Tipy pro Vás v okruhu 20 km : SPORTBAR-ZIPO (restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


most, akvadukt, viadukt Most Barikádníků - Praha (most) 1.14 km

Most Barikádníků je silniční most v Praze, otevřený v roce 1980, který spojuje Holešovice s Holešovičkami v Libni a tím i s Trojou. Má zásadní význam pro dopravn&ia... pokračování

rozhledna Ládví v Praze (rozhledna) 1.26 km

Vrcholek Ládví je zajímavý hlavně z archeologického hlediska. Ve čtvrtihorách všude okolo bylo moře, jen vrcholek samotný vyčníval z vody, proto zde můžeme najít křemité schránky primitivních organismů. Na vrcholku stával semafor, a celý Ďáblický háj... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rokoska - Praha-Libeň (zámek) 1.3 km

Zámeček dal pravděpodobně přestavět ze starého viničního stavení po roce 1768 pražský měšťan J. Štembera. Před rokem 1836 ho koupil J. Lendecke a přeměnil ho na cukrovar. Od roku 1890 zde byl chudobinec. Patrová stavba obdélného půdorysu na severní ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga exhortní kaple městské vychovatelny - Praha 8 (kaple) 1.31 km

V areálu nemocnice Na Bulovce, západně od zámečku Rokoska stojí budova bývalého špýcharu pravděpodobně z poloviny 18. století. Na tomto návrší se v jejím blízkém okolí rozprostírala vinice Rokoska s usedlostí. Roku 1903 byla Rokoska koupena pražskou... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vychovatelna - Praha-Libeň (zámek) 1.31 km

Dvoupatrový novobarokní zámeček z let 1906 - 1907 (J. Kříženecký) sloužil původně jako ústav pro mravně narušenou mládež. Od roku 1941 je součástí nemocnice Bulovka.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Holešovice (vodní mlýn) 1.59 km

vodní mlýn - Akciový, s omezením: bez hospodářské budovy na části pozemku 652/1 a pozemků 652/1 - 652/4, 653/1, 653/2Holešovice, čp.1037... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodárenská věž - Praha 8 (technická zajímavost) 1.71 km

Libeňská vodárenská věž je cenným dokladem vodárenství a zároveň příkladem kvalitní průmyslové architektury z přelomu 19. a 20. století. Byla postavena podle projektu Kanc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

most, akvadukt, viadukt Libeňský most - Praha (most) 1.96 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Praha-Čimice (kaplička) 1.98 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Löwitův mlýn - Praha-Libeň (vodní mlýn) 2.07 km

vodní mlýn LöwitůvLibeň, čp.40... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Praha-Libeň (kostel) 2.1 km

Kostel sv. Vojtěcha v Libni je dřevěná síňová secesně folklorní stavba z let 1904 až 1905 od stavitele Matěje Blechy. Měl být zasvěcen blahoslavené Anežce Přemyslovně. Objekt je pozoruhodný syst... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Praha 8 (kostel) 2.15 km

Kostel sv. Václava v Bohnicích je secesní budova s věží zakončenou bání z let 1911 až 1914 od architekta Václava Roštlapila jako součást Léčebny duševních chorob uprostřed parku. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Libeňský zámek - Praha-Libeň (zámek) 2.17 km

Původně středověká tvrz, z které pocházejí sklepy i přízemí jižního křídla a západní křídlo dnešního objektu. Na přelomu 16. a 17. století přestavěna na zámek Eliškou Hoffmannovou. Roku 1608 zde uzavřen libeňský mír. Roku 1692 se stal majetkem obce p... pokračování

muzeum Lapidárium národního muzea - Praha 7 (lapidárium) 2.26 km

Vážení návštěvníci, expozice ze sbírek Historického muzea - Národního muzea "Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století", sídlící v objektu Lapidária v areálu Pražského výstaviště v Holešovicích je z technických důvodů až do odvolání uz... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna - Praha-Ďáblice (hvězdárna) 2.27 km

Pro veřejnost byla otevřena roku 1956 a je dnes součástí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Obsahuje dvě kopule s dalekohledy a přednáškový sál. Hvězdárna nabízí: de... pokračování

kašna, fontána Křižíkova fontána - Praha 7 (fontána) 2.28 km

V roce 1891 se Pražané mohli rozjet první elektrickou drahou z Letné do Stromovky, kde probíhala Všeobecná Zemská výstava, Největší pozornost tehdy vzbudila elektricky osvětlená fontána, kterou sestrojil „český Edison" František Křižík. Dnešní fontán... pokračování

hvězdárna, planetárium Planetárium - Praha 7 (hvězdárna) 2.46 km

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zaháj... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

zajímavost Pivovar Trilobit - Praha 8 (pivovar) 2.48 km

Naše piva Mina 14 IPA (leží, k dispozici v únoru) Callista 12 APA (Nový něměcký chmel Callista) Friday 13th Oatmeal Stout Pumpkin Ale 15 Weizenbock 15 (posledních pár litrů) ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Libeňská synagoga - Praha-Libeň (synagoga) 2.49 km

Novorománská synagoga z let 1846-58 nyní využívána jako skladiště. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7 (kostel) 2.52 km

Jedná se o novogotickou síňovou stavbu, která pochází z let 1908-1911. Návrh je dílem architekta Františka Mikše ve stylu pseudogotiky. Průčelí dominuje dvojice věží podle... pokračování

most, akvadukt, viadukt Hlávkův most - Praha (most) 2.67 km

Hlávkův most je dvanáctý most přes Vltavu na území Prahy (počítáno po proudu řeky). Podnětem pro jeho stavbu bylo vybudování Ústředních jatek Pražské obce v Hole&sc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Praha 8-Karlín (kostel) 2.76 km

Obraz svěcení základního kamene sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně byl položen 10.června 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti císařovny Alžběty. 18. července 1860 vložil sám arcibiskup kardinál Schwarzenberg svorník do dokončené klenby... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 8-Bohnice (kostel) 2.76 km

Bohoslužby: pondělí, úterý, středa, pátek: v 18.00 hod.  neděle: v 9.00 a 11.00 hod. Společná modlitba růžence: za odvrácení zla ve světě  pondělí, úterý, středa, pátek: v 17.25 neděle v 8.25 Pravidelná modlitba se zpěvy Taizé: Modli... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Kláry - Praha 7 (kostel) 2.93 km

Kostel se nachází na vrcholku v botanické zahradě.... pokračování

pomník, památník Národní památník na Vítkově - Praha (památník) 2.99 km

Na vrchu zvaném Vítkov proběhla 14. července 1420 bitva, ve které husitská vojska, vedená Janem Žižkou, zvítězila nad křižáky. Na památku této bitvy se vrch začal nazývat Žižkov. Projekt Památníku národního osvobození, Pantheonu legionářů, vytvořil a... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum Družstevnictví - Praha 1 (muzeum) 3 km

Muzeum družstevnictví DA ČR a jeho sbírka jsou důležitým informačním zdrojem o historii českých bytových, spotřebních,výrobních, zemědělských a dalších družstev a také prezentují družstevnictví jako nedílnou součást politických, kulturních,hospodářsk... pokračování

rozhledna Vyhlídka Vítkov v Praze (rozhledna) 3.01 km

Ve stínu ohyzdného Mauzolea se krčí nedávno opravený altánek. Můžeme z něj spatřit velice pěkný výhled na Staré Město, Pohořelec a Karlín. O jeho historii se mi však nepod... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum hlavního města Prahy - Praha 8 (muzeum) 3.02 km

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města Prahy v letech 1896–1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšá... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

botanická zahrada Botanická zahrada - Praha 7 (botanická zahrada) 3.03 km

Záměr zřídit v Praze novou botanickou zahradu s všeobecným posláním se utvářel od poloviny šedesátých let 20. století. Významným impulsem bylo usnesení tehdejšího Národního výboru hl. města Prahy z 29. března 1966, které vymezilo účel Pražské botanic... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

muzeum Národní technické muzeum - Praha 7 (muzeum) 3.06 km

NTM má dnes statut ústředního muzea České republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, presentační, metodickou a informační v oblasti historie vědy a techniky. Základem jeho činnosti jsou sbírky, vytvářené jako paměť společnosti. Ty čítají... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.1538

hrad, zámek, tvrz, hradiště Troja (zámek) 3.06 km

Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Petra - Praha 1 (kostel) 3.06 km

Kostel sv. Petra na Novém Městě je gotická trojlodní stavba složitého stavebního vývoje, vznikla v průběhu 12. až 15. století přestavbou malé románské baziliky. V interiéru vrcholně barokní zařízení. Hlavní oltář s obrazem od Václava Vavřince Reinera... pokračování

muzeum Armádní muzeum - Praha 3 (muzeum) 3.1 km

Muzeum je věnováno historii prvního a druhého odboje v letech 1914-1918 a 1939-1945 a historii československé armády 1918-1939.... pokračování

muzeum Vojenský historický ústav - Praha 3 (muzeum) 3.1 km

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku národního osvobození. Expozice muzea je rozčleněna do tří velkých celků. První... pokračování

most, akvadukt, viadukt Štefáníkův most - Praha 1 (most) 3.15 km

V pořadí desátým pražským mostem přes Vltavu a zároveň pátým tramvajovým, je Štefánikův most, propojující oblast pod Letnou s centrální částí města. Jako jedna z mnoha pražských říčních spojnic, řadí se i tato do skupiny mostů, které vyrostly v místě... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zdiby (zámek) 3.16 km

O zámku ve Zdibech se poprvé zmiňuje tereziánský katastr pod jménem vrchnostenský dům. Za stavebníka zámku bývá pokládán František Maxmilián Hartman... pokračování

muzeum Poštovní muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.17 km

Návštěva expozic Poštovního muzea Vám umožní poznat dějiny pošty, cestování, telegrafu, telefonu, dopravní techniky a uvede Vás do světa poštovních známek. Ať už navštívíte Poštovní muzeum v Praze, nebo jeho pobočku ve Vyšším Brodě, věříme, že to bud... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Zdiby (kostel) 3.19 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Praha 1 (vodní mlýn) 3.2 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Dolejší vodárna - Praha 1 (zámek) 3.21 km

Petrská vodárenská věž byla postavena roku 1660 jako třetí na tomto místě. Je zakončena vyhlídkovou plošinou s dvanácti okny. První věž byla dřevěná asi z roku 1536 a odtud dřevěným potrubím rozváděna voda do kašen a některých domů Nového Města.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Klimenta - Praha 1 (kostel) 3.21 km

Kostel sv. Klimenta Na poříčí náleží k nejstarším kostelům v Praze. U starší stavby byl v roce 1226 založen dominikánský klášter. Uprostřed malého sadu, původně hřbitova, stojí jednolodní gotický kostel ze 14. století s věží. Roku 1689 byl kostel por... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Petrská vodárenská věž - Praha 1 (technická památka) 3.22 km

Postavena roku 1660, jako třetí na tomto místě. První dřevěná zbudovaná asi roku 1536. Dřevěným potrubím byla odtud rozváděna voda do kašen a některých domů dolního nov&ea... pokračování

pomník, památník Busta a pamětní deska Václav Hollar - Praha 1 (památník) 3.28 km

V Soukenické ulici se nachází dům s č.p.13, na kterém je pamětní deska a busta významného českého barokního rytce a kreslíře.  Zde se Václav Hollar narodil. Většinu života strávil v cizině a je pohřben ve Westminsteru.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Praha 3 (kostel) 3.33 km

Kostel sv. Prokopa na Žižkově je novogotický síňový trojlodní chrám z let 1899 až 1903 od architekta Josefa Mockera. V ose hlavního průčelí je věž vysoká 70 m. Hlavní portál je z... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Místodržitelský letohrádek - Praha 7 (letohrádek) 3.34 km

Původně královský lovecký letohrádek byl postaven v gotickém slohu za doby Vladislava Jagellonského. Za vlády Rudolfa II. byl renesančně upraven, přibyly m.j. lodžie. Romantická přestavba v duchu neogotiky proběhla v 19. století. V rohu terasy se nac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Anežský klášter - Praha 1 (klášter) 3.4 km

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášt... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel) 3.41 km

Kostel sv. Josefa na Novém Městě byl postaven krátce po založení kapucinského kláštera v roce 1630 stavitelem Melicharem Mayerem v letech 1636 až 1653. Zařízení kostela je velmi prosté. Dva obrazy na bočních oltářích jsou od Karla Škréty. Kostel v kl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Haštala - Praha 1 (kostel) 3.46 km

Kostel sv. Haštala na Starém Městě byl založen řádem Německých rytířů a do roku 1234 byl kostelem špitálu kláštera blahoslavené Anežky. Basilikální kostel z let 1330 až 1375 je pozoruhodný severním dvoulodím z roku 1375, které patří k nejušlechtilejš... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Bývalá kaple Povýšení sv. Kříže - Praha 3-Žižkov (kaple) 3.5 km

Bývalá kaple je barokní centrální jednolodní stavba z let 1717 až 1719, která byla postavena na místě morového hřbitova. Hřbitov byl zrušen v roce 1842. Za francouzské... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Rocha - Praha 3-Žižkov (kostel) 3.53 km

... pokračování

historická budova Obecní dům - Praha 1 (historická budova) 3.53 km

Zvnějšku pseudorenesanční a pseudobarokní budova, obecně je však pokládána za významný příklad pražské secese. Budova vznikla v roce 1912, když byla na jejím místě ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

rozhledna Žižkovská věž (vysílač, rozhledna) 3.56 km

Unikátní konstrukční řešení věže, jehož autory jsou ing. arch. Václav Aulický, dr. ing. Jiří Kozák, CSc. a Ing. Alex Bém, je chráněno československým patentem. Do ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.8571

historická budova Prašná brána - Praha 1 (historická budova) 3.56 km

false false false CS X-NONE X-NONE ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.2000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Jubilejní synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.59 km

Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga – s pokladem, se kterým se nemůže chlubit žádný jiný židovský chrám na světě. Synagoga je sice nejmladší synagogou, nacházej... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha 1 (kostel) 3.61 km

Kostel sv. Jakuba Většího na Starém Městě byl po požáru znovu vybudován v letech 1390 až 1474. Dnešní vzhled mu daly barokní úpravy prováděné Janem Šimonem Pánkem po dalším požáru v roce 1689. Barokní úpravy dokončeny v roce 1739. V kapli pod nedosta... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel Svatého Šimona a Judy - Praha (kostel) 3.61 km

Kostel sv. Šimona a Judy je jednolodní tribunová stavba, postavena českými bratry v letech 1615 až 1620 jako modlitebna v místech špitální gotické kaple. Zařízení je z 18. století. Hlavní oltář je malovaný od Josefa Hagera z roku 1773 s obrazem sv. Š... pokračování

historická budova Jindřišská věž - Praha 1 (historická budova, zvonice) 3.63 km

První zmínky o původní dřevěné zvonici se objevují v letech 1472-1475. Nynější renesanční zvonice ze 70. let 16. století stojí na místě tehdejšího hřbitova. Je postavená z kamene se čtvercovým půdorysem s dvěma kordónovými římsami. Ve zvonici je umís... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel) 3.63 km

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 182... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Židovské muzeum v Praze - Praha 1 (muzeum) 3.65 km

U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, ... pokračování

muzeum Galerie Roberta Guttmanna - Praha 1 (galerie) 3.67 km

Galerie byla pojmenována po známém pražském naivním malíři Robertu Guttmannovi, jehož výstavou svoji činnost zahájila. Bude tak připomínat jeho jméno současné generaci a svým zaměřením pomáhat mladým umělcům v hledání originálního a původního uměleck... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Španělská synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.68 km

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Igná... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

muzeum Dům U Zlatého prstenu - Praha 1 (muzeum) 3.71 km

Počátky dějin domu U Zlatého prstenu souvisí s jeho polohou v těsném sousedství Týnského dvora. Ten sloužil ve středověku jako opevněné útočiště pro cizí kupce, kteří přijeli za obchodem do Prahy. Pod ochranou českých knížat a později králů zde byli ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Čechův most - Praha 1 (most) 3.72 km

Čechův most, který nese jméno po Svatopluku Čechovi, je desátým pražským mostem na Vltavě a byl dokončen roku 1908. Jde o největší secesní mostní konstrukci v České republice.&nb... pokračování

historická budova Millesimovský palác - Praha 1 (historická budova) 3.74 km

Millesimovský palác byl postaven v roce 1750 hrabětem Cavrianim. O šest let později koupil objekt hrabě Jan Carett Millesim. V 19. století zde bylo šlechtické kasino.... pokračování

muzeum Muchovo Muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.75 km

První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese Alfonse Muchy (1860 - 1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z olejomaleb, kreseb... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Přemyšlení (zámek) 3.75 km

Zámek se nachází v areálu bývalého výzkumného ústavu TESLA a je v něm umístěn Okresní archiv okresu Praha-východ. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Salvátora - Praha 1 (kostel) 3.75 km

Kostel sv. Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu. Po požáru v roce 1689 byl barokně přestaven. V roce 1720 pak byla přistavěna hranolo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) 3.76 km

Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr slo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pamětní deska Egon Erwin Kisch - Praha 1 (památník) 3.76 km

Pamětní desku najdeme v Panské ulici na domě s číslem popisným 8. Tato deska připomíná místo, kde německy píšící reportér a spisovatel židovského původu (1885-1948) E.E.Kisch započal svou novinářskou kariéru.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Máří Magdalény - Praha 1 (kaple) 3.76 km

Kapli zbudoval r. 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici cyriaků pro vinaře z letenských vinic a voraře. R. 1784 v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena a vysvěcena r. 1908. R.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Gotharda - Praha 6 (kostel) 3.76 km

Katolický kostel svatého Gotharda v Bubenči byl postaven v klasicistním slohu v roce 1801 stavitelem M. Šmahou na místě staršího románského kostelíka.... pokračování

historická budova Dům U Kamenného Zvonu - Praha 1 (historická budova) 3.78 km

Monumentální gotický středověký věžový dům, jehož hlavní průčelí nemá obdoby v oblasti na východ od Rýna. Původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. stol. přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského. V ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

muzeum Muzeum Staronová synagoga - Praha 1 (muzeum) 3.79 km

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala „Nová“ nebo „Velká“ synagoga na rozdíl od starší modliteb... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 3 (kostel) 3.8 km

Monumentální stavba, inspirovaná Noemovou archou, byla realizována v letech 1928-32 podle návrhu známeho slovinského architekta Josipa Plečnika. Podmanivému exteriéru sálov&... pokračování

hřbitov, pohřebiště Olšanské hřbitovy - Praha (hřbitov) 3.8 km

Olšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště. Mají rozlohu 50,17 ha a odhaduje se, že za dobu jejich existence na nich bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 mrtvých. Nejstarší, dnes již zrušená, část hřbitovů se nacházela u kostela svatého Rocha. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Staronová synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.8 km

Renesanční stavba dokončena roku 1568 sloužila ke shromážděním představenstva. Raně barokní kamenný aron ha-kodeš z roku 1691. Od roku 1950 je součástí Státního židovského muzea, kde je od roku 1982 expozice synagogálních textilií.... pokračování

historická budova Dům 552/16 - Praha 1 (historická budova) 3.81 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Císařský mlýn Bubeneč - Praha 6 (vodní mlýn) 3.81 km

... pokračování

muzeum Muzeum komunismu - Praha 1 (muzeum) 3.82 km

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřenímna Československo (obecně) a na Prahu (specificky) v mnohasférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, historie,sport, ekonomika, vzdělání, umění, mediální propaganda, Lido... pokračování

kašna, fontána Fontána na náměstí Jiřího z Poděbrad - Praha 2 (fontána) 3.83 km

Fontánu u stanice metra, která je z liberecké žuly, vytvořil podle vlastního návrhu v roce 1980 akad. sochař Petr Šedivý. Ke spolupráci si přizval arch. Beryl Filsakovou. Architektka Anna H&uu... pokračování

muzeum Stará čistírna odpadních vod v Bubenči - Praha 6 (muzeum) 3.86 km

Vývoj stokování a čištění odpadních vod v Praze Úroveň likvidace odpadů vznikajících při lidské činnosti vypovídá o kulturní, sociální a technické úrovni dané společnosti mnohdy více než počet bankovních domů v zemi nebo přepočet tun vyrobené oceli ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Maiselova synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.86 km

Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Původní budova velmi utr... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Brnky (zámek) 3.87 km

Založen roku 1662 na místě tvrze. Upraven ve 2. čtvrtině 19. století.... pokračování

historická budova Státní opera - Praha 1 (historická budova) 3.87 km

Státní opera (dříve Státní opera Praha, v letech 1948–92 Smetanovo divadlo a původně Nové německé divadlo) je od roku 2012 součástí Národního divadla. Ve Státní opeře hraje repertoárově Opera a Balet. Budova Státní opery byla 5. 1. 1888 otevřena Wag... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel) 3.87 km

Vrcholně barokní architektura chrámu sv. Mikuláše je považována za jednu z nejcennějších staveb baroka na sever od Alp. V místech dnešního chrámu stával původně gotický trojlodní kostel stejného zasvěcení z r. 1283, kolem něhož se rozkládal hřbitov a... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

muzeum Magic Gold - Praha 1 (muzeum) 3.88 km

Provoz muzea granátů, kde se nalézají historické výrobky i moderní šperky. Expozice dějin těžby a zeměpisné podmínky výroby granátů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klausova synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.88 km

  Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi ... pokračování

historická budova Staroměstská radnice - Praha 1 (radnice) 3.88 km

Radnice Starého Města pražského byla zřízena kolem roku 1300. Čtyřboká věž dostavěna ve vrcholně gotickém slohu roku 1364 s bohatou výzdobou a arkýřovou kaplí. Orloj zhotovil kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Kalendářní deska je od Josefa Mánesa, byl... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

rozhledna Rozhledna Obora - Praha 7 (rozhledna) 3.89 km

Dřevěná rozhledna postavená na místě zvaném Obora v areálu ZOO Praha. O postavení rozhledny uvažovalo vedení pražské ZOO již delší dobu. Plány však pozdržely povod... pokračování

muzeum Židovské muzeum v Praze - Praha 1 (muzeum) 3.89 km

Budova bývalé Obřadní síně a márnice při Starém židovském hřbitově pražského Pohřebního bratrstva. Expozice Židovské tradice a zvyky.... pokračování

hřbitov, pohřebiště Starý židovský hřbitov - Praha 1 (hřbitov) 3.89 km

Starý židovský hřbitov v Praze, ležící v Josefově na Starém Městě, fungoval pravděpodobně od roku 1439 do roku 1786. Jeho předchůdcem byl hřbitov z Nového Města nazývaný Židovská zahrada. Na hřbitově je pohřbena řada významných osobností židovské kom...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum Skla - Praha 1 (muzeum) 3.9 km

Prozkoumejte s námi úctyhodnou historii více než 155 leté tvorby uměleckého křišťálového skla Moser a poodhalte s námi roušku tajemství jeho tradiční ruční v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Praha 1 (kostel) 3.9 km

Původní románský farní kostel svatého Havla vznikl v rozmezí let 1232–63 současně s Havelským městem, německou čtvrtí, založenou králem Václavem I. krátce po jeho n&... pokračování

historická budova Filozofická fakulta - Praha 1 (historická budova) 3.91 km

Hlavní budova Filozofické fakulty UK se nachází na náměstí Jana Palacha. K této budově se lze dostat hned ze stanice metra Staroměstská (trasa A) a stejnojmenné autobusové (linka 133) i tramvajové (linky 17, 18) zastávky.... pokračování

muzeum Muzeum Erotiky - Praha 1 (muzeum) 3.92 km

Jedná se o expozici mechanických zařízení, jejichž smyslem je přinášet rozkoš. Na ploše tří pater je vystaveno přes 200 objektů a mechanických zařízení, galerie um... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Národní muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.92 km

Nejstarší část nové budovy Národního muzea, projektovaná Jaroslavem Rösslerem, byla dostavěna roku 1938 a sloužila jako Pražská burza peněžní a zbožní. V poválečn&eac... pokračování

muzeum Galerie Rudolfinum - Praha 1 (galerie) 3.92 km

Galerie Rudolfinum (od 1.1.2011 součást České filharmonie) je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky. Společně s Českou filharmonií sídlí v nově zrekonstruované historické budově pražského Rudolfina. Reprezentat... pokračování

muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.93 km

Po roce 1989 se muzeum snažilo ve výstavním programu představit nové trendy — např. postmoderní užité umění v roce 1990 či tvorbu českých umělců, kteří se prosadili v zahraničí (B. Šípek, J. Koudelka), zahraniční špičky svého oboru (D. Chihuly, S. Hi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.2500

muzeum Muzeum Dětské kresby - Praha 1 (muzeum) 3.93 km

V prostorách prvního patra historického domu U Zelené žáby je umístěna expozice dětských prací - vývoj dětské kresby v historii, nejstarší nalezené dětsk&eac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pinkasova synagoga - Praha 1 (synagoga) 3.93 km

Pinkasova synagoga je gotická stavba z roku 1535 zbudována Masullamem Horovským. V letech 1607 až 1625 byla rozšířena stavitelem Janem Goldšmídem de Herz o galerii a vestibul. Rekonstrukce objektu byla provedena v letech 1950 až 1953, v letech 1954 a... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz