Tipy pro Vás v okruhu 25 km : Podlešín (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Podlešín (obec) 0 km

Obec se nachází v údolí Svatojiřského potoka. Připomíná se již roku 1052, kdy zde stával hrad. Roku 1088 patřila tři popluží se třemi vinicemi kostelu vyšehradskému. Odtud asi pochází jméno "Vinice", zachované dodnes na návrší, na severní straně u hr... pokračování

obec, osada Želenice (obec) 0.89 km

První písemná zpráva pochází z roku 1227. Na území žije 188 obyvatel.... pokračování

obec, osada Zvoleněves (obec) 1.87 km

První zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318. V té době patřila obec pravděpodobně vladyku Zvolenovi, od něhož se také odvozuje její název. Druhou hypotézou o vzniku názvu obce ... pokračování

obec, osada Knovíz (obec) 1.94 km

Prehistorické osídlení území dnešní obce dokládá řada archeologických nálezů z mladší doby kamenné /období asi před 6000 lety/ přes pozdní dobu kamennou. Na katastrálním území obce v letech 1892 - 93 bylo nalezeno sídliště lidu popelnicových polí z m... pokračování

obec, osada Žižice (obec) 2.02 km

Ves 6 km severovýchodně od Slaného na potoku Červeném, přifařeny jsou ke Zvoleněvsi, pošta Slaný, škola dvoutřídní v místě. Opodál obce je slovanský hřbitůvek z prvn&iacut... pokračování

obec, osada Třebusice (obec) 2.23 km

První písemná zpráva pochází z roku 1226. Obec se nachází v nadmořské výšce 295 metrů. Na území žije 507 obyvatel.... pokračování

obec, osada Brandýsek (obec) 2.47 km

Obec Brandýsek vznikla sloučením dvou původních obcí: Brandýska a Olšan. V Hájkově kronice je Brandýsek zmiňován již v r. 975. V Zemských knihách jsou nejstarší zápisy o Olšanech v r. 1316, o Brandýsku v r. 1345. Nejčastější varianta vzniku jména B... pokračování

obec, osada Cvrčovice (obec) 3.22 km

Asi bychom měli začít v dávné minulosti. Je dokázáno, že celá oblast kolem Prahy byla nepřetržitě osídlena již od pravěku. Starověké osídlení naší obce doklá... pokračování

obec, osada Jemníky (obec) 3.36 km

První osídlování katastrálního území Jemníky je poplatné vývoji širokého okolí Kladenska a celých středních Čech. Nížinná ... pokračování

obec, osada Hobšovice (obec) 3.84 km

První zmínka o existenci obce Hobšovice se datuje k roku 1185. V té době je připomínáno jméno jméno Vescemillus de Hobsovicz, V roce 1228 jejíž uváděna ves Hobšovice, která ze dvou dvorů odváděla desátek kostelu sv.Jiří v Praze. Držitelem vsi se r. 1... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Kamenný Most (obec) 3.86 km

Kamenný Most se nachází v severovýchodní části okresu Kladno, cca 5km od Velvar. Obcí protéká Svatojířský potok, který pramení v katastru obce Libuš&i... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Pchery (obec) 3.91 km

Obec se poprvé připomíná v roce 1228 (resp. okolo r. 1227) jako majetek kláštera benediktinek při kostele sv. Jiří na Pražském hradě. Část vsi se v roce 1270 dostala do držení klá... pokračování

obec, osada Ovčáry (osada) 4.21 km

... pokračování

obec, osada Dolín (osada) 4.4 km

... pokračování

obec, osada Stehelčeves (obec) 4.5 km

Okolí Stehelčevsi bylo intenzivně osídleno již v neolitu. Stehelčeves patří mezi nejvýznamnější předhistorická naleziště kladenského regionu. Nejdříve se začaly objevovat kamenné nástroje a pravěké střepy při orbě na okolních polích a postupně byla o... pokračování

obec, osada Beřovice (obec) 4.68 km

Obec Beřovice a její část Bakov leží severně od Slaného v údolí Bakovského potoka, v nadmořské výšce 222 m. Beřovice pravděpodobné vznikly ve 14. století, nejsou však dochovány žádné zmínky. Bakov se připomíná již v roce 1267 jako tvrz. V době vlády ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Slatina (obec) 4.69 km

Malebná obec Slatina připomíná vísky z obrázků Josefa Lady s rybníčkem a nad ním se tyčícím kostelíkem. Leží v severovýchodní č&aacu... pokračování

obec, osada Dřetovice (obec) 4.88 km

Dřetovice jsou obec ve středních Čechách, 9 km severovýchodně od Kladna. Mají rozlohu 5,39 km² a čítají necelých 500 obyvatel. Obec spadá do obvodu pošty v sousední Stehelčevsi, PSČ 273 42. Dřetovice leží v mělkém údolí v nadmořské výšce 250-29... pokračování

obec, osada Neuměřice (obec) 4.9 km

Obec Neuměřice se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou, leží v nadmořské výšce cca 197 metrů n.m., okolní pláně dosahují výšky 250 &ndash... pokračování

obec, osada Koleč (obec) 5.19 km

Obec Koleč se skládá ze tří částí - Koleč, Mozolín a Týnec. Nejmladší je část Mozolín, o které jsou zprávy až z 18. století jako o součásti panství Koleč. Obyvatelé Mozolína se v polovině 19. století živili především prací v uhelných dolech a díky tě... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

obec, osada Tmáň (osada) 5.45 km

Tmáň leží východně od Zlonic. Protéká jí Zlonický potok. Archeologické nálezy: V r.1952 byla při zakládání chmelnice „ v nároží silnic Tmáň – Beřovice a Tmáň – Hobšovice“ porušena skupinka několika žárových hrobů z pozdní doby bronzové. Hroby obsaho... pokračování

město, městys Buštěhrad (město) 5.51 km

První zmínka o vsi Busczewes Osídlení území dnešního Buštěhradu probíhalo prakticky nepřetržitě po celá tisíciletí. Tento vývoj neustal ani v raném středověku, kdy se v srdci Evropy začal rozvíjet Přemyslovský stát. Mladší dobu hradištní (950 - 1200... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

město, městys Slaný (město) 5.73 km

Podle zprávy v kronice Václava Hájka z Libočan byla osada Slaný vrch založena roku 750 služebníkem knížete Nezamysla jménem Holot, který pod horou nalezl slaný pramen a z popudu samotn&... pokračování

obec, osada Blevice (obec) 5.94 km

Ve vzdálenosti sedmi kilometrů jižně od Velvar se na konci půvabného údolí nacházejí Blevice. Ačkoliv je obklopuje několik dalších blízkých vesnic, zůstává obec až ... pokračování

obec, osada Břešťany (osada) 5.97 km

Břešťany leží východně od Zlonic v údolí Zlonického potoka. První zprávy o vsi nemusí být věrohodné, protože existují obce podobného jména. Archeologické nálezy: Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Slaném je spodní část poháru z pozdní doby kamenné (k... pokračování

obec, osada Olovnice (obec) 6.29 km

Obec Olovnice je situována v severovýchodní části okresu - 18 km od Kladna, na hranici s okresem Mělník. Nachází se v nadmořské výšce kolem 193 m. Středem obce protéká Knovízský potok, na jehož břehu, na návsi, stojí nejcennější historická památka – ... pokračování

obec, osada Zájezd (obec) 6.32 km

Jedná se o malou obec se 115 obyvateli a osadou s názvem Bůhzdař. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1318. Místní obecní úřad sídlí v bu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vinařice (obec) 6.4 km

... pokračování

obec, osada Lidice (obec) 6.43 km

Obec, jejíž jméno se stalo za 2. světové války symbolem fašistické zvůle, leží 20 km západně od Prahy a 8 km od Kladna. První historickou zmínkou o Lidicích lze nalézt v kronice zbraslavského opata Petra Žitavského. V kronice se uvádí, že vesnici „d... pokračování

obec, osada Hřebeč (obec) 6.6 km

Obec Hřebeč leží ve Středních Čechách, asi 3 km východně od Kladna. V obci je několik obchodů se smíšeným zbožím, několik hospod, Kulturní dům se sálem, Dům služeb, kde je po&sca... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

obec, osada Hospozín (obec) 6.71 km

Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem, při kterém stávala tvrz. K roku 1318 se na této tvrzi připomíná vladyka Matěj z Hospozína . Jiná část vsi tehdy patřila scholastikovi pražského kostela Zdeslavovi. Od roku 1359 se ve vlastn... pokračování

obec, osada Třebichovice (obec) 6.72 km

Obec Třebichovice, v minulosti psána Střebichovice leží na úpatí Vinařické horky při potůčku Svatojirském. Vykopávky prováděné v 70. letech 19. století potvrdily pravěké osídlení zdejšího území. První dochované písemné zmínky o obci Třebichovice máme... pokračování

obec, osada Kmetiněves (obec) 6.84 km

Charakteristika obce: První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století.Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který pr... pokračování

obec, osada Hrdlív (obec) 7.01 km

První písemná zmínka o obci je z roku 1316. V obci je dochována zvonice z roku 1745. Samostatnou obcí je Hrdlív od roku 1906, do té doby patřil k sousedním Třebichovicím. Jméno obce pochází pravděpodobně od mužského osobního jména Hrdleje – Hrleje. ... pokračování

obec, osada Černuc (obec) 7.02 km

O historii Černuce se prameny různí. Ovšem archeologické nálezy prokazatelně dokládají pravěké a starověké osídlení katastru. Jedná se na příklad o nález zlatých keltských mincí tzv. duhovek a žárového pohřebiště z doby římského císařství s nálezem t... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

obec, osada Zákolany (obec) 7.12 km

Její tři části: Kováry, Trněný Újezd a Zákolany se nacházejí pod staroslavnou Budčí, v údolí Zákolanského potoka kam jezdila malovat Mařákova krajin&a... pokračování

obec, osada Libochovičky (obec) 7.2 km

První osídlení okolí dnešní obce Libochovičky začíná již ve čtvrtohorách, v pleistocenním období. Vtéto době se zde objevují zvířata jako jelen, sob, ... pokračování

město, městys Kladno (město) 7.24 km

První bezpečná písemná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves vlastnil rod Kladenských z Kladna, který roku 1543 vymřel "po meči" a Kladno vlastnicky převzal rytířský rod Žďárských ze Žďáru. Za jejich vlády se dočkalo roku 1561 povýšení n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Makotřasy (obec) 7.28 km

První písemná zpráva pochází z roku 1326. Na území žije 375 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Poštovice (obec) 7.31 km

Obec Poštovice leží na severním cípu slánské oblasti hraničící s okresem Litoměřice, na východ sousedící s obcí Kmetiněves, na polední-jižní stranu s ... pokračování

obec, osada Kováry (osada) 7.37 km

V údolí Zákolanského potoka se rozkládají Kováry. Na návsi stojí kaplička zasvěcená patronu rolníků sv. Isidorovi Madridskému, postavená v roce 1781, v n&iac... pokračování

město, městys Zlonice (městys) 7.37 km

K obci Zlonice jsou přidruženy Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek. V roce 1988 bylo historické jádro Zlonic vyhlášeno za ochranné památkové pásmo. V roce 2005 obec oslavila 300. výročí povýšení na městečko. Vedení obce se podařilo vyřešit dlouholeté... pokračování

město, městys Velvary (město) 7.52 km

Město Velvary se nachází v severovýchodní části kladenského okresu, na Červeném a Bakovském potoce. První historická zmínka o Velvarech pochází z roku 1282, jako o farní osadě od roku 1337. Na městečko byly Velvary povýšeny za vlády Karla IV, ale vše... pokračování

obec, osada Dřínov (obec) 8.19 km

Mladší doba kamenná (neolit) Budeme-li pátrat po úplných počátcích osídlení zdejší oblasti, budeme se muset vrátit až do mladší doby kamenn&ea... pokračování

obec, osada Šlapanice (obec) 8.19 km

Obec Šlapanice, zdánlivě tichá a bezvýznamná vesnička se nachází na samém severním kraji Slánska. Sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozklád&aacu... pokračování

obec, osada Dolany (obec) 8.22 km

Zeměpisná a historická data: Dolany se nacházejí v jihovýchodní části okresu Kladno a první zmínky pocházejí z roku 1354. Obec byla vždy zemědělská. Hospodařilo v ní 16 rolníků na 450 ha půdy. Založením JZD a rozvojem průmyslu se začala měnit i její ... pokračování

obec, osada Velké Přítočno (obec) 8.29 km

Obec Velké Přítočno leží ve středních Čechách, asi 1 km jižně od města Kladna a přibližně 20 km od Prahy. Obcí prochází komunikace I. třídy směr Kladno - Praha - Karlovy Vary. V současn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

obec, osada Běloky (obec) 8.37 km

Původ jména Běloky je nejasný. Podle mnohých pramenů vzniklo jméno "Běloky" ze slova "běloocí" - což by označovalo nemoc původních obyvatel vsi. Jiná teorie mluví o jménu vlastní... pokračování

obec, osada Číčovice (obec) 8.51 km

Archeologické nálezy prokázaly osídlení již ve 3. století př.n.l., kdy zde dlouhodobě sídlili keltské kmeny a také přítomnost Slovanů, kteří katastr Číčovic os&iacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Královice (obec) 8.72 km

Obec Královice se nachází pod kopcem Řípec (312 m.n.m.) na Pozdeňském potoce, 4 km od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Z historických památek je nutno připomenout kapli na návsi z poloviny 18. století, která byla v roce 1999 ... pokračování

obec, osada Miletice (osada) 8.73 km

... pokračování

obec, osada Otvovice (obec) 8.76 km

Otvovice, původně Otvojice nebo Utvojice, je z nejstarších a největších osad na Kralupsku. Od pradávna se nalézá v údolí Zákolanského potoka. Původ jména je odvozen od základu rodu Otvoviců. První písemná zmínka o Otvovicích pochází z roku 1228, kdy... pokračování

obec, osada Hostouň (obec) 8.85 km

Obec Hostouň se nachází 16 km od centra Prahy, v okrese Kladno, kraj Středočeský. První písemná  zmínka o obci pochází z roku 1294, v té době patřila ke statkům pražsk&eacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

obec, osada Okoř (obec) 8.89 km

První písemná zpráva pochází z roku 1227. Obec se nachází v nadmořské výšce 275 metrů. Na území žije 80 obyvatel.... pokračování

obec, osada Lisovice (osada) 8.92 km

Lisovice leží západně od Zlonic podél Zlonického potoka. Na návsi je rybníček. Na vznik názvu obce existují dva názory, jak uvádí Libor Dobner ve Slánských listech: ves čeledi Lisových (Ant. Profous: Místní jména v Čechách) nebo lisování vína (Jindři... pokračování

obec, osada Přelíc (obec) 8.94 km

Obec Přelíc leží v údolí, které se táhne od obce Ledce přes Šternberk na Kvíc a Kvíček směrem ke Slanému. Dominantou obce je filiální kostel románskéh... pokračování

obec, osada Středokluky (obec) 8.95 km

Obec Středokluky leží západně od hlavního města, asi dva kilometry vzdušnou čarou od hranice areálu letiště Praha Ruzyně. Do katastru obce o rozloze 554 ha patří Středokluky, Nové Středokluky a osada Černovičky. První zmínka o vsi je z r. 1316. O tv... pokračování

obec, osada Budenice (osada) 8.97 km

Vesnice Budenice je částí obce Jarpice ležící v okrese Kladno. ... pokračování

obec, osada Studeněves (obec) 8.98 km

Jméno obce je odvozeno od osobního mužského jména Studen – Studenova ves, tj. Studeněves (podobně jako obce Miličeves či Nelahozeves). Podle staročeského osobního jména Studen lze usoudit na starý původ osady. Studeněves tedy může mít původ ve 12. n... pokračování

obec, osada Malé Přítočno (obec) 8.98 km

Malé Přítočno se nachází ve středních Čechách. Ve vzdálenosti 4 km severně od obce leží statutární město Kladno, 14 km severně město Slaný, 17 km jižně měst... pokračování

obec, osada Svinařov (obec) 9.06 km

Historická fakta Historie naší obce spadá do daleké minulosti, avšak první záznam o Svinařově je až z roku 1328. V něm se uvádí, že od Bořity z Ředhoště koupil ves Svin... pokračování

město, městys Libušín (město) 9.15 km

Z textů našeho nejstaršího kronikáře Kosmase vyplývá, že po smrti Kroka vládla jeho nejmladší dcera Libuše z Libušína. Odtud věštila slávu Praze, odtud poslala do Stadic pro Přemysla Oráče. Podle Kosmy byl tedy dějištěm oněch závažných a nesmrtelných... pokračování

obec, osada Vyšínek (osada) 9.25 km

Archeologické nálezy: Ojediněle nalezené broušené kamenné nástroje svědčí o osídlení okolí dnešního Vyšínku již v mladší době kamenné. Mezi významné archeologické nálezy patří kostrové hroby ze starší doby bronzové (kultura únětická, asi dva tisíce ... pokračování

obec, osada Pletený Újezd (obec) 9.3 km

Obec Pletený Újezd se rozkládá na mírném svahu na úpatí Kožové hory, která je  vysoká 456 m nad mořem. Na východní straně sousedí s ... pokračování

obec, osada Dobrovíz (obec) 9.47 km

Archeologické nálezy v katastru obce prokázaly přítomnost keltského obyvatelstva v období již kolem 5. století př.n.l. a také nálezy z dob slovanského osídlení v 9.... pokračování

obec, osada Černovičky (osada) 9.54 km

... pokračování

město, městys Smečno (město) 9.62 km

Nejstarší zmínka pochází z roku 1252, kdy se jako majitel zdejší tvrze připomíná vladyka Boleslav ze Smečna (Bolezlav de Zmecen). Roku 1418 zakoupil ves Smečno i s tvrzí Markvart z Martinic a s rodem Martiniců byly dějiny Smečna spojeny po dalších pě... pokračování

obec, osada Pavlov (obec) 9.67 km

V roce 1799 se v této lokalitě, na velkostatku Nový dvůr, objevuje již vzpomínaný Leopold Paul. Tento majetek koupil i s právem pivovárečným, ač zde ještě žádný pivovar nest&aacu... pokračování

obec, osada Jarpice (obec) 9.72 km

Jarpice byly osídleny již někdy před rokem 1333. Od tohoto roku jsou první zprávy, které uvedl děkan František Komárek. Jarpice darovala r.1333 klášteru zbraslavskému Jenofita z Obořiště. Klášter založil Cisterciákům Václav II. Roku 1292. Ale nikoli ... pokračování

obec, osada Tuřany (obec) 9.73 km

Obec Tuřany leží 3 km západně od královského města Slaný na karlovarské silnici. Sousední Byseň je položena cca 1 km severně. Katastrální území spojených obcí... pokračování

obec, osada Uhy (obec) 10.07 km

První zmínka o obci Uhy je z roku 1318. Ve 14. století část vsi patří řádu Svatomářských křižovníků. Další majitelé byli r. 1436 Václav Bašt... pokračování

obec, osada Loucká (obec) 10.26 km

Obec Loucká se nachází v severovýchodní části okresu Kladno na samé hranici s okresem Litoměřice. První písemná zmínka pochází ze 13.století, kdy se z... pokračování

obec, osada Braškov (obec) 10.31 km

Obec Braškov leží asi 4 km od bývalého okresního města Kladno na silnici Kladno-Beroun. Katastr obce zahrnuje dvě místní části. Toskánku, která leží severovýchodně ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

obec, osada Stradonice (obec) 10.33 km

Obec Stradonice se rozkládá v severní části okresu Kladno, mezi obcemi Klobuky a Zlonice. Rozloha katastrálního území této obce činí 256 ha.Starostou obce jako neuvolněn&... pokračování

obec, osada Noutonice (osada) 10.34 km

Noutonice je menší vesnice, jedna ze dvou částí obce Lichoceves-Noutonice. Nachází se asi 13 km severozápadně od centra hlavního města Prahy a 1,5 km na sever od Licho... pokračování

obec, osada Holubice (obec) 10.36 km

Na rozhraní tří okresů - Praha-západ, Mělník a Kladno se nachází obec Holubice. Pod Obecní úřad v Holubicích správně patří i obec Kozinec. Starobylá obec Holubice l... pokračování

město, městys Unhošť (město) 10.77 km

Unhošť se nachází při severozápadním okraji Křivoklátské vrchoviny na hranici rozvodí řek Vltavy a Berounky. Od Prahy až k východnímu okraji města se rozkládá ... pokračování

obec, osada Neprobylice (obec) 10.8 km

Obec se nachází severozápadně 35 km od Prahy, mezi Slaným a Louny. První záznamy o obci jsou ze 14. století. Nejstarší zachovalou historickou památkou je zvonice se 3 zvony z r. ... pokračování

obec, osada Kyšice (obec) 10.89 km

Obec vznikla při tvrzi, která zde měla existovat již v roce 1249. Měli tu sídlit vladykové z Braškova, kteří se také někdy psali z Kyšic. První písemná zmínka pochází z roku 1316, kdy je připomínán Diviš z Kyšic, který toho roku prodal obec Drahelčic... pokračování

obec, osada Kozinec (osada) 10.92 km

... pokračování

obec, osada Chržín (obec) 10.93 km

Chržín je malebná vesnička rozkládající se na vršku na dohled od hory Říp, v úrodném a mírném středočeském kraji. Na vrcholku nad vsí stojí kostel sv. Klimenta se svou elegantní a široko daleko viditelnou věží. Obec se také nachází v blízkosti starob... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Charvatce (osada) 10.95 km

V literatuře jsou Charvatce uváděny jako zemědělská vesnice pravěkého původu připomínaná od roku 1301.Historický vývoj obce téměř vždy souvisel s vývojem Martiněvse a Pohořic. Později iobecní zastupitelstvo bylo společné pro Charvatce, Martiněves a P... pokračování

obec, osada Lichoceves (obec) 10.96 km

První písemná zmínka o obci Lichoceves je z roku 1228, kdy byla celá ves i poplužní dvůr majetkem jeptišek kláštera Svatojiřského dle stvrzovací listiny, jíž kr&aac... pokračování

obec, osada Kněževes (obec) 11.01 km

Prvotní osídlení katastru zde proběhlo již v době kamenné. Snad největší měrou byly zastoupeny nálezy z období tzv. Únětické kultury. Našli se však i starš&i... pokračování

obec, osada Páleč (obec) 11.09 km

Území dnešní obce Páleč se nemůže pochulbit důkazy o svém pravěkém nebo starověkém osídlení, je proto možné, že vznikla někdy koncem třináctého století, po vykácení a vypálení zdejšího vzrostého lesa. Napovídal by tomu i název obce. ... pokračování

obec, osada Svrkyně (obec) 11.11 km

V době prehistorické patřila celá severozápadní část okresu Praha-západ k tzv. prazemědělskému území, které bylo trvale obýváno a zemědělsky obděláván... pokračování

obec, osada Velká Dobrá (obec) 11.11 km

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1328, kdy se připomíná jistý Bohuslav z Dobré. Po staletí zde existovaly dvě vsi, každá s vlastní tvrzí... pokračování

obec, osada Nelahozeves (obec) 11.18 km

Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou, se nad řekou a zbytky někdejšího podhradí vypíná masív starobylého zámku. Jeho pozoruhodné zdi se zřetelně odrážejí v hladině Vltavy, která je tu široká a klidná. Avšak ačkoliv nad řek... pokračování

obec, osada Jeneč (obec) 11.19 km

Obec Jeneč leží 14 km západně od Prahy a 10 km jihovýchodně od Kladna. V nejbližším okolí Jenče jsou města Hostivice a Unhošť. Obec se nalézá na opukové pláni středočesk&e... pokračování

obec, osada Libovice (obec) 11.2 km

Obec Libovice se nachází asi 4km západně od Slaného. První zmínka o obci pochází ze 14. století. Pojmenování obce vzniklo podle význačného rodu Libovických, kteří vlastnili velkou část pozemků. Ve 20.století byla obec poznamenána těžbou uhlí na dole... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

obec, osada Mšené-lázně (obec) 11.21 km

Mšené-lázně je převážně zemědělskou obcí, rozprostírající se na samém okraji litoměřického okresu. Leží v údolí Mšenského potoka 220 – 260 m nad mořem. Počet obyvatel se pohybuje kolem 1600. Rozloha celé obce činí 3722 hektarů. K jádru obce byly v pr... pokračování

obec, osada Kutrovice (obec) 11.39 km

Obec Kutrovice je rozložená v údolí,kde Bakovský potok protíná hlavnísilnici č. 7 pod Kutrovickým mostem. První zmínka o obci pochází z roku 1360. Jmé... pokračování

obec, osada Tuchoměřice (obec) 11.54 km

Obec Tuchoměřice se nachází na severozápadní hranici Prahy cca 3 km od městských částí hl. m. Prahy Ruzyně a Přední kopanina. Obec je plně vybavena veřejnými s&... pokračování

obec, osada Bříza (obec) 11.62 km

Obec Bříza leží v Řipské tabuli jižně od Roudnice nad Labem v nadmořské výšce 240 m. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem a její katastrální výměra činí 778,24 hektarů. O dějinách této obce máme bohužel pouz... pokračování

obec, osada Červený Újezd (obec) 11.73 km

Obec se nachází mimo dosah turistického značení a tak je sem nejsnadnější přístup po silnici z Unhoště, nebo od Jenče. Historie obce pro nás začíná datem 1318 ze kterého je také první zmínka o Újezdci a kdy také ves drží jakýsi Dluhovoj užívající zde... pokračování

obec, osada Doksy (obec) 11.76 km

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno, protíná ji stará karlovarská silnice, dnes již dopravně přeložená do rychlostní komunikace Praha - Karlovy Va... pokračování

obec, osada Sazená (obec) 11.8 km

V našich zemích se vyskytuje jediná obec jménem Sazená. Název přitom dokládá, že ves vznikla zřejmě v rámci tzv. kolonizace někdy ve 12. století, kdy v neobydlené krajině byli „vysazeni“ odjinud převedení obyvatelé. Přitom území Sazené a jejího okolí... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

město, městys Kralupy nad Vltavou (město) 11.82 km

První zmínka o Kralupech z roku 993 v zakládací listině břevnovského kláštera, v 1. polivně 13 století byly Kralupy darovány Anežkou sestrou VáclavaI., řádu křižovní... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5000

obec, osada Martiněves (obec) 11.91 km

Současná podoba Martiněvse je výsledkem spojení dvou obcí Martiněves a Pohořice. Skutečnost, že obec – dnešní celek – nese název Martiněves, je dána hlavně tím, že právě v Martiněvsi se nachází areál bývalého panského dvora a také tím, že se z mluvy ... pokračování

obec, osada Ředhošť (osada) 11.97 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz