Tipy pro Vás v okruhu 15 km : Mariánské Radčice (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Bolestné - Mariánská Radčice (kostel) 0.08 km

Barokní areál Panny Marie Bolestné - Stavba areálu trvala dvacet let. Je postaven v barokním slohu a dosnes má co ukazovat. Hlavní rozkvět a vrcholné údobí tohoto poutního... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Antonína Paduánského - Louka u Litvínova (kaple) 2.28 km

  Kaple pochází z roku 1834, stojí na obecním pozemku ( stavební parcele č.kat. 198 ). Stavba je obdélného půdorysu  jako jednolodní stavba s věžičkou, pravoúhlým presbytářem a rovným stropem. Na severní straně je oltář s malou sakristií, na jižní st... pokračování

most, akvadukt, viadukt Jezero Most (jezero) 3.01 km

Jezero vzniklo zatopením lomu na hnědé uhlí jakožto součást rekultivace bývalého lomu Ležáky, kde probíhala těžba více než 30 let. Maximální hloubka činí 75 metrů, ... pokračování

zajímavost Miniatura hradu Kost - Louka u Litvínova (zajímavost) 3.06 km

Miniaturu hradu, kopírující hrad Kost, vedle nádražní budovy v Louce u Litvínova postavil František Jeník.   ... pokračování

historická budova Koldům (historická budova) 3.61 km

Kolektivní dům v Litvínově (zkráceně Koldům) je rozsáhlý obytný dům v severovýchodní části města Litvínova. Jedná se o významnou stavbu československé poválečné architektonické avantgardy, postavenou v letech 1948-1950. Jejími autory jsou Václav Hil... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Osek u Duchcova (kostel) 4.27 km

Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 12... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Cisteriácké opatství Klášter - Osek (klášter) 4.28 km

Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 12... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Kateřiny a sv. Barbory - Osek (kaple) 4.31 km

Kaple, původně pocházející už ze 13. století, stojí na náměstí v obci před klášterem; v zadní věžičce kaple malý zvon. ... pokračování

historická budova Stará radnice - Litvínov (historická budova) 4.36 km

Původní litvínovská radnice postavená v 60. letech 18. století. Nad vstupním portálem plastický barevný městský znak. Na střeše šestiboká zvonička. ... pokračování

historická budova Budova fary - Litvínov (historická budova) 4.39 km

Jednopatrová barokní budova fary pochází z r.1730. V letech 1769 – 1773 byla k této budově přistavěna ještě kaple, která dostala název „Kaple Bratrství“. Půdorys této stavby je do písmene „U“. Z fary se do této kaple vchází konchou. Kaple má velmi c... pokračování

kašna, fontána Fontána na Masarykově nám. - Litvínov (fontána) 4.39 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple bratrství - Litvínov (kaple) 4.42 km

Kample vystavena v letech 1769–73, na severu uzavřela nádvoří mezi farou a kostelem. Směrem k východu je kaple uzavřena trojbokým závěrem. ... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Protiletecké kryty - Litvínov (kryt) 4.42 km

Čtyři protiletecké kryty jsou vyhloubené štoly do úpatí Krušných hor. Původně byly umístěny v lesích nad Osadou (Siedlung) a byly určeny pouze pro německé obyvatelstvo při n&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela archanděla - Litvínov (kostel) 4.44 km

Kostel sv. Michaela archanděla je nejstarší a nejvýznamnější státem chráněná památka ve městě Litvínově. Byl postaven v letech 1685 ? 1694 a o jeho postavení se zasloužil ... pokračování

drobná památka Sloup Nejsvětější Trojice - Litvínov (drobná památka) 4.46 km

Barokní sloup Nejsvětější Trojice ve Vojgtových sadech pochází z roku 1739. Do Litvínova byl přemístěn z Libkovic, které se likvidovali kvůli těžbě hnědého uhlí. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Valdštejnská kaple - Litvínov (kaple) 4.47 km

Valdštejnská kaple manželů Karoliny a Františka Adama z Valdštejna se nachází na zrušeném městském hřbitově v Žižkově ulici. Roku 1823 dostalo ředitelství panství v Duchco... pokračování

socha Socha Hercula - Litvínov (socha) 4.48 km

Socha Hercula, tzv. Samsona, byla vytvořena v dílně Matyáše Brauna. Pochází z let 1730 - 1740. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Děkanský Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Most (kostel) 4.52 km

Se stavbou kostela bylo započato na jaře roku 1517, na místě farního kostela, který lehl popelem při velkém požáru 11. března 1515 , kdy „ město Most z gruntu vyhořelo v den sv. Řehoře“ . Projekt, jehož autorem je Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, se m... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pravoslavný kostel - Most (kostel) 4.58 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litvínov (zámek) 4.61 km

Jedná se o barokní zámek z 18. století, na jehož vzhledu se podílel architekt František Maxmilián Kaňka. Původně zde stála tvrz, kterou na zámek nechal přebudovat hrabě Jan Josef V... pokračování

infocentrum Informační turistická služba INTUS - Litvínov (infocentrum) 4.61 km

Provoz informačních služeb pro turisty. Poskytujeme informace o památkách, ubytování, kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodáváme mapy, pohlednice a turistic... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Osek (hrad) 4.69 km

Osek (německy Riesenburg) je zřícenina gotického hradu nad vesnicí Hrad Osek asi 2 km severozápadně od města Osek v Ústeckém kraji. Stojí na vrcholu ostrožny v nadmořské výšce 52... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna Most - Hněvín (hvězdárna) 4.81 km

Pozorování pro veřejnost je vždy v neděli od 14.00 - 21.00 hodin a vždy při zajímavém úkazu. Provoz hvězdárny zajišťuje od roku 1979 její vedoucí Zdeněk Tarant. V kopuli hvězdárny je výkonný refraktor (čočkový dalekohled) typu Gustav Heyde, který um... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

rozhledna Hněvín u Mostu (rozhledna) 4.81 km

Osamocenému vrcholku severního předměstí Mostu, zvaného Hněvín, vévodil v minulosti hrad. Největší rozkvět zažíval v dobách císaře Rudolfa II., kdy v jeho zdech nedobrovol... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.5000

muzeum Oblastní muzeum v Mostě (muzeum) 4.83 km

Oblastní muzeum v Mostě sídlí od roku 1996 v budově původně německého reálného gymnázia (později střední průmyslové školy). Ve své odborné činnosti se muzeum soustřeďuje zejména na uchovávání, odbornou evidenci a doplňování svých bohatých fondů zaměř... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hněvín – Most (hrad) 4.87 km

Královský hrad nad městem byl založen v 1. pol. 13. stol. Představoval významnou mocenskou oporu panovníka, v pozdní gotice výrazně přestavěn a opevněn; městu Most prodán až r. 1595. Za 30-leté války dobyt r. 1648 Švédy, r. 1651 byly jeho zbytky na c... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3333

vyhlídka Vyhlídka Czedikův gloriet - Litvínov (vyhlídka) 4.96 km

Czedikův gloriet je celodřevěná stavba se střechou z kanadského šindele. Nachází se na svahu Studničního vrchu nad Litvínovem. Původní gloriet byl postaven v roce 1892. Jednalo se o poděk... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - České Zlatníky (kostel) 5.47 km

Původně barokní kostel byl postaven na konci 17. století. V 19. století byl přestavěn v pseudorománském slohu. Jedná se o jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem. V kostele s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Leonarda - Háj u Duchcova (kaple) 5.54 km

Kapli postavil místní sedlák Josef Beck, jako prosebnou kapli zasvěcenou patronu hovězího dobytka sv. Linhartovi na odvrácení dobytčího moru, který postihl kraj v roce 1842. Podobu, kterou m&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Dlouhá Louka u Oseka (kostel) 5.63 km

... pokračování

hvězdárna, planetárium Planetárium Most (planetárium) 5.72 km

Planetárium v Mostě je v provozu od června roku 1984, jeho provozovatelem je Astronomická společnost Most, která je pobočkou České astronomické společnosti. Kopule planetária je umístěna na stře&scar... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

infocentrum Turistické informační centrum - Most (infocentrum) 5.82 km

Kancelář Turistického informačního centra naleznete v centru města Mostu, v budově Magistrátu města Mostu (vchod vedle obřadní síně). Poskytované služby pro občany a návštěvníky... pokračování

rozhledna Vlčí Hora u Oseka (rozhledna) 5.92 km

Jedná se o účelovou stavbu pro Automatický monitorovací systém kmitočtového spektra. Monitorovací věž má patu ve výšce 888,2 m n. m., vyhlídkový ochoz ve výšce 16 m od paty. Celková výška i s technologickým nástavcem je 49 m. Jedná se o jedno z jeden... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Želenice u Mostu (kostel) 5.95 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Státní zámek Duchcov - Duchcov (zámek) 6.5 km

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Barokní zahrad... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Patokryje (tvrz) 6.51 km

První zmínka z roku 1378, kdy majitelem byl Pešek z Patokryj. Tvrz zpustla počátkem 17. století. Tvrz stávala na mírném návrší nad potokem Srpinou na jižním okraji obce. Dnes je tento prostor zastavěn obytnými a hospodářskými objekty.V 15. stol. ve ... pokračování

pomník, památník Památník obětem II. světové války na Mostecku - Most (památník) 6.54 km

V letech 1923–24 byla v mírném svahu Čepirožské výšiny ve volné krajině vystavěna budova krematoria. Postavena byla mosteckým stavitelem Antonem Switilem podle plánů vídeňsk&eacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Duchcov (kostel) 6.6 km

Zámecký kostel Zvěstování Panny Marie je barokní stavba dokončená v roce 1722 a obnovená 1826. Stojí na místě staršího renesanční kostela z roku 1587, jehož zdivo b... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenkové kapličky - Vtelno (kaplička) 6.64 km

Původně lemovaly poutní cestu z Libkovic do Mariánských Radčic a byly vystavěny z příspěvků poutníků, s výjimkou prostřední ze sedmi kapliček, která byla zvána opatskou nebo panskou kap... pokračování

infocentrum Městské informační centrum - Duchcov (infocentrum) 6.66 km

Poskytujeme informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodáváme mapy a suvenýry. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Vtelno u Mostu (kostel) 6.7 km

Vtelenský barokní kostel je zdaleka viditelnou dominantou, neboť se tyčí na mírném návrší na jihovýchodním okraji obce. První písemná zmínka o farn&i... pokračování

muzeum Muzeum města Duchcova (muzeum) 6.81 km

Duchcovské muzeum vzniklo v roce 1896 (ačkoliv již před tím v 17.-19. století existovaly na zdejším zámku bohaté kolekce museálního charakteru (rukopisy, staré tisky, obrazy, přírodniny), o nichž se zmiňují někteří návštěvníci zámku (S.Poniatowski, V... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Hrob (kostel) 7.8 km

Kostel zasvěcený sv. Barboře stojí na Tržním náměstí. Původní raně gotický kostel byl založen v roce 1282. Na žádost arcibiskupa Berky z Dubé byl v letech 1595 až 1602 renesančně přesta... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Jeníkov (kostel) 7.84 km

Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově má bohatou a zajímavou historii. Existence kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově, který po většinu času býval tzv. inkorporovanou farností nedalekého ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple svaté Anny - Jeníkov (kaple) 7.85 km

Pozůstatkem farního kostela, zbudovaného údajně roku 1551 a který vyhořel roku 1756, je dnes volně stojící kaple sv. Anny v parčíku na místě bývalého hřbitova pod dne&scaron... pokračování

naučná stezka Naučná stezka Tesařova cesta - Šumný důl (naučná stezka) 8.06 km

Začátek stezky najdete v Meziboří u letního stadionu. Poté směřuje dolů do Litvínova a vrací se zpět Šumenským údolím do Meziboří. Stezka je příjemným m&iacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel Vzkříšení - Hrob (kostel) 8.12 km

Dne 12.prosince 1900 byl položen základní kámen ke stavbě tohoto německého kostela.  Je postaven v secesním stylu drážďanskými architekty R.Schillingerem a W.Graebnerem. Veřejnosti byl zpřístupněn roku 1902.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Bílina-Újezdské předměstí (kostel) 8.38 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple z roku 1904 - Hrob (kaple) 8.5 km

 Kaple stojí na okraji obce při cestě do Nových Verneřic. V průčelní věžičce se nachází zvon. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Lahošť (kaple) 8.53 km

Mohutná kaple, postavená r. 1859 stojí v obci pod průjezdní silnicí. Kaple byla renovována v letech 1929 a 1968 a dosud se užívá. Věž je se zvonem. ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Hrobský viadukt - Hrob (viadukt) 8.55 km

Krušnohorská železnice musí překonávat nejen velké převýšení, ale také hluboká údolí. Na konci roku 1884 byla dokončena železniční trať z Hrobu přes Moldavu do Saska. Při výstavbě byl postaven přes údolí potoka Bouřlivec největší most na této trati. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Bílina (kostel) 8.74 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Bílina (zámek) 8.84 km

Zámek byl postaven na místě staršího gotického hradu v letech 1676 - 1682 Antoniem della Porta podle návrhu G. P. Tencally pro Václava Ferdinanda z Lobkovic. Původně se zde rozkládalo přemyslovské hradiště, založené koncem 10. století jako správní ce... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín (kostel) 9.05 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Chouč (kostel) 9.26 km

Hřbitovní kostel svaté Kateřiny v Chouči je původně ze 14. století. Stojí nad vesnicí při průjezdní silnici. Je značně zchátralý a prázdný. V průčelní západní... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lišnice (tvrz) 9.6 km

V obci Lišnice se nachází bývalá raně gotická tvrz. Jedná se o celokamennou budovu se sedlovou střechou, která před dostavbou zámku sloužila jako hlavní sídlo v obci. Na b... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lišnice (zámek) 9.6 km

Jednopatrový zámek nechal vystavět na počátku 19. století rytíř Jan Beníško z Dobroslavi. Zámek byl několikrát upravován, po druhé světové válce znáro... pokračování

naučná stezka Naučná stezka Polerady (naučná stezka) 10.2 km

Během putování po stezce narazíte na informace týkající se: historie a současnosti obce, zaniklé části Mastný Dvůr, obnovené studánky, 120 let starého viadukt... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mirošovice (zámek) 10.49 km

Zámek je ve velmi špatném stavu, vlastní ho Sdružení Kampanila, které se snaží o jeho záchranu.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Mirošovice (kostel) 10.52 km

Kostelík v barokním slohu dala vystavět kněžna z Lobkovic v r. 1708. Stavba má oválný půdorys s polygonálním presbytářem, ke kterému jsou na východní a západn&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Bečov (kostel) 10.55 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Hrobčice (kostel) 10.66 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Volevčice (kostel) 11.01 km

Jednolodní kostel sv. Prokopa z roku 1840 stojí na místě původního gotického kostela ze 14. století.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Vysoké Březno (kříž) 11.07 km

Kvalitní sochařské dílo, původně situované na křižovatce dnes již neexistujících cest Kříž má dvoudílný sokl s volutami, na jehož horní části je na přední s... pokračování

socha Dvojsocha Bolestného Krista a Panny - Vysoké Březno (sousoší) 11.2 km

Tato hodnotná skulptura z roku 1744 je spolu s blízkou kaplí dominantou návsi. Má vysoký trojdílný sokl s německými nápisy. Sedící Bolestný Kristus si podp&i... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Světec u Bíliny (kostel) 11.39 km

Kostel byl založen kolem r. 1200, pak ve druhé čtvrtině 13. stol. rozšířen. Po r. 1467 byl přestavěn a dále upravován. R. 1731 zbarokizován. Oltáře a kazatelna jsou barokní z období pře... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Světec (zámek) 11.42 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Světec (pomník) 11.42 km

Umístění: Zámecká, zeď hned vedle vchodu Nápis: 1. Inf. Bartl Jan, Drag.R.7. gest. Kafka (Rußl.) 2. " Benda Rud. I.R.92, verm. Ital. Front (Tirol) 3. " Břížďala Frant., I.R.102, verm. Schabatz ... pokračování

rozhledna Rozhledna Jeřabina - Nová Ves v Horách (rozhledna) 11.56 km

Poslední zbytky kdysi velice pěkné rozhledny si můžeme prohlédnout na 788 metrů vysokém vrcholku Jeřabiny, severně od Litvínova. Věž vybudoval v roce 1884 Litvínovský Krušnohorský spole... pokračování

muzeum Glaverbel Czech - Teplice (muzeum) 11.7 km

Muzeum skla.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chrámce (zámek) 11.74 km

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1381, kdy byl majitelem Kystra de Chramecz. Po něm je zmiňován na počátku 15. století Jíra Vchynský z Vchynic. Původní gotická tvrz byla postavena na skalisku situovaném ve vstupu do údolí. Skalnaté podlo... pokračování

socha Dvojsocha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno (sousoší) 11.84 km

Hodnotná socha z roku 1730 pochází ze zbořených Ervěnic. Na vysokém soklu s reliéfní výzdobou s erby stojí dvě postavy světce, spojené zády - až na drobné odchylky ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Evangelisty - Malé Březno (kostel) 11.85 km

Původně gotický orientovaný jednolodní kostel má věž z roku 1597, přestavován byl v roce 1644 a upravován v 18. a 19. století. Výrazné je západní průčelí se &scaron... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Malé Březno (socha) 11.85 km

Kvalitní socha z počátku 18. století pochází ze zbořených Ervěnic. Má vysoký sokl s nápisem a reliéfy (ukřižovaný Kristus, erb Oldřicha Felixe z Lobkovic a jeho manželky).... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno (socha) 11.86 km

Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný doln&iacu... pokračování

drobná památka Pamětní deska Obětem 1. světové války - Malé Březno (deska) 11.86 km

Umístění: pod kůrem v kostele sv. Jana Evangelisty  Nápis:Gewidmet den in Weltkrieg1914 - + 1918gefallenen u. gestorbenen Helden (Věnováno světové válce 1914 - + 1918 padlý a mrtv&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Mrzlice (kostel) 12.25 km

Zanedbaný a velice poničený kostel sv. Jakuba Většího stojí u silnice na okraji obce. Je nepřístupný. Byl vyhlášen kulturní památkou. Kostel je v majetku Spolku na z&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Kozly u Loun (kostel) 12.92 km

Původně gotický kostel sv. Martina (patrné jsou z něj opěráky presbytáře) byl barokně přestavěn roku 1717. Zachovalo se v něm mnoho barokních not, které byly předány do hudebního oddělení Národního muzea v Praze. Je v něm také rodinná hrobka Chotků.... pokračování

lidová architektura Hrázděný dům - Český Jiřetín (lidová architektura) 13.87 km

Hrázděný dům, který je dochovaným příkladem krušnohorského venkovského domu, pochází pravděpodobně z 1. poloviny 19. století. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Český Jiřetín (kostel) 13.9 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz