Socha sv. Jana Nepomuckého - Třebešice (socha)


Seznam lokalit v okolí


most, akvadukt, viadukt Socha sv. Jana Nepomuckého - Třebešice (socha) vzdálenost: 0 km

Kvalitní barokní sochařské dílo z poloviny 18. století. Jediná památka veřejného charakteru obce Třebešic.

Socha v životní velikosti (výška figury 173 cm) je druhotně osazena na nízkém zděném (cihelné zdivo) hranolovém podstavci s hlavicí z kutnohorského vápenitého pískovce. Socha je rovněž zhotovena z kutnohorského hrubozrnného vápenitého pískovce (mušláku). Světec stojící na obláčcích je oděn v tradiční kanovnické roucho. Postava je esovitě prohnutá, váha těla spočívá na pravé noze. V levé ruce drží krucifix, který na pravé straně podpírá postava andílka. Pravá paže je pokrčena v lokti a ruka položena na srdce. Hlava světce se nedochovala. Hlava, končetiny andílka a články modelace byly při nedávném restaurátorském zásahu rekonstruovány. Doplňky byly provedeny z umělého kamene. Na zadní straně figury v oblasti levého ramene jsou otvory po dvojici nosných čepů (pravděpodobně součástí sochy bývala ještě další figura andílka, která kompozici vyvažovala). Socha původně stávala na pozemku p.p.479/5 v jihovýchodní části areálu zámku (toto umístění nebylo původní). Na stávající pozemek k mostu přes Olšanský potok byla socha přemístěna v roce 2008.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz