km

Pomník J. Jungmanna je dílem architekta Antonína Barvitia a sochaře Ludvíka Šimka podle koncepce Václava Levého. Sokl pomníku je zhotoven z různobarevné žuly a syenitu. Na základní kámen při stavbě pomníku poklepal v roce 1873 František Palacký a to ... pokračování

historická budova Millesimovský palác - Praha 1 (historická budova) 0.49 km

Millesimovský palác byl postaven v roce 1750 hrabětem Cavrianim. O šest let později koupil objekt hrabě Jan Carett Millesim. V 19. století zde bylo šlechtické kasino.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel Svatého Šimona a Judy - Praha (kostel) 0.52 km

Kostel sv. Šimona a Judy je jednolodní tribunová stavba, postavena českými bratry v letech 1615 až 1620 jako modlitebna v místech špitální gotické kaple. Zařízení je z 18. století. Hlavní oltář je malovaný od Josefa Hagera z roku 1773 s obrazem sv. Š... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1 (kostel) 0.53 km

Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici patřil původně klášteru trinitářů. Byl postaven v roce 1713 architektem Octaviem Broggiem jako trojlodní halová stavba s kopulí. Vedle průčelí vpravo zdobí kostel socha od Josefa Michala Brokoffa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel) 0.54 km

Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Pivovarské muzeum - Praha 1 (muzeum, restaurace) 0.55 km

První písemná zmínka o podniku se datuje do roku 1499, kdy dům koupil sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je tak jediným pivovarem ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez... pokračování

most, akvadukt, viadukt Čechův most - Praha 1 (most) 0.56 km

Čechův most, který nese jméno po Svatopluku Čechovi, je desátým pražským mostem na Vltavě a byl dokončen roku 1908. Jde o největší secesní mostní konstrukci v České republice.&nb... pokračování

historická budova Kostelákovský dům - Praha 1 (historická budova) 0.59 km

Dům vznikl spojením dvou gotických domů při přestavbě v roce 1700. Dům byl mnohokrát přestavován, naleznete zde jak znaky gotického původu tak prvky renesanční a barokní přestavby. Dodnes jsou zachov... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Vojtěcha - Praha 1 (kostel) 0.59 km

Kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě je asymetrická dvojlodní gotická stavba připomínaná již roku 1318 a stojící na prostranství někdejšího hřbitova. Byla vybudována ve dvou fázích, a to nejprve ve 14. století a pak v letech 1690 až 1695. Hlavní oltář ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Máří Magdalény - Praha 1 (kaple) 0.59 km

Kapli zbudoval r. 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici cyriaků pro vinaře z letenských vinic a voraře. R. 1784 v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena a vysvěcena r. 1908. R.... pokračování

muzeum Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra - Praha 1 (památník) 0.61 km

Bronzová busta Františka Palackého s pamětní deskou na domě čp. 719 v Palackého ulici připomíná dům, ve kterém historik, politik a spisovatel žil a v roce 1876 zemřel. Bronzová pamětn&... pokračování

zajímavost Nejužší ulička v Praze - Praha 1 (zajímavost) 0.62 km

Nejužší ulice v Praze se nachází poblíž Karlova mostu. Bezejmenná ulička spojuje ulici U Lužického semináře a dvůr restaurace Čertovka na břehu Vltavy. Zajímavostí jsou nainstalo... pokračování

muzeum Muzeum komunismu - Praha 1 (muzeum) 0.62 km

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřenímna Československo (obecně) a na Prahu (specificky) v mnohasférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, historie,sport, ekonomika, vzdělání, umění, mediální propaganda, Lido... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha 1 (kostel) 0.62 km

Kostel sv. Jakuba Většího na Starém Městě byl po požáru znovu vybudován v letech 1390 až 1474. Dnešní vzhled mu daly barokní úpravy prováděné Janem Šimonem Pánkem po dalším požáru v roce 1689. Barokní úpravy dokončeny v roce 1739. V kapli pod nedosta... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Palác Žofín - Praha 1 (historická budova) 0.63 km

Žofín je novorenesanční stavba z roku 1836 přestavěná roku 1886 architektem Jindřichem Fialkou. Kazetový strop velkého sálu je vyzdoben malířem Františkem Duchoslavem. V objektu jsou pořádány společenské akce.... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě - Praha 1 (socha) 0.63 km

Socha Sv. Jana Nepomuckého se nachází na Karlově mostě. Karlův most je dlouhý 516 metrů a široký 10 metrů – dříve to byla čtyřproudovka pro kočáry. Je tvořen šestnácti oblouky, je třikrát zalomen a proti proudu vypouklý. Spojuje Staré město a Malou ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Dětské hřiště Karlův most - Praha 1 (most) 0.63 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most Legií - Praha (most) 0.65 km

Most Legií vede od Národního divadla z Národní třídy přes Střelecký ostrov do Vítězné třídy pod Petřínskými sady. Původně stál v těchto místech železný, řetězový most z let 1839-1841, který nesl jméno císaře Most Františka I. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

historická budova Novoměstská radnice - Praha 2 (radnice) 0.67 km

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.6667

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Haštala - Praha 1 (kostel) 0.68 km

Kostel sv. Haštala na Starém Městě byl založen řádem Německých rytířů a do roku 1234 byl kostelem špitálu kláštera blahoslavené Anežky. Basilikální kostel z let 1330 až 1375 je pozoruhodný severním dvoulodím z roku 1375, které patří k nejušlechtilejš... pokračování

muzeum Museum Kampa - Praha 1 (muzeum) 0.68 km

Od svého slavnostního otevření v září roku 2003 pečuje Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Gutfreunda a o Sbírku středoevropského moderního umění, která hluboce ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Sovovy mlýny Malá Strana - Praha 1 (vodní mlýn) 0.68 km

... pokračování

zajímavost Žlutí tučňáci na Vltavě - Praha 1 (zajímavost) 0.68 km

Na Vltavě je od roku 2008 umístěno výtvarné dílo skupiny Craking Art Group. Spatříte zde řadu 34 žlutých plastových tučňáků, kteří v noci svítí. ... pokračování

historická budova Sovovy mlýny - Praha 1 (historická budova) 0.69 km

Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází až z roku 1393. Není však pochyb, že vznikly daleko dříve – stopy bádání vedou do 10. stol. Mlýny založil klášter benediktinek u sv. Jiří. Za husitské revoluce byl mlýn zničen a dostal se do majetku Staréh... pokračování

historická budova Hanavský pavilon - Praha 7 (historická budova) 0.7 km

Hanavský pavilon byl výstavní pavilon komárovských železáren na Jubilejní výstavě roku 1891. Objekt v novobarokním slohu podle návrhu Zdeňka Fialy. V roce 1898 přemístěn na dnešní místo do Letenských sadů.... pokračování

muzeum Galerie Mánes - Praha 1 (galerie) 0.71 km

Funkcionalistická stavba architekta Otakara Novotného vybudovaná v letech 1928-1930. Spojuje Masarykovo nábřeží a Slovanský ostrov. Budova vznikla jako galerie pro Spolek výtvarných umělců M&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Anežský klášter - Praha 1 (klášter) 0.72 km

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášt... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Štítkovská vodárna - Praha 2 (technická zajímavost) 0.73 km

Štítkovská vodárna s gotickou věží byla založena v roce 1495.  Do dnešní podoby byla postavena v roce 1591 a dále přestavěna roku 1648 po útoku Švédů.... pokračování

zajímavost Zámky zamilovaných na mostě přes Čertovku - Praha 1 (zajímavost) 0.75 km

Na most přes kanál Čertovka věší zamilované páry své zámky lásky. Tato tradice, kdy zamilovaný pár napíše své jméno na zámek, ten zamkne ke slo... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Velkopřevorský mlýn - Praha 1 (vodní mlýn) 0.76 km

Jednou ze stop rázovitého života Malé Strany a Kampy je objekt Velkopřevorského mlýna. Mlýn u strouhy s vltavskou vodou, později zvanou Čertovka, byl postaven záhy po založení kostela a kl&aac... pokračování

muzeum Národní památník hrdinů Heydrichiády - Praha 2 (muzeum) 0.76 km

Národní památník hrdinů Heydrichiády - místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. " Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi. " To byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty českého pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a... pokračování

pomník, památník Pamětní deska Egon Erwin Kisch - Praha 1 (památník) 0.77 km

Pamětní desku najdeme v Panské ulici na domě s číslem popisným 8. Tato deska připomíná místo, kde německy píšící reportér a spisovatel židovského původu (1885-1948) E.E.Kisch započal svou novinářskou kariéru.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2 (kostel) 0.77 km

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě je významná barokní sálová stavba z let 1730 až 1740 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dříve kostel sv. Karla Boromejského. V roce 1783... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

socha Socha Elišky Krásnohorské - Praha 2 (socha) 0.78 km

Mramorová socha v životní velikosti umístěná na nízké mramorové desce od Karly Vobišové z roku 1931.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2 (kostel) 0.81 km

Kostel sv. Václava na Zderaze je jednolodní gotická stavba, která vznikla přestavbou původního románského kostelíka z let 1170 až 1181 v polovině 14. století. Malby Josefa Hagera jsou z poloviny 18. století, zbytky gotické malby z doby kolem roku 140... pokračování

historická budova Prašná brána - Praha 1 (historická budova) 0.82 km

false false false CS X-NONE X-NONE ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.2000

pevnost, opevnění, hradby Malostranská mostecká věž - Praha 1 (opevnění) 0.82 km

Vyšší z obou věží stojících na malostranském břehu Vltavy je nejmladší částí celého Karlova mostu. Byla postavena po roce 1464 na náklad českého kr&aa... pokračování

historická budova Obecní dům - Praha 1 (historická budova) 0.82 km

Zvnějšku pseudorenesanční a pseudobarokní budova, obecně je však pokládána za významný příklad pražské secese. Budova vznikla v roce 1912, když byla na jejím místě ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

architektonická zajímavost Tančící dům - Praha 1 (architektonická zajímavost) 0.85 km

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred, dokončený roku 1996, stojí v Praze na Jiráskově náměstí na pravém břehu Vltavy. Je první stavbou špičkových světovýc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3846

muzeum Muchovo Muzeum - Praha 1 (muzeum) 0.85 km

První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonse Muchy (1860 - 1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z olejomaleb, kreseb... pokračování

historická budova Vrtbovský palác - Praha 1 (palác) 0.85 km

Vrtbovský palác vznikl barokní přestavbou měšťanských domů po roce 1631 hrabětem z Vrtby. Další přestavba byla provedena Františkem Maxmiliánem Kaňkou, který je i autorem nejpozoruhodnější pražské zahrady, která palác proslavila. V domě žil Kryštof ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1 (kostel) 0.85 km

Kostel Panny Marie pod řetězem byl založen jako kostel řádu maltézských rytířů spolu s klášterem v roce 1158. Původní románské trojlodí se dochovalo pouze jako torzo v nádvoří před kostelem. Výzdoba interiéru pochází z doby kolem roku 1740. Kostel zd... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2 (kostel) 0.86 km

Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí býval dříve chrám jezuitů na Novém Městě. Raně barokní sálová stavba s bočními kaplemi z let 1658 až 1670 byla postavena stavitelem Luragem. (Jezuité)... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.6667

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel) 0.88 km

Kostel sv. Josefa na Malé Straně je centrální kupolovitá stavba s monumentálním průčelím nizozemského typu z let 1686 až 1692. Objekt je součástí kláštera karmelitek. Patrně byl navržen architektem Abrahamem Parigim. Plastická výzdoba interiéru je od... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jana Křtitele Na prádle - Praha 1 (kostel) 0.89 km

Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle je raně gotická jednolodní stavba z doby po roce 1235. Nové kněžiště pochází z přestavby ve 2. polovině 13 století. Ve 2. polovině 18 století částečně barokně přestavěn Ignácem Palliardim. Roku 1784 kostel zrušen, o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz