Tipy pro Vás v okruhu 15 km : Autocamp Transit - Kutná Hora (kemp)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Malín (městská část) 0.32 km

Místo dnešního Malína bylo průběžně osidlováno již od mladší doby kamenné. Obec ležela na křižovatce raně středověkých cest. Rod Slavníkovců vystavěl Malín jako své... pokračování

obec, osada Sedlec u Kutné Hory (městská část) 1.18 km

... pokračování

obec, osada Hlízov (obec) 1.58 km

První písemná zmínka o Hlízově, původně Hlídov pochází z r. 1143, kdy byl darován nově založenému sedleckému klášteru,v jehož držení byl až do husitsk... pokračování

obec, osada Nové Dvory (obec) 1.97 km

Nové Dvory se mohou pochlubit zhruba sedmisty lety existence, i když na počátku byl nejspíše jen dvůr založený cisterciáckými mnichy z blíz- kého kláštera Sedlece. Skutečn... pokračování

obec, osada Církvice (obec) 2.92 km

Obec Církvice, která má 1200 obyvatel se nachází na rozhraní Polabské nížiny a Železných hor, vzdálená 5km od historického města Čáslav i zná... pokračování

město, městys Kutná Hora (město) 2.94 km

Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci, k... pokračování

obec, osada Starý Kolín (obec) 3.57 km

Dnešní Starý Kolín, ležící ve Středočeském kraji, se ve středověku nacházel v kraji Kouřimském, jehož hlavním centrem, který mu také dal jméno, bylo prastar&... pokračování

obec, osada Grunta (obec) 3.78 km

Původně hornická osada nedaleko Kutné Hory, s prvním písemnými záznamy z počátku čtrnáctého století (1305), kdy zde dochází k těžbě stříbrné rudy. Živ... pokračování

obec, osada Libenice (obec) 3.8 km

Libenice, původně Ljubenice nebo Ljubenici je osadou prastarého slovanského založení. Leží 6 km j.v. od Kolína při státní silnici Kolín – Čáslav. První doložená zm&i... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Třebešice (obec) 3.93 km

Písemné prameny českého středověku zaznamenávají Třebešice poprvé v roce 1309.Třebešická tvrz vznikla v krajině, která je vlastně nejvýchodnějším výbě... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Svatá Kateřina (osada) 4.17 km

Ves se nachází asi 8 km severovýchodně od Kutné Hory a 70 km východně od Prahy v Polabské nížině. Ve vsi je 136 čísel popisných, z toho je trvale obydleno 96 čísel, 34 slouží k rekreaci a 6 budov je veřejných. Vesnice má dvě soukromé prodejny smíšen... pokračování

obec, osada Pucheř (osada) 4.18 km

Obec Pucheř se nachází západně od obce Kluky, směrem na Kutnou Horu. Název obce vznikl od slova pucheř - znamenající buchar, tj. zařízení na roztloukání rudy obsahující stříbro, které se vyskytovalo v širším okolí Kutné Hory. Sama osada vznikla kolem... pokračování

obec, osada Svatý Mikuláš (obec) 4.22 km

Předchůdcem dnešní obce Svatý Mikuláš byla obec Bor,postavená někdy v 11.století na tehdy přemyslovském území.Jeho část -les zvaný Bor - koupil r.1278 sedleck&yacut... pokračování

obec, osada Pucheř (část obce) 4.25 km

Obec Pucheř se nachází západně od obce Kluky, směrem na Kutnou Horu.Název obce vznikl od slova pucheř - znamenající buchar, tj. zařízení na roztloukání rudy obsahujíc&iacu... pokračování

obec, osada Kluky (obec) 4.68 km

Obec Kluky leží 6 km západně od Čáslavi. První písemný záznam o existenci obce Kluky se da-tuje do r. 1289, ale archeologické nálezy prokazují život lidí nejméně před 7000 lety. V prostoru nynější obce byly vhodné podmínky pro pravěké osídlení. Sídli... pokračování

obec, osada Olšany (část obce) 4.8 km

Obec Olšany se nachází jižně od Kluků. Název obce je odvozen od stromu olše, která v dávných dobách hojně rostla kolem potoka zvaného Olšanský. Jméno obce se... pokračování

obec, osada Veletov (obec) 4.94 km

Labe tvoří mezi Konárovicemi a Starým Kolínem několik pěkných ostrovů. Vysokým jezem nadržuje se totiž voda pro mlýnské náhony veletovský a baštecký, kter... pokračování

obec, osada Křesetice (obec) 5.41 km

Jižně od Kutné Hory leží obec Křesetice,kam od 1. 7. 1960 byly přičleněny obce Chrást a Krupá s osadou Bykáň. Křesetice mají své jméno od vladyky Křesaty, který zde ... pokračování

obec, osada Močovice (obec) 5.72 km

Močovice se nachází 3 kilometry na jihozápad od Čáslavi v Čáslavské kotlině,zřejmě v původním korytu řeky z období pleistocénu. Obec leží v nadmořské výšce 242 metrů a žije zde 370 obyvatel. Osou území je řeka Klejnárka v jejímž okolí se nachází rozs... pokračování

obec, osada Nová Lhota (část obce) 5.95 km

Obec leží 3 km jižně od Kluků. Vznik obce je možné zařadit do první poloviny 13. století, kdy za panování Přemysla 1. byly zakládány nové osady na místech dosud neobydlený... pokračování

obec, osada Záboří nad Labem (obec) 5.95 km

Záboří nad Labem je jednou z nejstarších osad v širokém okolí. Své jméno má od lesa Bor, zvaného též Markový les, jenž určoval hranice země. Okolí této osady, většinou bažinaté pro rozčleněné ústí řeky Doubravky, chránilo bezpečně osadu na založenou ... pokračování

obec, osada Konárovice (obec) 6.13 km

Obec naleznete opodál Labe mezi Kolínem a Týncem nad Labem. Rozkládá se na kopci v nadmořské výšce 236 m a asi 37 m nad okolní labskou krajinou. Konárovice jsou jednou z nejstar&... pokračování

obec, osada Vodranty (obec) 6.3 km

První dochovaná zmínka o obci se datuje k r. 1738, kdy zde býval jen důvr zvaný Vodrant pařící "Žlebskému panství" knížete Schwarzenberka. Stával v místech, kde jso... pokračování

obec, osada Tři Dvory (obec) 6.35 km

Obec Tři Dvory se nachází 4 kilometry východně od Kolína, na silnici druhé třídy č. 322 spojující Kolín s Pardubicemi. Krajinný ráz je utvářen z jihovýchodu ... pokračování

obec, osada Úmonín (obec) 6.36 km

Obec Úmonín leží 7 km jižně od Kutné Hory. První zmínka o této obci je již r. 1289.Dominantou obce je novorenesanční zámek s rozsáhlým parkem.Úmonín s přilehlými obcemi Březová, Korotice, Lomec, Lomeček a osadou Hájek má 425 obyvatel. V obci je sídlo... pokračování

obec, osada Rohozec (obec) 6.4 km

Obec je položena v Polabské nížině mezi historickými městy Kutnou Horou a Čáslaví v sousedství empírového zámku Kačina. Rohozec patří k těm vyjímečným obcím, které jsou starší než sedlecký klášter, který kolonizoval ve 12. a 13. století okolní krajin... pokračování

obec, osada Kobylnice (obec) 6.51 km

Krajina patřila v 10. stol. Slavníkovcům s centry v Libici a Malíně. Týnec nad Labem sloužil Vršovcům za pohraniční hradiště. Od 11. století podléhal Přemyslovcům, kdy se významným centrem stává Záboří. Kobylnice, zvláště dvůr v Kobylnici se připomín... pokračování

obec, osada Souňov (obec) 6.62 km

Obec Souňov se rozprostírá jihozápadně od Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 300 m n.m. Sousedními vesnicemi je malebný Třebonín, který Vás upoutá bílou dominantou kostela a Nová Lhota se svým nezapomenutelným Kostelíčkem, který je za přízniv... pokračování

obec, osada Nebovidy (obec) 6.78 km

Nebovidy jsou podle profesora Augusta Sedláčka v jeho díle Místopisný slovník království českého i dle zmínky v jeho monumentálním díle Hrady, zámky a tvrze království Českého poprvé uváděny v roce 1235. Některé jiné prameny uvádějí první zmínku o ob... pokračování

obec, osada Krchleby (obec) 6.92 km

Obec Krchleby se nachází 4 km západně od Čáslavi na staré silnici do Tábora, skládá se ze dvou sídelních celků, z Krchleb a 1 km vzdáleného Chedrbí. Krchleby byly osídleny již v mladší době kamenné, což dokazují četné nálezy, jež jsou datovány do 5-... pokračování

obec, osada Chotusice (obec) 7.19 km

V rudolfínské době dosáhly Chotusice takového rozkvětu, že na ně bylo v roce 1601 přeneseno císařským majestátem postavení městečka, které císař Rudolf současně odňal Žehušicům. Nadto ještě získalo městečko výroční trhy na koně, hříbata a dobytek (ka... pokračování

město, městys Malešov (městys) 7.35 km

Místní název obce se odvozuje z pověsti o bohatém kutnohorském měšťanovi Malešovi, který zde založil dřevorubeckou kolonii. Osadníci zásobovali nedaleké stříbrné doly dřevem a dřevěným uhlím z milířů. První písemná historická zmínka o Malešovu je z r... pokračování

město, městys Červené Pečky (městys) 7.37 km

První záznam o obci Pečky je roku 1333 a je zmiňován jako statek bratří Zdislava z Peček a Václava z Bohouňovic. Pečky po Zdislavově smrti přecházejí do vlastnictví vladyků z Bohounovic, obce ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Třebonín (obec) 7.38 km

První zmínka o obci je z 12. století, kdy se obec připomíná jako sídlo Slavatů z Chlumu a Košumberka. V okolí Třebonína se nacházela 3 hra... pokračování

obec, osada Týnec nad Labem (obec) 7.39 km

První zmínka o vsi pochází z roku 1110, nejpozději od roku 1436 uváděn jako městečko. 3. března 1600 ho císař Rudolf II. povýšil na královské komorní město. Městská... pokračování

obec, osada Miskovice (obec) 7.73 km

První písemná zpráva pochází z roku 1131. Na území žije 925 obyvatel.... pokračování

obec, osada Žáky (obec) 7.96 km

Obec Žáky - Štrampouch se rozkládá kolem silnice Čáslav - Zbýšov - Ledeč n. Sázavou, a to ve vzdálenosti 4 a 7 km od Čáslavi. Je rozdělena do čtyř částí. Prapůvodní část obce Žáky leží od Čáslavi 4 km; dnes má 46 popisných čísel a žije zde 113 obyvat... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

město, městys Čáslav (město) 8.04 km

Prokazatelné osídlení plochy města se datuje od počátku neolitu (6 - 5 tis př. Kr.) Bohaté archeologické nálezy z města a jeho okolí dokládají, že se zde vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století. Pravděpodobným cen... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

město, městys Žehušice (městys) 8.11 km

Okolí Žehušic bylo osídleno již v dávných dobách - dokazují to četné nálezy nádob, zbraní, kamenných klínů, škrabadel, ale i bronzových ozdob nebo žárových hrobů. 1350 - první dochovaná písemná zmínka - Hynek a Ješek Vítkovi1430 - majiteli rytíři Že... pokračování

obec, osada Polepy (obec) 8.12 km

Obec Polepy se nachází asi dva kilometry jižně od Kolína na poloviční cestě do Červených Peček. Část obce je rozložena po obou březích potoka Polepky.První zmínka o Polepech pochá... pokračování

obec, osada Bělušice (obec) 8.29 km

Z nejstarší historie Bělušic se zachovalo velmi málo, převážně jen pověsti. Skutečností je, že původně několik bělušických stavení a málo polností, bylo jedině v ... pokračování

obec, osada Býchory (obec) 8.3 km

 Jméno obce “Bichhor, Bichor, Bychor, Bichora, Bychora, Bichori, Baychor, Bichory, Bejchory, Beghor, Býchory ...“ jsou starodávnou vsí. V dochovaných pramnech je po prvé zaznamen... pokračování

obec, osada Bernardov (obec) 8.4 km

Osudy Bernardova jsou od počátku spojeny s novodvorským panstvím. Obec dal založit hrabě Bernard Věžník roku 1680 na pozemcích sousedního kobylnického dvora. Od Lukaveckých z Lukavce koupil pozemky v sousedství dvora a usadil zde 10 chalupníků. Z těc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Kojice (obec) 8.89 km

Obec Kojice leží v nejsevernějším výběžku Železných hor vybíhajícím do "Zlatého pruhu země České" - polabské roviny. Výhodné přírodní podm&iacu... pokračování

obec, osada Hraběšín (obec) 8.97 km

Obec Hraběšín byla založena asi ve 14. století a dostala jméno po Hrabišovi z Paběnic. V r. 1379 je Ješkova, pak se střídají další rody a statky, v r. 1658 ji vlastní sedl... pokračování

obec, osada Bahno (osada) 9.05 km

První historická zpráva o obci je z roku 1388. Její jméno je odvozeno od bahnitých míst, která se v okolí nacházela. Na začátku 16. století náleželo Bahno K... pokračování

obec, osada Ovčáry (obec) 9.05 km

Název obce se odvozuje od toho, že obyvatelé měli povinnost dodávat na hrad Oldříš ovce. Obec Ovčáry se v písemných historických pramenech poprvé připomíná... pokračování

obec, osada Němčice (obec) 9.31 km

První písemný doklad o obci pochází již z roku 1397. V roce 1445 zde měl dvorec nebo tvrz Jan z Němčic, který byl tehdejším vlastníkem vsi. Dalším držitelem byl Zikmund Ko... pokračování

město, městys Kolín (město) 9.33 km

Kolín byl založen relokací, tj. přesunutím původní trhové osady téhož jména (dnes Starý Kolín) z místa ohrožovaného častými povodněmi řeky Labe na výhodněji ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.6667

obec, osada Pašinka (obec) 9.36 km

Pašinka se puvodně nazývala jménem Pašiněves. V 17. století se zde ozývá jméno Pašín aneb Pašinka, jež posléze zobecnělo. První zmínka o obci je roku 1319. V té dobe jsou v Pašiněvsi dva statky vladycké. Jeden zvaný dolejší, při něm byla tvrz s veží ... pokračování

obec, osada Krakovany (obec) 9.39 km

Obec Krakovany leží na rozmezí Železných hor a Polabské nížiny u Týnce nad Labem v okrese Kolín. To udává její převážně zemědělský charakter. Krakovany mají ... pokračování

obec, osada Opatovice I (obec) 9.46 km

Obec Opatovice nejspíše vděčí za svůj vznik opatům nedalekého sedleckého kláštera, kteří se ve 13. století podíleli na kolonizaci nehostinného a doposud řídce zalidněného kraje na jih od Kutné Hory. První písemnou zmínku o vsi máme ale až ze druhé po... pokračování

obec, osada Paběnice (obec) 9.52 km

Obec Paběnice leží 16 km na jihovýchod od okresního města Kutná Hora. Podle pověstí se připomíná už v raném středověku. Kronikář Václav Hájek z Libočan uvádí... pokračování

obec, osada Božec (osada) 9.66 km

První písemná zmínka o obci Božec je z roku 1371, kdy ji měl v držení vladyka Čeněk z Kosic. Mezi pozdější držitele patřil Jan Korček z Božce s potomky, rod Slavatů z Chlumu na Košumberku a ro... pokračování

obec, osada Chlístovice (obec) 9.88 km

Obec Chlístovice se rozkládá po obou březích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od Kutné Hory. První zmínka o obci je již z roku 1359. Za osadou na východní str... pokračování

obec, osada Horušice (obec) 10.12 km

První písemná zmínka o vsi pochází z r. 1369 za vlády Karla IV.  Tato obec je poprvé pojmenována v tomto roce v listině kláštera Sedleckého: "Pro silvis prope pagum Horussic dictis...". Další doklady, kde je tato osada jmenována jako Horussicze, jsou... pokračování

obec, osada Schořov (obec) 10.18 km

První oficiální písemný záznam o obci je z roku 1352, kdy majitelem byl Jan z Bratčic, syn Zdislava. V té době byl postaven kostel sv. Kříže na dnešním hřbitově, který v 1... pokračování

obec, osada Jestřabí Lhota (obec) 10.22 km

První písemná zpráva pochází z roku 1273. Na území žije 350 obyvatel. Poskytování služeb CZECH POINTu. ... pokračování

obec, osada Ohaře (obec) 10.34 km

První zmínka o Ohařích se váže k roku 1397 jako majetek Jana a Václava Zacha z Ohař, Jan se připomíná ještě v roce 1415. Dějiny obce v 1. polovině 15. století nejsou blíže zn&aac... pokračování

obec, osada Drobovice (obec) 10.43 km

Stopy nejstaršího osídlení na území dnešních Drobovic   zasahují až do paleolitu, tj. více jak 10 tis. let. Na základě archeologických průzkumů prováděn... pokračování

město, městys Chvaletice (město) 10.47 km

hvaletice leží 25 km od Pardubic na rozhraní Chvaletické pahorkatiny celku Železných hor (Česko-moravská soustava) a Pardubické kotliny celku Východolabské tabule (soustava Česká tabule... pokračování

obec, osada Lipec (obec) 10.49 km

První písemná zmínka o Lipci pochází z r. 1347. Později (1409) se připomíná vladyka Zdeněk z Lipce. Obec byla i ve vlastnictví významného českého šlech... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

obec, osada Vlačice (obec) 10.57 km

Poprvé se o Vlačicích dozvídáme v roce 1189, kdy byly majetkem Hroznaty z Peruce. Později se staly součástí rozsáhlého panství vilémovského kláštera, jak to ... pokračování

obec, osada Suchdol (obec) 10.6 km

Obec Suchdol leží na severozápadním úpatí vrchu Vysoká přibližně 8 km západě od okresního města Kutné Hory v nadmořské výšce 365 m. Katastrální &uacut... pokračování

obec, osada Labské Chrčice (obec) 10.7 km

První písemnou zmínku o obci Labské Chrčice nalezneme v historických pramenech z roku 1436.  ... pokračování

obec, osada Horka I (obec) 10.72 km

Novodobá historie obce Horka I se píše od 13. září 1990, kdy usnesením bývalého Okresního národního výboru v Kutné Hoře vzniká s účinností dne komunálních voleb, tj. 26. listopadu 1990, obec Horka I s jejími částmi Borek, Horka a Svobodná Ves. Tomuto... pokračování

obec, osada Tupadly (obec) 10.75 km

První zmínka o Tupadlech se datuje do r. 1242. Tehdy daroval Jan z Polné syn Zbislava z Bračic několik obcí řádu Německých rytířů. Kdyby jeho manželka zemřela nebo se po jeho smrti znovu provdala měl... pokračování

obec, osada Červené Janovice (obec) 10.81 km

Jižním směrem od Kutné Hory ve vzdálenosti 14,5 km je rozloženo městečko Červené Janovice, do 18.století zvané Janovičky. Městečkem prochází státní silnice z Čáslavi do Zruče nad Sázavou, která byla otevřena v roce 1829 a další z Kutné Hory do Ledče ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Volárna (obec) 10.98 km

Obec Volárna leží severozápadně od Kolína.  V současné době má Volárna 476 obyvatel a 190 popisných čísel. Několik domů je neobydleno. K rekreaci je využíváno 27 dom... pokračování

obec, osada Ratboř (obec) 11.17 km

První zmínka o Ratboři v minulosti i Radboři pochází z roku 1115. Obec byla součástí majetku benediktínského kláštera Kladruby u Stříbra. Zpr... pokračování

obec, osada Uhlířská Lhota (obec) 11.2 km

Název obce vznikl z uhlířských milířů, z nichž dva poslední fungovaly do počátku první světové války. Obec byla zbožím kláštera sedleckého. Ro... pokračování

obec, osada Vidice (obec) 11.26 km

  Obec Vidice se nachází  jihozápadním směrem 10 km od Kutné Hory a skládá se z obcí Vidice, Karlov, Nová Lhota, Roztěž a Tuchotice. Dříve patřila k obci ještě osada Stará Lhota, která je však již zatopena vodárenskou nádrží Vrchlice. Ještě před prvn... pokračování

obec, osada Polní Chrčice (obec) 11.28 km

Vesnice Polní Chrčice se poprvé připomíná v roce 1361, kdy byla v majetku pražské kapituly. V roce 1417 je držel klášter na Zderaze. Od roku 1553 patřila k Poděbradskému panství. Spisy ... pokračování

obec, osada Dománovice (obec) 11.52 km

Dománovice zřejmě vznikly ve 12. - 13. století. Nejstarší písemná zmínka o nich pochází z roku 1371 (Slawata de Domanowicz). Název je vysvětlován zpravidla jako ... pokračování

obec, osada Šebestěnice (obec) 11.53 km

Šebestěnice, jako všechny vesnice v okolí, jsou starého původu. Majitelé Šebestěnic, kteří se často měnili, byli nejprve zemané. Již v roce 1303 se připomíná v Šebestěnic... pokračování

obec, osada Výčapy (osada) 11.63 km

První historická zmínka o obci Výčapy pochází z roku 1277, kdy zde sídlil Budislav z Výčap. Svoji samostatnost si udržely Výčapy i v následujícím století. V 15. století zde existovaly čtyři svobodné vladycké statky. Část Výčap připadla roku 1484 k že... pokračování

obec, osada Adamov (obec) 11.66 km

Obec byla založena v roce 1784 Janem Adamem Auerspergem pro dělníky z nedaleké přádelny v Tupadlech. Byla postavena prakticky v lesích a většina domů byla dřevěných. Jde o jednu z nejstarších ... pokračování

obec, osada Potěhy (obec) 11.7 km

První osídlení území obce (Čáslavska) spadá, dle archeologických nálezů z roku 1976, již do mladší doby kamenné a pozdní doby bronzové, s&nb... pokračování

obec, osada Černíny (obec) 11.77 km

Černínsko se svými osadami je položeno v krásném kraji lesů, rybníků a díky tomu, že zde není žádný průmysl, je okolní příroda neporušená. Již desítky roků je vyhlášeným rekreačním zázemím Kutné Hory, Kolína i Prahy. V začátcích slávy Kutné Hory získ... pokračování

obec, osada Radovesnice II (obec) 11.92 km

Obec Radovesnice II je položena severovýchodně od Kolína vzdáleného 14 km vzdušnou čarou a spadá do Středočeského kraje. Místní částí obce jsou Rozehnaly. První p&... pokračování

obec, osada Veltruby (obec) 12.3 km

Obec Veltruby se nachází severozápadně od města Kolín v centru tzv. "Lužních lesů". Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady chráněný... pokračování

obec, osada Selmice (obec) 12.58 km

Obec Selmice se nachází v okrese Pardubice a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přelouč. Obec Selmice se rozklád&aacu... pokračování

obec, osada Horky (obec) 12.82 km

Obec Horky se nachází 7 km jihovýchodně od Čáslavi v otevřené zemědělsky využívané krajině. Plochá krajina v okolí Čáslavi je nazývána Čáslavská kotli... pokračování

obec, osada Štipoklasy (obec) 12.86 km

První písemná zmínka o Štipoklasech pochází již z XIV.století, kdy patřila ves k hradu a panství zbraslavickému. Tvrz postavili roku 1545, o níž se v tomto roce zmiňuje jeden dlužní úpis. Roku 1547 koupil Štipoklasy, ves a dvůr Pavel z Malovic. Když ... pokračování

obec, osada Hlavečník (obec) 12.87 km

Původně se ves nazývala Hlávecko. A to nejspíše proto, že přípona -sko se používala pro zaniklé a po čase obnovené osady. „Tvar Hlávecko se změn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

obec, osada Bratčice (obec) 13.01 km

Ves Bratčice, ležící v nejjižnějším cípu polabské nížiny, stulená pod lesní vyvýšeninou Tisé skály, je jednou z nejstarších osad... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Hetlín (osada) 13.5 km

... pokračování

obec, osada Velký Osek (obec) 13.76 km

Vznik a poloha Obec Velký Osek o rozloze 10 km2 s více jak 2 tisíci obyvateli se nachází 8 km od historického města Kolín a 8 km od l&aacu... pokračování

obec, osada Tetov (obec) 14.25 km

Obec Tetov byla založena v r. 1791 Janem Oktaviánem Kinským z panství Chlumec nad Cidlinou. Jméno obce je odvozeno od jmen majitelů panství. Obec byla ve svazku politické obce Kundratice, jehož úřad ... pokračování

obec, osada Podmoky (obec) 14.81 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz