Tipy pro Vás v okruhu 15 km : Jáchymov (město)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


lázně Lázně Jáchymov (lázně) 0.1 km

Když r. 1864 dobývali horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole Svornost silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov jako město ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Barbory - Jáchymov (kaple) 0.26 km

Kaple svaté Barbory byla postavena z podnětu jáchymovských horníků v roce 1770. Stával dříve o něco níže, v místech nynějšího lázeňského domu Astoria. V souvislosti s bouřlivým rozvojem jáchymovských lázní byla v roce 1915 přemístěna na nové stanoviš... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Špitální kostel Všech svatých - Jáchymov (kostel) 1.01 km

Špitální kostelík je nejstarší jáchymovskou kulturní památkou, která si zachovala původní vzhled. Kostel již není využíván k náboženským obřadům, je odsvěcen a slouží jako muzeum. V jeho interiéru jsou umístěny vzácné náhrobní desky, oltář, pravděpod... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Jáchymov (kaple) 1.45 km

Zděná barokní kaple byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple z roku 1517. Kaple při požáru města v roce 1873 zcela vyhořela a následně byla obnovena. V roce 1993 prošla celkovou rekonstrukcí. Vnitřní zařízení pochází z doby obnovy ka... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Jáchymov (kostel) 1.56 km

Kostel postaven v roce 1904 zároveň se sborovým domem v secesním stylu. Na jeho zdech jsou plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a kronikáře J. Mathesia. Uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň. Možno navštívit. (text: Petra Javůrková)... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Suchá u Jáchymova (kostel) 1.9 km

Kostel byl vystavěn v letech 1927 - 1929 pro potřeby obyvatel obce Suchá u Jáchymova. Původně se mělo jednat o kapli, později se začalo mluvit o stavbě kostela. V čele výboru pro vybudování kaple Joh. Pepperle (tajemník) aj. Öhm (předseda). Město Jác... pokračování

infocentrum Informační centrum Jáchymov (infocentrum) 1.92 km

Informační centrum v Jáchymově bylo založeno v květnu roku 1999 za podpory sdružení Krušné hory západ, města Jáchymov a projektu PHARE. Původně jsme sídlili v budově Královské mi... pokračování

muzeum Královská mincovna - Jáchymov (muzeum) 1.93 km

Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let 1534 – 36, v nynější po... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina hradu Freudenstein (zřícenina) 1.99 km

Poměrně pozdě vybudovaný hrad; dohotoven kolem roku 1520 Štěpánem Šlikem. Vznikl snad mezi lety 1517 a 1520 vypleněn vzbouřivšími se horníky, poté opraven. Po konfiskaci a nucené v&yacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jáchyma - Jáchymov (kostel) 2.01 km

Kostel byl postaven jako protestanstký na počátku 16. století, jedná se o pozdně gotickou stavbu s řadou renesančních detailů. Velikost a zdobení kostela vypovídá o někdejším boh... pokračování

zajímavost Ježíškova cesta - Boží Dar (zajímavost) 3.79 km

To, že na Božím Daru bydlí Ježíšek a že tu vyřizuje svou poštu možná mnoho dětí ani jejich rodičů neví. Nejlepší na tom je, že děti nemusí čekat na Vánoce a mohou se „setkat“ s Ježíškem hned na několika místech po celý rok. Mohou se vydat po stopách ... pokračování

rozhledna Klínovec u Jáchymova (rozhledna) 3.88 km

Na nejvyšším vrcholku Krušných Hor, stojí dominantní, 24 metrů vysoká osmiboká věž, z roku 1884. Nutno ale poznamenat, že není první rozhlednou zřízenou právě zde. Na Klínovci je až čtvrtou vyhlídkou v pořadí. První byla obyčejná dřevěná pyramida z r... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Boží Dar (kostel) 4.04 km

V roce 1593 byl na místě starého chátrajícího dřevěného kostela postaven kostel nový a v roce 1605–1607 mu přibyla ještě věž. Roku 1771 byl ale zbořen a podle luteránského ... pokračování

infocentrum Informační centrum Boží Dar (infocentrum) 4.15 km

Nabízené služby: informace o provozu skiareálů informace o aktuálním počasí, sjízdnosti silnic, stavu sněhové pokrývky informace o turistických možnostech prodej upom&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - Ostrov (kostel) 4.17 km

Spolu s klášterem piaristů byl postaven také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, vysvěcený v roce 1674. Stavbu provedl pražský stavitel Martin Reiner. Kostel je jednolodní stavbou se samostatnou zvonicí, která je s kostelem spojena sakristií. Ve... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel) 4.17 km

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pohřební kaple sv. Anny - Ostrov (kaple) 4.18 km

Mauzoleum vévodů Sasko-Lauenburských a markrabat Bádenských navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu a patří k nejstarším raně barokním centr&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple) 4.2 km

Kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V roce 1708 v Einsiedelnu nabyl řeči její dosud n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Ostrov (kaple) 4.2 km

V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za... pokračování

muzeum Muzeum obce Boží Dar (muzeum) 4.22 km

... pokračování

muzeum Galerie umění Letohrádek - Ostrov (galerie) 4.3 km

alerie umění v Karlových Varech má od roku 1967 pobočku – raně barokní letohrádek v zámeckém parku v Ostrově. V roce 1961 založená, původně městská galerie soustředila svou s... pokračování

infocentrum Městské informační centrum - Ostrov (infocentrum) 4.31 km

Poskytování informací o zajímavostech, možnostech ubytování, dopravy a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodej publikací, map, vstupenek na akce do kulturn&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ostrov nad Ohří (zámek) 4.34 km

Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata... pokračování

historická budova Palác princů - Ostrov (historická budova) 4.39 km

Původní palácová budova byla spojena s budovou zámku. Po požáru roku 1795 bylo zbouráno západní křídlo a dostala svou současnou podobu. Interiér skrývá překrá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Ostrov nad Ohří (kostel) 4.56 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Krásný Les (kostel) 5.38 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mořičov (zřícenina loveckého zámečku) 5.66 km

Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu osta... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého a Trojiční sloup - Nová Víska (kaple) 6.05 km

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1819 je drobnou sakrální orientovanou stavbou obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, valbovou střechou a hranolovou zvoničkou. Před jejím průčelím byl... pokračování

infocentrum Informační centrum Hroznětín (infocentrum) 6.1 km

... pokračování

rozhledna Plešivec u Abertam (rozhledna) 7.38 km

Mezi rozhlednami Krušných hor je Plešivec unikátní stavbou. Celodřevěná rozhledna, na vrcholu stejnojmeného vrcholku 1028 m.n.m, byla postavena již v roce 1895. Zásluhu na tom má hlavně... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Thebisberg - Velichov (hradiště) 7.61 km

Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Radošov (kostel) 7.9 km

Radošovský kostel je jedním z nejstarších v kraji. V minulosti byl mnohokrát přestavěn. Dnes je vnitřní zařízení kostela převážně barokní. Dřevěné oltáře z 1... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

most, akvadukt, viadukt Dřevěný most - Radošov (most) 7.92 km

Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský v roce 1310 poprvé přijel do Čech. Most má pestrou historii, zažil mnohá vyhoření i následn&e... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1. světové války - Radošov (pomník) 7.93 km

Patrně již ve dvacátých letech 20. století vytvořil sochař W. Wolf z Kyselky jednoduchý pamětní kámen s věnovacím nápisem obětem 1. světové války. Po roce 1933 byl nad kamenem vz... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov (kostel) 8.16 km

Jako v každé větší obci, představoval i ve Velichově kostel nejen výrazně umístěnou stavební dominantu, ale především duchovní a společenské centrum pro obyvatele. Původní velichovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je ve farní kronice zaznamená... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velichov (zámek) 8.17 km

V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly předevš... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Himlštejn (zřícenina hradu) 8.61 km

Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Vil&e... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Pstruží (vodní mlýn) 8.73 km

vodní mlýnPstruží, čp.39... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Čtrnácti svatých pomocníků - Abertamy (kostel) 9.02 km

Kostel Čtrnácti sv. pomocníků s unikátním hodinovým strojem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple) 9.06 km

Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Stráž nad Ohří (kostel) 9.15 km

... pokračování

lázně Lázně Kyselka (lázně) 9.19 km

Historické lázně. V současnosti v havarijním stavu. Petice má nový web - http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dalovice (tvrz, zámek) 9.24 km

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 18... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

rozhledna Bučina u Kyselky (rozhledna) 9.61 km

Vrcholek Bučina se vypíná přímo nad obcí kyselka, do výšky 582m.n.m. Bukové lesy daly název tomuto vrchu již ve středověku. Tehdy se jmenoval "Buková Kyselka". Na jeho vrcholku stojí jednoduchá kamená rozhledna, která vznikla pravděpodobně koncem osm... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny- Karlovy Vary-Sedlec (kostel) 10.44 km

Barokní kostel postavený stavitelem Janem Schmidem na místě původního gotického z r. 1290. Kostel je jednolodní s bohatou štukovou výzdobou. Na východní straně kostela se nach&aa... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sedlec (zámek) 10.58 km

Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní kř&iac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Michalea - Děpoltovice (kostel) 10.63 km

Barokní kostel sv. Michaela z let 1786-1787. ... pokračování

rozhledna Göethova Vyhlídka v Karlových Varech (rozhledna) 10.69 km

Snad žádná z našich rozhleden si neužila tolik jmen jako Göethova vyhlídka v Karlových Varech. Ale vraťme se na úplný začátek, tedy do roku 1888, kdy stavbu na tomto překrásn&eacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova - Vejprty (kostel) 10.83 km

Novogotický kostel vybudovaný v roce 1899. ... pokračování

historická budova Vila Lützow - Karlovy Vary (historická budova) 11.09 km

Tzv. Lützowova vila se nachází na strmém skalnatém svahu vrchu U tří křížů, pod ulicí Na Vyhlídce v Karlových Varech. Nechal si ji postavit v letech 1853-1854 podle vlastního plánu baron August von Lützow (*13. prosince 1795- + srpen 1872), jenž poch... pokračování

lázně Karlovy Vary (lázně) 11.1 km

Město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 če... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Zlatý klíč - Karlovy Vary (muzeum) 11.1 km

Dům Zlatý klíč je jedním z nejstarších renesančních domů v Karlových Varech. Nachází se v něm stálá expozice secesních obrazů vídeňského dvorní... pokračování

muzeum Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím - Kovářská (muzeum) 11.16 km

Muzeum ukazuje takticko-technické pozadí letecké vojny z roku 1944. Seznámíme vás tu s osudy zastřelených pilotů z obou bojujících strán. Možno vidiět trosky letadel, fotografie, dokumenty a osobní věci pilotů. K zhlédnutí je i film o této události.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámecká věž - Karlovy Vary (hrad) 11.17 km

Gotický hrad dosud nezjištěné podoby, založený Karlem IV., roku 1564 již zpustlý. Věž upravena po požáru roku 1604, interiér dotvořen v 2. polovině 18. století. Dnes dvoupatrová hranolovitá stavba s arkádovým ochozem a zvoničkou nad střechou.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Lukáše - Karlovy Vary (kostel) 11.18 km

Kostel v novogotickém stylu, z neomítnutých červených cihel, byl dokončen v roce 1877 a je dnes kulturní památkou. V současnosti si zde můžete prohlédnout expozici voskových figurín. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel) 11.21 km

Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, baro... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

muzeum Jan Becher muzeum - Karlovy Vary (muzeum) 11.22 km

Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Dnes je zde Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisí... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Kovářská (kostel) 11.23 km

... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna Karlovy Vary (hvězdárna) 11.33 km

... pokračování

muzeum Muzeum Karlovy Vary (muzeum) 11.33 km

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně poda... pokračování

infocentrum Infocentrum města Karlovy Vary (infocentrum) 11.34 km

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Infocentrum zajišťuje veškeré služby spojené s Vaším pobytem v Karlových Varech – informace o městě, informace o kulturních, sportovních akcích. Zajišťujeme ubytování, stravování, průvodcovské služby, výlety. Pr... pokračování

zajímavost Zvonkohra - Karlovy Vary (zajímavost) 11.35 km

Taneční zvonkohra umožňuje tvorbu tónů pouhým pohybem, poskakováním nebo i tancem na bronzových destičkách. Devět tabulek je uspořádáno do tvaru čtverce a pod každou z nich je zvukový prvek. Máte tak možnost si zahrát vaše oblíbené písničky.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla - Karlovy Vary (kostel) 11.35 km

Byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní v tehdy vznikající výstav... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Boč (kostel) 11.46 km

Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprt&sc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník obětem I. světové války - Lučiny (pomník) 11.56 km

Umístění: Pomník obětem 1. světové války byl postaven roku 1927 pod skalnatým svahem údolíčka při průjezdní silnici uprostřed vsi Lučiny (Hartmannsgrün). Pomník vytvořil ka... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevstoupení Páně - Karlovy Vary-Stará Role (kostel) 11.76 km

Pseudorománský kostel byl vystavěn podle návrhu architekta Hermanna Fiedlera v roce 1908. V roce 1909 bylo pořizováno vnitřní zařízení. K vysvěcení došlo 10. října 1909. Jedn&aac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

rozhledna Vyhlídka Karla IV. (rozhledna) 11.78 km

Rozhledna je postavena asi 1 km J od centra města Karlovy Vary na ostrohu nad údolím říčky Teplé. Karlova vyhlídka je postavena v pseudogotickém stylu a je nejstarší rozhlednou v Karlov&y... pokračování

rozhledna Rozhledna Diana - Karlovy Vary (rozhledna) 11.85 km

Nad Karlovými Vary na výšině přátelství najdeme rozhlednu Dianu. Ze čtyř Karlovarských vyhlídkových staveb je nejmladší, vznikla teprve z pobídky Karlovarských radn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Marka - Kovářská (kaple) 12.13 km

Kaple pocházející z roku 1913 byla  postavena nedaleko železného kříže, který z vděčnosti nechala postavit uzdravená obyvatelka Kovářské.    Bohoslužby se konají... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple - Vejprty (kaple) 12.14 km

Zrekonstruovaná hřbitovní kaple byla postavena v roce 1907. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětější Trojice - Vejprty (kaple) 12.31 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Urbana - Vejprty (kaple) 12.56 km

... pokračování

muzeum Sklářské muzeum Moser - Karlovy Vary (muzeum) 12.58 km

Navštivte muzeum sklárny Moser v Karlových Varech, jehož expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 155 let historie sklárny. Expozic... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech Svatých - Vejprty (kostel) 12.88 km

Kostel Všech svatých stojící ve Vejprtech je barokní sakrální stavbou, která je farním kostelem vejprtské římskokatolické farnosti. Je chráněn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel - Nová Role (kostel) 12.99 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kašna, fontána Kašna - Vejprty (kašna) 13.02 km

Modení kašna ve Vejprtech pěkně zapadá do hezky upraveného náměstí T. G. Masaryka. V letních měsících stojí za pozornost i pěkná květinová výzdoba u Ka&scaro... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Martina - Vejprty (kaple) 13.4 km

Novogotická kaple u bývalého hřbitova. ... pokračování

rozhledna Pozorovatelna u Linharta - Karlovy Vary (rozhledna) 13.52 km

Pozorovatelna, ze které je možné pozorovat pasoucí se zvěř na přilehlém palouku. Vyhlídková plošina je ve výšce 4,3 m a je zastřešená. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Doubí (zámek) 14.21 km

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní ... pokračování

muzeum Vánoční dům - Doubí (muzeum) 14.21 km

O nás Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni cukroví, svařeného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdo... pokračování

pomník, památník Pomník obětem I. světové války - Hory (pomník) 15.84 km

Umístění: pod kaplí sv. Anežky Přemyslovny Nápis: Welt + Krieg 1914 - 1918 Russland Russ Alois L.IR.No6. Reiter Jos. IR.73. Russ Ed. dto. Zuleger Joh. Dto. Maier Fr. Lst.IRN6. Maier Wenzl Dr.R.2. Breitfelder Karl I.R.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anežky Přemyslovny - Hory (kaplička) 15.84 km

Kaple stojí na místě původní dřevěné kapličky ze 17. století. S přestavbou do novogotické podoby se započalo v roce 1900. V průběhu socialismu kaple postupně chátrala, než došlo na začá... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz