Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Vysokoškolská kolej Mikoláše Alše - Praha 7 (ubytování) strana .přehrada, rybník, jezero, zatopený lomZelený rybník - Praha 7 (rybník)

HODNOCENÍ
0 %
0.43 km
... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěMístodržitelský letohrádek - Praha 7 (letohrádek)

HODNOCENÍ
0 %
0.48 km
Původně královský lovecký letohrádek byl postaven v gotickém slohu za doby Vladislava Jagellonského. Za vlády Rudolfa II. byl renesančně upraven, přibyly m.j. lodžie. Romantická přestavba v duchu neogotiky proběhla v 19. století. V rohu terasy se nachází zajímavé sluneční hodiny,... kompletní informace


muzeumNárodní technické muzeum - Praha 7 (muzeum)

HODNOCENÍ
60 %
0.52 km
NTM má dnes statut ústředního muzea České republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, presentační, metodickou a informační v oblasti historie vědy a techniky. Základem jeho činnosti jsou sbírky, vytvářené jako paměť společnosti. Ty čítají asi 60.000 evidenčních jednot... kompletní informace


přehrada, rybník, jezero, zatopený lomRudolfův rybník - Praha 7 (rybník)

HODNOCENÍ
0 %
0.54 km
... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKaple sv. Máří Magdalény - Praha 1 (kaple)

HODNOCENÍ
0 %
0.58 km
Kapli zbudoval r. 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici cyriaků pro vinaře z letenských vinic a voraře. R. 1784 v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena a vysvěcena r. 1908. R. 1956 přesunuta na stáv... kompletní informace


most, akvadukt, viaduktČechův most - Praha 1 (most)

HODNOCENÍ
0 %
0.58 km
Čechův most, který nese jméno po Svatopluku Čechovi, je desátým pražským mostem na Vltavě a byl dokončen roku 1908. Jde o největší secesní mostní konstrukci v České republice.  Patří snad k n... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogakostel Svatého Šimona a Judy - Praha (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.65 km
Kostel sv. Šimona a Judy je jednolodní tribunová stavba, postavena českými bratry v letech 1615 až 1620 jako modlitebna v místech špitální gotické kaple. Zařízení je z 18. století. Hlavní oltář je malovaný od Josefa Hagera z roku 1773 s obrazem sv. Šimona a Judy od malíře Václava... kompletní informace


historická budovaHanavský pavilon - Praha 7 (historická budova)

HODNOCENÍ
0 %
0.7 km
Hanavský pavilon byl výstavní pavilon komárovských železáren na Jubilejní výstavě roku 1891. Objekt v novobarokním slohu podle návrhu Zdeňka Fialy. V roce 1898 přemístěn na dnešní místo do Letenských sadů.... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaAnežský klášter - Praha 1 (klášter)

HODNOCENÍ
60 %
0.72 km
Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klá... kompletní informace


muzeumMuzeum Staronová synagoga - Praha 1 (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
0.78 km
Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala „Nová“ nebo „Velká“ synagoga na rozdíl od starší modlitebny, která se nezachoval... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaŠpanělská synagoga - Praha 1 (synagoga)

HODNOCENÍ
60 %
0.79 km
Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.... kompletní informace


hvězdárna, planetáriumPlanetárium - Praha 7 (hvězdárna)

HODNOCENÍ
38 %
0.79 km
Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném as... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaStaronová synagoga - Praha 1 (synagoga)

HODNOCENÍ
0 %
0.8 km
Renesanční stavba dokončena roku 1568 sloužila ke shromážděním představenstva. Raně barokní kamenný aron ha-kodeš z roku 1691. Od roku 1950 je součástí Státního židovského muzea, kde je od roku 1982 expozice synagogálních textilií.... kompletní informace


muzeumŽidovské muzeum v Praze - Praha 1 (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
0.8 km
U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Ž... kompletní informace


muzeumGalerie Roberta Guttmanna - Praha 1 (galerie)

HODNOCENÍ
0 %
0.8 km
Galerie byla pojmenována po známém pražském naivním malíři Robertu Guttmannovi, jehož výstavou svoji činnost zahájila. Bude tak připomínat jeho jméno současné generaci a svým zaměřením pomáhat mladým umělcům v hledání originálního a původního uměleckého projevu. Nevyhýbá se však ... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze