Tipy pro Vs v okruhu 15 km : Autocamp Transit - Kutn Hora (kemp)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. a 2.svtov vlky - Maln (pomnk) 0.19 km

Pomník obtem 1. a 2. svtové války a pomník padlým vojákm Sovtské armády v kvtnu 1945. ... pokraovn

socha Socha sv. Jana Ktitele - Maln (socha) 0.21 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Ktitele - Kutn Hora-Maln (kostel) 0.22 km

Starší ze dvou dochovaných staveb slovanského hradišt Malín je kostel sv. Jana Ktitele. Kostel byl postaven na vyvýšeném míst v západní ásti hradi&scaron... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Zvonice a kostel sv. tpna - Kutn Hora-Maln (kostel) 0.26 km

Jednou z nejstarších staveb na Kutnohorsku je kostel sv.Štpána, který byl postaven na dominantním vyvýšeném míst pvodního hradišt Slavníkovc. Romá... pokraovn

muzeum Muzeum Tabku - Kutn Hora (muzeum) 0.93 km

Historie pstovn tabku, tovrny na vrobu cigaret v Kutn Hoe, modely, stroje a pedmty, kter se vou k vrob, informace o firm Philip Morris. Refekt bvalho cistercickho kltera s kapl od J. B. Santiniho; v ter a tvrtek monost pr... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

historick budova Klter-Kutn Hora, Sedlec (klter) 0.95 km

Cisterciánský klášter s bohatou historií, zaloen v roce 1142.  Naposledy pestavn zaátkem 18. století do barokní podoby s refektáem s freskami J.T. Suppera. Zrušen v roc... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. sv. vlky-Kutn Hora, Sedlec (pomnk) 0.98 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Hbitovn kaple - Hlzov (kaple) 1.05 km

Hbitovní kaple z 20. let 20. století na velkoryse koncipovaném hbitov s parkovou úpravou. Hbitov je obehnán ozdobnou zdí se ymi nároními stavbami v rozích. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Chrm Nanebevzet Panny Marie - Kutn Hora-Sedlec (kostel) 1.06 km

     Cisterciácký klášter v Sedlci byl zaloen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím st&iacu... pokraovn

bo muka, k, kaplika Bo muka - Hlzov (drobn pamtka) 1.11 km

... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk pozemkov reformy - Hlzov (pomnk) 1.13 km

Pomník pozemkové reformy z roku 1925. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Hbitovn kostel Vech Svatch - Sedlec (kostel) 1.15 km

Sedleck kostnice m zajmavou historii. Pvodn to byl hbitovn kostel zdejho cistercickho kltera. Hbitov byl vak poznamenn zajmavou udlost, kter zmnila zsadn jeho historii. Vroce 1278 byl opat zdejho kltera Jindich posl... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 5.3333

rozhledna Havsk bouda (rozhledna) 1.47 km

Nad mstem Kutná Hora stojí na svahu vrchu Kak v nadmoské výšce 320 metr zajímavá kamenná v. Ticetimetrová rozhledna se tyí nad Kutnohorskými vinicemi, Malín... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika - Sedlec (kaplika) 1.56 km

... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Hlzov (zmek) 1.58 km

Samotný zámek stojí v komplexu empírových budov bývalého dvora. Jedná se o jednopatrovou budovu obdélníkového pdorysu s mansardovou stechou vrcholící drobn... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Nov Dvory (zmek) 1.61 km

Zmek a kostel sv. Martina dostavn v roce 1686 hrabtem (tehdy jet baronem) Bernardem Vnkem na mst vyhoelho sdla Kapara Melichara ze erotna. V nkterch mstnostech zmku je zachovna pvodn tukov vzdoba strop a nstropn freskov... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. svtov vlky - Hlzov (pomnk) 1.64 km

Nápis: OBTEM VÁLKY NA PAM̍ PROLITÉ KRVE A HOKÝCH SLZ 1914 - 1918 BRUNCLÍK JOSEF, BULDRA JOSEF, DONÁT JOSEF, FETIK FRANT., FRINTA FRANT., HLÁVKA VÁCLAV, HRODEK JOSEF, JAMBOR KAREL, KO&Aacu... pokraovn

bo muka, k, kaplika K-Hlzov (k) 1.65 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Nov Dvory (kostel) 1.67 km

Kostel sv. Martina dostavný v roce 1686 hrabtem (tehdy ješt baronem) Bernardem Vníkem na míst vyhoelého sídla Kašpara Melichara ze erotína. ... pokraovn

drobn pamtka Smr kmen - Sedlec u Kutn Hory (drobn pamtka) 1.7 km

Smírí kí, eený Baba, stojí nedaleko vrcholu kopce Kak u Kutné Hory, nedaleko nové rozhledny. Údajn stojí na míst, kde v roce 1421 byli pívrenci podoboj&iacu... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Tn v - Sedlec (technick zajmavost) 1.73 km

V se nachází v areálu bývalého dolu Turkak. Tní v  bývalých Rudných dol je poslední tní ví starobylého hornického msta. Postavena by... pokraovn

drobn pamtka Morov sloup - Nov Dvory (drobn pamtka) 1.75 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Dominiknsk klter s kostelem sv. Anny - Nov Dvory (kostel) 1.87 km

Barokní kostel (kaple) sv. Anny dostavný v roce 1696 hrabtem Bernardem Vníkem a jeho druhou manelkou Barborou Švihovskou z Riesenbergu. Kostel tvoil nedílnou souást celku spolu s dominikánsk&y... pokraovn

pomnk, pamtnk Pamtnk Kalvrie - Kutn Hora (pamtnk) 1.98 km

Na nejvyšším vrcholu kopce Kak nechal majite Jan Rudolf Chotek v v roce 1814 vystavt 7 m vysokou v a portál dorského slohu.Postaveno bylo na památku umuených horníku, Husit, vhozen&yacut... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika sv.Lazara - Kutn Hora (kaplika) 2.24 km

Kaplika v tchto místech stávala a do 80. let 20. století. Svdectvím její bývalé polohy je i dobová fotografie, zachycující napíklad výjev z probíhaj&iac... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Sbor crkve bratrsk - Kutn Hora (kostel) 2.38 km

... pokraovn

pomnk, pamtnk Pamtnk domu kde il K.H. Borovsk - Kutn Hora (pamtnk) 2.4 km

... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika - Kak (kaplika) 2.5 km

... pokraovn

historick budova Pivovar Lorec - Kutn Hora (pivovar) 2.54 km

Zmínky o vaení piva na míst bývalé tvrze Lorec jsou u z roku 1544. Moderní pivovar se datuje od roku 1573 a pivo se zde vailo a do konce roku 2010 ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Matky Bo - Kutn Hora (kostel) 2.56 km

Kostel nle k nejstarm kamennm svatynm (postaven byl ve 2. polovin 14. stolet), by nkter prvky mohou ukazovat i k dob star. Mnoho znak z obdob vrcholn gotiky setel por v roce 1470.... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavince - Kak (kostel) 2.65 km

Kostel sv. Vavince v obci Kak je starý hornický kostel s freskami z poátk patnáctého století. Pvodní devný kostel byl postaven v hornické obci Kak roku 1369, kamenn&y... pokraovn

muzeum esk muzeum stbra - Tylv dm - Kutn Hora (muzeum) 2.8 km

Dnen muzeum stoj na zkladech, kter v Kutn Hoe ped 132lety poloil archeologick sbor Vocel. Zasv posln si vytil, aby 'psemn a umleck pamtky ve zdej krajin byly sbrny, ped zkzou chrnny a znmost onich a tm ivt etrno... pokraovn

historick budova Klter Vorilek - Kutn Hora (historick budova) 2.81 km

První skupina Voršilek pišla do Kutné Hory v roce 1712. Usídlila se v dom pronajatém sedleckými cisterciáky a zaala budovat školu pro dívky a hlavn hledat vhodné m&iac... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika - Kutn Hora (kaplika) 2.81 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Crkvice (kostel) 2.84 km

Stavba románského kostela sv. Jakuba nemá u nás obdoby. Byl postaven ve 12.stol. Zakladatelkou kostela byla Marie, pocházející pravdpodobn z rodu pozdji nazývaného páni ze &Sc... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kltern kostel Nejsv. Srdce Pn - Kutn Hora (kostel) 2.86 km

Stavba kostela byla zahájena podle projektu K. I. Dientzenhofera. Architekt vypracoval plány konventu na pdorysu ptiúhelníku, petnutého mohutným kostelem s kupolí na vysokém tamburu a s dvo... pokraovn

muzeum Muzeum Alchymie - Kutn Hora (muzeum) 2.87 km

V expozici je kladen draz na bohatou historii alchymie v eskch zemch a jej praktick vztah k hornick a hutnick tradici Kutn Hory.... pokraovn

infocentrum Informan centrum Kutn Hora (infocentrum) 2.87 km

Nabdka slueb: Kompletn informan servis, prvodcovsk okruhy, zprostedkovn ubytovn, veejn pstup kinternetu, koprovac a telefonn sluby, pedprodej vstupenek (v. vstupenek Ticketportal a Colosseum), pronjem spoleenskho centra,pj... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel eskobratrsk crkve evangelick - Kutn Hora (kostel) 2.9 km

Komplex kostela a fary vznikal na míst zboeného domu 308 postupn v letech 1887–1930 v dórsko-novoempirovém slohu  Samotnou budovu navrhl praský architekt F. Buldra a od kvtna do prosince 1887 ji po... pokraovn

muzeum Galerie Felixe Jeneweina - Kutn Hora (galerie) 2.92 km

Galerie Felixe Jeneweina je mstskou galerií výtvarného umní. Vedle správy umleckých sbírek se systematicky vnuje výstavní innosti. Jejím aktuálním cílem... pokraovn

muzeum Vlask dvr - Kutn Hora (muzeum) 2.92 km

Po celá staletí byl Vlašský dvr stediskem hospodáské moci eského státu. Jeho zaloení na konci 13. století bylo spjato s potebou bezpeného uloení vyten&eac... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Kutn Hora Vlask Dvr (hrad) 2.92 km

Dochovaný hrad s nejvýznamnjší stedoevropskou mincovnou ve stejnojmenném mst, pi mstských hradbách. Zaloil jej Václav II. r. 1300, krátce poté, co stední Evropu za... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Kutn Hora (kostel) 3 km

Panorama Kutné Hory si nelze pedstavit bez vysoké štíhlé ve kostela sv. Jakuba. V roce 1330 stáli u zrodu stavby nmetí patricijové a dleité slovo ml patrn i poádek minc... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Sv. Vavince - Crkvice (kostel) 3 km

Od nepamti byl kostelk crkvick - zedeva stavn - osazen plebnem, ale r. 1344 je ji zmnka otamnm farnm chrmu, kter byl pvodn katolick, pozdji utrakvistick i luternsk. Odr. 1655 je opt katolickm. Zaloen jeho spad zajist do... pokraovn

architektonick zajmavost Morov sloup - Kutn Hora (architektonick zajmavost) 3.02 km

O stavb baroknho morovho sloupu bylo rozhodnuto po morov epidemii, kter zachvtila Kutnou Horu v roce 1713. Sloup vysok 16 m zhotovil v letech 1714 a 1715 jezuitsk socha Frantiek Baugut a nachz se na nynj oltysov ulici. Socha Fra... pokraovn

muzeum Kamenn dm - Kutn Hora (muzeum) 3.11 km

Kamenný dm je pozdn gotický mšanský dm v Kutné Hoe p. 183 na Václavském námstí. Je souástí mstské památkové rezervace zapsané na Sezn... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. sv. vlky - Kutn Hora (pomnk) 3.15 km

... pokraovn

muzeum esk muzeum stbra Hrdek - Kutn Hora (muzeum) 3.16 km

Sbírka eského muzea stíbra je výsledkem práce nkolika generací kutnohorských muzejních pracovník. Poátky jejího vzniku se kladou a do roku 1877, kdy vznikl jeden z n... pokraovn

muzeum esk muzeum stbra - Kutn Hora (muzeum) 3.17 km

Dnen muzeum stoj na zkladech, kter v Kutn Hoe roku 1877 poloil archeologick sbor Vocel. Za sv posln si vytil, aby 'psemn a umleck pamtky ve zdej krajin byly sbrny, ped zkzou chrnny a znmost o nich a tm i vt etrnost k... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Hrdek v Kutn Hoe (hrad) 3.19 km

sten dochovan hrad v horn sti msta, nad Vlaskm dvorem v blzkosti jezuitsk koleje. Vznikl v letech 1410-1415 jako objekt na hranici mezi hradem a opevnnm mstskm palcem. Za husitskch vlek byl pokozen, po nsledn obnov koncem 15. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckho - Kutn Hora (kostel) 3.19 km

Kostel svatého Jana Nepomuckého byl vystavn v barokním stylu podle návrhu František Maxmilián Kaka v letech 1734–1754. Výslednou podobu pak ovlivnil sám Kilián Ignác Dien... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartolomje - Kutn Hora (kostel) 3.25 km

Vysoká v a ást obvodového zdiva lodi s oprákem je vše, co se dochovalo z bývalého gotického kostela sv. Bartolomje, postaveného ped husitskými válkami v eské... pokraovn

kana, fontna Kamenn kana - Kutn Hora (kana) 3.25 km

Pozdn gotick kana vznikla jako soust kutnohorskho vodovodu. Byla vytvoena v roce 1497 ve svatobarborsk stavebn huti Matye Rejska podle nvrhu stavitele Brikcia z Vratislavi.... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel crkve eskoslovensk husitsk - Kutn Hora (kostel) 3.28 km

... pokraovn

historick budova Jezuitsk kolej - Kutn hora (historick budova) 3.32 km

Dvoupatrovou budovu s pínými kídly vystavl v roce 1667 Giovanni Domenico Orsi. V panoramatu msta mla Jezuitská kolej úlohu, kterou chtli jezuité zaujmout v djinách msta. Umle navršen... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple Boho Tla - Kutn Hora (kaple) 3.34 km

Kaple Boho tla je vzcnou gotickou pamtkou s pln dochovanm interirem. Nalz se v sousedstv chrmu svat Barbory. Jet v 18. stolet ale mla svrchn patro s vlastn thlou vkou. Stavba byla postavena i ve stejn dob jako chrm sv. Barb... pokraovn

socha Socha sv.- Kutn Hora (socha) 3.39 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Chrm sv. Barbory - Kutn Hora (kostel) 3.41 km

Unikátní dílo vrcholné a pozdn gotické architektury, jeho stavba byla zahájena ped koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinená galerie pozdn gotických a renesanních ... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

socha Socha Pany Marie - Kutn Hora (socha) 3.48 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Ondeje - Star Koln (kostel) 3.58 km

Cenný kostel sv. Ondeje gotického pvodu barokn pestavn r. 1740, ojedinlý píklad nesantiniovské barokní gotiky. Fara u kostela pochází z 18. stol., ve zdi býv. hbitova dv v&yacu... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Zmek Kaina - Svat Mikul (zmek) 3.6 km

Zámek Kaina si nechal jako svoje representaní sídlo postavit v letech 1806-1924 Jan Rudolf Chotek, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království eské... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika - Kutn Hora (kaplika) 3.66 km

... pokraovn

muzeum Muzeum eskho venkova - Svat Mikul (muzeum) 3.66 km

Muzeum eskho venkova sdl na zmku Kaina, kter pat k nejvznamnjm emprovm stavbm v esk republice.Podle pln Ch. A. Schurichta ho pro hrabte Jana Rudolfa Chotka postavil J. Fischer. Zmek je obklopen prodnm parkem navrenm N. Ja... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzet Panny Marie - Grunta (kostel) 3.74 km

Novorománská trojlodní bazilika byla vystavna v letech 1905 a 1908 na míst pvodního kostela, o kterém jsou záznamy ji v roce 1305. Koncem 14. století byl kostel pestavn za pispn&iacut... pokraovn

bo muka, k, kaplika Vklenkov kaplika - Libenice (poklona) 3.75 km

Kaple je situována v jiním konci obce. ... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1 svtov vlky - Libenice (pomnk) 3.8 km

Umístní: sted obce u OÚ Nápis: OBTEM SVTOVÉ VÁLKY1914-1919ábelka Fr. +1916 st. 50 l. ábelka Vác. +1915 st. 22 l. erník Jan +1918 st. 47 l. Drnovec Ant. +191... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika u Starho Kolna (kaplika) 3.82 km

... pokraovn

zajmavost Menhir - Libenice (zajmavost) 3.83 km

Menhiry jako záhadné kameny plné energie jsou svdci dávno zašlých as. Zajímavé je, e megalitické stavby byly asto z materiálu, který se vyskytoval ve znan&eacut... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Tebeice (zmek) 3.89 km

Postaven na míst gotické tvrze, postavené ped rokem 1522, pestavné na renesanní zámek v prbhu 16. století. V majetku hrabat Vník od roku 1679, kteí v letech 1715 - 1718 prove... pokraovn

most, akvadukt, viadukt Socha sv. Jana Nepomuckho - Tebeice (socha) 3.92 km

Kvalitní barokní sochaské dílo z poloviny 18. století. Jediná památka veejného charakteru obce Tebešic. Socha v ivotní velikosti (výška figury 173 cm) je druho... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateiny - Svat Kateina (kostel) 3.94 km

Dominantu vsi tvo kostel Svat Kateiny. Vystavli ho v roce 1307 cistercici kltera sedleckho.Presbyt m hrub gotick klenut,na olti je obraz Svat Kateiny.... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. sv. vlky-Svat Kateina (pomnk) 3.94 km

... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1. svtov vlky - Tebeice (pomnk) 3.97 km

Umístní: kiovatce poblí bývalé školy, dnes obecního úadu Nápis:OBTEM SVTOVÉ VÁLKY1914-1918ALOIS BERNARD, ALOIS FORŠT, JAROSL. FOUSEK, ANTONÍ... pokraovn

bo muka, k, kaplika Bo muka - Kutn Hora (Bo muka) 3.98 km

... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Tvrz - Libenice (tvrz) 4.09 km

Hodnotný pozstatek renesanní tvrzi pestavné roku 1574 za Libenických z Vrchoviš a vypálený v roce 1643. V roce 1778 byla tvrz rozparcelována a pipojena ke statku p.1. Areál tvrz... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1. a 2. svtov vlky - Svat Mikul (pomnk) 4.21 km

Umístní: ve stedu obce Nápis:PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍN 1914 – 1918JOSEF BROUEK, VÁC. NAVRÁTIL, KAR. VOBOIL, JOS. VANURA, VÁC. VOBOIL, EM. RADLA, JOS. BOHÁ, ANT. K... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikule - Svat Mikul (kostel) 4.22 km

Pvod zejm ve 13. století, úpravy v 17. století, lo z ásti odbourána v roce 1790, další úpravy probhly v 19. století.   Kostel sv. Mikuláše je umístn&y... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple se zvonikou - Puche (kaple) 4.23 km

Kaple na tvercovém pdorysu je krytá stanovou stechou ukonenou hranolovou víkou s jehlancovou stechou. Stechu pokrývají keramické tašky, víku plech. Pravoúhlý vstup je pro... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Tolerann modlitebna - Libenice (kostel) 4.27 km

Pozdn klasicistní sakrální areál z roku 1827 upravovaný v letech 1880-1947. Architektonicky i urbanisticky cenný areál zahrnující soubor ojedinlých stavebních pamá... pokraovn

hbitov, pohebit Hbitov - Libenice (hbitov) 4.3 km

Hbitov za obcí v jihozápadní ásti katastru. ...
Navtivte virtuln hbitov.
pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Nejsvtj Trojice - Kutn Hora (kostel) 4.31 km

Gotický kostel postavený pravdpodobn a 1. polovin 15. století ve dnes ji neexistující hornické osad Vrchlice. V prbhu stoleti byl nkolikrát pestavován. Poslední restaurace byla... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Ktitele - Kluky (kostel) 4.73 km

Areál kostela se zvonicí, márnicí, ohradní zdí s branou a sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Zdný orientovaný kostel s obdélnou lodí a polygonáln&... pokraovn

bo muka, k, kaplika Litinov k - Olany (k) 4.74 km

Kí na vyvýšeném míst ve stedu obce. ... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1. svtov vlky - Olany (pomnk) 4.76 km

Umístní: sted obce Nápis: OBTEMSVTOVÉ VÁLKY1914 - 1918 ... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Kluky (zmek) 4.78 km

První zmínka o zdejší vsi je ji z roku 1289, ale prvního majitele známe a z roku 1440, kdy je vlastní Petík ze Solopisk. Dalším majitelem byl Jan ze Solopisk – 1482 a od... pokraovn

bo muka, k, kaplika K - Kesetice (k) 4.81 km

Kí se nachází na konci obce, u silnice smr Kutná Hora. ... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost ikov (vodn mln) 4.82 km

vodn mln Titelv, Dnemarkikov, p.82... pokraovn

socha Socha U Bezhlavho Jana-Mal Kuklk (socha) 4.87 km

Na rozcestí mezi obcemi Pítoky a Hoany je barokní pískovcová socha sv. Jana Almuníka, postavená kutnohorskými jezuity (dílna pátera Bauguta). Na podstavci sochy je znak hraba... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Zvstovn Panny Marie - Veletov (kostel) 4.92 km

Prvn psemn zmnka o fae, tm i kostelu a vsi, je z roku 1306, kdy sem opat Sedleckho kltera dosadil knze Jindicha. Dal zprva o kostelu pochz a z roku 1616, kdy 24. bezna vyhoel spolu s celou vs. Ji ped rokem 1619 byl sice kostel o... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Markty - Kesetice (kostel) 5.24 km

Pvodn gotický kostel z poloviny 14. století byl v roce 1644 zbarokizován. Je to jednolodní stavba tvercového pdorysu se dvma polygonálními kaplemi a hranolovou típatrovou ví z r... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 1.0000

socha Sv. ebestian-Kesetice (socha) 5.35 km

Jedna ze tí pískovcových  soch umístných v obci Kesetice z roku 1720. Další sochy sv. Václav a sv. Barbora. ... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem 1. a 2. svtov vlky - Kesetice (pomnk) 5.41 km

Umístní: Kesetice, parík v obci Nápis: PADLÝM V PRVNÍ A DRUHÉ SVTOVÉ VÁLCE 1914 -1918 1939 - 1945 Kesetice,pomník 1-2 svt.válka autor: Josef Pospíšil... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Bylany (vodn mln) 5.48 km

vodn mlnBylany, p.79... pokraovn

socha Sv. Vclav-Kesetice (socha) 5.49 km

Pískovcová socha sv. Václava z roku 1720. ... pokraovn

socha Pamtnk-Chotusice (pieta) 5.59 km

Památník bitvy u Chotusic (17. kvtna 1742), ve které se stetli habsburské jednotky pod vedením Karla Lotrinského  a pruské vojsko Fridricha II. Pes poátení úspchy rako... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kaplika sv. Vojtcha-Bylany (kaplika) 5.69 km

Kaplika sv. Vojtcha nad pramenem. Vedle kapliky je chránný strom. Ve stedovku byla voda z tohoto pramene vedena devným potrubím do Kutné Hory a rozvádna do mstských kašen a do dom b... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Zbo nad Labem (kostel) 5.8 km

Jeden z nejvýznamnjších románských kostel sv. Prokopa se nachází v obci Záboí nad Labem. Pvodn zde byla vystavna kaple Panny Marie, tvercového pdorysu z doby kolem roku 1... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Zmek - Nov Lhota (zmek) 5.89 km

Staré panské sídlo zde zaniklo nkdy bhem 15. a 16. století, kdy Nová Lhota patila k vtším panstvím. A po osamostatnní v roce 1590 za Mikuláše Salavy tu byl vystavn ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel poven sv. Ke - Konrovice (kostel) 5.94 km

... pokraovn

bo muka, k, kaplika Vklenkov kaplika - Nov Lhota (kaplika) 5.96 km

Výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého stojí na jiní stran návsi. Zdná hranolová kaple, s konkávn probranými nároími, je ukonená segmentov zv... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz