Tipy pro Vás v okruhu 25 km : Rajnochovice (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny - Rajnochovice (kostel) 0.11 km

Barokní poutní kostel z roku 1716 zhotovený podle plánů G.P. Tencally. Pouť vždy po 26.7.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zubříč (zřícenina) 1.08 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Šaumburk (zřícenina hradu) 1.09 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Loučka (zámek) 2.61 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Loučka (kostel) 2.62 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Kelč (kostel) 4.9 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kelč (tvrz, zámek) 5.03 km

Tvrz vznikla až v 2. polovině 15. století po zániku hradu Šaumburka za vladyků z Heršic. V 80. letech 16. století olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vybudoval v místech tvrze dnešní zámek. V roce 1622 se zámku zmocnili vzbouření Valaši, roku 1647 j... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Kelč (kostel) 5.14 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hošťálková (zámek) 6.19 km

Postaven v 2. polovině 18. století Podstatskými z Prusinovic.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Kateřinice (kostel) 6.23 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Kateřinice (pomník) 6.28 km

Umístění: Kateřinice Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY  1914 – 1918  ADÁMEK JAN                 BŘEZOVJÁK TOMÁŠ  DŘEVOJÁ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Hošťálková (kostel) 6.35 km

Evangelický kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické postavený v letech 1829–1831 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení svatého Kříže - Hošťálková (kostel) 6.42 km

Barokní kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1798. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel narození Panny Marie - Horní Újezd (kostel) 6.76 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Horní Újezd (zniklá tvrz) 6.8 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Obřany - Chvalčov (zřícenina hradu) 6.82 km

Hrad vybudovali v polovině 14. století páni z Kunštátu bez povolení markraběte. Proto měl být zbořen, ale nakonec jej roku 1373 postoupili markraběti Janu Jindřichovi. Zničen pravděpodobně v husitských válkách (jako zbořený roku 1447). ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Malhotice (tvrz, zámek) 6.86 km

Tvrz doložena rokem 1465 za Braneckých z Přítluk. Na konci 16. století ji Obejšlíkové z Litulovic přestavěli v renesanční zámek. V letech 1616 - 1628 náležel původně polskému rodu Bujakovských z Knurova. Na počátku 19. století upraven empírově. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Loukov (kostel) 6.9 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Branky (kostel) 7.2 km

Než byla lokalita v Bránkách zařízena, byla osada tato přifařena do Kelče. R. 1784 bylo ustanoveno zříditi náboženským fondem v Bránkách vlastní duchovní správu. Ježto pak... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Starý zámek Branky (zámek) 7.22 km

Zámek vznikl barokní přestavbou původní renesanční tvrze v 18. století za Locknerů z Locknenau. Je to patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Dnes v budově sídlí obec... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Nový zámek Branky (zámek) 7.26 km

Jako své sídlo si nechal Hans Huber postavit tzv. nový zámek koncem 19. století. Je to obdélná budova v pseudobarokním slohu s okrouhlou věží a několika štíty. Ve 30. lete... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Zámrsky (kaple) 7.37 km

Když bylo rozhodnuto, kde bude kaple stát, Páter František Král 29.července 2001 posvětil tento pozemek. Základní kámen byl posvěcen papežem 26.6.2001 ve Lvově. Dále byly 15. záři 2002 posvěceny zvony. 27.9.2002 byly dokončeny všechny stavební práce ... pokračování

muzeum Muzeum dřevěného porculánu - Držková (muzeum) 7.76 km

První myšlenka obyvatel Držkové o zbudování vlastního muzea, které by mapovalo historii této malé valašské dědinky a skládalo úctu dřívěj&sc... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Skalička (větrný mlýn) 7.82 km

větrný mlýnSkalička, čp.?... pokračování

vyhlídka Vyhlídka Hranečník - Opatovice (vyhlídka) 7.98 km

Od přístřešku nacházejícím se u silničky vedoucí z obce Opatovice do obce Malhotice spatříte krásný pohled na Hostýnské vrchy a na část Moravskoslezských Bes... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Ratiboř (kostel) 8.49 km

Mezi nejstarší stavby v Ratiboři patří evangelický kostel z roku 1842 – 61 projektovaný vídeňským architektem Försterem. Původní dřevěný kostel byl z roku 1782. Chráně... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Mikulůvka (pomník) 8.58 km

Umístění: před budovou ZŠ Nápis: PAMÁTCE  PADLÝCH 1914 - 1918 1938 T.G. MASARYK ADÁMEK JOSEF č.1              ADÁMEK JAN č.1 ADÁMEK JAN... pokračování

kašna, fontána Kašna se sochou dívky - Opatovice (kašna) 8.77 km

Kašna se sochou dívky ve středu obce symbolizuje Záhorský skupinový vodovod. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Jurkovičova křížová cesta (křížová cesta) 8.84 km

Křížová cesta těsně pod vrcholem Hostýnu je dílem architekta Dušana Jurkoviče. Je významnou architektonickou součástí celého hostýnského komplexu. Byla postavena v reakci ... pokračování

rozhledna Rozhledna Hostýn (rozhledna) 8.89 km

Kamennou rozhlednu a kapli sv. Kříže v jednom nechala na Hostýně postavit Matice svatohostýnská v roce 1897. Okrouhlá stavba nesla původně vyhlídkovou věžičku a jméno císaře Františka J... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Keltské oppidum Hostýn (hradiště) 9.01 km

Na vrcholu Hostýna se v pravěku nacházelo rozsáhlé hradiště o ploše cca 19,7 hektarů. Po jeho obvodu byl obranný val, který se zachoval dodnes. Je vysoký 4 metry, na jihozápadě a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Stará křížová cesta na Svatém Hostýnu (křížová cesta) 9.07 km

Stavba tzv. staré křížové cesty na Hostýnu byla zahájena v roce 1900, o 2 roky později byla vysvěcena. Křížovou cestu tvoří různorodé kapličky, ty však ve své době nebyly v uměle... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně (kostel) 9.08 km

Vznikl na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala d... pokračování

muzeum Svatohostýnské muzeum - Chvalčov (muzeum) 9.13 km

Svatohostýnské muzeum se nachází v Jurkovičově sále v areálu poutních domů. V přízemí jsou expozice představující historický vývoj Hostýna a na galeri... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Pospíšilův Mlýn - Vítonice (mlýn) 9.14 km

Z historie Pospíšilového mlýna ve Vítonicích: O mlýně ve Vítonicích je psáno v knize XIII pána herolda z Kunštátu a na Plumlově již v r. 1490. V r.1675 byl v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Vodní kaple - Hostýn (kaple) 9.26 km

Původní kapličku kolem upraveného vodního pramene nechal vybudovat v roce 1658 Jan Rottal. V roce 1700 byla rozšířena a v roce 1748 byla realizována její rozsáhlá přestavba. Pod kapl&ia... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Choryně (tvrz, zámek) 9.37 km

Až dosud se mělo zato, že byl postaven roku 1573 za Václava z Ledské. Ve skutečnosti byl obytný a správní objekt, v němž se zdržovala vrchnost, ještě v březnu roku 1654 tvrzí. Kdo nechal tvrz přewtavět na zámek se zatím přesně neví. Počátkem 19. stol... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Choryně (kostel) 9.39 km

Empírový farní kostel sv. Barbory postavený v letech 1785 – 1790, který byl roku 1791 zaklenut.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení svatého Kříže - Rusava (kostel) 9.7 km

Katolický kostel Povýšení svatého Kříže byl v Rusavě postavený v roce 1979 poté, co byl zrušený farní kostel na Svatém Hostýně, kam rusavané chodili na bohoslužby i zde pohřbívali zemřelé občany. Stavba barokního kostela byla hrazena z náboženského f... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Janůvka (zaniklý hrad) 10.07 km

HISTORIE: Středověká kolonizace místní krajiny probíhala od konce 13. století. Čilý ruch kolem hradu Lukova v letech 1332 – 1334, v souvislosti s moravským markrabětem Karlem IV., pozděj&scaron... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hustopeče nad Bečvou (zámek) 10.12 km

Renesanční zámek z roku 1596 s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě byl postaven pro Karla ze Žerotína a jeho syna Viktorina v poslední čtvrtině 16. století jako renesanční čtyřkřídlá budova s arkádovým dvorem kolem pravoúhlého nádvoří. Nižší sev... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Hustopeče nad Bečvou (kostel) 10.16 km

Kostel Povýšení sv. Kříže je pozoruhodnou stavbou, a to z historického i uměleckého hlediska. Vysoký, pozdně goticko-renesanční chrám o jedné lodi je z let 1597 až 1611. Jeho okna jsou vyzdobena barevnými malbami na skle. Nejvzácnějším uměleckým díle... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lukov (zřícenina hradu) 10.17 km

Hrad Lukov se nachází v jihozápadní části Hostýnských vrchů, asi 2 km nad obcí Lukov nedaleko Zlína. Svojí rozlohou se jedná o jeden z největších hradů na Mo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Pržno (kostel) 10.2 km

Kostel českobratrské církve evangelickédostavěn roku 1872 Evangelický kostel, s jehož stavbou bylo započato 15. května 1783, a který zanedlouho potom prženští evangelíci dokončili, byl po pol... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Pržno (pomník) 10.29 km

Prženským občanům, padlým na frontách I. a II. světové války, byl místním sdružením válečných poškozenců za přispění obce zbudován nákladem 8 000 Kč p... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Pržno (kříž) 10.34 km

Kříž je umístěn před katolickým kostelem. Pochází z roku 1793. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození panny Marie - Pržno (kostel) 10.34 km

Katolický kostel Narození p. Mariepostaven roku 1889 Kostel byl vystavěn na místě zbořeného kostela, který měl letopočet údajně 1525. V roce 1880 se pomýšlelo na důkladnou přestavbu nejen věž... pokračování

lázně Lázeňské sanatorium Moravan - Teplice nad Bečvou (lázně) 10.44 km

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. jsou svou polohou v malebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně vhodným prostředím pro Vaši relaxaci a načerpání nových sil. Dík... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Hrobice (kostel) 10.57 km

... pokračování

lázně Lázně Teplice nad Bečvou - Teplice nad Bečvou (lázně) 10.64 km

Léčba srdečně-cévních onemocnění a poruch pohybového aparátu. Široká nabídka pro každého, kdo si chce odpočinout, týdenní i víkendové pobyty. Mas&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Trojice svaté - Rusava (kostel) 10.69 km

V Rusavě jsou dva kostely - evangelický a katolický a lidé zde vždy žili ve vzájemné náboženské snášenlivosti.V rusavské evangelické farnosti působili většinou faráři slovenského původu. Z nich se nejvýznamnějším způsobem do života obce zapsal Daniel... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Šimona a Judy - Špičky (kostel) 10.73 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Farní kostel sv. Jiljí - Bystřice pod Hostýnem (kostel) 10.79 km

... pokračování

muzeum Městské muzeum - Bystřice pod Hostýnem (muzeum) 10.79 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Svrčov (zřícenina hradu) 10.79 km

V roce 1386 jej od Oldřicha z Mydlovar získali páni z Kravař. Od počátku 15. století náležel Kladorubským ze Svrčova. Na konci 15. století jej získali Pernštejnové a nechali ho zpustnout (pustý roku 1548). Rozsáhlé zříceniny se zachovaly až do polovi... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bystřice pod Hostýnem (zámek) 10.79 km

Zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtická sídla v průběhu času měnila. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré stavby ponec... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunismu - Jablůnka (pomník) 10.96 km

Pomník obětem 1. a 2. světové války byl v roce 1995 rekonstruován a byla v něm umístněna pamětní schránka. Umístění: vedle kostela Nápis: PAMATUJ OBĚTI SVĚTOVÉ VÁ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Jablůnka (kostel) 10.97 km

Evangelický kostel postavený v roce 1877, který  v roce 1903 vyhořel a následně byl obnoven. ... pokračování

muzeum Památník obce Rusava (muzeum) 11.21 km

Rusava - Pamatnik obce Rusava 248, Ne 9-11... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Poruba (větrný mlýn) 11.31 km

větrný mlýnPoruba, čp.?... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Arnoltovice (zaniklý hrad) 11.5 km

Reliéfní zbytky hradu na výběžku z kopců na severu osady Poličná u Valašského Meziříčí.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Dolní Nětčice (kostel) 11.64 km

... pokračování

muzeum Městské muzeum a galerie - Hranice (muzeum) 11.98 km

Městské muzeum a galerie bylo zřízeno Městem Hranice jako příspěvková organizace města s právní subjektivitou k 1. 1. 1994 a s územní působností na obvodu města Hranic. Ředitelkou je PhDr. Hana Svobodová. Sídlí v samém centru města v budově bývalé ra... pokračování

muzeum Stará radnice - Hranice I (muzeum) 11.98 km

... pokračování

muzeum Městské muzeum a galerie - Hranice (muzeum) 11.99 km

shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje předměty a písemnosti, dokumentující vývoj města a život jeho obyvatel v obvodu města Hranice zajišťuje ošetřování, konzervaci, restaurování a odborné zpracování sbírek organizuje a zajišťuje ... pokračování

historická budova Bývalá radnice čp. 71 - Hranice (hist.budova) 12.01 km

Masarykovo náměstí 71, parc č. 124 st. Nárožní jednopatrový dům z 1. poloviny 16. století s čtyřbokou pětipatrovou věží s renesančním ochozem. Úpravy v 19. století. Budova staré radnice patří k nejkrásnějším projevům stavebního ruchu 16. st... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hranice (hrad, zámek) 12.18 km

Čtyřkřídlý renesanční zámek na místě pozdně gotického hradu. Tvrz pravděpodobně postavena brzy po roce 1276 klášterem Hradisko u Olomouce jako součást opevnění města. V roce 1398 ji získali od markraběte Jošta Tunklové z Brníčka, v letech 1427 - 1475... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Brusné (boží muka) 12.21 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Křídlo (zřícenina hradu) 12.21 km

Hrad založen počátkem 14. stol. na křídlovitém výběžku protáhlé hory Barvínku nad obcí Chomýž, poprvé doložen r. 1365. Po r. 1460 na něm dílna na padělání uherských mincí. Před r. 1480 hrad dobyt a zbořen uherským vojskem Matyáše Korvína. Dochovány j... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lešná (zámek) 12.32 km

Zámek poblíž Valašského Meziříčí je ukázkou venkovského šlechtického sídla. Obklopen anglickým parkem se sbírkou azalek a rododendronů. Od celkové rekonstrukce v roce 2011 zámek přístupný veřejnosti. Na zámku možno zhlédnout tři stálé expozice. V prů... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Okresní vlastivědné muzeum - Lešná (muzeum) 12.33 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela - Lešná (kostel) 12.35 km

Dominantou obce je Kostel sv. Michaela. Duchovní správa po výstavbě a rekonstrukcí byla v roce 1730. Prvním knězem po tomto  roce byl P. Max Václav Prechlý. Ve věži byly 3 zvony: sv. Michal o váze 1000 kg, sv. Jan 560 kg a sv. Valentin 261 kg. Za II.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chlum (zřícenina hradu) 12.56 km

Hrad postavili v 2. polovině 14. století páni z Kunštátu, zanikl v 1. polovině 15. století. Skládal se z předhradí (severní část) a vlastního hradu, oddělených dosud zachovanými příkopy. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelický - Liptál (kostel) 12.69 km

 Kořeny liptálského sboru sahají až do doby předbělohorské, kdy v Liptále působil kněz podobojí, zatímco několik rodin patřilo k Jednotě bratrské, která měla svůj sbor ve Vala&scar... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Valašské Meziříčí (kostel) 12.74 km

V dnešním evangelickém kostele bývalo původně dívčí gymnázium, které navštěvovaly Gabra a Málinka, známé z knih Amálie Kutinové. Budova,postaven&aacut... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Štípa (větrný mlýn) 12.88 km

větrný mlýnŠtípa, čp.130... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Liptál (zámek) 12.9 km

Postavili jej koncem 17. století Lindenbergové nebo Sedlničtí z Choltic.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Příluky (kaple) 12.93 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela, archanděla - Liptál (kostel) 12.95 km

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstán&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Blazice (kostel) 12.98 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Žerotínů - Valašské Meziříčí (zámek) 13.01 km

Trojkřídlá renesanční architektura zámku s dochovanou původní dispozicí a arkádovým dvorem, vybudována na místě původní tvrze, upravená ve druhé polovině 17.... pokračování

muzeum Muzeum regionu Valašsko - Valašské Meziříčí (muzeum) 13.13 km

Najdete u nás dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům. Tato uměleckoprůmyslová výroba má ve městě dlouholetou tradici a ukazuje šikovnost a zr... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna - Valašské Meziříčí (hvězdárna) 13.14 km

Hvězdárna Valašské Meziříčí byla otevřena pro veřejnost 14. září 1955. Do současnosti (k 31. 12. 2016) ji navštívilo 1 134 041 návštěvníků nejrůznějšího věku, z domova i ze zahraničí, od náhodných příchozích po pravidelné návštěvníky astronomických a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valašské Meziříčí (kostel) 13.15 km

Římskokatolický farní kostel Panny Marie, byl původně stavěn v 2. polovině 17. století jako tzv. nový zámek. Tento Valašskomeziříčský farní chrám, je hlavní c&... pokračování

historická budova Dům U apoštolů - Valašské Meziříčí (historická budova) 13.15 km

Nejhodnotnější měšťanský dům na náměstí je „U dvanácti apoštolů“ z roku 1598, zdobený reliéfy svatých ze 2. pol. 18. stol., na rohu ulic Komenského a Kř... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Kinských - Valašské Meziříčí (zámek) 13.15 km

Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnosvsko-krásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele hr. Eugena Kinského přestavěna na pansk&eac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba většího - Valašské Meziříčí (kostel) 13.17 km

Pochází asi ze 16. stol., v jádru renesanční architektura s pozdějšími barokními dostavbami a úpravami. Jeho součástí je však i gotický žlábkový port&... pokračování

pomník, památník Mariánský sloup - Valašské Meziříčí (sloup) 13.18 km

Mariánský sloup nechala postavit hraběnka Františka Eleonora rozená Podstatská, manželka Bernarda Ferdinanda z Žerotína. Kdy přesně byl sloup vztyčen, to nevíme, ale rozhodně to bylo před šest... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Valašské Meziříčí (socha) 13.19 km

Socha sv. Floriána je z roku 1901. Dílo Františka Neumanna z Kroměříže, stojí na bohatě členěném barokním podstavci, z první poloviny 18. století. ... pokračování

architektonická zajímavost Krásenská radnice - Valašské Meziříčí (knihovna) 13.31 km

Někdejší krásenská radnice je historickou památkou postavenou v roce 1580. V roce 1766 byla přestavěna v barokním stylu.  Ve zdivu je zasazen znak někdejší krásenské vrchnos... pokračování

muzeum Mikuláštíkovo fojtství - Jasenná (muzeum) 13.48 km

Jasenské fojtství je ze všech starých valašských staveb v okresu vizovském nejzachovalejší a zároveň nejrázovitější a zasluhuje, aby jako vzácná... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Perná (zaniklá tvrz) 13.88 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Růžďka (kostel) 13.93 km

Nejvýznamnější památkou v obci Růžďka, je farní kostel sv. Bartoloměje. Postaven byl v letech 1806 - 1807.  ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Lhota u Vsetína (pomník) 14.12 km

Umístění: u hlavní silnice Nápis: ČEST PADLÝM A UMUČENÝM  PADLÍ: ČERNOTA JAN 1869 1916                       BABOVEC JOSEF 1870 19... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Růžďka (kostel) 14.2 km

Evangelický kostel pochází z roku 1873, Kořeny růždeckých evangelíků sahají až do 16. století, kdy na Valašsko proniká reformační hnutí. Převahy zřejmě nabýv&a... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Růžďka (pomník) 14.34 km

Umístění: u budovy ZŠ Nápis: PAMÁTCE  PADLÝCH VOJÍNŮ 1914 - 1918 Š.Bartoň            Š.Brnovjak             &nb... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 2. světové války - Růžďka (pomník) 14.49 km

Umístění: za potokem, proti budově OÚ (Sedláčkova zahrada) Nápis: BARTOŇ JOS. 1912          HLINSKÝ JAN 1895 FRÝDL ŠTĚP. 1912           K&O... pokračování

rozhledna Rozhledna Vartovna - Seninka (rozhledna) 14.81 km

Moderně vzhlížející konstrukce rozhledny na kopci Vartovna u Seninky láká turisty k návštěvě od konce roku 2009. Původní plán na stavbu rozhledny v místě bývalé str... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Krhová (kaple) 15.15 km

Kaple stojí ve středu vesnice v těsné blízkosti Pošty. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel Horního sboru - Vsetín (kostel) 15.21 km

Evangelický kostel postavený v roce 1827. Interiér kostela byl postupně budován v letech 1881-1898. bohoslužby: 9.30mládež: pátek, začátek v 18:00dorost: pátek, začátek v 16:00biblick&... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz