Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Stolová hora (vrchol) strana .vrcholStolová hora (vrchol)

HODNOCENÍ
0 %
0 km
Výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem (vykládá se jako abrazní plošina ? zbytek jednotného denudačního povrchu středomiocenního stáří) je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy, svahy kr... kompletní informace


sochaSocha sv. Leonarda - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.42 km
V obci sekundárně umístěná ikonograficky méně obvklá barokní skulptura z druhé poloviny 18. století. Na travnatém pásu u silnice v obci se nachází socha sv. Leonarda, stojící dř&i... kompletní informace


hrad, zámek, tvrz, hradištěSirotčí hrádek - Waisenstein (zřícenina hradu)

HODNOCENÍ
60 %
0.46 km
Původně nevelký gotický hrad na dvou skalních útvarech Tabulové hory v Pavlovských vrších, vybudovaný na přelomu 13. a 14. stol. a poprvé připomínaný r. 1305. V 15. stol. zde stála kaple, hrad byl využíván ještě na poč. 16. stol. mikulovskými pány; zpustl po 30-leté válce. Náze... kompletní informace


sochaSocha sv. Floriána - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.53 km
Na čtvercové dvakrát odstupňované základně sokl s dvakrát odstupňovanou patkou s okosenými hranami ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně podstavce sochy se v obdélném vpadlém r... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Jiří - Klentnice (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.63 km
Dnešní kostel sv. Jiří pochází z let 1783 - 1785. Je to jednolodní orientovaná starvba s půlkruhově ukončeným kněžištěm se sakristií při evang. straně a věží s dvojitou bání v zápa... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaBoží muka - Klentnice (boží muka)

HODNOCENÍ
0 %
0.68 km
Klasicistní boží muka v trati Pod Stolovou horou u komunikace spojující Mikulov a Klentnici cca 850m jižně od jižního okraje zástavby Klentnice. U silnice spojující Mikulov s Klentnicí se nachází pil&... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaBoží muka - Perná (boží muka)

HODNOCENÍ
0 %
0.74 km
Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými ... kompletní informace


sochaSocha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.84 km
U cesty, na novodobé základně dvojstupňový soklu půdorysu obdélníka, nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého. Sokl je opticky rozdělen na dvě části – dolní mohutnější, je členěna pouze ujmutými... kompletní informace


sochaSocha sv. Mikuláše - Perná (socha)

HODNOCENÍ
0 %
0.91 km
Socha sv. Mikuláše pochází ze zbořené barokní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce nad obcí Perná. Tuto sochu vystavěl na své náklady na nejvyšším m&i... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaBoží muka - Klentnice (boží muka)

HODNOCENÍ
0 %
0.97 km
Boží muka v krajině hojně se vyskytujícího typu, oživující svým umístěním okolí, důležitý orientační bod. Byla postavena na památku tragické události, která se zde stala 6.6... kompletní informace


sochaSocha sv. Floriána - Bavory (socha)

HODNOCENÍ
0 %
1.02 km
V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovan&... kompletní informace


boží muka, kříž, kapličkaLitinový kříž - Perná (kříž)

HODNOCENÍ
0 %
1.02 km
Mezi dvojicí stromů na hřbitově se nachází litinový kříž. Dvoustupňová obdélná základna nese sokl s rozšířenou patkou soklu, ukončenou profilem zvonovnice. Na zadní straně soklu je sekaný... kompletní informace


sochaSocha sv.Jana Nepomuckého - Perná (socha)

HODNOCENÍ
0 %
1.09 km
Na polygonální základně se zaoblenou vyloženou římsou se tyčí jednou odstupňovaná podstava soklu tvaru trojúhelníka s okosenými vrcholy. Půdorys podstavy se promítá do tvaru soklu, který m&aacut... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Mikuláše - Perná (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
1.12 km
 V místě, kde se její protáhlá ulicová náves rozšiřuje, nalezneme farní kostel sv. Mikuláše. Jde o středověkou stavbu nejasného stáří, jež byla přestavěna v raně barokním sloh... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Kateřiny - Bavory (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
1.2 km
Farní kostel svaté Kateřiny leží uprostřed obce. Je její dominantou a také nejhodnotnější památkou. Kostel byl vysvěcen v roce 1742 a byl postaven na místě starší gotické stavby. Až v roce 1791 ... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze