Tvrz - Libenice (tvrz)


Seznam lokalit v okol


hrad, zmek, tvrz, hradit Tvrz - Libenice (tvrz) vzdlenost: 0 km

Hodnotný pozstatek renesanní tvrzi pestavné roku 1574 za Libenických z Vrchoviš a vypálený v roce 1643. V roce 1778 byla tvrz rozparcelována a pipojena ke statku p.1.

Areál tvrze je situován v západní ásti obce pi cest na ervené Peky. Areál tvoí uzavený obdélný dvorec, jeho jiní a východní stranu uzavírá dvoukídlá budova ve tvaru L. V jiní ásti budovy je zbytek tvrze ze 16. století, na nj navazuje patrová budova bývalého hostince z 19. století. Západní stranu dvora uzavírá ohradní ze (údajn torzo mladší hospodáské budovy postavené v míst tvrze) a ze severu je dvr pístupný klenutou branou z 19. století. Jiní a východní stranu dvorce lemuje pozstatek bývalého píkopu. 

 


Kompletn informace o lokalit > | Pidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz