Tipy pro Vás v okruhu 10 km : Vrčeň (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Vrčeň (obec) 0 km

Proč se naši dávní předkové usadili právě na místě dnešní obce Vrčeně? Jistě na to měla vliv ta skutečnost, že v době před 1000 lety, v době, kdy i náš kraj byl postupně os&iacut... pokračování

obec, osada Tojice (obec) 1.34 km

... pokračování

obec, osada Srby (obec) 1.48 km

Nejstarší písemné zprávy o Srbech 14. stol. - o Srbech (Srbi) zmínky již za Karla IV. a Václava IV. cca 1420 - bylo zboží kláštera zapsáno císařem Zikmundem p. ze &... pokračování

obec, osada Sedliště (obec) 1.84 km

Ves leží 7 km severovýchodním směrem od Nepomuku, a její dějiny úzce souvisí s osudy kláštera pod Zelenou Horou, po jehož zániku v dobách husitských válek bylo Sedl... pokračování

obec, osada Třebčice (obec) 1.96 km

Obec Třebčice je malá, především zemědělská vesnička na jižním Plzeňsku asi 2 km od poutního města Nepomuk. Obec leží v nadmořské výšce 435 m. V obci žije kolem 60 obyvatel a pře... pokračování

obec, osada Mohelnice (obec) 2.75 km

V písemných pramenech se Mohelnice objevuje prvně k roku 1552. Dějiny tohoto místa, ležícího 4 km východně od Nepomuka na mírně svažitém terénu, jsou ještě předt&i... pokračování

obec, osada Čmelíny (obec) 3.14 km

Obec Čmelíny je stavena ve stylu původní staročeské okrouhlice, kde je uprostřed návsi kaplička a vedle rybník. Dějiny obce sahají do XIV. století. První písemná zpráva je... pokračování

obec, osada Mileč (obec) 3.19 km

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice. Ves leží 2 km jihovýchodně od Nepomuka. Podle tradice ... pokračování

obec, osada Želvice (osada) 3.28 km

Ves leží 3 km jihovýchodně od Nepomuka je staršího původu, než uvádí prameny z roku 1552. Jako součást zelenohorského panství připadla postupně Vilému ze ... pokračování

obec, osada Klášter (obec) 3.32 km

Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Erbrachu cisterciácký klá&scaro... pokračování

město, městys Nepomuk (město) 3.32 km

Počátky historie města jsou spojeny se založením nedalekého cisterciáckého kláštera roku 1144. Tehdy zde byly dvě osady – Přesanice a Pomuk, které byly spojeny roku 1384. Od té do... pokračování

obec, osada Záhoří (osada) 3.78 km

Leží 4 km jihovýchodně od Nepomuka, ve 14. a 15. století přináleželo k cisterciáckému klášteru, poté k panství Zelená Hora. P&iacut... pokračování

obec, osada Bezděkovec (osada) 4.06 km

Ves ležící 5 km jihovýchodně od Nepomuka má průkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Dějinami je spjata se Zelenohorským panstvím a&nbs... pokračování

obec, osada Louňová (obec) 4.3 km

Vesnička Louňová patří do dřívějšího okresu Plzeň jih a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Blovice. Obec ... pokračování

obec, osada Kozlovice (obec) 4.34 km

První písemná zpráva pochází z roku 1551. Na území žije 81 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Maňovice (osada) 4.51 km

Obec leží v jihozápadních Čechách asi 5 km od Nepomuka. Obec získala jméno pravděpodobně od prvního sedláka, který tady žil a jmenoval se Manc. Roku 1340&n... pokračování

obec, osada Ždírec (obec) 4.95 km

Obec Ždírec se nachází v okrese Plzeň-jih a náleží pod Plzeňský kraj. Obec se rozkládá asi 29 km jihovýchodně od centra Plzně a 5 km jihovýchodně od města Blovice. Na územ... pokračování

obec, osada Čížkov (obec) 5.58 km

První historická zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy ves byla kladrubským klášterem směněna s Havlem Markvarticem. Roku 1310 byla v držení Budislava, syna Protivy z Rožmitálu.... pokračování

obec, osada Chlumy (obec) 5.64 km

Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s... pokračování

obec, osada Nekvasovy (obec) 5.71 km

V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístře&scaro... pokračování

obec, osada Kramolín (obec) 5.73 km

První písemná zpráva o obci Kramolín je z roku 1437, kdy se zde uvádí jakýsi Ulricus (Oldřich). Za Adama Ze Šternberka, nejvyššího sudího Království českého a držitele zelenohorského panství (1536 - 1560), patřil Kramolín k tomuto panství. Po Adamov... pokračování

obec, osada Hradišťský Újezd (osada) 5.76 km

Hradišťský Újezd je malá vesnice, která patří pod město Blovice, od kterého se nachází cca 3,5 km na jihovýchod. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adre... pokračování

obec, osada Nechánice (osada) 5.9 km

Nechanice jsou malá vesnice, část obce Nové Mitrovice, od kterých se nachází cca 3,5 km na západ. Je zde evidováno 52 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 54 o... pokračování

obec, osada Životice (obec) 6.06 km

Obec Životice je malebná vesnička na jižním plzeňsku, poblíž poutního města Nepomuk. Obec leží v nadmořské výšce 508 m a přesto, že se svými 50 obyvateli patří k nejmenším obcím České republiky, jde o krásnou vísku, plnou zeleně a opravených pamětiho... pokračování

obec, osada Prádlo (obec) 6.1 km

Ves se rozkládá ne pravém břehu Úslavy severozápadně od Nepomuka. V minulosti přináležela k nepomuckému cisterciáckému klášteru, první písemná zm&iacu... pokračování

obec, osada Kotouň (osada) 6.37 km

Je zde evidováno 113 adres. Trvale zde žije 126 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Dožice (osada) 6.68 km

Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v p... pokračování

obec, osada Měcholupy (obec) 6.77 km

Obec Měcholupy se nachází severozápadně od Nepomuka na rozhraní Plzeňské a Blatenské pahorkatiny uprostřed zvlněné zemědělsky využívané krajiny. Zástavba obce se rozklád&a... pokračování

obec, osada Oselce (obec) 6.89 km

Obec je poprvé zmiňována roku 1388, za Jezovce z Oselec. Je pravděpodobné, že již v té době zde mohla stát tvrz. Zbytky gotického zdiva byly zjištěny ve hmotě dnešního z&aacut... pokračování

obec, osada Kovčín (obec) 7.2 km

Vesnička Kovčín leží v průměrné výšce 532 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1551. Celková katastrání plocha obce je 482 ha, z ... pokračování

obec, osada Polánka (obec) 7.44 km

První  písemná  zmínka o vesnici Polánce  se objevuje v první knize dvorských desek a to k roku 1381. Polánka patřila stejně jako okolní vesnice a osady  ... pokračování

obec, osada Nové Mitrovice (obec) 7.48 km

false false false > ... pokračování

obec, osada Kvášňovice (obec) 7.57 km

Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1... pokračování

obec, osada Myslív (obec) 8.1 km

Historie obce Myslíva a jejího okolí je spojena s cisterciáckým klášterem, který stával pod Zelenou Horou. Po roce 1144 ho založili cisterciáci z Francouzského Ebrachu s p... pokračování

obec, osada Štítov (osada) 8.23 km

Ves Štítov leží asi 3 km vzdušnou čarou směrem severovýchodním od Blovic, k nimž správně náleží. První písemná zpráva o osadě Štítov je z r. 1545. Na návsi se nachází kaple p. Marie z r. 1933. Poštovní směrovací číslo je 33601. V obci působí ji... pokračování

obec, osada Chocenice (obec) 8.27 km

Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připom&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Chynín (osada) 8.35 km

Ves na vysoko položené planině u silnice z Nových Mitrovic na Lnáře je zmiňována ve zprávách z let 1349 a 1379 jako ves pánů z Rožmitálu. V 15.století patřil Chynín pod Rokycany,... pokračování

město, městys Blovice (město) 8.39 km

První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patřící cisterciáckému klášteru v Pomuku. Dle písemných pramenů z konce 14. st... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Nehodiv (obec) 8.95 km

Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 79 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Zdemyslice (obec) 10.81 km

První písemná zmínka o vsi Zdemyslice je z roku 1115 za panování českého knížete Vladislava I., kdy obec patřila ke kladrubskému klášteru. Z roku 1239 je doloženo, že Zdem... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz