Tipy pro Vs v okruhu 15 km : Autocamp Transit - Kutn Hora (kemp)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


rezervace, prodn zajmavost Prodn rezervace - Sedlec u Kutn Hory (prodn zajmavost) 1.15 km

Vzácná pírodní rezervace "Moský beh" leí na jiním úboí  vrcholu kopce Kak. Jsou to píbojové slepence litorálního pásma kídov&yacu... pokraovn

rezervace, prodn zajmavost Propadlina Kak - u Kutn Hory (prodn zajmavost) 1.72 km

Nejvtší a nejprkaznjší propadlina kutnohorského pásma. Ve stnách jsou zetelné chodby po štolách. Propadlina je ohrazena a je nebezpené pekraovat bezpenostní... pokraovn

vrchol Kak (vrchol) 1.96 km

Národní pírodní památka Kak se nachází asi 2 km severovýchodn od centra Kutné Hory. Zízena byla k ochran zbytku píbojového útesu kídovéh... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Rybnk u Lorce - Kutn Hora (rybnk) 2.42 km

Malý rybníek uprosted zástavby msta u bývalého pivovaru Lorec. Mimo ryb je zde hnízdišt diivokých kachen. ... pokraovn

vrchol Skalka - Tebeice (vrchol) 3.83 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Kateinsk rybnk - Svat Kateina (rybnk) 4.03 km

... pokraovn

vrchol Velk Kuklk (vrchol) 4.1 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Rybnk Vrabcov - Tebeice (rybnk) 4.1 km

... pokraovn

vrchol Bambous - Tebeice (vrchol) 4.54 km

... pokraovn

vrchol Mal Kuklk (vrchol) 4.7 km

... pokraovn

vrchol Zadni kupa (vrchol) 4.74 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Baantnk (rybnk) 4.94 km

... pokraovn

vrchol Na Kamencich (vrchol) 5.05 km

... pokraovn

vrchol Hoej kupa - Tebeice (vrchol) 5.07 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Grauerk - Kesetice (rybnk) 5.13 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Petrovsk rybnk (rybnk) 5.6 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Rybnk Petrovk-Kesetice (rybnk) 5.61 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Velk rybnk - Kutn Hora (rybnk, prodn koupalit) 5.85 km

Od konce 19. století slouí obyvatelm Kutné Hory Velký rybník díve zvaný Královský. Je to vlastn pehrada, která mla za úkol regulovat tok vody ke kutnohorským ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Jarmil (rybnk) 6.64 km

... pokraovn

vrchol Na Obci (vrchol) 6.84 km

... pokraovn

vrchol Dubine (vrchol) 7 km

... pokraovn

vrchol Pisecny vrch (vrchol) 7.07 km

... pokraovn

vrchol Miskovicky vrch (vrchol) 7.17 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Rusalka (rybnk) 7.18 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Kosmos (rybnk) 7.22 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Zemnek (rybnk) 7.25 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Rezkovec (rybnk) 7.3 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Bezovsk rybnk (rybnk) 7.34 km

... pokraovn

vrchol V Jezirkach (vrchol) 7.36 km

... pokraovn

vrchol Zehusicka skalka (vrchol) 7.43 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Vrchlice (pehrada) 7.44 km

K hlavnm soustem VD pat klenbov hrz vlcovho tvaru s polomrem zakiven 66,5 m a s pslunm vybavenm. Dle to jsou ndr o nejvtm objemu vody 9,8 mil. m3, zchytn pehrky na ptocch a monitorovac s stanic pro zen funkce ndr... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 9.5000

vrchol Na Vratech (vrchol) 7.9 km

... pokraovn

vrchol Na Skalce (vrchol) 8.15 km

... pokraovn

vrchol Homole (vrchol) 8.18 km

... pokraovn

vrchol Na Vinici (vrchol) 8.24 km

... pokraovn

vrchol Vrantiskovka (vrchol) 8.32 km

... pokraovn

vrchol Sibenik (vrchol) 8.51 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Homolka (rybnk) 8.6 km

Rybník Homolka je v lét vyhledávané pírodní koupališt. Monost rybolovu. ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Podmstsk rybnk - slav (rybnk) 8.67 km

... pokraovn

vrchol Opatovicky vrch (vrchol) 8.7 km

... pokraovn

vrchol Habrina (vrchol) 8.7 km

... pokraovn

vrchol Zlata hora (vrchol) 8.91 km

... pokraovn

vrchol Polepsky vrch (vrchol) 8.98 km

... pokraovn

vrchol Vysok - Hornoszavsk pahorkatina (vrchol) 9.04 km

Zalesnný vrchol se zíceninou kaple sv. Jana Ktitele a rozhlednou. ... pokraovn

vrchol Horka (vrchol) 9.11 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Mlnsk rybnk (rybnk) 9.64 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom ouck rybnk (rybnk) 9.77 km

... pokraovn

vrchol Oklika (vrchol) 9.89 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Nov opatovick rybnk (rybnk) 9.95 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Pracn rybnk (rybnk) 9.95 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Kukle (rybnk) 9.98 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Nedovedlo (rybnk) 10.31 km

Vodní plocha rybníku Nedovedlo zaíná jen asi 150 metr pod hrází rybníka Zápora. Jeho rozloha je 10,3 hektar a celkový objem 100 tis. m³. ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Baov (rybnk) 10.53 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Zpona (rybnk) 10.53 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Zmeck rybnk (rybnk) 10.55 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Dub (rybnk) 10.61 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Matsek (rybnk) 10.62 km

... pokraovn

vrchol Nad Bacovem (vrchol) 10.73 km

... pokraovn

vrchol Na Kope (vrchol) 10.88 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Beznick rybnk (rybnk) 10.9 km

... pokraovn

vrchol Kostelik (vrchol) 10.98 km

... pokraovn

vrchol Na Kopci (vrchol) 11.04 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Ren rybnk (rybnk) 11.47 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Pilsk rybnk (rybnk) 11.97 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Vidlk (rybnk) 12.08 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Pilsk rybnk (rybnk) 12.19 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Podvesn rybnk (rybnk) 12.49 km

... pokraovn

vrchol Oborsky vrch (vrchol) 12.71 km

... pokraovn

vrchol Tis skla - Stedolabsk Tabule (vrchol) 12.94 km

Vrchol tvoen tabulemi a pevysy vypreparovanými ze uly jejím rozpadem v ledových dobách starších tvrtohor. Na vrcholu vyhlídkové místo s krytým písteškem. Pes... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Lzeka - Bratice (rybnk) 13.11 km

Menší ze dvou rybník ve stedu obce Bratice. ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Pastusk rybnk - Bratice (rybnk) 13.3 km

Vtší ze dvojice rybník ve stedu obce Bratice. ... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Star rybnk (rybnk) 13.83 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Splen rybnk (rybnk) 14.39 km

... pokraovn

vrchol Panova (vrchol) 14.51 km

... pokraovn

pehrada, rybnk, jezero, zatopen lom Nov rybnk (rybnk) 15.11 km

... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz