Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Boží muka - Klentnice (boží muka) strana .boží muka, kříž, kapličkaBoží muka - Klentnice (boží muka)

HODNOCENÍ
0 %
0 km
Boží muka v krajině hojně se vyskytujícího typu, oživující svým umístěním okolí, důležitý orientační bod. Byla postavena na památku tragické události, která se zde stala 6.6... kompletní informace


sochaSocha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.34 km
U cesty, na novodobé základně dvojstupňový soklu půdorysu obdélníka, nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého. Sokl je opticky rozdělen na dvě části – dolní mohutnější, je členěna pouze ujmutými... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěSirotčí hrádek - Waisenstein (zřícenina hradu)

HODNOCENÍ
60 %
0.51 km
Původně nevelký gotický hrad na dvou skalních útvarech Tabulové hory v Pavlovských vrších, vybudovaný na přelomu 13. a 14. stol. a poprvé připomínaný r. 1305. V 15. stol. zde stála kaple, hrad byl využíván ještě na poč. 16. stol. mikulovskými pány; zpustl po 30-leté válce. Náze... kompletní informace


vrcholPálava (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
0.54 km
Vrchol Pálava leží v přírodní rezervaci Děvín. SZ od obce Perná. Geomorfologicky spadá pod Mikulovskou Vrchovinu náležící do Jihomoravských karpat. Vrchol je v horní partii řídce porostlý stromy.... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Jiří - Klentnice (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.62 km
Dnešní kostel sv. Jiří pochází z let 1783 - 1785. Je to jednolodní orientovaná starvba s půlkruhově ukončeným kněžištěm se sakristií při evang. straně a věží s dvojitou bání v zápa... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKaple sv. Antonína - Perná (zřícenina kaple)

HODNOCENÍ
0 %
0.64 km
Zbytky poutní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce představují doklad významu tohoto místa v 17. století. Kaple se nachází na západním svahu vápencového bradla Kot... kompletní informace


sochaSocha sv. Floriána - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.68 km
Na čtvercové dvakrát odstupňované základně sokl s dvakrát odstupňovanou patkou s okosenými hranami ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně podstavce sochy se v obdélném vpadlém r... kompletní informace


sochaSocha sv. Leonarda - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.79 km
V obci sekundárně umístěná ikonograficky méně obvklá barokní skulptura z druhé poloviny 18. století. Na travnatém pásu u silnice v obci se nachází socha sv. Leonarda, stojící dř&i... kompletní informace


rezervace, přírodní zajímavostKaple - Perná (zajímavost)

HODNOCENÍ
0 %
0.84 km
Kaple je výrazné bradlo jurských vápenců s vrcholy, které jsou navzájem oddělenými sedlem. Kolem místa prochází turistická stezka. ... kompletní informace


vrcholStolová hora (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
0.97 km
Výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem (vykládá se jako abrazní plošina ? zbytek jednotného denudačního povrchu středomiocenního stáří) je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy, svahy kr... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaBoží muka - Perná (boží muka)

HODNOCENÍ
0 %
1.02 km
Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými ... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaLitinový kříž - Perná (kříž)

HODNOCENÍ
0 %
1.05 km
Mezi dvojicí stromů na hřbitově se nachází litinový kříž. Dvoustupňová obdélná základna nese sokl s rozšířenou patkou soklu, ukončenou profilem zvonovnice. Na zadní straně soklu je sekaný... kompletní informace


vrcholObora (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
1.06 km
Lesnatý vrch s holinou na vrcholku v přírodní rezervaci Děvín se nachází JV od Horních Věstonic.... kompletní informace


sochaSocha sv. Mikuláše - Perná (socha)

HODNOCENÍ
0 %
1.13 km
Socha sv. Mikuláše pochází ze zbořené barokní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce nad obcí Perná. Tuto sochu vystavěl na své náklady na nejvyšším m&i... kompletní informace


sochaSocha sv.Jana Nepomuckého - Perná (socha)

HODNOCENÍ
0 %
1.18 km
Na polygonální základně se zaoblenou vyloženou římsou se tyčí jednou odstupňovaná podstava soklu tvaru trojúhelníka s okosenými vrcholy. Půdorys podstavy se promítá do tvaru soklu, který m&aacut... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze