Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Městské divadlo - Znojmo (divadlo) strana .kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Alžběty - Znojmo (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.15 km
Kostel Sv. Alžběty se nachází ve Vídeňské ulici. První zmínka o něm je z roku 1391. Vznikl při dolním špitále. Kostel Sv. Alžběty Za husitských bojů byl poškozen a proto byl v polovině 15. stol. přestavován. V roce 1470 se u něj usadili františkáni, kteří si zde vybudovali klášte... kompletní informace


sochaSousoší sv. Anny Samotřetí - Znojmo (sousoší)

HODNOCENÍ
0 %
0.34 km
Na mohutné čtvercové základně spočívá zvonovitý sokl ukončený vyloženou římsou, nesoucí tvarovaný plint se sousoším sv. Anny Samotřetí. Sv. Anna je usazena na oblačné základ... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaEvangelický kostel - Znojmo (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.41 km
Evangelický kostel - nám. kpt. Otmara Chlupa. Je nejmladším městským kostelem. Byl postaven teprve v roce 1911 a při jeho architektuře se silně projevil vliv vídeňské secese.Kostel Sv. Rostislava: Vystavěn v letech 1910-1911 podle projektu vídeňského architekta L. Faigla jako duc... kompletní informace


historická budovaRadnice - Znojmo (radnice)

HODNOCENÍ
0 %
0.44 km
Vyhlídková radniční věž v centru Znojma patří k dominantám města. Stará znojemská radnice, postavená již roku 1260, při velkém požáru r. 1444 vyhořela a spadla i věž, postavená na budově radnice. Proto... kompletní informace


most, akvadukt, viaduktŽelezniční viadukt - Znojmo (viadukt)

HODNOCENÍ
0 %
0.45 km
Od dob výstavby železniční sítě tehdejší Rakousko – uherské říše v 19. století se stala trať mezi Vídní, Retzem a Znojmem významnou dopravní spojnicí mezi rakouskými a... kompletní informace


infocentrumTuristické informační centrum Znojmo (infocentrum)

HODNOCENÍ
0 %
0.47 km
infoservis: památky a zajímavosti regionu - ubytování - stravování - kam za vínem - sport - kultura aj. kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí měsíční zpravodaj kulturních pořadů - zpracování, tisk, distribuce předprodej vstupenek na vybrané kulturní pořa... kompletní informace


historická budovaAlthanský palác - Znojmo (palác)

HODNOCENÍ
0 %
0.54 km
Jednoposchoďový palác se sloupovou síní v přízemí a dvěma dvorními křídly. Althanský palác Vystavěn byl kolem roku 1607 na místě 2 až 3 městských domů. Vrcholně barokní architekturu reprezentuje zejména hlavní průčelí ukončené atikou a členěné vysokém řádem korintských pilastrů. ... kompletní informace


sochaSousoší Kalvárie - Znojmo (sousoší)

HODNOCENÍ
0 %
0.65 km
Ve svahu v Karolíniných sadech je situováno sousoší Kalvárie, původně umístěné u kostela sv. Alžběty, skládající se z jednotlivých samostatných soch – Krista na kříži, lotra ... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Mikuláše - Znojmo (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.65 km
Kostel sv. Mikuláše tvoří významnou dominantu města Znojma. Původně románský kostel byl postavený na skalnatém ostrohu proti Znojemskému hradu a byl zasvěcen sv. Mikuláši, patronu kupců. Nejstar&sc... kompletní informace


historická budovaMinoritský klášter - Znojmo (klášter)

HODNOCENÍ
0 %
0.73 km
Objekt sestává z jednoposchoďové trojkřídlé budovy. Klášter minoritů byl založen v 2. pol. 13. stol. K nejstarší části budovy patří severní křídlo s křížovou chodbou Nádvoří Jihomoravského muzea a okna v severozápadním koutě ambitu, na jejichž parapetní desce jsou zachovány relié... kompletní informace


muzeumJihomoravské muzeum - Znojmo (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
0.76 km
Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Od svého vzniku v roce 1878 počalo městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889. Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda ... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaRotunda sv. Kateřiny - Znojmo (rotunda)

HODNOCENÍ
0 %
0.83 km
Rotunda byla zbudována okolo poloviny 11. století. Jde o typově votivní svatyni s válcovou lodí a podkovovitou apsidou s typickými znaky románského slohu ? masivním zdivem z hrubých kvádrů a úzkými okny s půlkruhovými záklenky. Rotunda měla zřejmě zpočátku plochý dřevěný strop, p... kompletní informace


muzeumMuzeum motorismu - Znojmo (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
0.86 km
Na ploše bezmála 1500m2 najdete 40 předválečných automobilů, desítky motocyklů, bicyklů, stabilních motorů. Dále traktory, parní stroje, motory pro pohony mlýnů, benzínové pumpy, sm... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěZnojmo (hrad)

HODNOCENÍ
100 %
0.92 km
Původně zde stál gotický hrad Přemyslovců, vybudovaný na místě strážního hradiště z 11. století. Ten byl na počátku 18. století zbořen a na jeho základech byl postaven barokní, později klasicistně upravený zámek. Za války byl změněn na lazaret a po roce 1910 opraven pro muzejní ú... kompletní informace


historická budovaLoucký klášter Znojmo (klášter)

HODNOCENÍ
0 %
0.97 km
Premonstrátský klášter v Louce založil znojemský kníže Konrád Ota společné se svojí matkou Marií v roce 1190. Již při svém založení byl nový klášter obdarován tř... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze