Tipy pro Vs v okruhu 25 km : Lejovka (obec)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Ubytovn | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


vrchol Tranecky kopec (vrchol) 2.71 km

... pokraovn

vrchol Krivy kopec (vrchol) 3.15 km

... pokraovn

vrchol Balcaruv kopec (vrchol) 3.98 km

... pokraovn

vrchol Hriby (vrchol) 4.15 km

... pokraovn

vrchol Prasilka (vrchol) 4.79 km

... pokraovn

vrchol Na Kopci (vrchol) 4.83 km

... pokraovn

vrchol Lhotecky kopec (vrchol) 4.95 km

... pokraovn

vrchol Baba (vrchol) 5.01 km

... pokraovn

vrchol Spalenik (vrchol) 5.67 km

... pokraovn

vrchol Velky kopec (vrchol) 5.89 km

... pokraovn

vrchol Bily kopec (vrchol) 6.01 km

... pokraovn

vrchol Zvolsky vrch (vrchol) 6.03 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom ernoick rybnk (rybnk) 6.1 km

... pokraovn

vrchol Cicinska (vrchol) 6.19 km

... pokraovn

vrchol Lochova (vrchol) 6.42 km

... pokraovn

vrchol Libiny (vrchol) 6.55 km

... pokraovn

vrchol Okrouhlik (vrchol) 6.82 km

... pokraovn

vrchol Turek (vrchol) 6.85 km

... pokraovn

vrchol Vinice (vrchol) 7.18 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Blesk psnk (rybnk) 7.45 km

... pokraovn

vrchol Na Sancich (vrchol) 7.88 km

... pokraovn

vrchol Prasivka (vrchol) 7.9 km

... pokraovn

vrchol U sv. Frantiska (vrchol) 8.33 km

... pokraovn

vrchol Vrchy (vrchol) 8.72 km

... pokraovn

vrchol Sruby (vrchol) 9.18 km

... pokraovn

vrchol Jedliny (vrchol) 9.42 km

... pokraovn

vrchol Kozinec (vrchol) 9.45 km

... pokraovn

vrchol Liskovec (vrchol) 9.7 km

... pokraovn

vrchol Chloumek (vrchol) 9.7 km

... pokraovn

vrchol Horicka (vrchol) 9.99 km

... pokraovn

vrchol Korabek (vrchol) 10.02 km

... pokraovn

vrchol Ptacinec (vrchol) 10.49 km

... pokraovn

vrchol Podebradka (vrchol) 10.53 km

... pokraovn

vrchol Plesov (vrchol) 10.92 km

... pokraovn

vrchol Horka (vrchol) 11.32 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Pehrada Rozko (pehrada) 11.67 km

nazvan Vchodoesk moe, m rozlohu 800 hektar a prmrnou hloubku 10 metr. Zabrauje povodnm na ece p, je zsobitm vody pro zavlaovn Polab a ovlivuje prtok Labe. Pi silnici z esk Skalice do Nchoda je autokempink Rozko s celoro... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 9.1429

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Biika (rybnk) 11.84 km

První z rybník ze soustavy na potoku Biika. Jedná se o oblíbené rekreaní místo. V lét je rybník vyuíván ke koupání a v zim k bruslení. ... pokraovn

vrchol Hribojedsky vrch (vrchol) 11.85 km

... pokraovn

zoo, soukrom zoo Ob akvrium - Hradec Krlov (zoo) 11.97 km

ENVI DM s Obím akváriem v samém centru Hradce Králové má svým návštvníkm nabídnout bezprostední kontakt s tropickou pírodou, chvíle odpoinku a ... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 8.0500

vrchol Chrastka (vrchol) 12.24 km

... pokraovn

vrchol Krlkv kopec (vrchol) 12.74 km

... pokraovn

vrchol Homole (vrchol) 13.21 km

... pokraovn

vrchol Kopna (vrchol) 13.75 km

... pokraovn

vrchol Brezina (vrchol) 13.77 km

... pokraovn

vrchol Lhota (vrchol) 13.95 km

... pokraovn

vrchol Lisci hora (vrchol) 14.12 km

... pokraovn

vrchol Smiricka stran (vrchol) 14.24 km

... pokraovn

vrchol Ovcacky kopec (vrchol) 14.69 km

... pokraovn

vrchol Kamenny vrch (vrchol) 14.74 km

... pokraovn

vrchol Morava (vrchol) 15.18 km

... pokraovn

zoo, soukrom zoo SAFARI ZOO - Dvr Krlov (zoo) 15.2 km

Zoologick zahrady prodlaly za dobu svho vvoje obrovsk kus cesty ve svm vznamu. Od zbavnch menaeri se pemnily na vznamn centra vzkumu a ochrany ohroench druh, vzdlvn a rekreace, sdruench do nkolika mezinrodnch organizac. N... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.0000

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Velkoveovsk rybnk (rybnk) 15.36 km

Rybník o rozloze 34 ha je vyuíván k rybolovu i k rekreaním úelm. V lét je rybník vyhledáván jak ke koupání, tak i k vodním sportm, jako nap. windsurfing. Pl... pokraovn

vrchol Osicina (vrchol) 15.58 km

... pokraovn

vrchol U Lipky (vrchol) 15.79 km

... pokraovn

vrchol ernov (vrchol) 15.88 km

... pokraovn

vrchol Jestrebi (vrchol) 16.18 km

... pokraovn

vrchol Studenec (vrchol) 16.25 km

... pokraovn

vrchol Cihadlo (vrchol) 16.55 km

... pokraovn

vrchol Zalesky vrch (vrchol) 16.63 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom edick rybnk (rybnk) 16.65 km

... pokraovn

vrchol Ovcak (vrchol) 16.76 km

... pokraovn

vrchol Na Hajku (vrchol) 16.92 km

... pokraovn

vrchol Cerveny kopec (vrchol) 17.2 km

... pokraovn

vrchol Plane (vrchol) 17.22 km

... pokraovn

vrchol Branka (vrchol) 17.24 km

... pokraovn

vrchol Na Sturmove kopci (vrchol) 17.26 km

... pokraovn

vrchol Hranna (vrchol) 17.43 km

... pokraovn

vrchol Chvalak (vrchol) 17.56 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Druhk (rybnk) 17.67 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom pinka (rybnk) 17.68 km

Rybník se rozkládá nedaleko erveného Kostelce. Za hezkého poasí je oblíbeným rekreaním místem. U rybníka je kemp, parkovišt, monost oberstvení a hi&sc... pokraovn

vrchol Ovcin (vrchol) 17.82 km

... pokraovn

vrchol Kamenec (vrchol) 17.88 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Brodsk rybnk (rybnk) 18.02 km

Brodský rybník je prtoný rybník leíí na ece Špinka. Leí jihovýchodím smrem od erveného Kostelce v katastrálním území Zábrod&iacu... pokraovn

vrchol Vinice (vrchol) 18.13 km

... pokraovn

vrchol Pisciny (vrchol) 18.22 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Dubina (rybnk) 18.25 km

... pokraovn

vrchol Kamenec (vrchol) 18.27 km

... pokraovn

vrchol Smrk (vrchol) 18.42 km

... pokraovn

vrchol Horanek (vrchol) 18.49 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Vodn ndr Les Krlovstv (pehrada) 18.61 km

Gravitaní oblouková hráz, zdná z pískovce královédvorského na tzv. trasocementovou maltu (Intzeho), byla po dokonení výstavby nejvtší nádrí v es... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 9.1818

vrchol Ovcarensky vrch (vrchol) 18.67 km

... pokraovn

vrchol Na Hradku (vrchol) 18.68 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom ermk (rybnk) 18.73 km

Rybník je napájen ekou Špinka. Je krajním ze soustavy tí rybník - po proudu následuje rybník Brodský a pak Špinka. ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Batovsk rybnk - Batovice (rybnk) 18.74 km

U rybníka "Podháj" je rekreaní oblast, kde je asi 45 rekreaních chatek, vyuívaných po as letní sezóny. Rybník je vyuívaný pedevším k rybolovu, koup&aac... pokraovn

vrchol Piscita vysina (vrchol) 19.05 km

... pokraovn

vrchol Dehtovska horka (vrchol) 19.08 km

... pokraovn

vrchol Na Vlcich (vrchol) 19.08 km

... pokraovn

vrchol Rozkos (vrchol) 19.18 km

... pokraovn

vrchol Klucek (vrchol) 19.24 km

... pokraovn

vrchol Vlci hora (vrchol) 19.26 km

... pokraovn

vrchol ertv kopec (vrchol) 19.28 km

Nevrazn zalesnn vrchol SV od obce Batovice.... pokraovn

vrchol Maly Chlum (vrchol) 19.45 km

... pokraovn

vrchol Na Sibiri (vrchol) 19.49 km

... pokraovn

vrchol Zavora (vrchol) 19.77 km

... pokraovn

vrchol Ceperka (vrchol) 19.93 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Dolce (rybnk) 19.93 km

Soustava 4 rybnk severn od Starch Buk... pokraovn

vrchol Kamenice (vrchol) 19.96 km

... pokraovn

vrchol Koncinsky kopec (vrchol) 20.02 km

... pokraovn

vrchol Skalka (vrchol) 20.1 km

... pokraovn

vrchol Rozkos (vrchol) 20.33 km

... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz