Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Camp Kamenec (kemp)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel P. Marie Pomocné - Teplice nad Metují (kostel) 0.09 km

Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci s dřevěnou poustevnou pochízí z let 1754 až 1763 s barokním vybavením. Kostel je jednoduchou barokní stavbou s kvalitní malbou, poustevna s n&iacu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Teplice nad Metují (dolní zámek) 0.22 km

Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámk... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Teplice nad Metují (horní zámek) 0.28 km

Renesanční Horní zámek, který nechal 1599 zbudovat Václav Bohdanecký z Hodkova - dnes sídlo radnice.Postaven v roce 1599 Václavem Bohdaneckým z Hodkova, obnoven v roce 1877. Jedn&aacut... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Teplice nad Metují (socha) 0.31 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Teplice nad Metují (kostel) 0.34 km

Barokní kostel sv. Vavřince - nechal jej postavit v roce 1724 Jan Straka z Nedabylic - s původními nástropními malbami a bohatě vyřezávaným zařízením. Areál kostela sestáv&aacut... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Teplice nad Metují (socha) 0.38 km

... pokračování

socha Sousoší Kalvárie - Teplice nad Metují (sousoší) 0.64 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Dolní Teplice (vodní mlýn) 0.67 km

Zděný patrový mlýn vystavěný v dnešní podobě v r. 1855 s lidově klasicizující výzdobou fasád broumovského typu. Doklad vývoje mlýnů v 19. století v z&... pokračování

skála Lokomotiva - Teplice nad Metují (skalní útvar) 1.62 km

Osamocený skalní útvar připomíná svým tvarem parní lokomotivu. Jeho součástí je skalní plošina, z které je pěkný výhled na Teplice nad Metují. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Mariánská kaplička (kaplička) 1.76 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Lachov (kříž) 1.86 km

Jedná se o celkem čtyřdílnou sochu spočívající na dvoustupňové pískovcové desce, na nárožích s plotovými pilířky. Socha Krucifixu byla pořízená roku 1... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Střmen (zřícenina hradu) 2.28 km

Hrad založen snad po pol. 13. stol. Rubínem ze Skalice (v pramenech uváděn spolu s bratrem Petrem a Bohušem k r. 1241-1250), první nepochybná písemná zmínka je z r. 1348, kdy je v Majestas Car... pokračování

pomník, památník Pomník 1. a 2. světové války - Dědov (pomník) 2.44 km

Umístění: v obci u hlavní silnice Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Skály (zřícenina hradu) 2.6 km

Založen koncem 14. století Matějem Salavou z Lípy, který se později stal husitským vojevůdcem a spojencem orebitů. Jeho syn odtud podnikal ještě po husitských válkách spanilé jízdy do Slezska a Lužice, proto byl hrad Slezany vykoupen a roku 1447 spol... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Skály (zámek) 2.68 km

Typické barokní venkovské sídlo, které je dějištěm románu Skály a Skaláci Aloise Jiráska. Areál zámku Bischofstein se nachází v obci Skály, př&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Dědov (kaple) 2.86 km

Pozdně barokní kaple, nechal ji zbudovat r. 1775 Herr von Zwida, majitel první zdejší manufaktury. Zděná kamenná kaple apsidou je orientovaná na jih. Barokní s autentickým vročen&iacut... pokračování

rozhledna Čáp (rozhledna) 3.6 km

Rozhledna postavená na nejvyšším vrcholku Adršpašsko-teplických skal byla slavnostně otevřena 20.9.2014. Rozhledna je postavena ze dřevěné kostrukce s točitým schodištěm uprostře... pokračování

drobná památka Pranýř - Zdoňov (drobná památka) 3.78 km

Pískovcový sloupek je dokladem úrovně a výkonu práva v největší obci adršpašského panství. Pranýř je postaven na kamenné pískovcové desce. Na ... pokračování

lom Jezero pískovna - Adršpach (zaplavený lom) 3.86 km

Jezero v Adršpašských skalách vytvořené zatopením bývalé pískovny. V roku 1988 byl otevřen nový prohlídkový okruh po březích jezera. Je dlouhý 1,5 km ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

drobná památka Smírčí kříž - Česká Metuje (drobná památka) 3.87 km

Pískovcový monolitický kříž s vtesaným nápisem na čelní straně, doklad kulturní a právní úrovně země v pozdním středověku a raném novověku. kříž se tr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Zdoňov (kostel) 3.89 km

Uprostřed obce Zdoňov stojí původně gotický kostel Nejsvětější Trojice zmiňovaný už roku 1384. V 16. století přestavěný v renesanci, u něhož není znám přesný rok výstavby.... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.39 - Zdoňov (usedlost) 3.91 km

Zděný dům menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou a hospodářskou částí, v zahradě socha sv. Josefa s Ježíškem. Příklad menší zemědělské usedl... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov (usedlost) 3.94 km

Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž na Křížovém vrchu (kříž) 3.94 km

... pokračování

skála Skalní město Ostaš - Žďár nad Metují (skalní město) 3.94 km

Nad městem Police nad Metují se tyčí stolová hora Ostaš s působivými skalními útvary. V oblasti zvané Horní labyrint se skalním bludištěm proplétá ... pokračování

muzeum Horolezecké muzeum - Dolní Adršpach (muzeum) 4 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zřícenina kostela Kopeček (zřícenina kostela) 4.19 km

Místo je zalesněná homole se zříceninou barokního kostela Panny Marie. Kostel byl postaven jako poutní v roce 1667. Nařízením Josefa II. byl v roce 1786 uzavřen. ... pokračování

socha Socha sv. Vavřince - Dolní Adršpach (socha) 4.56 km

Svatý Vavřinec byl arcijáhenem papeže Sixta II, který byl při velkém pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriána sťat za to, že byl přistižen při mši. Před svou smrt... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Stárkov (zámek) 4.57 km

Renesanční zámek byl postaven kolem roku 1544 Bernardem Žehušickým z Nestajova. K obnovení došlo po roce 1582 a dále byl přestavěn v letech 1681 - 1691 svobodným pánem z Kaiseršt... pokračování

architektonická zajímavost Sloup se sochou - Stárkov (sloup) 4.6 km

Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenick&yac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Vernéřovice (kostel) 4.61 km

Původní kostel se ve Vernéřovicích poprvé v písemných pramenech připomíná k r. 1412. V nejstarší broumovské městské knize, založené r. 1407, se k uvedenému datu 1412 připomíná jistý broumovský měšťan Thomas, který k vernéřovickému kostelu měl odvést ... pokračování

historická budova Radnice - Stárkov (historická budova) 4.61 km

Jednopatrový zděný nárožní dům z r. 1854 je cenným dokladem klasicistní výstavby v městečku. Dominanta zástavby náměstí. Radnice je patrová budova obdélného... pokračování

historická budova Fara - Stárkov (historická budova) 4.64 km

Velká roubená patrová stavba, příklad církevně správního objektu z barokního období s výjimečnými hodnotami. Jediná roubená fara v regionu, doklad venkovsk&e... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Stárkov (socha) 4.66 km

Socha sv. Jana Nepomuckého je příkladem přetrvávání a běžného používání pozdně barokního tvarosloví v sochařské tvorbě regionu ještě i v samém z&aacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Josefa Pěstouna - Stárkov (kostel) 4.67 km

Areál raně barokního kostela s pozdně barokní věží je dominantou obce a okolní krajiny. Památkovou hodnotu zvyšuje sousedství patrové roubené fary. Kostel je raně barokní ... pokračování

socha Sousoší Ukřižování - Stárkov (sousoší) 4.7 km

Socha Krucifixu je ukázkou regionální sochařské tvorby na Náchodsku v období poslední třetiny 18. století. Pilíř se sochou Ukřižování je zazděn ve zbytku ohradní z... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Křížová cesta - Stárkov (křížová cesta) 4.71 km

Pozoruhodný, jeden z ojediněle ve východních Čechách dochovaných barokních souborů kamenných zastavení Křížové cesty. Dílo litomyšlské dílny Bartolomě... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Dolní Adršpach (socha) 4.8 km

V Královéhradeckém kraji ojedinělý příklad litinové figury sv. Jana Nepomuckého. Je ulomena část závěsu pro lampu, na čelní stěně pilíře pak chybí nápisov&aa... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dolní Adršpach (zámek) 4.84 km

Menší šlechtické sídlo vystavěné na přelomu 16. a 17. století. Adamem Bohdaneckým z Hodkova, později upravován. Uprostřed obce v malém parku stojí dvoupatrová, zč&... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

boží muka, kříž, kaplička Kaplička čtrnácti sv. pomocníků - Stárkov (kaplička) 4.98 km

Kaplička uzavírá křížovou cestu, která má zajímavou kulturní hodnotu. Zároveň je i zajímavým krajinotvorným prvkem, doloženým již na vedutách z 19. stol. Je... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bystrý (hradiště) 5.03 km

Terénní zbytky nevelkého sídla založeného ve 13. století a zaniklého požárem ve 14. století. Tvořilo jej lehce opevněné jádro oddělené od šíje valem a... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.31 - Dolní Adršpach (zajímavost) 5.03 km

Ve východních Čechách unikátní příklad hrázděné architektury ze 17. století. Vstup do interiéru nebyl umožněn, přestože slouží jako penzion. ... pokračování

socha Sousoší Nejsvětější Trojice - Pěkov (sousoší) 5.05 km

Sousoší Nejsvětější Trojice je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách.  Sousoší je ohraničeno zábradlí... pokračování

socha Socha Nejsvětější Trojice - Dolní Adršpach (socha) 5.09 km

Socha s prvky zlidovělého baroka, dle použitých výtvarných prvků lze předpokládat, že vznikla kolem roku 1810. Jedná se o jedinou kvalitní sochu v intravilánu turisticky hojně navštěvov... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Pěkov (smírčí kříž) 5.12 km

Kříž je umístěn západně od silnice směrem do Broumova. Kříž je umístěn v zaklenuté nice, která je součástí tarasní zdi u venkovské usedlosti č.p.20. Je hrubě tesaný... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdaleny - Jívka (kostel) 5.3 km

Barokní kostel sv. Máří Magdalény byl postaven na místě staršího ze 14. století, r. 1710 upraven do nynějšího stavu.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dolní Adršpach (zřícenina hradu) 5.55 km

Hrad vznikl asi v polovině 13. století jako královský zboží. V roce 1354 se dostal do držení Hanuše z Andršpachtu. V letech 1359 - 1362 patřil Albertovi ze Skalice a v letech 1362 - 1372 patřil Tasov... pokračování

drobná památka Smírčí kříž Cyrilometodějský - Baba - Pěkov (kámen) 5.67 km

Monolitický kamenný kříž s rozsáhlým nápisem. Smírčí kříž je hrubě tesaný z místního pískovce. Vodorovná ramena jsou šikmo tesána, dř&i... pokračování

pomník, památník Pomník - Libná (pomník) 6.04 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP IIb./121/B (pevnost) 6.23 km

Lehký objekt postavený v rámci prvorepublikového opevnění se nachází u pískovny v Jetřichově. Bunkr byl postaven v roce 1936.   ... pokračování

infocentrum Infocentrum - Meziměstí (infocentrum) 6.24 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití v obci. ... pokračování

drobná památka Pilíř se sochou sv. Antonína Paduánského - Police nad Metují (sloup) 6.26 km

Socha stojí v bývalé městská čtvrti Strážnice a Záměst. Socha sv. Antonína Paduánského z roku 1800 je hodnotnou ukázkou sochařské tvorby regionu v období přelo... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina Vlčinec (zřícenina) 6.32 km

Hrádek snad vznikl po roce 1341 k ochraně klášterního újezda, roku 1406 byl již opuštěn. Malá plošina se stopami čtvercové věže je na opyši i proti šíji opevněna 2 příkopy.... pokračování

socha Socha Nanebevzetí P. Marie - Police nad Metují (socha) 6.33 km

Socha Panny Marie je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Je umístěna na návrší zvaném Záměstí poblíž za... pokračování

drobná památka Pilíř se sochou sv. Václava - Police nad Metují (sloup) 6.42 km

Socha sv. Václava z roku 1734 je hodnotným příkladem vrcholně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha složená ze tří částí, třetí část ... pokračování

architektonická zajímavost Vvenkovský dům č.p. 131 - Police nad Metují (dům) 6.44 km

Roubené přízemní stavení chalupníka s levou dispozicí. Příklad obydlí chudších vrstev města v 19. století, ovlivněného tzv. slezským typem domu. Příz... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.117 - Police nad Metují (dům) 6.45 km

Přízemní roubená chalupa chudších obyvatel obce. Příklad zástavby obce z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Roubené stavení obdélného půdorysu, delš&iacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Meziměstí (zámek) 6.46 km

Bývalá tvrz, která od roku 1434 patřila k broumovskému klášteru. V letech 1728 - 38 byl na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho zámek přestavěn pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem ... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Police nad Metují (socha) 6.57 km

Vrcholně barokní sochařské dílo z r. 1779. Sochařská součást intravilánu obce.  Socha trojdílná, vysoká cca 3,2 m. První část podstavec na pískovcové d... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Police nad Metují (socha) 6.61 km

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha stojí v ohybu cesty u kamenné balustrády, tvoříc&iacu... pokračování

socha Socha sv. Prokopa - Police nad Metují (socha) 6.63 km

Socha sv. Prokopa je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha svatého Prokopa je zabudována do balustrády, která byla původně souč&... pokračování

drobná památka Selendrův sloup - Police nad Metují (sloup) 6.64 km

Velmi raný doklad barokních sloupových božích muk, spjatých s postavou břevnovsko-broumovského opata Seelendera, vystavěných na paměť jeho útěku z Broumova po uzavření protestantsk&eacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Police nad Metují (kostel) 6.67 km

O tom, jak tento původní farní kostel ve skutečnosti vyhlížel, však žádné písemné doklady neexistují. Nedochovaly se ani žádné soudobé zprávy, zda byl tento ... pokračování

historická budova Radnice - Police nad Metují (historická budova) 6.67 km

Nárožní jednopatrová zděná budova s podloubím. Vystavěna v r. 1718 snad podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klasicistní přestavba a úprava s nástavbou věže proběhl... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pamětní desky Obětem 1.a 2. světové války - Police nad Metují (pomník) 6.67 km

Pamětní desky jsou umístěny na pilíři radnice. Je to upomínka na události a oběti 2. světové války. Památník sestává z jednotlivých pamětních desek zavě&scar... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášter - Teplice nad Metují (klášter) 6.68 km

... pokračování

muzeum Muzeum Stavebnice Merkur - Police nad Metují (muzeum) 6.69 km

Snad každý, když uslyší slovo MERKUR, si vzpomene na planetu naší sluneční soustavy, ale většina snad i na nejznámější českou hračku stejného názvu. Merkur je názvem vláčků a kovové stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad Met... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

drobná památka Mariánský sloup - Police nad Metují (sloup) 6.69 km

Roku 1707 nákladem břevnovsko-broumovských benediktinů vystavěný sloup se sochou Panny Marie Bolestné, s náročně dekorativně pojednaným dříkem sloupu, je jako dílo J. Brokofa hodnotným ... pokračování

socha Socha P. Marie - Police nad Metují (socha) 6.71 km

Socha Panny Marie je hodnotným příkladem pozdně barokní tvorby ve východních Čechách.   Socha Panny Marie je umístěna v rohu před klášterní a hřbitovní zdí. J... pokračování

pomník, památník Pomník bojů proti fašismu - Police nad Metují (pomník) 6.74 km

Tumbovitý pomník bojů proti fašismu s ohrazením z pískovcových pilířků, uzavírajících do celku i starší pomníky na válku r. 1866 a 1. světovou v&aacut... pokračování

historická budova Stará škola Dřevěnka - Police nad Metují (historická budova) 6.74 km

Na rohu Hvězdecké a Zahradní ulice se nachází dvoupatrová bílá roubená budova. Ta byla postavena v roce 1785 jako místní škola, která nahradila nevyhovujíc&i... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel církve čs husitské - Police nad Metují (kostel) 6.8 km

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v P&ia... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP IIb./122/A (pevnost) 6.85 km

Na kraji lesa pod Honským Špičákem se nachází bunkr, který byl postaven v roce 1936 jako lehký objekt v rámci prvorepublikového opevnění. Vstup volný. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Hodkovice (kostel) 6.91 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Vižnov (kostel) 6.92 km

... pokračování

drobná památka Hraniční sloup sv. Marka - Police nad Metují (sloup) 6.94 km

Jeden ze čtyř hraničních barokních sloupů zachovaných v okolí Police nad Metují, v místě vymezující hranici benediktinského panství. Jako takový je tento hraniční s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv.Kříže - Horní Adršpach (kostel) 7.04 km

Hodnotná klasicistní stavba, na Náchodsku a Broumovsku ojedinělá. Budova kostela stojící na mírném návrší, po pravé straně silnice k Trutnovu. Jedná se o kl... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP II.b/123/A (pevnůstka) 7.06 km

Bunkr u silnice z Broumova byl postaven v roce 1936 jako lehký objekt v rámci prvorepublikového opevnění. Vstup volný.  ... pokračování

socha Pomník Julia Fučíka - Horní Adršpach (sousoší) 7.13 km

Sousoší poplatné komunistické ideologii stojí v parčíku před obecním úřadem. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Adršpach (socha) 7.18 km

Socha stojí po levé straně silnice v severní části Horního Adršpachu. ... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Pěchotní srub T-S 19 Turov (pěchotní srub) 7.19 km

Na úpatí Jestřebích hor u silnice spojující Stárkov a Červený Kostelec byl v roce 1938 postaven pěchotní srub T-S 19 „Turov“. Srub byl postaven v rámci prvorepublikové... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Pěchotní srub T-S 20 Pláň (pěchotní srub) 7.28 km

V bývalém pěchotním srubu T–S20 Pláň vytvořil Spolek vojenské historie muzeum věnované obětem druhé světové války. Objekt byl vybudován v rámci předválečn&eac... pokračování

socha Socha sv. Václava - Police nad Metují (socha) 7.31 km

Na mladším soklu (z roku 1903) osazená barokní socha sv. Václava, přemístěná na stávající místo roku 1903 z Broumova (klášter), je ukázkou barokn&iacu... pokračování

pevnost, opevnění, hradby T-S 27 (pěchotní srub) 7.42 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby T-S 24 (pěchotní srub) 7.45 km

Na objektu nebyly dokončeny zemní práce o čem svědčí výška vchodu nad terénem.Proto je na něm dobře vidět mohutnost stavby pěchotního srubu včetně části týlového patra. ... pokračování

pevnost, opevnění, hradby T-S 26 (pěchotní srub, muzeum) 7.51 km

Provozování muzea československého opevnění z let 1935 - 1938 se stálou expozicí věnovanou výstavbě opevnění a armádě první republiky. Mimo to v objektu řada zrekonstruovaných částí.... pokračování

pevnost, opevnění, hradby T-S 28 (pěchotní srub) 7.51 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby T-S 25 U Cesty (pěchotní srub) 7.56 km

Na objektu nebyly zahájeny zemní práce o čem svědčí výška vchodu nad terénem.Proto je na něm dobře vidět mohutnost stavby pěchotního srubu včetně části týlového patra. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Huberta (kaple) 7.6 km

... pokračování

socha Sousoší Ukřižování - Hlavňov (sousoší) 7.62 km

Roku 1860 vzniklé sousoší Kalvárie, doprovázené po stranách ještě dalšími sochami sv. Anny a sv. Floriána, je charakteristickou ukázkou historizujícíc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov (kaple) 7.95 km

Vrcholně barokní kaple na pěticípém půdorysu v prostředí pískovcových skal, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba v dominantní poloze na okraji kuesty Broumovských st... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

boží muka, kříž, kaplička Křížová cesta u Křinic (křížová cesta) 7.99 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum Legend - U Lotranda - Malé Svatoňovice (muzeum) 8.1 km

Muzeum věnované významným sportovcům regionu; nachází se v městě Trutnov-Odolov. Ve 300 let staré výletní hospodě na kopci mezi Malými Svatoňovicemi a Stárkovem jsou představeni legendární sportovci Podkrkonoší a Jestřebích hor. Vystaveny jsou trofej... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Bezděkov nad Metují (kostel) 8.19 km

Dle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera vznikl mezi lety 1724-1727 na místě starší svatyně v Bezděkově nad Metují kostel sv. Prokopa, jeden z kostelů tzv. Broumovské skupiny. Jde o vrcholně barokní stavbu na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku s pra... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Ruprechtice (kostel) 8.35 km

Byl vysvěcen roku 1723. Postavit jej nechal opat Otmar Zinke na místě staršího dřevěného kostela pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Některé prameny připisují projekt j... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech Svatých - Hronov (kostel) 8.51 km

Na návrší spatříme pozdněrenesanční zvonici roku 1610 a vedle ní kostel Všech svatých. Původně gotický kostelík, barokně přestavěn v letech 1713 - 1717 a 1736. Ved... pokračování

socha Socha sv. Václava - Hronov (socha) 8.52 km

Autorem sochy sv. Václava je červenokostelecký sochař Břetislav Kafka (1891 - 1967), více známý jako badatel v oblasti parapsychologie. Pískovcový pomník byl slavnostně vysvěcen v zář&i... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most lásky - Hronov (most) 8.56 km

Od února 2013 je tato lávka pro pěší "Mostem lásky" v Hronově. Páry si zde mohou zamknout svůj zámek lásky. Lávka byla takto pokřtěna v rámci týdne manželství. ... pokračování

muzeum Rodný dům Aloise Jiráska - Hronov (muzeum) 8.59 km

Roubená lidová architektura z konce 18. století (kulturní památka) s nepůvodním zařízením pekařství a lidovým nábytkem. Roubené stavení postavil v 90. letech... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Radvanice (kaple) 8.64 km

Na okraji obce byla v roce 1898 postavena kaple, která byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Dnes je kaple chráněnou kulturní památkou. V roce 2000 byla provedena rozsáhlá oprava kaple, ketrá dnes slouží také ke kulturním účelům.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz