Toužim (město)


Seznam lokalit v okolí


město, městys Toužim (město) vzdálenost: 0 km

Toužim (612 m n. m.) je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku říčky Střely v Tepelské náhorní plošině.

Dějiny Toužimi a jeho okolí se začaly psát na sklonku 12. století, kdy toto území od českých panovníků získal a následně také kolonizoval jihočeský velmož Jiří z Milevska, jenž posléze své majetky daroval klášteru premonstrátů v Milevsku, který založil v roce 1185.

Toužim byla již od počátku správním centrem panství. Za husitských válek se toužimského klášterního majetku zmocnila kališnická šlechta. Jan I. z Vřesovic přeměnil Toužim na gotický hrad a v roce 1469 k němu přenesli obyvatelé vypleněného města Útviny svou městskou obec. Toužim se tak stala opevněným městem a hospodářským centrem panství. Posledními šlechtickými majiteli byli v letech 1837-1945 vévodové Beaufort-Spontini.

Zejména v období renesance v 16. století doznalo město značného rozkvětu, zdejší zámek byl šlechtickou rezidencí, kvetla řemesla i obchod s horními městy v blízkém Slavkovském lese a Krušnohoří. Město postupně získalo řadu práv, mělo radnici, dvě školy, tři kostely, za městskými hradbami vyrostla předměstí. Původně převážně české obyvatelstvo bylo postupně v průběhu 16. a 17. století vytlačeno a germanizováno německými kolonisty, v 17. století se zde usadili i židé.

Po skončení II. světové války v roce 1945 bylo německé obyvatelstvo kraje vysídleno a nahrazeno českými dosídlenci z vnitrozemí Čech. V období socializmu (1948-1989) se převážně zemědělské město přeměnilo na sice malé, ale v rámci regionu největší a nejvýznamnější průmyslové středisko s více než 3000 obyvatel. V letech 1949-1960 byla Toužimi sídlem okresu. Dnes má statut města s výkonem státní správy. Díky své odlehlé poloze a venkovskému charakteru regionu je Toužim a její okolí zajímavým místem k návštěvě. Mimo jiné zde také pramení říčka Střela. Nezanedbatelný není ani kulturní a historický odkaz zdejšího regionu – odkaz dávné Evropy střeží pravěké hradiště na hoře Vladaři, křesťanské kořeny zde připomíná klášter premonstrátů v Teplé a slavné barokní poutní místo Mariánské Skoky. Revoluční doby husitského hnutí pak zas připomínají Žlutice. Historické jádro Toužimi se zámkem je památkovou zónou, stejně jako dvě vesnická sídla Kosmová a Kojšovice. Bohatá minulost a její stopy v podobě četných památek společně se zdejší přírodou vytvářejí dobré podmínky k aktivnímu odpočinku a zvou k návštěvě a poznání této dosud málo známé oblasti Čech.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 10.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz