Hvězdárna - Valašské Meziříčí (hvězdárna)


Seznam lokalit v okolí


hvězdárna, planetárium Hvězdárna - Valašské Meziříčí (hvězdárna) vzdálenost: 0 km

Hvězdárna Valašské Meziříčí byla otevřena pro veřejnost 14. září 1955. Do současnosti (k 31. 12. 2016) ji navštívilo 1 134 041 návštěvníků nejrůznějšího věku, z domova i ze zahraničí, od náhodných příchozích po pravidelné návštěvníky astronomických akcí.

Stručně z historie astronomie na Valašsku:
Počátky astronomické činnosti na Valašsku jsou nerozlučně spojeny s Antonínem Ballnerem. Již počátkem dvacátých let minulého století pořádal ve Valašském Meziříčí astronomické přednášky a vytvořil kolem sebe stálý okruh příznivců astronomie. V roce 1928 si Antonín Ballner zakoupil malý dřevěný domeček, který Odborná škola pro zpracování dřeva používala jako přístřešek pro vodní čerpadlo. Domeček převezl na svoji zahradu, která na kopci zvaném Stínadla přímo vybízela k astronomickým pozorováním. Z přístřešku se tedy stala malá dřevěná hvězdárnička s otáčivou kopulí o průměru 3 metry a Valašské Meziříčí se tak v roce 1929 dočkalo své první - byť soukromé - observatoře, kterou její majitel hrdě nazýval "Kolňa badajná".
Tato původní hvězdárna byla v roce 1973 prohlášena kulturní památkou prvního stupně. V roce 1994 byla provedena její oprava, aby byla zachována dalším generacím jako doklad zájmu obyvatel Valašska o dění ve vesmíru. Ballnerova hvězdárna se stala nedílnou součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí počátkem roku 2001 a je rovněž přístupná veřejnosti.

Stručně z historie hvězdárny:
Ve své činnosti navázala Hvězdárna Valašské Meziříčí na původní hvězdárničku pana Antonína Ballnera.
Hlavní budova hvězdárny byla pro veřejnost otevřena v září 1955. Architektonický návrh je dílem akad. arch. Zdeňka Plesníka. Stavbu hvězdárny po válce s nadšením řídil a organizoval její první ředitel pan Josef Doleček. V roce 1964 se podařilo postavit druhou budovu - odborné pracoviště.
Postupně byla hvězdárna vybavována novými přístroji a technikou pod vedením dalšího ředitele Ing. Bohumila Malečka, CSc. Hvězdárna rozšiřovala svoji nabídku akcí pro veřejnost a zapojila se do odborných pozorovacích programů. Na práci prvních ředitelů navázali postupně RNDr. Marie Vykutilová, CSc., Libor Lenža, František Martinek a znovu Ing. Libor Lenža.
Za dosavadní historii (tj. 1955 - 2016) uspořádala Hvězdárna Valašské Meziříčí celkem 41 364 akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 1 134 041 návštěvníků.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz