Městské muzeum a galerie - Hranice (muzeum)


Seznam lokalit v okolí


muzeum Městské muzeum a galerie - Hranice (muzeum) vzdálenost: 0 km

  • shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje předměty a písemnosti, dokumentující vývoj města a život jeho obyvatel v obvodu města Hranice
  • zajišťuje ošetřování, konzervaci, restaurování a odborné zpracování sbírek
  • organizuje a zajišťuje publikační činnost, přednášky, vzdělávací a kulturní programy
  • vytváří stálé expozice a tématické výstavy ze sbírkových fondů vlastních i zapůjčených
  • ve dvou výstavních síních s celoročním provozem prezentuje moderní české a slovenské výtvarné umění
  • v rámci své činnosti vykonává záchranné archeologické výzkumy, převážně formou archeologického dohledu


    Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


  • zdroj: www.KrasneCesko.cz