Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » drobná památka » Sloup se sochou Ecce Homo - Dyjákovičky (sloup)

Turistické cíle v okolí: Sloup se sochou Ecce Homo - Dyjákovičky (sloup)


Zobrazujeme 1-15 z 349 nalezených

Přehled turistických lokalit v okolí
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

drobná památka

Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vy... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

boží muka, kříž, kaplička

Monumentální kamenný kříž, umístěný severně u kostela sv. Víta, je kvalitní klasicistní kamenicko-sochařskou prací.  Kříž s Ukřižovaným se nacház&iacut... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

boží muka, kříž, kaplička

V blízkosti kostela v Dyjákovičkách se nachází kříž se sochou Panny Marie Bolestné na jednoduchém čtyřbokém novodobém soklu. Sokl je ukončený mohutnou římsou. Panna... kompletní informace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga

Kostel v Dyjákovičkách je zasvěcen s.Vítu a je v jádru gotický.V roce 1577 byl opraven a rozšířen na náklady Louckého kláštera.Jedná se o jednolodní stavbu s... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

socha

U schodiště před kostelem sv. Víta se nachází socha Spasitele, umístěná na vyšším čtyřbokém novodobém soklu. Postava Krista stojí ve strnulém postoji s pravo... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

drobná památka

Barokní skulptura místní provenience sekundárně umístěná v areálu kostela. Na vyšším čtyřbokém soklu spočívá oblounová patka sloupu s hladkým d... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

socha

Na travnatém prostranství v areálu kostela sv. Víta se nachází sloup s Pietou. Na čtvercové nízké základně spočívá kvadratický sokl, jehož stěny jsou dekorov... kompletní informace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

socha

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází u kostela sv. Víta. Na čtvercové základně je umístěn čtyřboký sokl, opticky rozdělený dvě části. Dolní část s hladkými ... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

drobná památka

Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočív... kompletní informace

            Socha sv. Jana Nepomuckého - Dyjákovičky (socha) 0 km od centra hledání.      nehodnoceno

socha

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého na návsi u potoka Danýže je cenným příkladem zlidovělé kamenosochařské práce. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na tvarovan&eacut... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

socha

Socha sv. Floriána je hodnotným vrcholně barokním sochařským dílem z druhé čtvrtiny 18. století, umístěným na návsi obce. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdě... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

historická budova

Hodnotný intaktně zachovaný uzavřený areál fary s ohradní zdí, bránou a hospodářskou stavbou, postavený okolo roku 1740, je cenným dokladem pozdně barokního stavitelstv&ia... kompletní informace

            Kostel sv. Markéty - Chvalovice (kostel) 0 km od centra hledání.      nehodnoceno

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga

Barokní kostel sv. Markéty s gotickými a renesančními pozůstatky, doplněný v areálu o kvalitní vrcholně barokní sochařské práce, tvoří dominantu prostranství v obci... kompletní informace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

pomník, památník

Umístění: Zatravněný prostor vedle kostela Pomník obětem války je významným kulturně historickým prvkem, upomínajícím na tragické události moderních ... kompletní informace
0 km od centra hledání.      nehodnoceno

boží muka, kříž, kaplička

Před kostelem, po pravé straně od vchodu se nachází litinový kříž na kamenném soklu. Čtvercová základna nese sokl s patkou profilace zvonovnice. Sokl je v dolní části konvexně vy... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, max - 24,      Dalšídalší


(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)