Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Kočičí kameny (skály) strana .vrcholKočičí kameny (skály)

HODNOCENÍ
100 %
0 km
Kočičí kameny (570 m n.m.) je skupina skal nedaleko chaty Hubertka. V roce 1923 zde byla vybudována vyhlídka a skály zpřístupněny. Jméno je ovozeno od jednoho z výčnělků vrcholového skaliska. Při pohledu od severu na tento výčnělek připomíná tělo kočky s natočenou hlavou. Jiní z... kompletní informace


vrcholOpici kameny (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
0.67 km
... kompletní informace


vrcholSvinsky vrch (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
1.28 km
... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Nejsvětější Trojice - Bílý Potok (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
1.48 km
Majitel Frýdlantského panství vyhověl opakovaným žádostem některých poddaných, aby vymezil revír a kus pohoří za vesnicí Hejnice na Smědé, povolil tam mýtit, připravit ornou půdu a stavět domky. To vše se stalo zakládací listinou ze dne 13.7.1594 z příkazu Melchiora z Redernu, ... kompletní informace


vrcholZavornik (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
1.67 km
... kompletní informace


skálaSupí hlava - Jizerské hory (skála)

HODNOCENÍ
0 %
2.16 km
Skalní věž - Supí hlava je součástí skalisek vrcholu Paličník. V terénu je vedeno 14 lezeckých cest. Lezení je zde povoleno a není omezeno hnízděním ptáků. ... kompletní informace


skálaKohoutí hřeben - Jizerské hory (skála)

HODNOCENÍ
0 %
2.19 km
Skalní věž s 19 lezeckými cestami na úbočí vrcholu Paličník. Lezení povoleno bez omezení z důvodu hnízdění ptáků. ... kompletní informace


vrcholMedenec (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
2.23 km
... kompletní informace


vrcholPaličník - Lužické hory (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
2.24 km
Paličník je skalnatým hřebenem nad soutokem Snědé a Hájeného potoka. Na nejvyšším skalisku Paličníku je vybudována na jednotlivých balvanech propojených dřevěným můstkem vyhlídka, ... kompletní informace


skálaSluneční stěna - Lužické hory (skála)

HODNOCENÍ
0 %
2.3 km
Skalní útvar na úbočí Paličníku. Stěnou vedou tři lezecké trasy, bez omezení lezení z důvodu hnízdění ptáků. ... kompletní informace


vrcholHajní kostel (skála)

HODNOCENÍ
0 %
2.34 km
Hajní kostel je fakticky nejsevernějším výběžkem Frýdlatského cimbuří cca 730 m n.m. Jedná se o skálu s upravenou vyhlídkou. Název pochází z německého překladu Hainskirche. Název byl kdysi odvozen od pověsti o starogermánském obětišti. Vrchol Hajního kostela nabízí obdobnou v... kompletní informace


skálaFrýdlantské cimbuří (skály)

HODNOCENÍ
83 %
2.59 km
Frýdlantské cimbuří (900 m n.m.) je výrazný skalní útvar v hřebeni Poledních kamenů Jizerských hor. Nachází se vysoko nad romantickým údolím Černého potoka s vodopády... kompletní informace


vrcholPolední kameny (skály)

HODNOCENÍ
0 %
2.66 km
Polední kameny jsou nejvyššími vecholky skalnatého hřebene mezi roklemi Černého a Bílého potoka a se svým okolím jsou nejdrsnější částí Jizerských hor. Tyto skály prudce spadají do údolí říčky Smědé. Na poledních kamenech je také několik skalních věží s výhledem. Na nejvyšší... kompletní informace


pramen, vodopád, peřejeVodopád Černého potoka (Vodopád)

HODNOCENÍ
0 %
2.81 km
Černý potok pramení v rašeliništi na Čihadlech a je levostranným přítokem říčky Smědé. Jakmile Černý potok začne opouštět severní část Jizerských hor, vytváří divokou rokli s vodopády. Do Smědé se vlévá v obci Bílý potok. K dolnímu Vodopádu Černého potoka lze dorazit po zeleně z... kompletní informace


vrcholSmědavská hora (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
2.91 km
... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze