Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Mosty u Jablunkova (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Mosty u Jablunkova (obec) 0 km

První zprávy o osídlení Mostů u Jablunkova pocházejí z druhé poloviny šestnáctého století. Obyvatelstvo se v té době živilo především pastevectv&iacut... pokračování

obec, osada Bocanovice (obec) 3.45 km

Vesnice leží v severovýchodní části České republiky, blízko hranic s Polskem a Slovenskem. Je jedním z 15 členů Sdružení obcí Jablunkovska. Počet stálých obyvatel je 445, ... pokračování

město, městys Jablunkov (město) 3.88 km

Podle tvrzení historiků je nutné počátky starého Jablunkova hledat pravděpodobně v místech, kde dnes leží vesnice Hrádek. Tam uprostřed divokých houštin panenských lesů a borů, z... pokračování

obec, osada Dolní Lomná (obec) 4.05 km

První písemné  listiny  o Lomné pocházejí z roku 1596. Až do roku 1899 Dolní Lomná a Horní  Lomná tvořily jednu společnou obec – Lomnou. Podle zá... pokračování

obec, osada Písek (obec) 4.47 km

Obec Písek se nachází v oblasti nejvýchodnějšího výběžku území Moravskoslezského kraje. . Ze severu zasahuje na území obce masiv Slezských Beskyd s nadmořsko... pokračování

obec, osada Písečná (obec) 4.48 km

Písečná se rozkládá východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, s... pokračování

obec, osada Návsí (obec) 4.65 km

Krystalizační jádro obce Návsí se vytvořilo kolem tzv. volenství (nepoddanské zemědělské usedlosti) založeného podle privilegia těšínského knížete Václava z ... pokračování

obec, osada Milíkov (obec) 5.26 km

Milíkov leží západně od Jablunkova, jižní hranice katastru probíhá mezi vrcholy Kozubové (982 m n. m.) a Malé Kykuly (780 m n. m.). Obec tvoří dvě samostatné části - Dědin... pokračování

obec, osada Bukovec (obec) 5.92 km

31. května 1353 – založení Bukovce knížetem Kazimírem. Osada měla zpočátku sloužit jako hospodářské zázemí pro zdejší strážnici. Jejím úkolem bylo st... pokračování

obec, osada Hrčava (obec) 6.14 km

Hrčava historicky náleží do Těšínského Slezska, územně navazujícího na dávné Knížectví Těšínské. Za dob Rakousko-Uherska bylo Knížectv&i... pokračování

obec, osada Košařiska (obec) 6.7 km

Obec Košařiska leží na severovýchodě České republiky v oblasti Těšínských Beskyd nedaleko města Třince, kde je soustředěna většina pracovních míst a pracovních příl... pokračování

obec, osada Hrádek (obec) 7.04 km

Prapůvod Hrádku sahá do období první poloviny 12. století. Tehdy vedla jablunkovským průsmykem stará kupecká stezka, zvaná měděná. Historikové předpokládají,... pokračování

obec, osada Bystřice (obec) 8.85 km

Bystřice leží na hlavních dopravních tepnách ve vzdálenosti 5 km od města Třinec, na soutoku řek Olše, Hluchové a Kopytné. Zabírá území... pokračování

obec, osada Horní Lomná (obec) 9.05 km

Horní Lomná je malebná obec, která spolu s Dolní Lomnou tvoří jedno z nejdelších (13 km) a nejhezčích údolí v Beskydech. Obec leží na toku říčky Lomné... pokračování

obec, osada Nýdek (obec) 9.97 km

Obec Nýdek se nachází na severovýchodě České republiky, v regionu Severní Morava a Slezsko. Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a&... pokračování

obec, osada Vendryně (obec) 11.25 km

Obec Vendryně ležící v podhůří Těšínských Beskyd patří mezi nejstarší osady v regionu východního Slezska. První zmínka o obci pochází z roku 13... pokračování

město, městys Třinec (město) 13.23 km

Město Třinec - První známka o této tehdy bezvýznamné vesnici pochází z 15. století. Bohatý tok řeky Olše, naleziště vápence a železných rud, bohatství... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.3333

obec, osada Řeka (obec) 16.67 km

Řeka je půvabná, typicky horská vesnička na stejnojmenné říčce, která je ukryta v hlubokých údolích stíněných zalesněnými hřbety okolních Moravskoslezských Beskyd dosahujících zde tisícimetrových nadmořských výšek. Podstatná část území obce spadá do ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

obec, osada Smilovice (obec) 17.5 km

Obec Smilovice se rozkládá na severním úpatí Moravskoslezských Beskyd. Z jižní strany se nad ní zvedají stráně Goduly (737 m n. m.) a Gutského vrchu (741 m n. m.). Správní území obce má výměru 785 ha. Obec má 612 obyvatel.Historie obceSmilovice jsou ... pokračování

obec, osada Ropice (obec) 17.58 km

Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouz... pokračování

obec, osada Střítež (obec) 18.55 km

Střítež (kdysi Trizties, Tristiesch) leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Správní území obce má výměru 617... pokračování

obec, osada Vělopolí (obec) 19.53 km

Vělopolí leží v Podbeskydí ve zvlněné pahorkatině mezi obcemi Horní Žukov na severu, Třanovicemi na západě, Stříteží na jihu a Ropicí na východě. Obcí protéká potok Vělopolka, přítok říčky Ropičanka. Je mimo hlavní komunikační tahy, místní komunikace... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz