Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky (sousoší)


Seznam lokalit v okolí


socha Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky (sousoší) vzdálenost: 0 km

Kvalitní sochařsko-kamenická práce z roku 1742 zachycující sv. Jana Nepomuckého v běžném, byť méně se vyskytujícím ikonografickém zobrazení, v přítomnosti andělů. Autorství spojováno s dílnou Mielnických.

Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého je neseno podstavou tvořenou podnožní deskou, soklovou patkou, hranolem těla, římsovou hlavicí a podnoží, na níž vlastní sousoší bezprostředně spočívá. Z oblačné kupy, nesoucí postavu poklekajícího Jana Nepomuckého, vystupují tři hlavy andílků. Tři andílci s bederní rouškou kolem pasu. Nad andílkem ležícím u nohou sv. Jana vyčnívá z oblaku biskupská mitra a volutové zakončení biskupské berle. Levý andílek drží Janův biret, pravý rozevřenou knihu. Tento andílek ukazuje levou rukou ke světci a hledí vpravo, do neurčita. Pravý andílek hledí na světce, levou rukou se chytá Janova pokleknutého pravého kolene. Jan má obě ruce rozpaženy. Reliéfy a dekorativní motivy: * tělo - v jeho čele a na obou bočních stranách - nárožní hrany jsou lemovány reliéfními palmetami * v čele těla, v jeho horní polovině - alianční znak pod korunou (v obou znacích část kola se dvěma loukotěmi) * v čele těla, v jeho dolní rozšířené polovině - rokajové hřebínky vytvářející vykrajované zrcadlo Nápisy: * v čele těla, ve vykrajovaném zrcadle - PROTECTOR NOSTER A PERICV: / LO FAMAE NOS VBI QVE PROTEGE CON: / IVGES QVE EST IRPERAVSSIANA ET CHV / :CHELSKIANA RESPICE. /


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz