Tipy pro Vás v okruhu 15 km : penzion Vinařský dvorek - Velké Němčice (pension)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


hrad, zámek, tvrz, hradiště Velké Němčice (zámek) 0.17 km

Za vlády velehradského kláštera postavena tvrz, která počátkem 16. století zpustla. V roce 1550 prodal klášter Velké Němčice s pustou tvrzí Zikmundovi z Kementa. Ten začal v místech tvrze budovat renesanční zámek, ve stavbě pokračoval Tas Meziříčský ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava a Víta - Velké Němčice (kostel) 0.19 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Nosislav (tvrz) 1.83 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Nosislav (kostel) 2.11 km

Nosislavský evangelický kostel se nachází na Masarykově ulici. Projekt novogotického kostela vypracoval František Schmoranz ze Slatiňan. Základní kámen byl položen 15. října 1872 a stavební práce byly ihned zahájeny. Místní evangelíci pomáhali najatý... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel) 3.69 km

Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největš... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Starovice (kostel) 4.07 km

Starovický kostel je nejvýraznější dominantou obce. První písemná zmínka pochází již z roku 1476. Uvádí se v ní: „kaple hrubých rozměrů 12 x 5 sáhů“ (1 sáh je 180 cm). Druhý záznam je z roku 1494, kde lze již vyčíst komu byl kostel zasvěcen. Je zde u... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Přísnotice (kostel) 4.57 km

Kostel sv. Václava v Přísnoticích je hodnotnou ukázkou venkovské sakrální architektury pozdního historismu (3. třetiny 19. a počátku 20. století) V rámci prostoru ulicov&e... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. sv. války a vojákům Rudé armády - Přísnotice (pomník) 4.59 km

Umístění: v parku na návsi  Nápis: Světlé památce obětí světové války 1914-1918 z jichž krve svoboda vzešla věnují spoluobčané. CESTA VAŠE DOKO... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv.Rozálie, sv.Rocha a sv.Šebestiána - Popice (kaple) 4.65 km

Kaple byla vystavěna v letech 1716 až 1717. Původně měla i věž, ale ta byla v roce 1806 zbourána. Zasvěcení kaple dokládá úmysl, proč byla postavena - byla poděkováním za přežití strastí moru a válek 17. století - Třicetiletá válka, řádění Turků (v r... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany (kaple) 4.65 km

Malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic. Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena.... pokračování

zajímavost Křepická koule - Křepice (zajímavost) 4.67 km

Památník na kopci Čertoraj nad Křepicemi měl připomínat osvobození Brna na konci II. světové války i celou tehdejší bratislavsko-brněnskou operaci (BBO). Kdysi se zde nacházela pozorova... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Popice (zaniklá tvrz) 4.67 km

Tvrz postavena ve 14. století, zanikla na přelomu 14. a 15. století. Při archeologickém výzkumu v letech 1968 - 1969 odkryt půdorys obytné budovy.... pokračování

rozhledna Rozhledna Akátová věž (rozhledna) 4.78 km

 Na vrcholu Výhon nad Židlochovicemi byla 1. srpna 2009 otevřena rozhledna nazvaná "Akátová věž". Je zhotovena z akátového dřeva. Přístupná je celoročně, vstup je volný. Přístup k rozhledně je pouze pro pěší, event. cyklisty. Vjezd motorovými vozidly... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ondřeje - Popice (kostel) 4.89 km

Původně románská stavba. Roku 1696 - 1699 dochází k rozsáhlépřestavbě, kostel byl prodloužen a byla vystavěna nová věž pokrytá šindelem. Při požáru v r. 1716 vyhořela střední část obcea také věž kostela. Obrazy křížové cesty, které byly do kostela u... pokračování

socha Socha Panny Marie - Přísnotice (socha ) 4.9 km

... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Židlochovice (socha) 4.96 km

Vrcholně barokní socha je hodnotným dokladem raně novověké zbožnosti a utváření kulturní krajiny - je umístěna poblíž historického zdroje vody pro město Židlochovice. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Pouzdřany (zámek) 5.07 km

Zdejší tvrz, založená ve 14. století, zpustla za Lichtenštejnů na přelomu 14. a 15. století. Byla obnovena pravděpodobně až v 2. polovině 16. století za Ottersdorfů. Od roku 1575 patřila Žerotínům. V té době měla již charakter nevelkého renesančního ... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Vranovice (socha) 5.1 km

V malém parčíku v ulici U Floriánka je postavena socha tohoto světce, která pochází z roku 1799. ... pokračování

socha Sousoší sv. Josefa a Marie - Židlochovice (sousoší) 5.25 km

Sousoší sv. Josefa a Marie je situováno v parčíku v blízkosti kostela povýšení svatého kříže. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení svatého Kříže - Židlochovice (kostel) 5.26 km

Kostel Povýšení svatého Kříže se nachází na Komenského ulici. Byl postaven v letech 1724 až 1730 podle plánů vídeňského barokního architekta Johanna Lucase Hildebra... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Vranovice (kostel) 5.3 km

Výstavba kostela probíhala v letech 1868-1870, stavbu provedl židlochovický stavitel Josef Jelínek. Zdejší varhany jsou dvoumanuálové se, čtrnácti rejstříky, které postavi... pokračování

historická budova Fara - Židlochovice (budova) 5.32 km

Střízlivá barokní budova z roku 1746 umístěná v rozlehlé zahradě je cennou architektonickou památkou postavenou poblíž bývalého farního kostela s dlouhou tradicí. ... pokračování

socha Sousoší Nejsvětější Trojice -Židlochovice (sousoší) 5.32 km

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice pochází z 18. století a je místěn před budovou Základní školy u cesty ke kostelu povýšení sv. Kř&... pokračování

zajímavost Zvonice býv. kostela sv. Mikuláše - Židlochovice (zvonice) 5.33 km

Fragment původně trojlodního gotického farního kostela sv. Barbory, který byl postupně bourán v průběhu 19. století, je hodnotnou stavební umělecko-historickou památkou. Na zdi umístěn&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Blučina (kostel) 5.42 km

První spolehlivá historická písemná zmínka o Blučině pochází ze 7. prosince 1240, kdy vydal král Václav I. pro tišnovský klášter ochranné privi... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Blučina (sloup) 5.42 km

Barokní Mariánský sloup pochází z doby kolem roku 1720. Na podstavci jsou sochy sv. Barbory, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie - Immaculaty s putti.... pokračování

hřbitov, pohřebiště Podzemní hrobka Žerotínů - Židlochovice (hrobka) 5.43 km

Archeologicky objevená krypta pod někdejším bratrským kostelem obsahovala ostatky několika příslušního rodu Žerotínů. Jedná se o kulturně-historicky neobyčejně cennou lokalitu. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

historická budova Robertova vila - Židlochovice (budova) 5.44 km

V kraji ojedinělý typ architektury tohoto období. Vila někdejšího provozovatele cukrovaru Florentina Roberta, postavená ve 30. letech 19. století, je neobyčejně hodnotným příkladem reprezenta... pokračování

historická budova Radnice - Židlochovice (historická budova) 5.47 km

Budova radnice se nachází na nároží ulic Masarykova a Legionářská. Je to jedna z nejstarších budov města. Původní radnice byla jen přízemní budova s doškovou střech... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války- Unkovice (pomník) 5.49 km

Umístění: Unkovice, na návsi v parku Nápis: Postaveno k čestné upomínce všem padlým a zemřelým vojínům Hunkovským ve světové válce od r. 1914 do r. 1919. V... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Vranovice, Masarykova ulice (Boží muka) 5.54 km

 Boží muka ve Vranovicích na Masarykově ulici u železničního přejezdu.... pokračování

historická budova Bývalý cukrovar - Židlochovice (budova) 5.55 km

Cukrovar Židlochovice patřil k nejznámějším cukrovarům v českých zemích, poprvé zde byl použit proces difuze. Cukrovar v Židlochovicích založil v roce 1836 Florentin Robert z Iseronu. Po požár... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Unkovice (kostel) 5.56 km

Kostel se v Unkovicích nacházel již ve 14. století. Do roku 1341 je datována první zpráva o místní faře. Unkovická farnost byla v roce 1633 přesunuta do Židlochovic a v současné ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše a sv. Václava - Pouzdřany (kostel) 5.58 km

Pouzdřanský kostel je trojlodní stavbou s kněžištěm, ukončeným pěti stranami osmiúhelníku, obdélníkovou sakristií při severní straně kněžiště, zděnou kruchtou a konvexně zprohýbanou jehlancovou věží v západním průčelí. Nad sakristií je situována orat... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Vavřince - Žabčice (kaple) 5.59 km

Kaple sv. Vavřince byla vystavěna uprostřed obce v roce 1883. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Dům s žudrem - Pouzdřany (historická budova) 5.63 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Žabčice (zámek) 5.65 km

Zámek byl postaven koncem 18. století Ditrichštejny jako lovecký. V průběhu 19. století se změnil v obydlí správce dvora a kanceláře. ... pokračování

drobná památka Boží muka - Žabčice (drobná památka) 5.66 km

Trojboká zděná boží muka stojící v centru obce jsou hodnotnou drobnou architekturou vzniklou v 1. polovině 19. století tvořící důležitý urbanistický prvek v zástavbě vsi. ... pokračování

socha Socha sv.Jáchyma - Židlochovice (socha) 5.69 km

Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ... pokračování

socha Socha sv. Anny - Židlochovice (socha) 5.7 km

Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ... pokračování

socha Socha Panny Marie Bolestné - Židlochovice (socha) 5.71 km

Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ... pokračování

historická budova Sýpka - Žabčice (historická budova) 5.71 km

Masivní barokní sýpka z 20. let 18. století je cenným dokladem hospodářské funkce tehdejšího dvora. Sýpka je dominantou obce s výraznou urbanistickou funkcí. Roku&... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

socha Socha sv.Josefa - Židlochovice (socha) 5.71 km

Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Židlochovice (zámek) 5.72 km

V Židlochovicích byla vybudována nejpozději v první polovině 14. století, nejspíše do roku 1349, vodní tvrz na níž sídlili vladykové, Arkleb ze Ždánic postoupil roku 1349 ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

pomník, památník Pomník Obětem 2. světové války - Žabčice (pomník) 5.73 km

Umístění: u hasičské zbrojnice Nápis:1939-1945Z VAŠÍ KRVE-NAŠE SVOBODA.URBÁNEK FRANTIŠEK NADPORUČÍK ZAHYNUL V BOJÍCH NA SLOVENSKU U HAJNÍKU 15.10.1944.CHLIVĚN... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1.světové války - Žabčice (pomník) 5.81 km

Umístění: hřbitov Nápis:PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM 1914-1918 VĚNUJÍ SPOLUOBČANÉ.VEČEŘA JAN, *1881. +1914. SEDLÁČEK FRANT. *1893. +1914. ŠAFAŘÍK ALOIS. *18... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hustopeče nad Bečvou (zaniklý hrad) 6.24 km

... pokračování

historická budova Dům pánů z Vizovic - Hustopeče (historická budova) 6.29 km

Dům pánů z Vizovic se nachází v historickém centru města Hustopeče na Mrštíkově ulici. Tento dům nechal v letech 1488-1492 postavit pan Kryštof Wisinger, tehdejší purkmist města, se svo... pokračování

rozhledna Rozhledna Hustopečský starý vrch (rozhledna) 6.29 km

Rozhledna se nachází severovýchodně od mšsta Hustopeče na kopci Hustopečský starý vrch v nadmořské výšce 303 m, na okraji mandloňového sadu. Rozhlednu navrhli Martin Nová... pokračování

kašna, fontána Tritonova kašna - Hustopeče (kašna) 6.34 km

 Kamenná kašna v dolní části Dukelského náměstí pochází z roku 1595. Původně byla zdrojem pitné vody pro město. Voda byla přiváděna dřevěným potrubím ze západního návrší, kde bylo několik studní. V zimním období bývala kašna zabedněna a obložena slám... pokračování

pomník, památník Morový sloup - Hustopeče (památník) 6.39 km

 V horní části hustopečského náměstí je vztyčen 14 m vysoký sloup Nejsvětěší svaté Trojice. Po opakovaných morových epidemiích, kterým podlehly stovky hustopečských obyvatel, byl roku 1736 postaven tento památník. Jeho autorem je brněnský sochař J.K.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Staršího Nikolčice (kostel) 6.4 km

Dominantou obce je farní kostel sv. Jakuba Staršího postavený v roce 1777 na místě staré zchátralé stavby.Kostel je postaven na místě svatyně staršího data. Roku 1777 byl v renesančním slohu znovu postavený. Má 3 oltáře - hlavní se starobylými socham... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava a Anežky České - Hustopeče (kostel) 6.42 km

... pokračování

pomník, památník Kvasinka vinná - Hustopeče (památník) 6.5 km

Památník kvasinky vinné je umístěn v Hustopečích na nádvoří domu U Synků na Dukelském náměstí. Na cihelném podstavci je umístěna z kamene vytesaná cca 70.000... pokračování

pomník, památník Památník Cyrila a Metoděje - Strachotín (památník) 6.51 km

Sousoší dvou postav, Cyrila a Metoděje, měří 2,5 metru. Toto dílo bylo odhaleno v roce 2013. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Rocha - Hustopeče (kaple) 6.57 km

Na Křížovém vrchu nad Hustopečemi, lidově zvaném Krajcák, byla pravděpodobně r. 1680 postavena na místě drobné kapličky barokní kaple sv. Rocha. Původní název kopce zněl Volský vrch – Ochsenberg a sloužil jako rozsáhlé pastviště pro přihnaný dobytek ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel Nikolčice (kostel) 6.57 km

V obci Nikolčice se nachází evangelický kostel postavený v roce 1862 a přestavěný v moderním slohu roku 1952.... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Vojkovice (hřbitov) 6.62 km

Hřbitov je součástí kostela sv. Vavřince. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 světové války - Vojkovice (pomník) 6.63 km

Umístění: u kostela  sv. Vavřince Nápis:OBĚTEM VÁLKY1914 - 1918   Na desce uvedeno 14 jmen padlých vojáků:Häufl Johann (z domu č.p.2) nar. 1894, který byl pohřešov&aacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Vojkovice (kostel) 6.64 km

Za založení kostela a také fary vděčí Vojkovice benediktinskému klášteru v Třebíči, kterému obec patřila až do roku 1502. Kostel byl vybudován v gotickém stylu. Je rozdělen dvěma... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Vojkovice (pomník) 6.81 km

Umístění: travnatá plocha na návsi Nápis:1965   Pomník vybudován v místě kde bylo zřízeno dočasné pohřebiště ostatků příslušníků Rudé a... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Loosova vila - Hrušovany u Brna (historická budova) 6.82 km

V blízkosti budovy cukerní rafinerie byl postaven v roce 1914 na zakázku brněnského podnikatele a jejího ředitele dr. Viktora Bauera rodinný dům se zahradou podle plánů vynikajícího arc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Oldřicha a Metoděje - Strachotín (kostel) 6.85 km

Kostel sv. Oldřicha stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům v okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Bývalá cukerní rafinerie - Hrušovany u Brna (technická památka) 6.96 km

Hrušovanská cukerní rafinerie byla založena roku 1881, v roce 1915 ji zachvátil požár a v roce následujícím již byla postavena znovu. V této době byl ředitelem cukrovaru dr. Viktor Baue... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Karla Boromejskéhol - Opatovice (kostel) 7.04 km

Kostel svatého Karla Boromejského je římskokatolický chrám. Je filiálním kostelem rajhradské farnosti. Jednolodní kostel s věží byl postaven v letech 1868–1869 na mí... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Boromejského - Opatovice (kostel) 7.04 km

Kostel sv. Jana Boromejského je nejvýznamnější kulturní památkou obce a nachází se v jejím středu. Budova dosahuje délky 30 m a šířky 11,4 m s mohutnou věží ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Moutnice (kostel) 7.1 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Královny - Hrušovany u Brna (kostel) 7.33 km

Kostel Panny Marie Královny byl postaven na počátku 21. století. Slavnostní vysvěcení provedl 21. srpna 2004 brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle. Do obětního stolu byly uloženy ostatky svaté Zdislavy.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Markéty - Měnín (kostel) 7.55 km

... pokračování

drobná památka Kostnice - Vranovice (drobná památka) 7.63 km

 Ve zdi vranovského hřbitova je vsazena kostnice typu střdověkého karneru. Má kruhový tvar a pochzí ze 17. století. Má dvě podlaží: v horním byly slouženy bohoslužby, v dolním podlaží je vlastní kostnice. Jsou zde ukládány kosti ze zrušených hrobů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov (kostel) 7.64 km

Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kaplička U lokálky - Přibice (kaplička) 7.8 km

   Kapličku U lokálky postavili v roce 1918 Josefa a Rudolf Karpíškovi ke cti a chvále Boží za šťastný návrat Rudolfa Karpíška z italské fronty.    Rudolf Karpíšek, nar. 1885, bojoval na italské frontě spolu s dalšími 300 vojáky italské legie. Domů ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Šakvice (kostel) 7.85 km

Kostel sv. Barbory, který stojí v horní části návsi, má gotické jádro. Při opravě kostela v březnu 2000 byly objeveny malby a prvky sahající až do 12. století. Pamá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Přibice (kostel) 7.89 km

 Farní kostel sv. Jana Křtitele v Přibicích je románského původu. Byl vystavěn na počátku 13. století. Při tatarských nájezdech však byl zničen, následně opraven a znovu vysvěcen olomouckým biskupem Brunem v roce 1257.   V 16. až 19. století byl bar... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zbytky kostelíka - Dolní Věstonice (zbytky kostelíka) 7.89 km

... pokračování

socha Sousoší Panny Marie Pomocné - Dolní Věstonice (sousoší) 8.1 km

Na návsi za kostelem je v ohrádce s balustrádou umístěna socha Panny Marie Pomocné. Čtvercová ohrádka je tvořena nárožními pilíři, jejichž stěny jsou členěny vpadlými r&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Dolní Věstonice (kostel) 8.11 km

Nejvýraznější stavbou obce je na rozšířeném prostranství farní kostel archanděla Michaela. Představuje kombinaci gotické a barokní architektury. Nejstarší dochovan&... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Dolní Věstonice (socha) 8.13 km

Na návsi se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha spočívá na masivním jednou odstupňovaném soklu čtvercového půdorysu s výraznými nárožními pilastry, mez... pokračování

muzeum Muzeum - Dolní Věstonice (muzeum) 8.14 km

Expozice v Dolních Věstonicích - Věk lovců a mamutů nabízí moderní formou výsledky archeologických výzkumů pod Pálavou.  Starší část expozice (1. patro) nab&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Holasice (kaple) 8.19 km

... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice (socha) 8.19 km

V obci na travnatém pásu u silnice v balustrádové ohrádce půdorysu čtverce se nachází socha sv. Floriána. Uprostřed ohrádky je umístěn dvoustupňový sokl, jehož dolní... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rajhradice (kříž) 8.44 km

Kamenný kříž s plastickým korpusem Ukřižovaného je hodnotnou památkou 1. poloviny 19. století, která svým umístěním na křižovatce silnic tvoří urbanisticky důležitou souč&... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Rajhradice (pomník) 8.48 km

Umístění: proti základní škole Nápis: 1914-OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY-1918 MACHÁČEK JAN ZEMŘ. 3/10 1914, 35 ROKŮ STÁR V NEMOCNICI HUMONU V UHRÁCH NĚMEC LEOPOLD PADL 9/9... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Školastiky - Rajhradice (kaple) 8.48 km

Kaple sv. Školastiky byla postavena v letech 1896–97 nákladem obce. Kaple, tehdy vystavěná na západním okraji obce, je dnes, po sloučení Rajhradic a Loučky, ve středu obce. Kaple byla vysvěc... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Rajhradice (drobná památka) 8.49 km

Boží muka stojí v blízkosti Kaple sv.Scholastiky. U paty nápis: KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALA FRANTIŠKA MINAŘÍKOVÁ ROKU 1945. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv.Otmara - Otmarov (kaple) 8.6 km

Kaple svatého Otmara z roku 1883. Otmarův kult se ve středověku velmi rozšířil ve Švýcarsku i v Německu. Vyvinula se kolem něho živá tradice, jako jsou svěcená voda, olej a dětské šati... pokračování

architektonická zajímavost Sýpka - Rajhradice (zajímavost) 8.6 km

Kamenný sýpka s erbem rajhradských opatů vznikla po roce 1717 a je hodnotným příkladem hospodářských ambicí kláštera a urbanistickou dominantou obce. ... pokračování

muzeum Kovárna - Těšany (muzeum) 8.62 km

Kovárna se nachází na náměstí v Těšanech, jihovýchodně od Brna. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu vtiskla kovárně přestavba z roku 1700. Kovárna má vzhled přízemní čtyřkřídlé budovy ve ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Šitbořice (kostel) 8.65 km

Nynější kostel se nachází se na místě původní středověké svatyně, která byla v 17. stol. obnovena v barokním slohu. Současný kostel byl vystavěn v letech 1910–1913 v novoro... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Těšany (zámek) 8.66 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Rajhradice (kříž) 8.71 km

Kříž je umístěn v místě zvaném na kopečku. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Rajhradice (pomník) 8.75 km

Umístění: v části zvaná Loučka Nápis: 1914-1918 BEER BOHUMIL 1900-1918 ČIPERA JOSEF 1880-1915 HRŮZA LEOPOLD 1884-1914 KAPLAN JOSEF 1883-1914 NECHVÁTAL VÁCLAV 1894-1918 SOJKA AUGUSTIN 1892-1914 &S... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

muzeum Památník písemnictví na Moravě Rajhrad (muzeum) 8.83 km

Návštěvníkům Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 8. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. (Celkem čít... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Děvičky (zřícenina hradu) 8.84 km

Západně od Pavlova na příkré, ze tří stran nepřístupné skále se nalézají zříceniny kdysi významného a pevného hradu zvaného Děvičky, Dívč&iacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Ivaň (kostel) 8.85 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášter Rajhrad (klášter) 8.88 km

O počátcích kláštera rajhradského, nejstaršího a jediného benediktinského řádu na Moravě, se soudobé prameny nezachovaly. Ze dvou pozdějších listin (tzv. bře... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.2000

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Pavlov (hřbitov) 8.91 km

Barokní hřbitov s architektonicky zdůrazněným průčelím se rozkládá na přibližně obdélníkovém půdorysu. Po obvodu je obehnaný kamennou zdí, členěnou zvenku opěrnými pil&iac...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

drobná památka socha sv. Jana Nepomuka - Rajhrad (drobná památka) 8.91 km

 V areálu benediktinského kláštera v Rajhradě stojí jako první v pořadí vlevo od cesty na travnaté ploše socha sv. Jana Nepomuckého . Na kamenném základě založeném v úrovni trávníku je postaven pískovcový barokně profilovaný sokl nesoucí světcovu soc... pokračování

drobná památka socha sv. Benedikta - Rajhrad (drobná památka) 8.91 km

 V areálu benediktinského kláštera v Rajhradě stojí jako druhá v pořadí vlevo od cesty na travnaté ploše socha sv. Benedikta z Nursie , zakladatele řádu benediktinů . Na kamenném základě založeném v úrovni trávníku je postaven pískovcový barokně boha... pokračování

drobná památka socha sv . Karla Boromejského - Rajhrad (drobná památka) 8.91 km

 V areálu benediktinského kláštera v Rajhradě stojí jako třetí v pořadí vlevo od cesty na travnaté ploše socha sv. Karla Boromejského . Na kamenném základě založeném v úrovni trávníku je postaven pískovcový barokně profilovaný sokl nesoucí světcovu s... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz