Tipy pro Vás v okruhu 15 km : Toužim (město)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Toužim (kaple) 0.06 km

... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Toužim (sloup) 0.08 km

Barokní sloup se sochou Panny Marie je umístěn na hranolovém podstavci s datací 1705. Panna Marie je zde zobrazena v kontrapostu, v pravé ruce drží Ježíška a jablko s pozlaceným kř&iacu... pokračování

drobná památka Toužim (kašna) 0.08 km

Žulová kašna, čtvercového půdorysu s okosenými rohy, navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. století. Nádrž kašny je z doby kolem poloviny 19. století a p&iacut... pokračování

historická budova Panský dům č.p.63 - Toužim (dům) 0.11 km

Nárožní dům s průčelím o 5 a 3 okenních osách, jenž byl postaven před rokem 1661. Jako panský úřednický dům byl přestavěn po požáru v roce 1847. V té době byl na dům přenesen ali... pokračování

historická budova Bývalá radnice čp. 35 - Toužim (radnice) 0.12 km

Bývalá městská radnice s městským znakem nad vchodem je stavba pozdně gotického založení, upravovaná v 16.-19. stol. po požárech. Zděný, omítaný, jednopatrový n&aa... pokračování

infocentrum Infocentrum Toužim (infocentrum) 0.12 km

říjen - květen, úterý - pátek, 9.00 - 18.00 hodin ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Toužim (zámek) 0.13 km

Původní ves patřila klášteru v Milevsku, který tu měl od 13. století své sídlo - tzv. proboštství. Když byl klášter roku 1420 vypálen husity, přestěhovali se mni&sc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Toužim (kostel) 0.15 km

Kostel byl vybudován koncem 15. století. V jádru pozdně gotická stavba, později několikrát upravován. Kostel byl založen někdy kolem po roce 1488, patrně v souvislosti s nástupem nové kat... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

drobná památka Toužim (kašna) 0.16 km

Kašna čtvercového půdorysu je vyznačena již na plánu zámeckého pivovaru z druhé poloviny 17. století. Zda se však jedná o stejnou kašnu, která na místě stojí... pokračování

historická budova Toužim (fara) 0.2 km

Areál děkanství při kostele Narození Panny Marie skládající se z budovy fary, dvou bran, hospodářského objektu a ohradní zdi. Původně středověká fara byla v letech 1738–174... pokračování

most, akvadukt, viadukt Škola č.p. 330 - Toužim (škola) 0.39 km

Usnesením Rady Karlovarského kraje se s účinností od 1.srpna 2017 slučuje SOU Toužim se Střední lesnickou školou Žlutice. Škola v Toužimi se tak stává odloučeným pracovišt... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Kosmová (kaplička) 2.12 km

Empírová obecní kaple vznikla v 1. polovině 19. století nejspíše renovací starší kaple. Volně stojící omítaná čtvercová stavba se stejně širok&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Anny - Toužim (kaplička) 2.14 km

Barokní kaple sv. Anny, nazývaná též Radyňská (Radinger-Kapelle), byla postavena v průběhu 18. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu čtvercového půdorysu s rovným z&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Víta - Útvina (kostel) 2.33 km

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1354, kdy je připomínán jako filiální k faře a kostelu sv. Bartoloměje v Přílezích.Jedn&aacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Bolestné - Kojšovice (kaple) 2.39 km

Obecní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena na počátku 19. století na návsi vesnice Kojšovice. Jedná se o drobnou sakrální stavbu oktogonálního půdorysu, krytou jehla... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Bolestné - Třebouň (kaple) 3.71 km

Pozdně barokní kapli postavil roku 1762 stavitel G. Vohla. Již roku 1777 však prošla přestavbou. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s obdélným presbytář... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Radyně (pomník) 4.02 km

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit místní občané v roce 1926 na jihozápadním okraji okrouhlé návsi uprostřed vsi Radyně (Rading). Autorem návrhu i samotn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Lachovice (kaple) 4.53 km

Pseudoklasicistní kaple sv. Anny z roku 1908 byla zřízena nákladem dvorního rady Dr. Schindlera na místě starší kaple. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Prachomety (socha) 4.71 km

Plastika vznikla patrně v některé z místních dílen v době kolem roku 1800. Světec je zde zobrazen v obvyklé ikonografii, jako kanovník s biretem na hlavě a krucifixem v ruce. Socha je zhotovena z pí... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kozlov (kostel) 4.78 km

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v 60. letech 14. století na výrazné vyvýšenině na západním okraji obce Kozlov (Kosslau). První písemná zmínka o vsi spolu s kostelem pochází z roku 1365, kdy podávali ke kostelu držitelé kozlovského... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Blažeje - Branišov (ruina) 5.53 km

Původně poutní kostel (6x ročně se zde sloužily mše a třetí neděli po letnicích se tu konala velká lidová pouť - posvícení zvané Kapelní slavnosti Areál kostela sv. Blaže... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Smírčí kříž - Dobrá Voda (kříž) 5.73 km

V roce 1998 byl v Dobré Vodě u silnice mezi Prachomety a Branišovem umístěn smírčí kříž. Výška smírčího kříže je 56 cm, šířka 45 cm a tloušťka 18 cm. ... pokračování

historická budova Zemědělský dvůr Nový Dvůr - Dobrá Voda (dvůr) 5.87 km

Areál zemědělského dvora v Novém Dvoru je složen ze zámečku, obytného objektu, chléva, stáje a dvou stodol. Areál byl jednotně postaven v roce 1750 ve stylu pozdního baroka. V letech 20... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaple sv. Floriána - Komárov (kaplička) 6.35 km

Empírová kaple sv. Floriána byla postavena ve 2. polovině 19. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a zvlněným š... pokračování

historická budova Rychta - Komárov (rychta) 6.39 km

Dům č.p. 12 v Komárově postavený v dominantní poloze na návsi lze díky provedené dendrochronologické dataci zařadit mezi vůbec nejstarší lidové stavby v Čechách. A pr&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Komárov (kostel) 6.57 km

Areál kostela sv. Vavřince je složen ze samotného kostela, přilehlého hřbitova a ohradní zdi s branou. Původní kostel byl postaven v polovině 14. století v gotickém slohu. V roce 1750 proběhla radik&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu) 7.43 km

Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je u... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hungerberg - Bochov (zaniklý hrad) 8.29 km

Zbytky hradu na Hladovém vrchu, dochováno pouze vrcholové hradiště s valem. Hrad byl založen Pány z Rýzmburka k ochraně městečka Bochova a jako středisko panství. Pro spory majitelů s králem dobyt v roce 1469 vojskem Jiřího z Poděbrad a vypálen. ... pokračování

infocentrum Infocentrum Bochov (infocentrum) 8.36 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Archanděla Michaela - Bochov (kostel) 8.36 km

Kostel byl postaven v 15. století v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1666 byl barokně přestavěn. Jednolodní kostel krytý valbovou střechou s trojboce uzavřeným obd&... pokračování

zajímavost Věžovitá studna - Bochov (zajímavost) 8.38 km

Věžovitá studna, která byla postavena na náměstí Míru v polovině 18. století, byla hlavním zdrojem pitné vody. Voda byla čerpána ze studny z hloubky 8 metrů pumpou, u které se na... pokračování

kašna, fontána Žulová kašna - Bochov (kašna) 8.39 km

Žulová kašna se čtvercovým půdorysem z 18. století. Uprostřed kašny se nachází sloupek se dvěma chrliči ve tvaru lví hlavy. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1997. ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Úterý (vodní mlýn) 9.09 km

vodní mlýnÚterý, čp.147... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Skoky (kostel) 9.12 km

Šest kilometrů na severozápad západ od Žlutic, sedm kilometrů na jihovýchod od Bochova,pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, německy nazývaná Maria St... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.2500

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Úterý (kostel) 9.5 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel) 9.61 km

Vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.3333

hrad, zámek, tvrz, hradiště Stružná (zámek) 9.62 km

V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Údrč (tvrz, zámek) 9.63 km

Roku 1169 připomínán Smil z Údrče, tvrz uváděna od roku 1461, kdy patřila Údrčským z Údrče. Zámek vznikl v blízkosti původní tvrze okolo roku 1890, v dolní části vs... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Linharta - Údrč (kostel) 9.7 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vodní tvrziště - Údrč (tvrziště) 9.7 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Žalmanov (kostel) 9.76 km

Původně gotický kostel z poloviny 14. století. Kostel byl zřejmě pobořen během husitských válek. R. 1487 byl zachovaný presbytář přebudován na rodinnou hrobku. R. 1606 přistavěna raně barokní ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Štědrá (kostel) 9.85 km

Gotický kostel, který byl později barokně přestavěn, byl postaven ve 14. století. Ve druhé polovině 20. století kostel postupně chátral až do roku 1995, kdy proběhla celková rekonstrukce. Kostel je p... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Štědrá (zámek) 9.9 km

Od prosince 2011 je vlastníkem zdevastovaného zámku obec Štědrá. Byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci, opravena střecha i s věžičkou, v současné době se rekonstruují první salonky a zřícený balkon se zimní zahradou. Postupně se také začíná čistit... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ondřeje - Bezvěrov-Krašov (kostel) 9.93 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Páně - Klášter (kostel) 11 km

Na západní straně historického jádra je enkláva kláštera a kostelů, které zde vytvářejí málé náměstí a složitou strukturu kláštern&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel) 11.04 km

Patrně již ve druhé polovině 14. století stávala v místech dnešního kostela při cestě v polích jihozápadně od hradu Engelsburg a obce Andělská Hora (Engelhaus) poustevna s dřevěnou kapl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášter Premonstrátů - Klášter (klášter) 11.13 km

Dějiny kanonie premonstrátů v Teplé se datují od roku 1193, kdy ji založil český dvořan a knížecí správce pohraničního území západních Čech, Hroznata (1160 - 1217). Sám Hroznata, po té co mu zemřel syn a manželka vstoupil počátkem 13. století do řádu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Špitální kaple Nejsvětější Trojice - Teplá (kostel) 11.14 km

Osmiboká centrální budova se dvěma řadami oken s jehlancovou střechou a sloupkovou lucernou byla postavena na místě špitálníhokostela v letech 1692-1699 Kryštofem Dienzenhoferem. Vysvěcena 11. června 1699. Původní barokní zařízení z roku 1722 se nedo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Teplá (kostel) 11.24 km

Existence prvníhokostela ve městě je datována k roku 1272, kdy zde byl kostel zřejmě románského původu, přestavěný v letech 1667-1694. Šlo o bezvěžovou stavbu. Současnýkostel byl postaven v letech 1762-1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem v pozdně... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Andělská Hora (kostel) 11.3 km

Původně gotický kostel, postavený v souvislosti se založením městečka kamenickým mistrem Eduardem Baurem z Chebu v letech 1487 - 1497, pravděpodobně na místě starší stavby. Po dvou požárech v ... pokračování

infocentrum Infocentrum Teplá (infocentrum) 11.33 km

Knihovna s infocentrem Teplá je veřejnou univerzální knihovnou s působností na území města Teplá. Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zřizovatelem je Město Teplá.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Andělská Hora (zřícenina hradu) 11.37 km

Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často s... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Bečov nad Teplou (kostel) 11.39 km

Původní středověký kostel byl v 15. století postaven na místě prvního bečovského hradu (tvrze). V roce 1621 kostel vyhořel a byl obnoven. Tento v pořadí druhý kostel pak shořel při požá... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most k zámku - Bečov nad Teplou (zámecký most) 11.43 km

K bráně Bečovského zámku, vás dovede třicet metrů dlouhý most s arkádami z plochých oblouků na hranolových pilířích, ozdobený sochami holešovského fará... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Bečov nad Teplou (hrad, zámek) 11.43 km

Hrad založen pány Borši z Rýzmburka (původně z Oseka) koncem 13. nebo počátkem 14. století. Hrad sloužil na ochranu křižovatky významných zemských cest. Z doby založení část... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

drobná památka Mariánský sloup - Bečov nad Teplou (sloup) 11.43 km

Na hranolovém podstavci je umístěn sloup s korintskou hlavicí, jež nese plastiku Panny Marie (Immaculata). Sloup byl vysvěcen roku 1680, obnoven v letech 1891 a 1995. Na jeho soklu je vidět reliéfní znak Questenbe... pokračování

architektonická zajímavost Radnice - Bečov nad Teplou (radnice) 11.44 km

Barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice. Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle p... pokračování

muzeum Muzeum historických motocyklů - Bečov nad Teplou (muzeum) 11.45 km

Muzeum historických motocyklů v Bečově nad Teplou nabízí ukázku více jak 50 kusů historických motocyklů, dále historická jízdní kola a motocyklové motory. V expozici jsou ... pokračování

zajímavost Relikviář svatého Maura - Bečov nad Teplou (zajímavost) 11.48 km

Nejvzácnějším kusem na zámku v Bečově nad Teplou je relikviář svatého Maura ze 13. století, určený pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Jedinečná ostatková ro... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Bečov nad Teplou (pomník) 11.49 km

Umístění: před ZŠ Nápis: IN EHRFURCHT, DANKBARKEIT UND LIEBE /V úžasu, vděčnost a láska/ BRÄUTIGAM A. BREITFELDER R. BUXBAUM ALOIS DIEBL ANDREAS DÖRFLER JUL. FALB ADOLF FALB HERMANN FICK KARL F... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Štědrý hrádek (zřícenina hradu) 11.49 km

Pozůstatky gotického skalního hradu Štědrý hrádek, jenž byl založen patrně v polovině 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1360. V 15. stolet&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Krsy (kostel) 11.77 km

V jádru gotický kostel s druhotně přistavěnou severní věží a západním průčelím s křídlovým štítem. Z původní gotické stavby se dochoval presbytář s hr... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zjevení Páně - Stanovice (kostel) 11.83 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Březová (kostel) 13.77 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Březín (kostel) 13.81 km

Barokní kostel sv. Bartoloměje, vybudovaný za Kokořovců v letech 1722 - 1725 podle projektu Tomáše Hafeneckera na místě starší stavb, zmiňované k roku 1358. K oválně disponované lodi je na západní straně připojena věž. Na opačné straně svatyně leží c... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Březová (vodní mlýn) 13.91 km

Vodní mlýn - Starý mlýn... pokračování

rozhledna Doubská Hora v Karlových Varech (rozhledna) 15.45 km

Na Doubské hoře se postupně vystřídali tři vyhlídkové stavby. Jako první tu byla postavena dřevěná věž pravděpodobně okolo roku 1850. Podlehla však požáru. Proto v roce 1862 rozhodla městská rada o postavení kamené věže. K té potom v roce 1878 přibyl... pokračování

rozhledna Pozorovatelna u Linharta - Karlovy Vary (rozhledna) 15.86 km

Pozorovatelna, ze které je možné pozorovat pasoucí se zvěř na přilehlém palouku. Vyhlídková plošina je ve výšce 4,3 m a je zastřešená. ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz