Socha sv. Jana Nepomuckého - Prachomety (socha)


Seznam lokalit v okolí


socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Prachomety (socha) vzdálenost: 0 km

Plastika vznikla patrně v některé z místních dílen v době kolem roku 1800. Světec je zde zobrazen v obvyklé ikonografii, jako kanovník s biretem na hlavě a krucifixem v ruce.

Socha je zhotovena z pískovce. Hranolový hladký sokl na čtvercové základně, s patkou a profilovanou vyloženou rovnou římsou nese nižší, segmentově probraný podstavec. Na přední straně soklu v oválném zrcadle těžko čitelný německý nápis. Frontálně pojatá socha sv. J. Nepomuckého je podána v kontrapostu, pravá noha v koleně pokrčena. Je oděna do obvyklého kanovnického úboru, na hlavě biret. V levém náručí drží frontálně položený kříž s korpusem, který levicí podchycuje.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz