Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Šternberská hrobka - Stupno (hrobka) strana 5.hrad, zámek, tvrz, hradištěStarý Zámek (zřícenina)

HODNOCENÍ
0 %
6.2 km
Rozprostírají se u železniční stanice Ejpovice, těžce poškozené stavbou železnice v letech 1860 - 1862. Dochovány pouze zříceniny zdí věžovitého paláce a část příkopu. Hrad založen zřejmě ve 14. století, zanikl ke konci století následujícího. ... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěŽelezný – Železnice, Těšín (zaniklý hrad)

HODNOCENÍ
0 %
6.23 km
Terénní pozůstatky (příkop, val) po hradu pravděpodobně ze 13. stol. na vrchu nad Železnicí u Jičína. Mohl patřit k nejstarším šlechtickým hradům u nás, vědomosti o něm jsou však velmi neúplné. Zanikl již ve 14. stol., areál byl později poškozen lámáním kamene. ... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěHrad Libštejn (zřícenina hradu)

HODNOCENÍ
88 %
6.28 km
Hrad Libštejn stával na strmém skalisku v údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu. Jeho historie je úzce spojena s nedalekým Liblínem, který je však starší. Okolní krajin... kompletní informace


pevnost, opevnění, hradbyMěstské opevnění s baštou - Rokycany (opevnění)

HODNOCENÍ
0 %
6.31 km
Zbytky městského opěvnění s baštou z 2. pol. 15. století. Hradební zeď počíná na křižovatce před kostelem Nejsvětější Trojice, kde se nachází i okrouhlá bašta s kruhovou střílnou s... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Nejsvětější Trojice - Rokycany (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
6.38 km
Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v roce 1609 rokycanskými protestanty. Od roku 1629 sloužil k bohoslužbám katolíků a jako hřbitovní kostel. V současné době slouží jako farní chrám pravoslavn&eacut... kompletní informace


muzeumMuzeum Dr. Bohuslava Horáka - Rokycany (museum)

HODNOCENÍ
0 %
6.45 km
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je regionálním ústavem, více oborově zaměřeným, s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. Je odborn... kompletní informace


muzeumMuzeum Historických kol - Rokycany (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
6.46 km
... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

HODNOCENÍ
10 %
6.47 km
Kostel gotického původu ze 14. stol., doplněný r. 1506 pozdně gotickými předsíňkami; po požáru r. 1784 přestavěn klasicistně - Ignác Palliardi; empírová věž postavena v letech 1821-23 - Fr. Högr; v roce 1856 doplněna ... kompletní informace


kašna, fontánaKlasicistní kašna - Rokycany (kašna)

HODNOCENÍ
0 %
6.47 km
Klasicistní kašna stojí na náměstí T. G. Masaryka v centru města. Pochází z roku 1827 a je památkově chráněná. Tento druh technické architektury býval dříve pro každé město nezbytn... kompletní informace


infocentrumInformační centrum - Rokycany (infocentrum)

HODNOCENÍ
0 %
6.51 km
Poskytujeme informace o zajímavostech, památkách, dopravě, jízdních řádech MHD a důležitých kontaktech na zdravotnická zařízení i úřady. Dále informujeme o ubytování v hotelech, pe... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Nejsvětější Trojice - Čívice (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
6.55 km
Kostel pochází z 18. století. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce zakončeným presbytářem, se sakristií na severní straně a s hranolovou věží v západním průčelí. Vystavěn na mís... kompletní informace


vrcholHradiste (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
6.6 km
... kompletní informace


vrcholEjpovické útesy (skály)

HODNOCENÍ
0 %
6.64 km
Na severní straně Ejpovického jezera je odkryto těleso, které patřilo skalním útesům spodnoordovického moře. Kromě zřetelných jevů způsobených příbojovou činností, jsou zde zachovány také původní organismy, které v tomto prostředí žily. ... kompletní informace


vrcholZa Ovcinem (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
6.82 km
... kompletní informace


přehrada, rybník, jezero, zatopený lomEjpovické jezero (jezero)

HODNOCENÍ
48 %
6.87 km
Dnešní jezero vzniklo zatopením vytěženého dolu. První zmínky o existenci dolu v Ejpovicích sahají až do 18. století, kdy zde bylo započato s těžbou železné rudy. Těžba byla zanedlouho po zahájení utlumena a znovu obnovena až v roce 1953. V tehdejších plánech bylo stanoveno, že c... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      předchozíPředchozí   


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze