Kaple se zvoničkou - Pucheř (kaple)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple se zvoničkou - Pucheř (kaple) vzdálenost: 0 km

Kaple na čtvercovém půdorysu je krytá stanovou střechou ukončenou hranolovou vížkou s jehlancovou střechou. Střechu pokrývají keramické tašky, vížku plech. Pravoúhlý vstup je prolomen ve východní fasádě. Fasády člení odsazený sokl, zdvojené nárožní pilastry a odstupňovaná šikmá římsa. Vnitřní prostor klenutý plackovou klenbou. Předmětem ochrany je kaple a příslušný pozemek. Původ v 19. století.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz