Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Tečovice (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


pomník, památník Památník TGM - Tečovice (památník) 0.08 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Tečovice (kostel) 0.37 km

Kostelík pochází někdy z doby kolem roku 1260. Je postaven v románském slohu a barokně přestavěn. Někdejší farní nyní filiální kostel necelých osm kilometrů od centra Zlína je významnou historickou památkou. Dnes více méně zapomenutá stavba, i když s... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Tečovice (kříž) 0.41 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Barokní kaplička sv.Rodiny - Tečovice (kaplička) 0.68 km

Menší kaple s prostým Oltáříkem pochází z 18.století. Stojí na návrší nad obcí u silnice, spojující Tečovice se Sazovicemi. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Malenovice (kostel) 1.36 km

... pokračování

pivovar Pivovar - Malenovice (pivovar) 1.5 km

Pivovárek vznikl v obci Sazovice ležící asi 10 km od Zlína. S ohledem na blízkost Zlína a jeho dříve těsné spojení s obuvnickým průmyslem, jsme také zv... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Malenovice (hrad, zámek) 1.74 km

Hrad na skalním hřbetu nedaleko Zlína založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich někdy po roce 1360. V dalších staletích zde probíhaly pozdně gotické a renesanční přestavby. S... pokračování

muzeum Muzeum Samohýl Motor veterán - Zlín (muzeum) 3.31 km

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOČASNĚ ZAVŘENO !Mimořádné návštěvy lze dohodnout telefonicky - tel. 0602 - 723 403   Počátek sbírky, která má přes 100 exponátu (z toho asi 80 automobilů a 30 motocyklů) je datován v období let 1956 – 1960, jako motoristický ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Zdislavy - Oldřichovice (kostel) 3.64 km

Po nezdařených dřívějších pokusech byl konečně v roce 1997 v Oldřichovicích postaven kostel, který vysvětil olomoucký světící biskup monsignor Josef Hrdlička. Kostel je zasvěcen svat&ea... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Otrokovice (kostel) 3.94 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Antonína Paduánského - Míškovice (kostel) 5.07 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pohořelice (zámek) 5.23 km

Předchůdcem zámku byla tvrz postavená až na přelomu 15. a 16. století, neboť dříve náležely Pohořelice k zaniklé vsi a tvrzi Podhradí. Pravděpodobně v 30. letech 18. století za Lichtenštejnů -Kastelkornů tvrz přestavěna v barokní zámek a současně pos... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice (kostel) 5.28 km

Sakrální architektura velmi dobré umělecké úrovně z první poloviny 18. století, která spolu se zámkem tvoří významnou dominantu obce. Vysoce cenné je movité ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Žeranovice (kostel) 5.53 km

Kostel je poprvé připomínánv roce 1322. Po zásahu bleskem v r. 1893 byl kostel r. 1897 zbourán a započalo se s výstavbou nové svatyně v pseudorománském slohu. V kostelní věži jso... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Žeranovice (zámek) 5.57 km

Tvrz v Žeranovicích je v archivních pramenech poprvé zmíněna v roce 1342. Na jejím místě byl v době pobělohorské postaven zámeček, který do dnešní podoby přestavěl hrabě K... pokračování

muzeum Muzeum Jihovýchodní Moravy - Zlín (muzeum) 5.62 km

Sídlo muzea, ředitelství, další odborná pracoviště přírodovědné a obuvnické se přestěhovala ze zlínského zámku, Jaroslavic a Obuvnického muzea vstupní... pokračování

muzeum Krajská galerie výtvarného umění - Zlín (galerie) 5.94 km

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zlín (zámek) 5.95 km

Původně šlo o gotickou tvrz, ta byla v druhé polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek Jana Cedlara z Hofu. Roku 1605 byl zámek dobyt vojskem uherských povstalců, obnoven byl po roce 1777 hrabětem F. A. Khevenhüllerem, upraven klasicistně. ... pokračování

infocentrum Městské informační a turistické středisko Zlín (infocentrum) 6.19 km

Náplň činnosti Městského informačního a turistického střediska: poskytuje prvotní informace klientům příchozím na MMZ, poskytuje formuláře a provádí poučení o jejich vyplnění podává informace o ubytování, stravování, kulturních akcích v regionu ... pokračování

infocentrum Klub kultury, informační centrum - Napajedla (infocentrum) 6.73 km

Informační centrum Napajedla poskytuje komplexní informační servis a služby spojené se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů Napajedel. Získáte u nás přehled o možnostech ubytování a stravování ve městě i blízkém okolí, informace o turisticky... pokračování

muzeum Muzeum - Napajedla (muzeum) 6.73 km

Provoz stálé expozice věnované historii města. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Farní barokní kostel sv. Bartoloměje - Napajedla (kostel) 6.73 km

Farní barokní kostel sv. Bartoloměje byl postaven v letech 1710- 1712. ... pokračování

historická budova Novorenesanční radnice - Napajedla (historická budova) 6.77 km

Jedná se o nejcennější budovu zdobící Masarykovo náměstí v Napajedlích. Budova se secesními prvky byla postavená v letech 1903 - 1905. Budova s nárožní věží,... pokračování

pomník, památník Pomník padlým - Napajedla (pomník) 6.79 km

Pomník padlým Sovětským, Rumunským vojákům a občanům, kteří zahynuli 2. května 1945 při osvobozování města, se nachází na Masarykově náměstí, v parč&iacut... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Napajedla (socha) 6.8 km

Na Masarykově náměstí je umístěna barokní socha sv. Floriána, patrona hasičů, aby chránil město před požárem. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hradištěk (zřícenina hradu) 6.83 km

... pokračování

pomník, památník Pomník K. H. Borovského - Napajedla (pomník) 6.87 km

V parku, který se nachází u Komenského ulice, byl v roce 1921 postaven pomník Karlu Havlíčku Borovskému. Pomník v podobě Kamenné mohyly, na níž je bronzová deska s podobiz... pokračování

muzeum Muzeum Psychotroniky a ekobiologie - Zlín (muzeum) 6.88 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Šarovy (zaniklá tvrz) 7.05 km

Zaniklá tvrz je od obce vzdálena 1,5 km jižně v blízkém lese. Dnes již jen terénní změny připomínající místo bývalého panského sídla se nacházejí na ostrožně, asi 1,5 km jihovýchodním od obce Šarovy. Tvrz zde snad mohla stát již koncem 13. stol. Maji... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Ludslavice (kostel) 7.11 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tlumačov (tvrz, zámek) 7.43 km

Tvrz, postavená rodem Bilíků z Kornic koncem 15. století, zpustla po roce 1527 za Šternberků. V letech 1580 - 1589 byla Kunovskými z Vrchlabí přestavěna v renesanční zámeček. Na konci 16. století náležela Salomeně Zoubkové ze Zdětína, známé svou bezo... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Ludslavice (kříž) 7.45 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kurovice (tvrz) 7.46 km

Tvrz Kurovice byla zmiňovaná už v roce 1275. Z architektonického hlediska patří k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní předevší... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kunhuty - Kurovice (kostel) 7.54 km

Kostel sv. Kunhuty na návsi obce je dominanatou Kurovic. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Březolupy (zámek) 7.79 km

Barokní zámek z let 1650-68 se zámeckým parkem.  ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Přílepy (zámek) 7.94 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Přílepy (kaple) 8.09 km

V zalesněné stráni nad obcí Přílepy se nachází významná kaple Panny Marie Svatohostýnské, zvané také Lesní kaple. Kolem prochází modře značen&a... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Horákův mlýn (vodní mlýn) 8.2 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple svatého Kříže - Holešov (kaple) 8.45 km

Barokní osmiboká kaple se nachází ve Smetanových sadech. Sloužila jako malá modlitebna na hřbitově, který býval v těchto místech a později byl zrušen. Byla postavena v roce 1662 podle plánů císařského architekta Filiberta Luchese. Jejím stavebníkem b... pokračování

muzeum Zemědělská usedlost - Topolná (muzeum) 8.5 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov (kostel) 8.54 km

V minulosti obvykle stával uprostřed našich měst a větších obcí kostel. Tak i v Holešově měli tehdy gotický kostelík se hřbitovem obehnaným zdí. Fara u něj se připomín&aac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hvězdárna, planetárium Hvězdárna - Holešov (hvězdárna) 8.56 km

První myšlenka na vybudování Lidové hvězdárny vznikla z podnětu Františka Sojáka a Bohumila Nábělka již v letech 1951 - 1952. Jako nejsnáze dostupný a nejvhodnější objekt pro umístění hvězdárny byl vybrán bývalý altánek v tzv. Růžové zahradě zámeckéh... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Blahoslavené Panny Marie - Topolná (kostel) 8.56 km

Kostel zasvěcený Neposkvrněnému Početí Blahoslavené Panny Marie. Byl vysvěcen 28. května 2000 biskupem Josefem Hrdličkou.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

drobná památka Morový sloup - Holešov (drobná památka) 8.57 km

Morový sloup se sochou Panny Marie na jeho vrcholu stojí na prostranství u farního kostela. Pochází ze začátku 18. století, jeho autor však není znám. Byl postaven z vděčnosti za odvrácení moru.Památník je vysoký 7 m a má tři základní části:trojúheln... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Holešov (zámek) 8.61 km

Holešovský zámek je volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová dvoutraktová budova s mansardovou střechou, která obestupuje obdélníkové nádvoří. Z n&... pokračování

infocentrum Informační centrum - Holešov (infocentrum) 8.61 km

Městské informační centrum nově naleznete v zámku Holešov. MIC poskytuje bezplatně informace o městě, okolí i celé České republice, dále o památkách, historii, turistických službách, podnikatelských subjektech a organizacích, ubytování, stravování, ... pokračování

muzeum Muzeum - Holešov (muzeum) 8.62 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Holešov (kostel) 8.67 km

Filiální kostel svaté Anny na Anenském náměstí je pozdněbarokní stavba z roku 1742. Byla postavena na pozdně renesančních základech původního bratrského sboru. Zpustlý kostel dal od základů přestavět František Antonín Rottal, tehdejší majitel holešov... pokračování

muzeum Šachova synagoga - Holešov (synagoga) 8.74 km

Šachova synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v původní podobě zachovala až dodnes, býv... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov - Holešov (hřbitov) 8.85 km

  Židovský hřbitov v Holešově má zřejmě svůj původ již ve 2. polovině 15. století. Nejstarší dochovaný identifikovaný náhrobek je přitom z r. 1646. První písemné zmínky o hřbitově sice pocházejí z r. 1651, ale zle předpokládat, že nynější židovský h...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kvasice (tvrz, zámek) 8.88 km

Na přelomu 13. a 14. století zde páni z Benešova postavili vodní tvrz, která je v pramenech z 15. století nazývána i hradem. Na konci 16. století ji Kurovští z Vrchlabí přestavěli v čtyřkřídlý renesanční zámek s arkádovým nádvořím. K zámku se připojo... pokračování

pivovar Pivovar - Záhlinice (pivovar) 9.08 km

Pivovar v Záhlinicích byl založen v roce 1895 a první výstav piva byl v roce 1896. Hned od svého vzniku proslul nejen výrobou zajímavého pivního moku, ale stal se i vyhled&aac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vendelína - Třebětice (kostel) 9.16 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Hřbitov - Záhlinice (hřbitov) 9.21 km

Je zde soubor čtyř kamenných soch z 19. století a hrobu Františka Skopalíka, situovaný na obecním hřbitově. Sochy J. Krista, P. Marie a svatých Barbory a Josefa jsou situovány na pilíř... pokračování

muzeum Muzeum Jihovýchodní Moravy - Zlín (muzeum) 9.21 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Lurdské - Částkov (kaple) 9.33 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Záhlinice (kostel) 9.48 km

Stavba s klenutým interiérem pochází z 1. poloviny 19. století. Jedná se o oientovaný kostel, skládající se z obdélníkové lodi se zkosením směrem k pr... pokračování

muzeum Muzeum Františka Skopalíka - Záhlinice (muzeum) 9.51 km

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích, naproti kostela.Muzeum bylo zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františk... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Dubovský mlýn (mlýn) 9.55 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Nedachlebice (kostel) 9.59 km

Mše svaté: v neděli 10.30 hodin                   ve čtvrtek 18.00 hodin v létě, 17.00 hodin v zimě ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dobrotice (tvrz) 9.61 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Farní kostel - Bílovice (kostel) 9.92 km

Bohoslužby: Pondělí: 17:00 Kněžpole Úterý: 6:30 Bílovice Středa: 17:00 Topolná Čtvrtek: 17:00 Nedachlebice    Pátek: 18:00 Bílovice Sobota: 1. sob. v měsíci – latinsky, 7:00 Bílovice , 7:00 Mistřice Neděle: 7:00 Mistřice, 7:00 Kněžpole , 8:4... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bílovice (zámek) 9.96 km

Bílovice byly dlouhou dobu lenním statkem olomouckého biskupství, jak o tom svědčí již první zmínka v roce 1256, kdy Bílovice biskup Bruno ze Schauenburka udělil Helembertovi de Turri. Spolu s Biskupicemi bylo léno uděleno také roku 1274 Heidenreicho... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Tučapy (pomník) 10.18 km

Umístění: Křižovatka ve středu obce Nápis: 1914 – 1918 FRANTIŠEK NOHÝL, ALOIS KONEČNÝ, FRANT. TRHLÍK, IGNÁC TRHLÍK, ALOIS PAVELKA, JOSEF BAKALA, JOS. KONEČNÍK, JOSEF... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Včelary (kaple) 10.3 km

Bylo dávnou tužbou farníků včelarských mít ve své vesnici vlastní kapli. Po dlouhých letech vyjednávání a žádostech dal Krajský národní výbor v Gottwaldově souhlas s postavením kaple. Stalo se to zásluhou Josefa Lysoňka, který byl zástupce obvodu KNV... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Rymice (techická zajímavost) 10.34 km

Z blízkých Bořenovic byl přenesen a v devadesátých letech rekonstruován větrný mlýn holandského typu, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého ob... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Rymice (tvrz) 10.39 km

Dominantou obce je tvrz z 2. pol. 16 století. 9. června 2006 ve 14:00 hod se slavnostně otevřela historická tvrz v Rymicích. K poslechu a tanci zazněla kapela Hanačka, která vystoupila i na večerní zábavě v areále obecního úřadu. Jsou zde zpřístupn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Rymice (kostel) 10.43 km

... pokračování

muzeum Muzeum zemědělské techniky - Pravčice (muzeum) 10.45 km

... pokračování

muzeum Soubor lidových staveb - Rymice (muzeum) 10.47 km

Ve skanzenu v Rymicích uvidíte ukázku typické hanácké vesnice. V domech postavených tradičními technologiemi se nachází doškové chaloupky, kovárna, sedl&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Floriána - Pravčice (kostel) 10.68 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Zvonice - Jankovice (zvonice) 10.76 km

Zvonice se nachází ve středu obce. Původní jankovická dřevěná zvonice shořela v roce 1848. Zděná zvonice byla postavena v roce 1854. Smutný osud měly zvony v ní z... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Kněžpole (kaple) 10.88 km

... pokračování

lidová architektura Zvonice - Bořenovice (zvonice) 10.94 km

Zvonice byla pravděpodobně postavena za vlády Marie Terezie, která vyhlášením tzv. Ohňového patentu dala podnět vrchnosti, které Bořenovice patřily, aby ji dala postavit. Zvon měl varovat p... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mistřice (tvrz) 11.06 km

Tvrz vznikla zřejmě ve 2. polovině 13. století, zanikla v 15. století, kdy Mistřice získalo město Uherské Hradiště. V písemných pramenech není doložena.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Mistřice (kaple) 11.14 km

Nejcennější historickou památkou obce je kaple Nejsvětější Trojice z let 1874-1883. V kapli jsou malby malíře Kubíčka a sochy Panny Marie, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Terezičky, sv. Anny.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Bořenovice (kaplička) 11.18 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Babice (kostel) 11.34 km

Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v r. 1898.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kasařov (zřícenina hradu) 11.52 km

Hrad připomínán jen rokem 1522, kdy již jako pustý náležel Prusinovským z Prusinovic. Snad byl sídlem některého z příslušníků tohoto rodu. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Hulín (kostel) 11.75 km

 Farní kostel svatého Václava v Hulíně patří mezi vzácné památky církevní architektury na Moravě. Poprvé je připomínán v roce 1261, je však pravděpodobné, že byl vysvěcen o něco dříve, patrně již v roce 1224, kdy je v písemnostech uváděna první zmínk... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Floriána - Roštění (kostel) 11.75 km

Kostel sv. Floriána, patrona obce, je hlavní dominantou obce. Kostel byl postavený v roce 1932. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hulín (zaniklý hrad) 11.87 km

Hulín byl založen na významné obchodní cestě a první zmínka o něm je z roku 1224. V tomto období byla obec majetkem Českého krále Přemysla Otakara I. a byla tu tvrz s malým správním a hospodářským střediskem. V roce 1261 věnoval král Hulín olomouckém... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Křídlo (zřícenina hradu) 12.04 km

Hrad založen počátkem 14. stol. na křídlovitém výběžku protáhlé hory Barvínku nad obcí Chomýž, poprvé doložen r. 1365. Po r. 1460 na něm dílna na padělání uherských mincí. Před r. 1480 hrad dobyt a zbořen uherským vojskem Matyáše Korvína. Dochovány j... pokračování

muzeum Památník obce Rusava (muzeum) 12.17 km

Rusava - Pamatnik obce Rusava 248, Ne 9-11... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Kudlovice (kaple) 12.17 km

Dominantou obce je Kaple sv. Jana Křtitele z tesaného kamene, která je stavbou z roku 1747 nezvyklého typu se sousoším Křtu Krista v mírně nadživotní velikosti. Peníze na stavbu sousoší odkázal holešovský měšťan Jan Tomaštík, pocházející z Kudlovic, ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Štípa (větrný mlýn) 12.29 km

větrný mlýnŠtípa, čp.130... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zvonice - Kudlovice (zvonice) 12.37 km

Zvonice (na návsi) pochází z  druhé poloviny 18. století. Zvonice byla kompletně opravena v roce 1998. Spoustu našich občanů vyprovodil a stále vyprovází svým zvonem na poslední cestě.  ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bařice-Velké Těšany (kříž) 12.39 km

Kříž z roku 1904 stojí na křižovatce cest ve východní části obce. Kříž darovali obci manželé Přecechtílkovi z č. 9. Kříž stál na dolním konci obce, (dnes by se řeklo u hos... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rýsov (zřícenina hradu) 12.41 km

Zřícenina se nachází kousek od přírodní památky Čertův kámen. Hrad vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Brusné (boží muka) 12.49 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Bařice-Velké Těšany (kaple) 12.64 km

Stavební památka z roku 1909. Je postavena na místě staré dřevěné zvonice. Při stavebních pracích byly na místě nalezeny střepy z pohanských pohřebišť a archeologické n&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Krista Krále - Prakšice (kostel) 12.66 km

Někdy kolem roku 1855 se obyvatelé Prakšic rozhodli, že zbourají od nepaměti stojící dřevěnou kapli nad hřbitovem zasvěcenou svatému Václavu a na stejném místě postaví vlastními náklady novou a větší. Tato kamenná kaple byla postavena v roce 1859 a v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Trojice svaté - Rusava (kostel) 12.68 km

V Rusavě jsou dva kostely - evangelický a katolický a lidé zde vždy žili ve vzájemné náboženské snášenlivosti.V rusavské evangelické farnosti působili většinou faráři slovenského původu. Z nich se nejvýznamnějším způsobem do života obce zapsal Daniel... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bařice-Velké Těšany (kříž) 12.72 km

Kříž z roku 1899 nechali postavit manželé Musilovi z č. 31 směrem k Těšnovicím. Kamenný kříž namísto starého dřevěného. Jako materiál byl použit zbylý kámen od... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bařice-Velké Těšany (kříž) 12.75 km

Kříž z r. 1922 na nově zřízeném hřbitově je věnován bařickým občanům padlým v 1.sv. válce. Byl postaven na náklady obce, porcelánové fotografie si pozůstalé rodiny hradily... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Bařice-Velké Těšany (hřbitov) 12.75 km

Hřbitov je situován v severozápadní části u komunikace do Těšňovic. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

rozhledna Lhotka u Hradčovic (rozhledna) 12.78 km

Trojici vyhlídkových staveb v okolí Uheského Hradiště uzavírá věž na Lhotce u Hradčovic (285 m.n.m). Jedná se o lehkou vyhlídku na trubkovém stožáru, sloužící návštěvníkům od roku 2001. Rozhledna je volně přístupná po celý rok. Zajímavostí může být, ... pokračování

muzeum Muzeum obce - Huštěnovice (muzeum) 12.9 km

Poslední červencový týden 2011 bylo otevřeno v Huštěnovicích muzeum. Snaha o založení muzea se datuje o čtyři roky dříve, kdy s nápadem přišla kronikářka obce. Kromě dárců... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Huštěnovice (kostel) 12.91 km

Zajímavý pohled skýtá návštěvníkům Huštěnovic novogotická stavba kostela sv. Anny, která je náročnou historizující architekturou tvořící výraznou dominantu v centru historické zástavby obce. Chrám byl postaven v letech 1873 – 1877.... pokračování

rozhledna Rozhledna Rovnina u Uherského Hradiště (rozhledna) 12.95 km

Další ze série multifunkčních vyhlídkových stožárů postavených firmou Exon, stojí na vrcholku Rovnina (336 m.n.m) u Uherského Hradiště. Věž je 50.metrů vysoká, vyhl... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz