Tipy pro Vás v okruhu 25 km : Rajnochovice (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Rajnochovice (obec) 0 km

Před vznikem obce Rajnochovice se na jejím dnešním území rozkládalo několik samostatných osad. Jsou doloženy vesnice Polom, Hodonovice (pod Bílovou), Černá ves, za kostelem Kateřinice (... pokračování

obec, osada Podhradní Lhota (obec) 1.42 km

Obec Podhradní Lhota se nachází v okrese Kroměříž, kraj Zlínský. Leží stranou komunikace mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím na úpatí Kelčského Javorníka, který je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů. Rozprostírá se v místech, jimž před... pokračování

obec, osada Kunovice (obec) 2.42 km

Obec Kunovice leží na severovýchodním úpatí Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Záhoří. Převládající ráz krajiny je zemědělský, v jižní části katastru jsou smíšené lesy. Na ploše 850 ha dnes žije přibližně 640 obyvatel. V obci je železniční stan... pokračování

obec, osada Loučka (obec) 2.56 km

Vesnický sídelní útvar Loučka zahrnuje územní obec Loučku a Lázy. Obec Loučka leží v nadmořské výšce 410 m jihozápadně od Valašského Meziříčí, směrem do Bystřice pod Hostýnem. Název je odvozen ze staročeského lúka, louka, což znamená „travnaté místo ... pokračování

obec, osada Komárno (obec) 2.95 km

Obec Komárno se nachází na území, které se někdy označovalo jako Záhoří či Hostýnské Záhoří. Jde o území mezi Hanou a Valašskem, na němž se prolínají vlivy obou těchto oblastí. Podle jednoho z vymezení Záhoří jde o více než třicet obcí, které můžeme... pokračování

obec, osada Podolí (obec) 3.76 km

První doklady o existenci obce pocházejí z roku 1370, kdy tvořilo Podolí samostatný statek v kelečském lenním obvodu olomouckého biskupství. Od roku 1382 se uvádí Zigota z... pokračování

obec, osada Osíčko (obec) 4.87 km

Pohnuté a zajímavé osudy nejsou jen doménou lidí, ale také míst, v nichž žijeme. A nejinak tomu je i v případě historického vývoje obcí Osíčka a Příkaz, které, i když vznikly samostatně a také samostatně se vyvíjely, byly si vzájemně tak blízké, že s... pokračování

město, městys Kelč (město) 5.07 km

Nejstarší stopy pobytu člověka na území dnešní Kelče jsou z mladší doby kamenné. První dočasná sídla neolitických zemědělců vznikala cca 5000 let před naším letopočtem. Souvislé historické osídlení dnešní Kelče začíná někdy kolem roku 1000 n.l. V té ... pokračování

obec, osada Police (obec) 5.49 km

Název Police se asi odvozuje od toho, že osada byla založena v poli jako např. jména Poličná, Polná apod. Dle jednoho ústního podání bývaly Police prý původně v místech, ... pokračování

obec, osada Všechovice (obec) 5.53 km

Obec Všechovice leží v jihovýchodním cípu okresu Přerov, na rozmezí dalších dvou okresů - Vsetína a Kroměříže a také na rozmezí dvou krajů: Olomouckého, jeho... pokračování

obec, osada Kateřinice (obec) 6.21 km

Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších 9 km severozápadně od Vsetína v táhlém údolí potoka Kateřinky. Katastr obce, pokrytý asi z poloviny lesy, je ... pokračování

obec, osada Dolní Těšice (obec) 6.27 km

První písemná zpráva pochází z roku 1131.... pokračování

obec, osada Hošťálková (obec) 6.36 km

Hošťálková byla založena v období selské a pasekářské kolonizace, pravděpodobně ve 14. století, avšak první písemná zpráva o ní je z roku 1505. Do rok... pokračování

obec, osada Loukov (obec) 7.06 km

V podhůří nejvyšší hory Hostýnských vrchů, Kelečského Javorníku (865 m. n. m.), je položena na rozhraní pásma lesů a polí řada nevelkých osad. Jednou z nich je i Lo... pokračování

obec, osada Horní Újezd (obec) 7.1 km

První písemná zpráva pochází z roku 1486. ... pokračování

obec, osada Branky (obec) 7.3 km

Po prvé jmenovány jsou Bránky, a to jako "nová ves", r.1270. Tehdy biskup Bruno, by odměnil "věrné a ochotné služby" svého vojína Alberta, udělil Kateřině, pozůstalé po něm vdově, za so... pokračování

obec, osada Zámrsky (obec) 7.32 km

Zámrsky jsou obcí na posledních výběžcích Karpat směrem k řece Bečvě. Patří mezi nejstarší osady, jak ukazuje její podoba - původní stavby jsou do podkovy. Části pozdější se říkalo Komanica. Tuto část odděluje potok zvaný Hať. Zámrsky leží 8,5 km jih... pokračování

obec, osada Kladeruby (obec) 7.43 km

První písemná zpráva pochází z roku 1389. Na území žije 430 obyvatel.... pokračování

obec, osada Držková (obec) 7.56 km

Obec Držkovou vsazenou do půvabné přírody Hostýnských vrchů nalezneme v nejsevernějším cípu zlínského okresu. Do všech větších měst jako jsou Zl&iacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Chvalčov (obec) 7.98 km

Počátky Chvalčova, i když nejsou v pramenech doloženy, můžeme klást do druhé poloviny 13. století, do doby velké středověké kolonizace. Rozvoj Chvalčova nastává koncem 14. století a souvisí se založením hradu Obřany a postupném doosídlování jeho oko... pokračování

obec, osada Skalička (obec) 8.26 km

Území obce se rozkládá na úpatí posledních výběžků Karpat, v nadmořské výšce 268 – 293 m, na levém břehu řeky Bečvy. V druhohorách bylo v této o... pokračování

obec, osada Oznice (obec) 8.31 km

Minulost:Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí... pokračování

obec, osada Ratiboř (obec) 8.74 km

Obec Ratiboř leží asi 7 km od Vsetína v Hostýnských vrších. Katastr obce má 1880 ha a žije v ní téměř 1800 obyvatel. Obcí protéká potok Ratibořka, který je ... pokračování

obec, osada Opatovice (obec) 8.75 km

Prehistorické nálezy ukazují že prostor obce Opatovice byl osídlen již ve velmi dávných dobách a název obce nám naznačuje, že obec vznikla jako produkt kolonizace c&... pokračování

obec, osada Mikulůvka (obec) 8.78 km

Mikulůvka leží v malebném údolí na východním úpatí Hostýnských vrchů. Obcí protéká stejnojmenný potok, který se vlévá do Vset&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vlčková (obec) 8.79 km

Obec Vlčková byla vždy součástí lukovského panství a patřila pod farní úřad v Kašavě. První zmínka o vsi je pak už z roku 1373, kdy je jmenována jako Wilzkow. Podobn&yacut... pokračování

obec, osada TRNAVA (obec) 9.27 km

První písemná zmínka o Trnavě je z roku 1368, kdy se objevuje zápis v zemských deskách olomouckých o tom, že Aleš z Komárova prodal Jaruškovi z Vícemilic vše... pokračování

obec, osada Choryně (obec) 9.29 km

První písemná zpráva o Choryni se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi z roku 1141. Byla součástí majetku olomoucké kapituly a od roku 1263 pak lenn&i... pokračování

obec, osada Vítonice (obec) 9.57 km

První písemná zpráva pochází z roku 1381.... pokračování

obec, osada Milotice nad Bečvou (obec) 9.64 km

První zmínka o Miloticích nad Bečvou je z r. 1131, kdy jsou Milotice jmenovány na seznamu církevních statků olomouckého biskupství na známé listině biskupa Jindřicha Zdíka. Podle dat první písemné zmínky jsou nejstarší vesnicí Bečevské brány. Jejich ... pokračování

město, městys Hustopeče nad Bečvou (městys) 10.24 km

Městys Hustopeče nad Bečvou leží v nejvýchodnějším výběžku Olomouckého kraje, na půli cesty mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím, na pravém břehu řeky Bečvy v nadmořsk&eac... pokračování

obec, osada Pržno (obec) 10.35 km

Pržno se v písemných pramenech připomíná poprvé roku 1372, v roku 1505 se uvádí jako městečko. Jako městečko je Pržno uváděno ještě po r. 1750 a měststkou pečeť doloženou r. 1724 už&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Mrlínek (obec) 10.41 km

Obec Mrlínek se nachází v severovýchodní části okresu Kroměříž, který je součástí Zlínského kraje. Obec leží v malém dolíku severně od Hostýnsko - vsetínské hornatiny, asi 4 km severovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem, po levé straně státní siln... pokračování

obec, osada Teplice nad Bečvou (obec) 10.53 km

Obec Teplice nad Bečvou leží v Moravské bráně, na levém břehu řeky Bečvy, v kopcovitém terénu s překrásným výhledem do kotliny, kterou proték&a... pokračování

obec, osada Špičky (obec) 10.66 km

Pět kilometrů východně od města Hranice se nachází jedno z nejstarších sídel na Moravě – Špičky. Podle tradice existovala osada Špičky už v devátém stolet&ia... pokračování

obec, osada Hrobice (obec) 10.66 km

První písemná zpráva o existenci osady, ležící 8 km severozápadně od města Vizovic, pochází z roku 1446. Náležela tehdy k lukovskému panství Jiříka ze Šternberka. Šternberkové zde vládli do konce 15. století. Do paměti hrobických se zapsali i jiní lu... pokračování

město, městys Bystřice pod Hostýnem (město) 10.72 km

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě 8 757 obyvatel. Nejstarší zpráva pocház&... pokračování

obec, osada Rusava (obec) 10.74 km

Rusava je valašská obec s původním názvem Rottalowice. Leží při západním okraji Hostýnských vrchů uprostřed zalesněných kopců mezi říčkami Rusava a Ráztoka. Ny... pokračování

obec, osada Horní Nětčice (obec) 10.81 km

Horní Nětčice byly založeny dle zemských desek v Brně r. 1250. Jistě se v obci žilo několik století před tímto datem. Až do r. 1848 patřily Horní Nětčice pod lipenské panství. Leží v kraji zvaném Záhoří v trojúhelníku měst Hranice na Moravě, Lipník n... pokračování

obec, osada Jablůnka (obec) 10.97 km

Nachází se na Valašsku, leží na silnici I/57 a železniční trati z Valašského Meziříčí do Vsetína, z části v rovinně na říčních náplavách Vset&i... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

obec, osada Poličná (obec) 11.24 km

O vzniku Poličné nejsou žádné zmínky, ovšem předpokládá se, že vznikla někdy kolem roku 1270, stejně jako sousední Branky. První zmínka o Poličné pochází z r... pokračování

obec, osada Slavkov pod Hostýnem (obec) 11.3 km

Na západním úpatí Hostýna, v okrese Kroměříž se rozkládá malebná ves Slavkov pod Hostýnem. Do vínku jí byla dána zajímavá poloha na rozhran&iac... pokračování

obec, osada Všemina (obec) 11.4 km

Osada v údolí potoka Všeminky je připomínána v roce 1373, kdy ji získal majitel hradu Lukova, pan Ješek ze Šternberka. V dalších staletích pak Všemina sdílela osudy rozlehlého lukovského panství, mezi jehož vlastníky patřili například Kunové z Kunštá... pokračování

obec, osada Dešná (obec) 11.64 km

Geomorfologický relief ani půdní a klimatické podmínky nebyly příliš vhodné pro intenzívnější pravěké či středověké osídlení, přesto jsou na katastru ... pokračování

obec, osada Dolní Nětčice (obec) 11.67 km

Jméno Nětčice vzniklo příponou –ice k osobnímu jménu Nětek, Nětka, které má slovesný kořen nět- ze staročeského nietiti oheň, čili „rozněcovat oheň“. V latinských tex... pokračování

obec, osada Neubuz (obec) 11.88 km

Ves leží 5 km severozápadně od Vizovic v nadmořské výšce 304 m v údolí potoka Všeminky. Katastrální výměra v roce 1961 byla 542 ha. Hranicemi svého katastru soused&... pokračování

obec, osada Březová (obec) 11.96 km

Severozápadně od města Vizovice, v nadmořské výšce 348m se rozkládá obec Březová. Je rozložena na pozvolném svažitém terénu pod jižními výběžky Hostýnsk&yacu... pokračování

obec, osada Žákovice (obec) 12.18 km

Zastavěné území obce Žákovice se nachází v nadmořské výšce 260 m nad mořem. Celková výměra obce je 560 ha s 230 trvale bydlícími obyvateli. Hlavním to... pokračování

obec, osada Jarcová (obec) 12.18 km

První historicky doložená zmínka je z roku 1393. Tento letopočet je považován za rok založení obce. Katastr obce se rozkládá na levém břehu řeky Bečvy v délce 3 km ve směru na jih od města Valašského Meziříčí. Rozloha katastru obce je 525 ha. Obec le... pokračování

obec, osada Žákovice  (obec) 12.2 km

Zastavěné území obce Žákovice se nachází v nadmořské výšce 260 m nad mořem. Celková výměra obce je 560 ha s 230 trvale bydlícími obyvateli. Hlavním to... pokračování

město, městys Hranice (město) 12.27 km

Strategická zeměpisná poloha Hranic v Moravské bráně už od pravěku předurčila toto území, aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích z Pomoraví do severní a severov&yac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Brusné (obec) 12.32 km

Obec Brusné se rozprostírá v malebné krajině na samém úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 323 metrů, asi 4 km jižně od města Bystřice pod Hostýnem, v b... pokračování

obec, osada Lešná (obec) 12.38 km

Obec Lešná se nachází v krásné krajině 7 km od Valašského Meziříčí, směrem na Hranice, poblíže řeky Bečvy, mezi obcemi Příluky, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Perná. Obcí protéká potok Slaná voda. Na levém břehu stojí budova staré školy, kulturní... pokračování

obec, osada Bystřička (obec) 12.57 km

Obec Bystřička, ležící v okrese Vsetín na stejnojmenném přítoku Vsetínské Bečvy, vstoupila do obecného povědomí převážně díky údolní přehradě, vystavěn&... pokračování

obec, osada Liptál (obec) 12.76 km

Obec Liptál leží 9 km jihovýchodně od Vsetína při silnici ze Vsetína do Zlína. Obcí protéká potok Rokytenka, který odděluje výběžky Hostýnských vrchů s nejvy... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

město, městys Slušovice (město) 12.82 km

V roce 1996 získaly Slušovice status města, čímž se staly ve své době nejmladším a zároveň nejmenším městem zlínského regionu.V posledních letech se investičn&iacut... pokračování

obec, osada Blazice (obec) 13.09 km

tarodávná obec, jediná tohoto jména v České republice. Odvozeno je od jména Blažej. Dřívější podoba názvu obce byla Blažice.Osídlení zde bylo již ve starš&ia... pokračování

město, městys Valašské Meziříčí (město) 13.16 km

Valašské Meziříčí leží na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Meziříčí ... pokračování

obec, osada Chomýž (obec) 13.47 km

V malém lexikonu obcí České republiky je uvedena pouze jedna obec s tímto názvem, v podhůří Hostýnských hor jižně od Bystřice pod Hostýnem. Podle pověsti obec Chomýž již stála při vpádu Tatarů na Moravu v roce 1241. Bývala prý mnohem větší a lidnatěj... pokračování

obec, osada Jasenná (obec) 13.66 km

Obec Jasenná leží na hlavní spojnici I/69 mezi Zlínem a Vsetínem, východně od krajského města Zlín (21 km), severovýchodně od Vizovic (6 km), ve Vizovických vrších ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Bělotín (obec) 13.8 km

První písemná zpráva pochází z roku 1201. Obec se nachází v nadmořské výšce 297 metrů. Na území žije 1730 obyvatel. Vlajka: list tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, bílý a zelený, v poměru 1:2:1, přes které je položen červený středový kříž široký je... pokračování

obec, osada Veselá (obec) 13.85 km

Veselá,samostatná obec na bývalém statku klečůvském,stojí na kopci,3 km západně od Slušovic, asi 12 km od Zlína, 346 m nad mořem; silnicí je spojena s Klečůvkou a Slušovic... pokračování

město, městys Fryšták (město) 14.03 km

První dochovaná zmínka o existenci Fryštáku se objevuje v polovině 14. století za časů panování Karla IV. Lucemburského. V písemném dokumentu z 15. ledna 1356 je uvá... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

obec, osada Lhota u Vsetína (obec) 14.1 km

Lhota u Vsetína leží jihozápadním směrem od města Vsetín. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Rokytenkou, který tvoří hranici mezi Hostýnskými v... pokračování

obec, osada Růžďka (obec) 14.32 km

Růžďka patří mezi starší vsi bývalého vsetínského panství, ke kterému od svého počátku patřila. Spolu s Růžďkou se poprvé roku 1504 dozvídáme i o exis... pokračování

obec, osada Radotín (obec) 14.71 km

Z dějin obce Radotína a blízkého okolí a různé historické zajímavosti Obec Radotín leží na pravém břehu řeky Bečvy v kraji, který národopisně přináleží... pokračování

obec, osada Radkova Lhota (obec) 14.94 km

Radkova Lhota leží na pravém břehu Moštěnky, 3 km východně od obce Dřevohostice. Radkova Lhota je jednou z nejmenších obcí v okrese. Patří k ní také domov důchodců, jenž je od ob... pokračování

město, městys Vizovice (město) 15.1 km

1261 - První písemná zmínka o Vizovicích v zakládací listině cisterciáckého kláštera /Smilheim/ založeného královským kastelánem na hradě Brumově, Smilem ze Střílek. Klášter osazen cisterciáckými mnichy dostal do držení kromě Vizovic ještě na pětadva... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Zádveřice-Raková (obec) 15.22 km

Obec vznikla v roce 1960 spojením dvou obcí. Leží v údolí říčky Lutoninky při silničním a železničním spojení Zlína a Vizovic ... pokračování

obec, osada Krhová (obec) 15.3 km

Krhová je obec v okrese Vsetín, kraj Zlínský, asi 2 km na severovýchod od Valašského Meziříčí, jehož byla do 31. prosince 2012 místní částí. Procház&i... pokračování

obec, osada Lipová (obec) 15.31 km

Obec Lipová, podobně jako jiné obce, patřily ve středověku jako zboží feudálním majitelům panství Dřevohostice a nakonec až do zrušení roboty Bystřici pod Hostýnem. Pravděpodobně její vznik nesahá do zřízení dědinného, byla založena později po zříze... pokračování

obec, osada Jankovice (obec) 15.37 km

Jméno obci dal její zakladatel Jeník z Dobrotic, a to kolem roku 1360. K tomuto období se váže i první písemná zmínka o naší obci z r. 1... pokračování

obec, osada Radkovy (obec) 15.39 km

Psané prameny se o vsi Radkovy zmiňují dosti pozdě, takže pro nejstarší dějiny všije nutno využít formy místního názvu, zeměpisné polohy a archeologických nálezů. R... pokračování

město, městys Vsetín (město) 15.4 km

Vsetín se nachází na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů kolem řeky Vsetínské Bečvy. Dominantou města je renesanční zámek s vyhlí... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Oprostovice (obec) 15.46 km

Vesnice Oprostovice leží v oblasti střední Moravy, na mírně zvlněném přechodu z rovinné Hané do Moravské brány.Vesnice se rozkládá na jižním svahu prudce stoupajícího kopce, který v nejvyšším bodě dosahuje 327 metrů nadmořské výšky. Oprostovice jsou ... pokračování

obec, osada Ublo (obec) 15.58 km

Název vznikl z obecního jména "ubl" (praslovanská podoba byla gbl). Toto slova znamenalo pramen či studánku. Takže zde kdysi bylo místo kde vyvěrala voda , a v jeho blízkosti se pak lidí posta... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Olšovec (obec) 15.61 km

Od Přerova směrem k severovýchodu se rozevírá mezi nejjižnějším předhůřím Jeseníků a posledními výběžky Karpat proslulá Moravská brána. Vytváří ji &ua... pokračování

obec, osada Lípa (obec) 15.68 km

Obec Lípa ve Zlínském kraji se nalézá na levém břehu řeky Dřevnice. V roce 2011 si připomněla 750 let od prvních písemných zpráv o své existenci a 20 let od opět nabyt&eac... pokračování

obec, osada Hrabůvka (obec) 15.85 km

Obec Hrabůvka se rozkládá v nadmořské výšce 305 až 345 m n. m. pod vrchem Hůrka (443mnm) v malebném pomezí dvou geomorfologických celků. Severní část náležíc&iacut... pokračování

obec, osada Želechovice nad Dřevnicí (obec) 15.94 km

... pokračování

obec, osada Seninka (obec) 16.07 km

První zmínka o Senince pochází z roku 1503, kdy je uváděna jako část vsetínského panství. Roku 1679 se stala majetkem panství vizovického. V průběhu staletí zažila ... pokračování

obec, osada Bezuchov (obec) 16.19 km

Od úpatí sv. Hostýna a Kelčského Javorníku se rozkládá na sever až k řece Bečvě pahorkatina, které se říká Záhoří. Téměř uprostřed tohoto kraje leží t... pokračování

obec, osada Střítež nad Ludinou (obec) 16.21 km

Nejstarší stopy přechodného osídlení asi před 5000 lety dokumentují nálezy kamenné industrie tj. čepelí, nožíků, sekeromlatů jak v dolní části obce, tak v horn&iacu... pokračování

obec, osada Lhotsko (obec) 16.34 km

Obec patří mezi ty nejmenší. Nachází se 3 kilometry od Vizovic. Rozloha katastrálního území je 295 ha, počet obyvatel k 31. 12. 2005 je 262 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Lhota (obec) 16.51 km

Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m n.m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel.... pokračování

obec, osada Přílepy (obec) 16.8 km

Původní obydlí našich předků v pohanských dobách v 7. století za vlády Bořivoje I. se připomíná za současnou obci u potoka "Mojena". Tato osada nesoucí název po zakladatel... pokračování

obec, osada Hostašovice (obec) 16.83 km

Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hráz... pokračování

obec, osada Ústí (obec) 16.9 km

Dědina Ústí u Vsetína má jméno od své polohy, poněvadž se rozkládá podél nejdolejšího toku říčky Senice a nedaleko vtoku jejím do řeky Horní Bečvy.Ne&... pokračování

obec, osada Týn nad Bečvou (obec) 17 km

Čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou se na úpatí a svahu kopce Krásnice pod hradem Helfštýnem, na levém břehu řeky Bečvy rozprostírá obec Týn nad Bečvou. V o... pokračování

obec, osada Jeseník nad Odrou (obec) 17.02 km

Katastr obce se rozkládá v jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Poodří, samotný Jeseník leží severozápadně od Nového Jičína. Dnešní Jeseník nad Odrou zahrnuje celkem pět vesnic, které se postupně spojily a sice v roce 1957 se k Jeseníku nad Od... pokračování

město, městys Dřevohostice (městys) 17.05 km

Dřevohostice - Starobylá záhorská obec Dřevohostice se rozkládá po obou březích říčky Bystřičky asi 14 km jihovýchodně od Přerova. Již od roku 1368 se výslovně uvádí jako ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

obec, osada Starý Jičín (obec) 17.14 km

Obec Starý Jičín se nachází 5 km západně od Nového Jičína. Má 2453 obyvatel bydlících v 639 domech. Jejími přidruženými obcemi jsou: Dub, Heřmanice u Polomi, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov. Obec nemá vla... pokračování

obec, osada Vražné (obec) 17.24 km

První písemná zpráva pochází z roku 1374. Na území žije 853 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Prlov (obec) 17.27 km

Prlov vznikl na území vizovického kláštera kolem roku 1300. Poprvé se o obci zmiňuje papežská listina z roku 1361. Od roku 1467 patřil Prlov k panství Vizovickému jejímiž majitel... pokračování

obec, osada Horní Lapač (obec) 17.38 km

Původně se jménem Horní Lapač nazývala pouze panská hospoda, která zde od nepaměti stála v hlubokých lesích při formanské cestě. Vedle Horního Lapače existoval v minulosti i Dolní Lapač mezi Žeranovicemi a Lechoticemi. Původ jména Lapač není zcela ja... pokračování

obec, osada Velká Lhota (obec) 17.47 km

Velká Lhota leží v hornatém terénu nejvýše položená v oblasti Valašsko Mezříčska, nad údolní přehradou Bystřička v severním hřebenu pásma Vsetínsk&yac... pokračování

obec, osada Leskovec (obec) 17.59 km

Leskovec leží v údolí říčky Senice, asi 6 km jižně od bývalého okresního města Vsetín ve Zlínském kraji. Na západ od obce se rozkládají Vizovické vrch... pokračování

obec, osada Prusinovice (obec) 17.6 km

Prusinovice jsou osadou prastarou,o čemž svědčí archeologické nálezy z pravěku. Obec se nachází ve staré sídelní oblasti,která byla po staletí intenzivně osídlena. Nálezy na trati pod Kasařovem a Mezi potoky byla nalezena pazourková industrie a čep... pokračování

obec, osada Jezernice (obec) 17.67 km

Jezernice leží v Moravské bráně, která byla svou strategickou polohou odedávna předurčena k trvalému osídlení. Potrvzují to archeologické nálezy již z mladší... pokračování

obec, osada Pozděchov (obec) 17.83 km

Pozděchov, ležící při jihozápadní hranici vsetínského okresu v severní části Vizovických vrchů, je jednou z nejvýše položených obcí okresu s typickým ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz