Vyhledávání lokalit (cílů)
Památky v okolí lokality Zámek Dolejší vodárna - Praha 1 (zámek) strana .hrad, zámek, tvrz, hradištěZámek Dolejší vodárna - Praha 1 (zámek)

HODNOCENÍ
0 %
0 km
Petrská vodárenská věž byla postavena roku 1660 jako třetí na tomto místě. Je zakončena vyhlídkovou plošinou s dvanácti okny. První věž byla dřevěná asi z roku 1536 a odtud dřevěným potrubím rozváděna voda do kašen a některých domů Nového Města.... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Sv. Klimenta - Praha 1 (kostel)

HODNOCENÍ
100 %
0.01 km
Kostel sv. Klimenta Na poříčí náleží k nejstarším kostelům v Praze. U starší stavby byl v roce 1226 založen dominikánský klášter. Uprostřed malého sadu, původně hřbitova, stojí jednolodní gotický kostel ze 14. století s věží. Roku 1689 byl kostel porušen ohněm, v roce 1784 zrušen... kompletní informace


mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Praha 1 (vodní mlýn)

HODNOCENÍ
0 %
0.03 km
... kompletní informace


muzeumPoštovní muzeum - Praha 1 (muzeum)

HODNOCENÍ
0 %
0.04 km
Návštěva expozic Poštovního muzea Vám umožní poznat dějiny pošty, cestování, telegrafu, telefonu, dopravní techniky a uvede Vás do světa poštovních známek. Ať už navštívíte Poštovní muzeum v Praze, nebo jeho pobočku ve Vyšším Brodě, věříme, že to bude příjemný kulturní zážitek. ... kompletní informace


mlýn, hamr, technická zajímavost Petrská vodárenská věž - Praha 1 (technická památka)

HODNOCENÍ
0 %
0.06 km
Postavena roku 1660, jako třetí na tomto místě. První dřevěná zbudovaná asi roku 1536. Dřevěným potrubím byla odtud rozváděna voda do kašen a některých domů dolního nového města.... kompletní informace


pomník, památníkBusta a pamětní deska Václav Hollar - Praha 1 (památník)

HODNOCENÍ
0 %
0.1 km
V Soukenické ulici se nachází dům s č.p.13, na kterém je pamětní deska a busta významného českého barokního rytce a kreslíře.  Zde se Václav Hollar narodil. Většinu života strávil v cizině a je pohřben ve Westminsteru.... kompletní informace


most, akvadukt, viaduktŠtefáníkův most - Praha 1 (most)

HODNOCENÍ
0 %
0.22 km
V pořadí desátým pražským mostem přes Vltavu a zároveň pátým tramvajovým, je Štefánikův most, propojující oblast pod Letnou s centrální částí města. Jako jedna z mnoha pražských říčních spojnic, řadí se i tato do skupiny mostů, které vyrostly v místě svého předchůdce. Původní ře... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel)

HODNOCENÍ
50 %
0.25 km
Kostel sv. Josefa na Novém Městě byl postaven krátce po založení kapucinského kláštera v roce 1630 stavitelem Melicharem Mayerem v letech 1636 až 1653. Zařízení kostela je velmi prosté. Dva obrazy na bočních oltářích jsou od Karla Škréty. Kostel v klášteře byl v roce 1795 zrušen,... kompletní informace


historická budovaObecní dům - Praha 1 (historická budova)

HODNOCENÍ
44 %
0.34 km
Zvnějšku pseudorenesanční a pseudobarokní budova, obecně je však pokládána za významný příklad pražské secese. Budova vznikla v roce 1912, když byla na jejím místě zbořena původní kas&aac... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel sv. Haštala - Praha 1 (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.36 km
Kostel sv. Haštala na Starém Městě byl založen řádem Německých rytířů a do roku 1234 byl kostelem špitálu kláštera blahoslavené Anežky. Basilikální kostel z let 1330 až 1375 je pozoruhodný severním dvoulodím z roku 1375, které patří k nejušlechtilejším prostorům vrcholné gotiky v... kompletní informace


historická budovaPrašná brána - Praha 1 (historická budova)

HODNOCENÍ
91 %
0.38 km
Prašná brána je jednou z nejvýznamnějších památek středověké Prahy. Právě zde začínala pražská královská cesta a sem vedla významná silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny.  ... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaAnežský klášter - Praha 1 (klášter)

HODNOCENÍ
60 %
0.4 km
Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klá... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Sv. Jakuba Většího - Praha 1 (kostel)

HODNOCENÍ
100 %
0.42 km
Kostel sv. Jakuba Většího na Starém Městě byl po požáru znovu vybudován v letech 1390 až 1474. Dnešní vzhled mu daly barokní úpravy prováděné Janem Šimonem Pánkem po dalším požáru v roce 1689. Barokní úpravy dokončeny v roce 1739. V kapli pod nedostavěnou věží je pamětní deska z ... kompletní informace


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagogaKostel Sv. Petra - Praha 1 (kostel)

HODNOCENÍ
0 %
0.42 km
Kostel sv. Petra na Novém Městě je gotická trojlodní stavba složitého stavebního vývoje, vznikla v průběhu 12. až 15. století přestavbou malé románské baziliky. V interiéru vrcholně barokní zařízení. Hlavní oltář s obrazem od Václava Vavřince Reinera z roku 1730. Pozdně gotická z... kompletní informace


muzeumNárodní technické muzeum - Praha 7 (muzeum)

HODNOCENÍ
60 %
0.53 km
NTM má dnes statut ústředního muzea České republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, presentační, metodickou a informační v oblasti historie vědy a techniky. Základem jeho činnosti jsou sbírky, vytvářené jako paměť společnosti. Ty čítají asi 60.000 evidenčních jednot... kompletní informace
    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze